Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 02.10-08.10.1999 r.

* Podczas ostatniej sesji przemyscy radni przyjęli nowe wysokości stawek opłaty targowej na przemyskim "zieleniaku". Z uwagi na sezonowość handlu wprowadzone zostały dwie taryfy opłat: letnia i zimowa. Opłaty letnie obowiązywać będą od 1 kwietnia do 31 października. Dzienna stawka przedstawia się następująco: sprzedaż obnośna w sezonie letnim 1 złoty i 40 groszy, w okresie zimowym 1 złoty 10 groszy, sprzedaż z ław w sezonie letnim 1 złoty 90 groszy, w okresie zimowym 1 złoty 40 groszy, sprzedaż ze straganu w sezonie letnim dwa złote i pięćdziesiąt groszy i 1 złoty 90 groszy w okresie zimowym. Stawki odnoszą się do pół metra kwadratowego. 75 procentową zniżkę otrzymają handlujący krajowymi płodami rolnymi.

* Podczas ostatniej sesji rady miasta Przemyśla przyjęto rezolucję w sprawie przejścia granicznego w Malchowicach. Radni poparli zmianę dotychczasowej kategorii przejścia Malchowice - Niżankowice o uproszczonym ruchu granicznym na miedzypaństwowe. Ponadto podczas posiedzenia radni określili limit wydatków na realizacje jednej z najważniejszych inwestycji jaka jest drugi etap budowy miejskiej oczyszczalni ścieków.

* W Kanadzie, krainie mlekiem i miodem płynącej, przebywali ostatnio przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego i Wojewoda Podkarpacki. Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Władysław Ortyl i jego zastępca Jacek Woźniak z Urzędu Marszałkowskiego oraz wojewoda Zbigniew Sieczkoś podsumują 8 września swój pobyt w Kanadzie na specjalnej konferencji w Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie.

* 7 października równocześnie w Przemyślu i w Krakowie zaczyna się III Międzynarodowy Festiwal Telewizyjny Filmów i Programów Etnicznych "U siebie - At home". Na trzech pokazach kino Kosmos wyświetla dziś 13 filmów, wyprodukowanych w Polsce, Rumunii, Chinach, Mongolii, w Szkocji, na Węgrzech, w Holandii i Chinach. Jutro i pojutrze zostaną jeszcze pokazane obrazy z Grecji, Rosji, Czech, Macedonii, Szwecji, Litwy i Wielkiej Brytanii. Wstęp na wszystkie filmowe projekcje jest bezpłatny. Etniczny festiwal juz po raz III zorganizowała Telewizja Polska SA, Europian Ethnic Broadcasting Association oraz Urzędy Miejskie z Przemyśla i Krakowa.

* W piątek 8 października, w drugim dniu III Międzynarodowego Festiwalu Telewizyjnego Filmów i Programów Etnicznych „U Siebie - At home" w przemyskim kinie Kosmos od godziny 8 do 16.30 będziemy mogli obejrzeć 13 filmów konkursowych produkcji: szwajcarskiej, węgierskiej, amerykańskiej, greckiej, finlandzkiej, macedońskiej, litewskiej, szweckiej, angielskiej i polskiej. 9 października od godziny 16.30 rozpoczną się pokazy filmów nagrodzonych. O godzinie 19 na przemyskim rynku odbędzie się koncert pod tytułem "Od Galicji do Bałkanów" prezentujący muzykę romów, turecką, macedońską, serbską i polską.

* Już od 15 października przemyscy celnicy będą mogli wrócić z peronów dworcowych do terminalu odpraw celnych na dworcu PKP. Jak informowaliśmy w lipcu Okręgowy Inspektorat Państwowej Inspekcji Pracy zadecydował o czasowym zamknięciu pawilonu. Powodem były panujące tam temperatury, dochodziła tam nawet do 70 stopni w słoneczne i upalne dni. Spowodowane było to brakiem klimatyzacji. Celnicy całe lato odprawę prowadzili na peronach dworca kolejowego i w pociągach.

* Zarząd Sejmiku Województwa Podkarpackiego odwołał wczoraj Andrzeja Feya ze stanowiska dyrektora Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. Zdaniem wicemarszałka sejmiku Wiktora Stasiaka - Andrzej Frey doprowadził do finansowej zapaści przemyskie pogotowie. Ponadto odwołanie go ze stanowiska poparto tym, że niezbyt przygotował się do przeprowadzenia restrukturyzacji wojewódzkiej stacji pogotowia ratunkowego. Przeciwna dymisji jest rada społeczna przemyskiego pogotowia.

* Ponad stu dyrektorów Zakładów Opieki Zdrowotnej wzięło udział w zorganizowanej w Przemyślu dwudniowej ogólnopolskiej konferencji "Przekształcenia w ochronie zdrowia". Rozmowy dotyczyły etyki i jakości w ochronie zdrowia. Dyskutowano również o sztuce negocjacji z Kasami Chorych. Celem konferencji było zwrócenie uwagi instytucjom zajmującym się polityką zdrowotną na niebezpieczne zjawiska i zagrożenia wynikające ze zbyt niskich nakładów finansowych na ochronę zdrowia. Organizatorem konferencji był rzeszowski oddział Stowarzyszenia Menedżerów Opieki Zdrowotnej.

* W sobotę 2 października zakończyła się w Przemyślu Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod hasłem "Fortyfikacje europejskim dziedzictwem kultury". Uczestniczyli w niej naukowcy, konserwatorzy zabytków, historycy oraz miłośnicy fortów z Polski, Austrii i Włoch. Głównym celem spotkania była promocja fortów twierdzy Przemyśl oraz zaakcentowanie potrzeby pilnego przywrócenia im dawnej świetności. Uczestnicy konferencji zwiedzili forty twierdzy Przemyśl.

* Dyrekcja Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Przemyślu zawiadomiła Podkarpacką Kasę Chorych, że z dniem 7 października wstrzymuje do odwołania obsługę Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu wraz z podległymi filiami. Dyrekcja "kolumny" informuje, ze podjęła tak drastyczną decyzje w warunkach finansowej zapaści spowodowanej niewypłacalnością Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu oraz kompletnym lekceważeniem problemu przez kierownictwo tej jednostki. Zadłużenie przemyskiego pogotowia ratunkowego w kolumnie wynosi prawie 876,5 tys. złotych z czego do 28 września spłacono nieco ponad 110 tys.. WKTS w Przemyślu informuje, że pomimo teoretycznego posiadania znacznej ilości środków ich zadłużenie u wierzycieli przekracza 400 tysięcy złotych . Niemal 300 tysięcy stanowią długi u dostawców paliw płynnych, a zapasy są już praktycznie wyczerpane.

* Radni sejmiku województwa podkarpackiego jednogłośnie poparli wniosek o powołanie w Przemyślu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Radni uważają, że rozwój bazy edukacyjnej ułatwi młodym ludziom zdobycie wyższego wykształcenia i w znacznym stopniu ograniczy bezrobocie.

* Towarzystwo Dramatyczne imienia Aleksandra Fredry w Przemyślu obchodzi w tym roku 130-lecie działalności. Towarzystwo powstało w 1869 roku. w 1885 aktorzy amatorzy związali swoją działalność z zamkiem przemyskim tworząc w jego salach jeden z najbardziej romantycznych teatrów w Polsce. W 1912 roku za patrona towarzystwo przyjęło najznakomitszego komediopisarza Aleksandra Fredrę. W 1947 roku Ministerstwo Kultury i Sztuki nadało scenie przemyskiej tytuł stałego niezawodowego teatru. W czasie 130-letniej działalności towarzystwo wystawiło około tysiąc premier. Celem towarzystwa jest kontynuowanie działalności ruchu amatorskiego, który mimo wielu burz przetrwał do chwili obecnej.

* Sekretarz Generalnej Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa w Warszawie Andrzej Przewoźnik zapowiedział, że ekshumowane przed kilkoma tygodniami w Birczy szczątki 28 członków UPA zostanie pochowanych na cmentarzu w Przemyślu. Jak już informowaliśmy przemyski oddział Związku Ukraińców w Polsce wnosił o pochowanie szczątków na cmentarzu greckokatolickim w Starej Birczy. Nie wyrazili na to zgody radni gminy Bircza. Szczątki dwudziestu ośmiu poległych pochowane zostaną pochowane na cmentarzu Strzelców Siczowych.

* Ponad 100 pielęgniarek i położnych z Podkarpacia pikietowało w dniu 1 października pod budynkiem Kasy Chorych w Rzeszowie. Protestowały w ten sposób przeciwko grupowym zwolnieniom i pogarszającym się warunkom pracy. Domagały się także podwyżek i programu osłonowego dla zwalnianych koleżanek. Postulaty chciały przekazać Annie Szubart - Lelek dyrektorowi kasy ale okazało się jednak, że jest nieobecna. Protestujące zażądały spotkania z wicedyrektorem Januszem Solarzem. Wicedyrektor zaproponował spotkanie za tydzień. Pielęgniarki zapowiedziały, że jeśli spotkanie nie dojdzie do skutku zaostrzą protest .

* Na ulicy Lwowskiej w Przemyślu trwa remont nawierzchni. Kierowcy jeżdżący tą ulicą z radością zauważyli remont nawierzchni. Nieco mniej cieszą się pasażerowie MZK. Remonty zatok autobusowych przebiegają bardzo powoli i dostanie się do autobusu wymaga pokonywania głębokich po kostki kałuż albo skakania po piramidach z kostki brukowej. Nie każdy potrafi to robić z wdziękiem górskiej kozicy, może tam dojść do nieszczęśliwego wypadku. Remont zatoki uniemożliwia korzystanie z przejścia dla pieszych, ale okoliczni mieszkańcy wyrażają nadzieję, że wykonawca skończy prace przed pierwszym śniegiem.

* Około trzysta pięćdziesiąt psów wzięło udział w ogólnopolskiej wystawie zorganizowanej na przemyskim stadionie Polonia w dniu 3 października. Zwierzęta wraz ze swoimi właścicielami przybyli do grodu Przemysława z najdalszych zakątków kraju. Nie zabrakło też psów ze Słowacji, Węgier, Czech i Ukrainy. Organizatorem wystawy był Przemyski Związek Kynologiczny.

* Ponad 6 tysięcy podwójnych podpisów wykryła Kasa Chorych na listach pacjentów nadesłanych przez ZOZ-y z powiatu lubaczowskiego. Sprawą zajęła się już policja i prokuratura. Podkarpacka Kasa Chorych wstrzymała przesyłanie pieniędzy dla zamieszanych w sprawę placówek. Lekarze z lubaczowskiego ZOZ-u aferę z podpisami tłumaczą pomyłkami samych pacjentów.

* Starosta powiatu jarosławskiego Mieczysław Kasprzak skierował do prezesa Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wniosek o odroczenie płatności składek od rolników poszkodowanych podczas sierpniowego huraganu. Prezes KRUS-u Maksymilian Delekta wyraził zgodę. Ulgi dotyczą w szczególności mieszkańców gminy Roźwienica. Zwolnienia będą dotyczyć składek za czwarty kwartał 1999 roku i pierwszy kwartał roku dwutysięcznego. Płatności za ten okres rolnicy będą mogli odroczyć o sześć miesięcy. Zainteresowani ulgami powinni zwracać się do Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, mogą też skorzystać z pośrednictwa urzędów gmin.

* Dwóch dziesięciolatków ze Lwowa zatrzymali w dniu 3 października funkcjonariusze Straży Granicznej. Chłopcy po ucieczce z domów dotarli aż w okolice stacji kolejowej Medyka. Tłumaczyli się funkcjonariuszom, że pochodzą z rozbitych rodzin i są tam źle traktowani. Przed przekazaniem ich ukraińskim służbom granicznym chłopcy mieli jedno życzenie - poprosili o zakupienie im polskich "żuwaczek" czyli gum do żucia.

* Na przejściu granicznym w Korczowej funkcjonariusze GPK zatrzymali dwa pojazdy. Wolkswagenem transporterem wartości około trzydziestu pięciu tysięcy złotych usiłowało wjechać do polski dwóch Ukraińców. Jak się okazało pojazd miał przebite numery nadwozia. Kolejny zatrzymany samochód to jedynastoletnie BMW, a jadący nim obywatel Ukrainy posiadał sfałszowaną umowę użyczenia pojazdu. Zatrzymane samochody przekazane zostały policji.

* Sto piąta kampania cukrownicza rozpoczęła się w cukrowni Przeworsk. W tym roku zakład zakontraktował 230 tysięcy ton buraków. Od 5 października czynne są punkty skupu w: Przeworsku, Zarzeczu, Białobokach i Boratynie. W czwartek 7 października rozpoczną skup punkty w: Orłach, Kańczudze, Łopuszce, Stubnie, Żurawicy i Radymnie. Za tonę buraków w klasie A plantatorzy otrzymają 107 złotych, maksymalnie do stu piętnastu złotych. Zdaniem rolników cena ta jest bardzo niska. Uważają, że tak niska cena skupu sprawi, że koszty uprawy i zbioru buraków z małych areałów przerastają sumy jakie otrzymają za zbiory.

* 600 tysięcy złotych z budżetu państwa przyznano gminie Chłopice. Pieniądze przeznaczone zostaną na kanalizację wsi Łowce i Lutków. Skorzysta z niej ponad dwustu odbiorców.

* W Radymnie już niedługo rozpoczną się prace przy budowie obwodnicy. Przetarg na jej wykonanie wygrała firma niemiecka. Obwodnica będzie miała swój początek za zjazdem znajdującym się tuż przed stacja benzynową. Obwodnica będzie miała 4 i pół kilometra długości. Zakończenie robót zostało zaplanowane na koniec września dwutysięcznego pierwszego roku.

* W dniu 5 października na przejściu granicznym w Korczowej celnicy ujawnili próbę przemytu ponad 400 sztuk brzeszczotów do pił tarczowych . W specjalnie ukrytych skrytkach samochodu osobowego przewoził je obywatel Ukrainy.

* W czwartek 7 października karetki pogotowia jeżdżą po Przemyślu, jak co dzień. Mimo, że jeszcze wczoraj zabrakło im pieniędzy, dziś ambulanse wyjechały na ulice. Zapas paliwa wystarczający karetkom na 10 dni ofiarowała im firma z Iwonicza, ale to jest rozwiązanie na chwilę. Nie wiadomo co się stanie, kiedy benzyna za 10 dni się skończy. Być może wtedy lekarze przesiądą się do konnych ambulansów, które widywaliśmy tylko w serialu "Doctor Quinn"?

* Rowerzyści w Przemyślu maja dwa problemy: nie mają którędy jeździć i nie mają gdzie zaparkować swoich dwukołowych pojazdów. Maja za to swoich rzeczników, dbających o prawa bicyklistów Tadeusz Waśko, przemyślanin mieszkaniec ulicy Rakoczego skierował ostatnio do starostwa powiatowego pismo, z wnioskiem o umieszczenie przy siedzibie starostwa - stojaków na rowery. Tadeusz Waśko nigdy nie był widziany na rowerze, ale za to zasłynął jako obrońca praw żydów do ochrony ich mienia na naszym terenie.

* Czy wiecie, jak powstała autostradę w Porażu? Z jednej i drugiej strony wsi prowadzono jeden pas jezdni. Gdyby oba pasy się zeszły, powstałaby normalna droga, ale ponieważ się minęły - uzyskano dwupasmową autostradę. Wczoraj podobną metodę zastosowano na przemyskim osiedlu Rogozińskiego. Tam panowie robotnicy przez kilka dni drążyli rów. Miał się spotkać z drugim rowem, ale niestety tory rowów się rozbiegły. Albo więc uzyskamy podziemną dwupasmową magistralę, albo wykopany już rów będzie musiał skrecić pod bardzo ostrym kątem. Nie wiadomo jakie są zamiary osiedlowych poszukiwaczy złota. Na wszelki wypadek mieszkańcy osiedla szykują wariant awaryjny - kładkę, która ominie górą tajemnicze wykopaliska.

* W czwartek 7 października dyżurny Komendy Powiatowej Policji w Przeworsku odebrał telefon od animowego rozmówcy o podłożeniu bomby w Zespole Szkół Zawodowych. Policja natychmiast ustaliła miejsce z którego telefonowano. W budce telefonicznej przy ulicy Czarneckiego zatrzymano pięciu młodych ludzi, którzy prawdopodobnie są sprawcami głupiego żartu.

* Nietypowa licytacja w przemyskim urzędzie celnym! 8 października pod młotek trafi ponad 5.700 masek przeciwgazowych. Jak udało się nam dowiedzieć cena wywoławcza za 1 sztukę to jedyne trzy złote. Maski trafiły do Przemyśla zza wschodniej granicy. Sprowadził je właściciel jednej z przemyskich firm niestety zmarł i towar, za który nie zapłacono cła i podatku pozostał w magazynie Urzędu Celnego.

* Olbrzymi przemyt spirytusu na przejściu granicznym w Hrebennem wykryli przemyscy celnicy. Rosjanin usiłował wwieść do Polski 10 tysięcy litrów najprawdopodobniej spirytusu o wartości około 60 tysięcy złotych. Alkohol ukryty był w pięćdziesięciu dwustu litrowych beczkach. Z dokumentów wynikało, że w środku powinien być rozpuszczalnik do farb. 38 letni Rosjanin wiózł towar ze Lwowa do Kaliningradu tranzytem przez Polskę. Przemytnikiem zajęła się prokuratura.

* Niecodzienne zdarzenie miło miejsce przed blokiem przy ulicy Sikorskiego w Przemyślu. W trakcie szarpaniny pomiędzy dwoma młodym mężczyznami jeden z nich odgryzł drugiemu kawałek ucha. Jak się okazało obaj byli nietrzeźwi. Poszkodowanym zajęli się lekarze, a sprawca dziewiętnastolatek trafił do izby wytrzeźwień.

* Sześćdziesięcioosobowa grupa pracownic służby zdrowia z całego Podkarpacia przyjechała wczoraj do Rzeszowa na zaproszenie Anny Szubart - Lelek, dyrektorkę Podkarpackiej Kasy Horych. Spotkanie trwało kilka godzin. Pielęgniarki poinformowano, że sytuacja finansowa ZOZ-ów wygląda nie najgorzej. Dobre wiadomości usłyszały higienistki. Prawdopodobnie skala zwolnień będzie tu mniejsza niż zapowiadano. Spotkaniu przesłuchiwał się szef rady Kasy Chorych Leszek Kisiel.

Reklama