Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 25.09-01.10.1999 r.

* W przygranicznej wsi Gaje metropolita przemysko -warszawski obrządku bizantyjsko ukraińskiego arcybiskup Jan Martyniak dokonał uroczystego poświecenia nowo wzniesionej cerkwi pod wezwaniem Zaśnięcia Najświętrzej Marii Panny. Na ziemi przemyskiej jest to pierwsza od kilkudziesięciu lat wybudowana od podstaw świątynia greckokatolicka. W uroczystościach wzięła udział blisko tysięczna rzesza wiernych .

* Na przejściu granicznym w Medyce u 25 -letniej obywatelki Ukrainy celnicy ujawnili 635 sztuk sztucznej biżuterii. Towar wartości około dwóch tysięcy złotych został zatrzymany jako dowód w sprawie.

* Łukasz Cywicki z Przemyśla został laureatem konkursu dla młodych twórców ogłoszonego przez Wolksbank z niemieckiego miasta Paderborn. O nagrodę mogli ubiegać się artyści z pięciu miast partnerskich Paderbornu. Łukasz Cywicki jest studentem Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Nagrodę w postaci pięciu tysięcy marek otrzyma pod koniec listopada.

* W Przemyślu spotkali się oficerowie łącznikowi oraz szefowie wydziałów kryminalnych komend wojewódzkich Policji w Rzeszowie i Ostrawie w Czechach. Rozmawiano o zagrożeniach przestępczością na południowej granicy Polski. Jak wynika ze statystyk właśnie w tym rejonie przemyca się najwięcej kradzionych samochodów. Goście interesowali się również współpracą polskiej policji z milicją ukraińską.

* Tłumy mieszkańców Przemyśla odwiedziły 25 września dwie przychodnie przy ulicy Sportowej i Focha. Można tam było bezpłatnie uzyskać porady i wykonać badania miedzy innymi: EKG, echo serca, oznaczenie poziomu cukru we krwi oraz mammografię. Wszystko to w ramach festynu dla zdrowia „Przed nami XXI wiek". O godzinie 13 na przemyskim rynku wystąpił zespół z Młodzieżowego Domu Kultury oraz kapela Furnel z PZM. Można było ponadto wysłuchać prelekcji lekarzy: Andrzeja Sidorów i Zofii Oberle na tematy dotyczące profilaktyki chorób oraz obejrzeć pokaz ratownictwa w wykonaniu członków PCK. Organizatorami tej niecodziennej imprezy byli: Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej Urzędu Miejskiego, Stacja Sanitarno Epidemiologiczna oraz przemyskie ZOZ-y.

* Poświeceniem ośrodka wypoczynkowo-rehabilitacyjnego zainaugurowano w Radawie działalność stowarzyszenia charytatywnego imienia Ojca Pio. Celem stowarzyszenia jest niesienie materialnej i duchowej pomocy chorym, ubogim i samotnym, szerzenie kultu ojca PIO oraz propagowanie zasad zdrowego żywienia.

* Poseł ziemi przemyskiej Adam Łoziński został pierwszym przewodniczącym Zarządu Wojewódzkiego Polskiej Partii Chrześcijańsko Demokratycznej. Jego zastępcami zostali; Andrzej Kozioł i Stanisław Chmura. Poseł Łoziński został ponadto wybrany do prezydium Zarządu Głównego tej partii. Oprócz niego w skład prezydium weszli między innymi: senator Witold Kowalski oraz wicewojewoda podkarpacki Marek Kuchciński.

* Realizacja czasowego harmonogramu działań i wykorzystanie środków przeznaczonych na realizacje prac związanych z rozwojem ośrodka edukacyjno-naukowego i utworzeniem Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej - to główny cel spotkania zorganizowanego 27 września przez Zarząd Miasta Przemyśla. W spotkaniu oprócz wiceprezydentów Ludwika Kaszuby i Mariana Majki uczestniczyli parlamentarzyści ziemi przemyskiej, pełnomocnik Zarządu Towarzystwa Akademii Przemyskiej Robert Rybotycki oraz przedstawiciele zespołu doradczego profesor Jerzy Motylewicz i doktor Zdzisław Konieczny. Jak poinformował nas rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego Zbigniew Górski przedstawiona przez Roberta Rybotyckiego informacja dotycząca realizacji dotychczasowych przedsięwzięć oraz ocena prawidłowości opracowanego wniosku wyrażona przez nowego przewodniczącego Towarzystwa Akademii Przemyskiej posła Adama Łozińskiego pozwala na bardzo optymistyczne prognozy.

* Trzysta dwunasty rok akademicki zainaugurowano wczoraj w Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu. W naszym regionie jest to najstarsza uczelnia. Od czterech lat przemyskie seminarium jest filią Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. Kształcą się tu przyszli księża oraz katecheci kościoła rzymskokatolickiego i duszpasterze cerkwi greckokatolickiej. W tym roku akademickim do wyższego seminarium duchownego zgłosiło się czterdziestu ośmiu młodych ludzi którzy stali się alumnami pierwszego roku.

* 28 września w siedzibie starostwa powiatu przemyskiego gościł marszałek województwa podkarpackiego Bogdan Rzońca. Gość spotkał się ze starostą Mariuszem Grzędą oraz z naczelnikami wydziałów starostwa powiatowego.

* W Przemyślu zorganizowane zostały uroczyste obchody sześćdziesiątej rocznicy powstania Szarych Szeregów. Podczas uroczystej wieczornicy harcerskiej trzem osobom wręczono krzyże Armii Krajowej. Za zasługi w latach 1939-1945 uhonorowano: Romana Guździoła, Henryka Sorockiego i Romana Taworskiego.

* Nowy przewodniczący Zarządu Rady Regionalnej Ruchu Społecznego Akcji Wyborczej Solidarność Krzysztof Kłak uzyskał partyjne poparcie dla zaproponowanego przez siebie nowego prezydium zarządu. W jego skład weszli przedstawiciele byłych czterech województw, które utworzyły Podkarpacie. Krzysztof Kłak zapowiedział dyscyplinowanie oraz stawianie większych wymagań wobec władz Podkarpacia. Zamierza doprowadzić do jak to określił likwidacji zgrzytów pomiędzy urzędem marszałkowskim i wojewódzkim.

* Mieszkańcy z gmin Roźwienica i Rokietnica w powiecie jarosławskim poszkodowani podczas sierpniowej wichury będą mogli już od października skorzystać z preferencyjnych dwuprocentowych kredytów na remonty. Jak poinformował senatora Andrzeja Mazurkiewicza szef kancelarii premiera Jerzy Widzyk poszkodowani rolnicy mogą liczyć na zwolnienia z podatku rolnego i uzyskać kredyt na wznowienie produkcji. Jego oprocentowanie wyniesie blisko 3,90 procenta. Jerzy Widzyk informuje, że poszkodowane gminy mogą uzyskać dotacje państwowe na dofinansowanie działań mających na celu usuwanie skutków kataklizmu.

* Starosta powiatu przemyskiego Mariusz Grzęda zwrócił się do marszałka sejmiku województwa podkarpackiego z wnioskiem o uruchomienie procedury umożliwiającej przekazanie na rzecz powiatu Centrum Kulturalnego w Przemyślu. Bogdan Rzońca wniosek uznał za zasadny i nie wykluczył możliwości jego pozytywnego zaopiniowania. 

* 30 września odbyła się jedenasta sesja Rady Miasta w Przemyślu. W porządku posiedzenia znalazło się miedzy innymi: omówienie sprawozdania z wykonania budżetu za pierwsze półrocze, ustalenie dziennych stawek opłaty targowej i podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia członków gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Sesja od godziny 9 jest na żywo transmitowana na antenie Radia HOT. Niestety, interpelacje radnych i wystąpienia rad osiedlowych - bardzo ciekawe punkty obrad - na wniosek radnego Franciszka Siwargi przesunięto na późne godziny popołudniowe. Zdaniem radnego Siwargi, ważniejsza jest dyskusja na temat Towarzystwa Budownictwa Społecznego, którego utworzenie zaproponował Zarząd Miasta Przemyśla. To właśnie o TBS-ie będzie dyskutować rada naszego miasta.

* Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu zaprasza mieszkańców miasta i okolic na wystawę fotograficzną pod tytułem „Piękno pogórza przemysko - dynowskiego". Ekspozycja pokazuje florę, faunę, krajobrazy, pomniki przyrody, stanowiska dokumentacyjne oraz obiekty kultury materialnej parku krajobrazowego. Wystawę, która czynna jest do 8 października, można obejrzeć w siedzibie starostwa powiatowego.

* Rozwodzimy się codziennie, a nawet częściej. Co roku 1 wydział cywilny Sądu Okręgowego w Przemyślu rozpatruje blisko 400 pozwów rozwodowych. Panie częściej, niż panowie chcą upragnionej wolności. Mają dość udręki i poniewierki zafundowanej przez byłych mężów, chcą żyć bez awantur. Problemy w małżeństwach zaczynają się wraz z dużym zapotrzebowaniem na pieniądze i... alkohol. Mężowie alkoholicy - często bez pracy - to częsta przyczyna rozstań. Mniej popularnym, ale też ważnym powodem rozwodów jest zdrada. Tu winę ponoszą obie strony. Sprawa rozwodowa trwa zwykle od 3 miesięcy do 3 lat. Jej koszty to minimalnie 300, a maksymalnie1000 złotych. Śluby są dużo tańsze.

* Podczas środowej sesji podkarpackiego sejmiku samorządowego miała się odbyć debata na temat trudnej sytuacji rolnictwa w województwie. Okazało się jednak ze zarząd sejmiku nie był wystarczająco przygotowany do takiej dyskusji. Zdjęcie tego punktu z porządku obrad wywołało niezadowolenie wielu radnych.

* Urząd marszałkowski przekazał 10 tysięcy złotych na remont zabytkowego kościoła w Siennowie koło Przeworska zniszczonego podczas sierpniowej wichury. Przekazane pieniądze pozwoliły na zakup materiałów budowlanych i wynajęcie ekipy konserwatorskiej. W pierwszej kolejności świątynie zabezpieczono przed zawaleniem się. Wszystkie prace prowadzone są pod kierunkiem wojewódzkiego konserwatora zabytków .

* Wicewojewoda podkarpacki Marek Kuchciński zwrócił się do ministra finansów o zwiększenie w przyszłorocznym budżecie środków na budowę i utrzymanie przejść granicznych w naszym regionie. W piśmie wicewojewoda zauważa, że przyjęte przez ministerstwo finansów limity na budowę i utrzymanie przejść na Podkarpaciu pozwoliły zaplanować wydatki na inwestycje w Medyce, Barwniku i Krościenku jedynie na sumę dwóch milionów dziewięciuset dziewięćdziesięciu siedmiu tysięcy złotych. Wicewojewoda wyraża zaniepokojenie, że tak małe środki nie gwarantują założonego tempa prac i są sprzeczne z założeniami strategii zagospodarowania granicy państwowej do roku dwutysięcznego dziesiątego.

* Informacja dla zmotoryzowanych. Od 1 października do ostatniego dnia lutego kierowcy mają obowiązek włączania przez całą dobę podczas jazdy świateł mijania. W ciągu dnia zamiast tych świateł można włączyć światła do jazdy dziennej. Ostrzegamy! Za jeżdżenie bez świateł policjant może ukarać kierowcę mandatem, ponadto ukaranemu nalicza się dwa punkty karne.

* Wojewoda podkarpacki wystąpił do ministra finansów z wnioskiem o zwiększenie o 8 milionów złotych limitu wydatków dla Podkarpacia na rolnictwo. Wojewoda zwraca uwagę, że wielokrotne ograniczania w wydatkach na melioracje i dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych w gminach spowodowały nawarstwienie się problemów w rolnictwie podkarpackim. Ponadto w ostatnich latach Podkarpacie zostało dotknięte wieloma klęskami żywiołowymi, a to pociąga za sobą olbrzymie wydatki na usuwanie ich skutków. Wcześniej wojewoda z podobnym wnioskiem wystąpił do ministra pracy i polityki socjalnej.

* 1 października w Przemyślu rozpoczyna się trzydniowa Międzynarodowa Konferencja Naukowa pod hasłem "Fortyfikacje europejskie dziedzictwem kultury". Inicjatorem i organizatorem spotkania jest Przemyskie Towarzystwo Przyjaciół Fortyfikacji. Głównym tematem spotkania będzie ochrona i rewaloryzacja zabytkowych obiektów twierdzy Przemyśl oraz sposób jej zagospodarowania. Konferencja potrwa do 3 października .

Reklama