Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 18.09-24.09.1999 r.

* Zakończyła się trwająca trzy dni akcja SPRZĄTANIE ŚWIATA. Uczniowie przemyskich szkół brali w niej aktywny udział. W sobotę 18 września zorganizowane grupy zaopatrzone w foliowe worki i rękawice sprzątały najbardziej zanieczyszczone obszary miasta. Zaliczały się do nich okolice Kopca Tatarskiego, tereny wzdłuż rzeki San, park na Lipowicy, park miejski a ponadto skwery przy ul. Jagielońskiej i Wodnej. Do akcji sprzątania nieczystości oprócz młodzieży zaangażowały się służby komunalne i funkcjonariusze straży miejskiej.

* W niedzielę 19 września na placu przed hotelem Gromada w Przemyślu odbyła się impreza plenerowa Dni Otwarte Gromady. Organizatorzy przewidzieli liczne koncerty, gry i zabawy oraz konkursy w których do wygrania były atrakcyjne nagrody rzeczowe w tym weekend dla dwóch osób w hotelu Gromada w Warszawie. Dla uczestników imprezy przygotowano stoiska  promocyjno-reklamowe i gastronomiczne, przejażdżki bryczkami oraz zwiedzanie hotelu. Na zakończenie zaprezentowano pokaz sztucznych ogni.

* "Przed nami XXI wiek" pod takim hasłem przebiegał 19 września w Jarosławiu Wielki Piknik Zdrowotny. Celem imprezy było zwrócenie uwagi na poprawę zdrowia i na konieczność zmiany stylu życia. W programie nie zabrakło konkursów, prezentacji, porad oraz występu zespołu z Państwowego Ogniska Baletowego i solistów z Miejskiego Ośrodka Kultury. Podczas pikniku zbierane były pieniądze na pomoc dla osób najbardziej poszkodowanych podczas huraganu, który w sierpniu przeszedł przez miejscowości powiatu jarosławskiego.

* 19 września w Przeworsku odbył się I Powiatowy Zjazd Delegatów Polskiego Stronnictwa Ludowego. Obrady poprzedziło nabożeństwo odprawione w kościele Bernardynów, skąd delegaci, poczty sztandarowe i zaproszeni goście przemaszerowali na cmentarz komunalny do grobu Władysława Kojdra. Na mogile wybitnego działacza ruchu ludowego złożono wiązanki kwiatów. W uroczystościach wzięli też udział przedstawiciele władz wojewódzkich i naczelnych Polskiego Stronnictwa Ludowego reprezentowanego przez wiceprezesa naczelnego komitetu wykonawczego PSL Tadeusza Sławeckiego oraz córka Władysława Kojdra. Władysław Kojder był działaczem PSL-u. Nie godził się z ustrojem narzuconym Polsce po II wojnie światowej. Zginął w 1945 roku skrytobójczo zamordowany przez bojówki Urzędu Bezpieczeństwa.

* Zarząd Dróg Miejskich informuje, że w związku z remontem nawierzchni ulicy Noskowskiego od 20 września do 2 października zostanie ona zamknięta dla ruchu kołowego. Objazdy zostaną wyznaczone ulicami Osiedlową do ul. Jakuba Glazera oraz ulicy Zawiszy Czarnego do ul. Okrzei. Również rozpoczyna się remont nawierzchni ul. Komisji Edukacji Narodowej. Remont potrwa do końca miesiąca. W związku z tym wyłączony zostanie z ruchu jeden kierunek jazdy z Placu Czackiego do ul. Basztowej.

* Poseł ziemi przemyskiej Krzysztof Kłak wystąpił z wnioskiem do ministra finansów Leszka Balcerowicza o przyznanie dodatkowych pieniędzy na utrzymanie drogowych przejść granicznych w naszym województwie. Poseł motywował swój wniosek faktem, że środki przeznaczone na ten rok nie wystarczają na pokrycie wszystkich kosztów. Poza tym dla wielu rodzin z terenów przygranicznych handel z sąsiadami zza wschodniej granicy stanowi jedyne źródło dochodu, a brak pieniędzy na prawidłowe funkcjonowanie przejść może mieć bezpośredni wpływ na utratę wielu miejsc pracy.

* Spółka Elewar w Załężu koło Rzeszowa rozpoczęła 20 września dodatkowy skup pszenicy na potrzeby Agencji Rynku Rolnego po interwencyjnej cenie 520 złotych za tonę. O przyznanie dodatkowego limitu skupu zabiegał w Agencji wojewoda podkarpacki. Związane było to z problemami jakie miało ze sprzedażą ziarna kilkuset rolników z terenu byłego województwa przemyskiego. Dzięki przyznanemu limitowi spółka Elewar będzie mógła dodatkowo skupić tysiąc ton pszenicy.

* Już niedługo podkarpacka kasa chorych zadecyduje u kogo i w jakich placówkach służby zdrowia będziemy się leczyć w przyszłym roku. Po raz pierwszy ważnym elementem ich oceny będą opinię pacjentów. Jako pierwsze rozpoczęto otwieranie ofert złożonych przez szpitale z całego Podkarpacia. Kasa chorych wybierze ten szpital, który jest lepszy i tańszy. Za kilka dni zostaną otwarte oferty złożone przez lekarzy podstawowej opieki zdrowotnej i przychodnie. Do tego czasu kasa chorych czeka na opinię pacjentów o ich dotychczasowej pracy. Można je składać w siedzibie kasy w Rzeszowie lub ich punktach informacyjnych.

* Niewykluczone, że absolwenci szkół średnich z Przemyśla i okolic będą mogli się kształcić nadal w rodzinnym grodzie. Od dłuższego czasu Towarzystwo Akademii Przemyskiej stara się o powołanie w naszym mieście Wyższej Szkoły Zawodowej. W sierpniu do rady ministrów wpłynął kolejny wniosek w tej sprawie. Jego szansę znacznie wzrosły od kiedy powstanie tej szkoły poparł Minister Obrony Narodowej Janusz Onyszkiewicz -poseł ziemi przemyskiej. Na ile poparcie ministra Onyszkiewicza i innych ważnych osobistości okaże się skuteczne przekonamy się już niedługo. Niebawem przemyskim wnioskiem oraz czternastoma innymi zajmie się rada ministrów, która pozytywnie zaopiniuje tylko jedną trzecią .

* W poniedziałek 20 września w Jarosławiu odbyły się obchody 60-tej rocznicy napaści Związku Radzieckiego na Polskę. Po mszy świętej odprawionej w kościele Ojców Reformatów uczestnicy uroczystości przeszli na cmentarz, gdzie przed symboliczna mogiłą Sybiraków odczytano apel poległych i złożono kwiaty. Przemyskie uroczystości odbyły się w miniony piątek 17 września. Rozpoczęły się Mszą Świętą w kościele Ojców Karmelitów w intencji pomordowanych przez NKWD. Na cmentarzu wojskowym odsłonięto i poświęcono tablicę ku czci pomordowanych żołnierzy ochrony pogranicza.

* W Radawie archeolodzy z Uniwersytetu Jagiellońskiego odkryli cmentarzysko z drugiego wieku naszej ery. Na tych terenach był to okres wpływów rzymskich. Powszechnym obrządkiem pogrzebowym było ciałopalenie. Kości składano do ziemi w popielnicach lub bezpośrednio do ziemi. Archeolodzy znaleźli wyroby krzemienne datowane na środkową epokę kamienia. Znaleziono także zapinkę reprezentująca tak zwaną kulturę przeworską. Pierwsze stanowisko z tego okresu odkryto w latach 70-tych.

* Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu od kilku lat współpracuje z Uniwersytetem Iwana Franko we Lwowie. Uczelnie zorganizowały wspólnie już dwie konferencje międzynarodowe w obu miastach. Kolejna odbędzie się 22 września o godzinie 10 w przemyskiej uczelni. Polscy i ukraińscy wykładowcy ustalą zasady dalszej współpracy w nowym akademickim roku szkolnym 1999/ 2000.

* Podczas ostatniej sesji lubaczowscy radni podjęli decyzje o wystawieniu na sprzedaż czterech lokali użytkowych znajdujących się w Rynku. W projekcie uchwały Zarząd Miasta zaproponował aby pierwszeństwo w zakupie nieruchomości mieli dotychczasowi najemcy lub dzierżawcy. Nie wszyscy radni poparli ten pomysł. Ostatecznie czternastoma głosami za i siedmioma przeciw przyjęto, że zasada pierwszeństwa w zakupie lokalu zostanie utrzymana.

* Jak poinformował nas rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej major Tadeusz Dańczak funkcjonariusze strażnicy w Medyce zatrzymali Polaka, który w prywatnym samochodzie przewoził 110 litrów spirytusu. Kilka godzin później zatrzymano małżeństwo z Przemyśla. W należącym do nich samochodzie znaleziono 729 paczek papierosów. Ponadto w ich mieszkaniu ujawniono 34 sztuki amunicji wojskowej o kalibrze 7 i 62 milimetra. Zatrzymano właściciela amunicji, którego następnie przekazano policji .

* W wojskowym zespole wypoczynkowym "Jawor" nad Zalewem Solińskim rozpocznie się 23 września IX Ogólnopolskie Forum "Ekologia Wsi". Tematami wiodącymi trzydniowych obrad będą: problemy ekorozwoju wsi, rolnictwo ekologiczne i agroturystyka. W konferencji zapowiedzieli swój udział minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej Artur Balasz, minister Ochrony Środowiska Jan Szyszko oraz goście ze Słowacji, Austrii, Niemiec i Ukrainy. Obecny będzie także wice-wojewoda podkarpacki Marek Kuchciński.

* Dzięki porozumieniu pomiędzy Wyższą Szkołą Administracji i Zarządzania w Przemyślu a Uniwersytetem Marii Curie - Skłodowskiej w Lublinie w tym roku o indeks studiów magisterskich ubiegało się 620 licencjatów absolwentów przemyskiej uczelni. Przyjętych zostało blisko 400 osób. Wszystkie osoby które przystąpiły do egzaminów na UMCS-ie w Lublinie zostały przyjęte. Jak z tego wynika poziom kształcenia w przemyskiej Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania jest naprawdę wysoki.

* Prezydent Przemyśla Tadeusz Sawicki wybrany został przewodniczącym komisji miast na prawach powiatu - Związku Powiatów Polskich . Pierwsze posiedzenie tej komisji odbyło się kilka dni temu w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki, gdzie znajduje się siedziba związku. Miało ono na celu wybór przewodniczącego i dyskusje nad planem pracy komisji. W trakcie spotkania dyskutowano miedzy innymi o problemach istniejących w miastach na prawach powiatu. Poruszono także sprawę zaproszenia do ZPP pozostałych miast na prawach powiatu

* Cukrownie na Podkarpaciu ustaliły tegoroczne ceny skupu buraków. Za tonę rolnicy dostaną w tym roku tylko dwa złote więcej niż w ubiegłym roku. W Przeworsku podobnie jak w Ropczycach za tonę buraków cukrowych rolnicy otrzymają 107 złotych. Zdaniem rolników cena ta jest bardzo niska. Uważają że tak niska cena skupu sprawia że koszty uprawy i zbioru buraków z małych areałów przerastają sumy jakie otrzymają za zbiory.

* Coraz bliższy jest termin oddania do użytku szpitala na Monte Casino w Przemyślu. Tymczasem mieszkańcy przyszpitalnego osiedla zgłaszają zastrzeżenia. Skarżą się, że odcinek tej ulicy od stacji benzynowej aż do bloków jest praktycznie nie oświetlony. Pokonanie go pieszo w godzinach wieczornych jest bardzo stresujące. Parking przed nieużywanym jeszcze szpitalem jest pięknie oświetlony. Mieszkańcy osiedla w trosce o swoje pociechy proponują odpowiednim instytucjom zmianę kierunku przepływu energii z parkingu na ulicę.

* Już trzy tygodnie trwa nowy rok szkolny. Tymczasem nie wszyscy uczniowie mają potrzebne do nauki podręczniki. Mimo zapowiedzi Ministerstwa Edukacji o całkowitym przygotowaniu do reformy oświaty, w wielu szkołach występują problemy z podręcznikami. Zdaniem księgarzy do tej pory nie dotarła, lub dotarła w śladowych ilościach jedna trzecia podręczników do gimnazjów. Zdarzają się sytuacje gdy rodzice lub uczniowie usiłują zwrócić podręczniki. Przyczyną tej sytuacji jest zamówienie książek bezpośrednio z wydawnictwa przez niektórych nauczycieli. Księgarnie nie przyjmują zwrotów, bo za zamówione książki muszą zapłacić, a wydawcy nie kwapią się ze zwrotem pieniędzy. Jedynym wyjściem wydaje się upewnienie w szkole z jakimi podręcznikami dana klasa będzie się uczyć.

* W czwartek 23 września odbyła się uroczystość nadania imienia doktora Leona Birna oddziałowi urazowo-ortopedycznemu szpitala w Przemyślu. W katedrze odprawiono uroczystą Mszę Świętą. Po uroczystościach kościelnych nastąpiło odsłonięcie i poświecenie pamiątkowej tablicy poświeconej doktorowi Birnowi. Po południu odbyło się posiedzenie oddziału Podkarpackiego Polskiego Towarzystwa Ortopedyczno - Traumatologicznego .

* Prokuratura okręgowa w Przemyślu zgodnie z postanowieniem Ministerstwa Sprawiedliwości wydała Niemcom 27 letniego obywatela Ukrainy. Mieszkaniec Czerniowiec Sergiej B. od prawie roku był poszukiwany przez sąd rejonowy Trigarden jako jeden z podejrzanych o dokonanie w listopadzie ubiegłego roku wspólnie z czterema innymi osobami brutalnego rozboju w Berlinie. Wkrótce po napadzie Ukrainiec wyjechał z Niemiec. Poszukiwany Sergiej B. wpadł dopiero w maju na przejściu granicznym w Medyce. Został on zatrzymany w pociągu relacji Czerniowce - Przemyśl przez kontrolera straży granicznej.

* Msza Święta odprawiona w kościele Świętej Trójcy pod przewodnictwem arcybiskupa Ignacego Tokarczuka zainauguruje w czwartek 23 września o godzinie 18 Dni Kultury Chrześcijańskiej. Następnego dnia w Domu Katolickim przy ulicy Grodzkiej odbędzie się trzeci archidiecezjalny konkurs poezji religijnej. O godzinie 18 w kościele Świętej Trójcy zaplanowano wykład profesor Wandy Połtawskiej na temat "Odpowiedzialności ojca za los rodziny". Dni kultury chrześcijańskiej potrwają do niedzieli 26 września.

* Jeszcze w tym miesiącu do sądu rejonowego w Przemyślu trafi wniosek o wszczęcie procedury upadłościowej spółki akcyjnej Wolny Obszar Celny Przemyśl -Medyka. Instytucja ta utraciła płynność finansową, a inwestorzy z kraju i zagranicy nie interesują się działalnością gospodarczą w pobliżu ściany wschodniej. Powodem jest miedzy innymi, że wszystkie wolne obszary celne po przystąpieniu naszego kraju do Unii Europejskiej będą likwidowane lub ograniczona zostanie ich działalność. Do sądu trafiły już sprawy dotyczące działalności kilku osób na szkodę spółki. Spółka Wolny Obszar Celny winna jest jednemu z banków około 300 tysięcy złotych. na poczet długu komornik zabezpieczył już teren obszaru w Medyce.

* Główny Urząd Ceł zatwierdził projekt utworzenia drogowego przejścia granicznego miedzy Polską a Ukrainą w Krościenku - Smolnicy. Teraz decyzje w tej sprawie podejmą : straż graniczna , sanepid oraz pozostałe instytucje których zezwolenia są niezbędne przy tworzeniu przejścia granicznego. Starania o otwarcie przejścia trwają już od kilku lat. Wojewoda podkarpacki wydał w tym roku na tę inwestycję ponad milion złotych. Przez przejście będą mogły przejeżdżać samochody o ciężarze całkowitym do trzech i pół tony. Zdaniem celników w znacznym stopniu odciąży ono od ruchu przejście graniczne w Medyce. Na otwarcie przejścia trzeba czekać od półtora do dwóch lat.

* 22 września w okolicach Medyki miało miejsce niecodzienne, nielegalne przekroczenie granicy. ak dowiedzieliśmy od rzecznika Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej majora Tadeusza Dańczaka - kobieta która przekroczyła granicę jest misjonarką wyznania anglikańskiego. Jakiś czas przebywała w obozie dla uchodźców w Rydze. Celem podróży była Kanada gdzie mieści się główna siedziba tego kościoła.

* 15 tysięcy litrów czystego spirytusu przekazał już w tym roku szpitalom Urząd Celny w Przemyślu. Najwięcej bo aż 3 tysiące litrów otrzymało Centrum Medyczne Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Dwa tysiące litrów trafiło do spzitala w Jaśle, a po tysiąc litrów otrzymały szpitale: w Stalowej Woli, Rzeszowie, Przeworsku, Sanoku, Krośnie i Brzozowie. Spirytus przekazany bezpłatnie pochodzi z przemytu. W placówkach służby zdrowia służy oczywiście do celów medycznych.

* Senator Witold Kowalski towarzysząc archidiecezjalnemu chórowi Magnificat gościł we Lwowie i Kamieńcu Podolskim. Spotkał się tam z ukraińska polonią. Natomiast 23 września senator Kowalski wraz z delegacją Senackiej Komisji Emigracji i Polaków za Granicą udał się na Litwę. Polska delegacja spotka się z Polakami i ich przedstawicielami w litewskim parlamencie.

* Blisko tysiąc żołnierzy z Wielkiej Brytanii, Polski i Ukrainy bierze udział w ćwiczeniach Kozacki Step ‘99. Biorą w nich udział żołnierze z 14 -tej brygady pancernej Ziemi Przemyskiej . Na poligonie w Nowej Dębie szkoleniu przyglądają się ministrowie obrony Wielkiej Brytanii, Ukrainy i Polski. Ćwiczenia organizowane są już po raz trzeci ale po raz pierwszy odbywają się w Polsce. Szkolenie poświecone jest działaniom wojskowym w ramach misji pokojowych ONZ . Celem ćwiczeń jest wyszkolenie rezerw dla tych formacji które już uczestniczą w misjach pokojowych.

* Towarzystwo Akademii Przemyskiej zwróciło się do starosty przemyskiego powiatu o ujęcie w planach przyszłorocznego budżetu kwoty trzystu tysięcy złotych na funkcjonowanie Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej. Kwota ta przeznaczona byłaby na cele inwestycyjne, adaptacje pomieszczeń, stypendia dla studentów oraz wyposażenie szkoły w pomoce naukowe.

* Zabytkowy zespół kilkudziesięciu kaplic w okolicy Kalwarii Pacławskiej powiększył się o kolejny obiekt. Odnowiono murowaną kaplicę z 19 wieku wprowadzając do niej figurę świętego Franciszka z Asyżu, patrona przyrody i ekologii. Przydrożna budowla znajduje się przy podjeździe od strony Przemyśla na grzbiet wzniesienia Hyb.

* W Gorajcu koło Cieszanowa wznowiono kompleksowe prace konserwatorskie w 17-wiecznej byłej cerkwi greckokatolickiej użytkowanej obecnie przez parafię rzymskokatolicką. Prace obejmują konserwację zrębowych ścian, wymianę zniszczonych elementów oraz rekonstrukcję kopuły prezbiterium. Środki finansowe przeznaczył na ten cel wojewódzki konserwator zabytków.

* Wojewoda Podkarpacki w porozumieniu z zastępcą Wojewódzkiego Komisarza Wyborczego w Przemyślu zarządził na 7 listopada wybory uzupełniające do rady gminy Kańczuga. Powodem decyzji było wygaśnięcie mandatu radnego Bogusława Zięby który zrezygnował z pełnionej funkcji. Termin zgłaszania kandydatów do wakującego mandatu upływa 14 października.

Reklama