Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 04.09-10.09.1999 r.

* Naczelnik Wydziału Inwestycji i Strategii Urzędu Miejskiego w Przemyślu pani Maria Kuźmińska przedstawiła informacje na temat wieloletnich planów inwestycyjnych. Konieczność ich stworzenia wynika z przyjętego już przez Radę Miasta dokumentu strategia rozwoju miasta Przemyśla. Jest to kolejny etap długookresowego zarządzania rozwojem gminy. Zarząd Miasta zapoznał się z zasadami i trybem opracowywania planów oraz propozycją harmonogramu prac związanych z ich opracowywaniem .

* Sukces przemyskich celników. Na przejściu drogowym w Hrebennem udaremniono próbę przemytu spirytusu. 10 tys. litrów zostało przywiezione w cysternie. Dla niepoznaki spirytus przebarwiono na kolor malinowy a w dokumentach przewozowych określono ciecz znajdująca się w cysternie jako rozcieńczalnik organiczny do chemii i prac malarsko-lakierniczych. Sprawa zajęła się prokuratura w Tomaszowe Lubelskim. Natomiast na przejściu granicznym w miejscowości Zosin dwóch Ukraińców próbowało nielegalnie przemycić 3888 CD na łączną sumę 15 tys. 478 zł. Towar był schowany w najróżniejszych skrytkach w samochodzie fiat ducato na ukraińskich numerach rejestracyjnych. Samochód oraz jego zawartość zatrzymano oraz zajęto 300 dolarów amerykańskich.

* W piątek 3 września po raz pierwszy w nowym roku szkolnym w zajęciach uczestniczyli uczniowie szkoły podstawowej w Majdanie Sieniawskim. Ponad stu osobowa grupa rodziców po spotkaniu z przedstawicielami kuratorium oświaty postanowiła przerwać protest. Mają nadzieję że w październiku podczas konkursu zwycięży dotychczasowy dyrektor. Jak już informowaliśmy został on odwołany ze stanowiska bez konsultacji z radą pedagogiczną. Zarząd gminy zarzuca mu złą współprace z nauczycielami i przekazywanie błędnych informacji na temat reformy oświaty.

* Wobec nieprzychylnej polityki zarządu PKP w stosunku do Zakładu Przeładunkowego w Żurawicy oraz całego węzła kolejowego Przemyśl - Żurawica - Medyka wraz z kolejowym przejściem granicznym w Medyce komisja zakładowa NSZZ Solidarność przy zakładzie przeładunkowym w Żurawicy podjęła 6 września uchwałę o przystąpieniu do protestu. Do podjęcia tak drastycznej decyzji skłonił komisję lekceważący stosunek dyrektora sektora towarowego Cargo do NSZZ Solidarność oraz całej załogi zakładu, a także próba manipulowania NSZZ Solidarność i rozgrywki personalne kadry kierowniczej. Akcja protestacyjna polega na oflagowaniu zakładu pracy. W przypadku nie podjęcia rozmów do 9 września komitet protestacyjny zaostrzy protest nie wykluczając strajku głodowego.

* Solidaryzując się z przewodniczącym komitetu protestacyjnego przy zakładzie przeładunkowym w Żurawicy 8 września o godzinie 12 do strajku głodowego przystąpił członek komitetu Franciszek Żurowski. O 18 do głodowki przystąpi kolejnych dwóch związkowców. Henryk Jaroch i Tadeusz Sawicki. Od pierwszego wrzesnia zgodnie z zapowiedzią wiceprezesa PKP Krzysztofa Niemca zakłady przeładunkowe i taboru zostały przekształcone w jedną jednostkę organizacyjna. Zdaniem dyrekcji PKP przemawiają za tym względy ekonomiczne. Podczas spotkań z Zarządem PKP związkowcy domagali się przedstawienia wizji dalszego funkcjonowania zakladu. Wobec braku reakcji na postulaty komisja zakładowa Solidarności przy zakładzie przeładunkowym w Żurawicy przekształciła się w komitet protestacyjny a jej przewodniczący Bronisław Beńko rozpoczał wczoraj strajk głodowy.

* Władze Klubu MKS Polonia Przemyśl podpisały umowę sportowo-handlową z przemyskim oddziałem Banku Gospodarki Żywnościowej. Na mocy umowy przemyskie niedźwiadki poprzez umieszczenie logo na koszulkach będą reklamować BGŻ. Ze strony klubu umowę podpisali prezes Jerzy Miśkiewicz i dyrektor Leszek Truchan, BGŻ reprezentował dyrektor banku Tadeusz Wójcik.

* Sąd rejonowy w Przemyślu wydał decyzję o aresztowaniu trzech mężczyzn podejrzanych o zorganizowanie nielegalnego przekroczenia granicy. W miniony weekend w okolicach Kalnikowa funkcjonariusze Bieszczadzkiwego Oddziału Straży Granicznej udaremnili próbę zorganizowanego przerzutu do polski piętnastu nielegalnych imigrantów obywateli Sri Lanki i Afganistanu. Zamierzali oni docelowo dotrzeć do Niemiec. Oprócz mercedesa z azjatami zatrzymano poloneza z konwojującymi transport mieszkańcami Stubna i Zgorzelca.

* W Korczowej funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali Olega Ż. obywatela Ukrainy. Był on poszukiwany listem gończym wydanym przez Sąd Rejonowy w Lubaczowie. Ukrainiec trafił do zakładu karnego w Przemyślu.

* Do 20 września przedsiębiorstwa działające w Małopolsce i na Podkarpaciu mogą zgłaszać się do drugiej edycji konkursu Małopolska Nagroda Jakości. Celem konkursu jest promocja przedsiębiorstw wyróżniających się wysoką jakością zarządzania . Jego uczestnicy najpierw sami będą wystawiać sobie oceny które z kolei zostaną zweryfikowane przez zespół ekspertów.

* Podczas prac modernizacyjnych sieci wodno-kanalizacyjnej przy ulicy Franciszkańskiej w Przemyślu natrafiono na mur z grubej cegły posadowiony na kamiennym fundamencie. Ze wstępnych ustaleń wynika, że być może jest to fragment słynnej średniowiecznej bramy lwowskiej. Fragmentami muru zajęli się przemyscy archeolodzy.

* Na terenie jednostki wojskowej w Żurawicy otwartą niezwykle interesującą wystawę pamiątek z czasów drugiej wojny światowej. Większość zgromadzonych na wystawie przedmiotów została znaleziona przez kolekcjonerów w okolicach Przemyśla. Ekspozycje podzielono na trzy części: polską , niemiecką i radziecką. Zwiedzający mogą obejrzeć tu miedzy innymi ważący blisko 10 kilogramów karabin przeciwpancerny UR, pistolet VIS oraz lekki karabin maszynowy MG 34. Wystawa dostępna jest dla zorganizowanych grup.

* Zarząd Miasta Przemyśla podjął decyzje o utworzeniu Przemyskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Ma on działać na zasadzie jednoosobowej spółki gminy z ograniczona odpowiedzialnością. Przedmiotem działania towarzystwa byłoby budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu. Pierwszy blok z mieszkania i o powierzchni od 40 do 75 metrów kwadratowych Przemyskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego zamierza wybudować przy ulicy Foscha.

* Anna Holzer została rzecznikiem praw obywatelskich powłanym przez Podkarpacką Kasę Chorych. Będzie ona zbierać skargi i zażalenia od niezadowolonych pacjentów. Nowy rzecznik będzie pomagał dochodzić swoich racji także na drodze prawnej. Siedziba rzecznika mieści się w hotelu pielęgniarek na ulicy Naruszewicza 11 w Rzeszowie. To nie jedyny rzecznik powołany przez podkarpacką kasę chorych. Trzy dni temu powołana została pięcioosobowa komisja skarg i wniosków - jej przewodniczącym został Wacław Zeman, który zdaniem członków rady, powinien spełniać zarazem rolę rzecznika praw pacjenta.

* W Maleniskach koło Jarosłwia w 60-tą rocznice napaści na Polskę Niemiec i Rosji w najbliższa niedziele uczczona zostanie pamięć bohaterskich lotników Edmunda Mrozowskiego i Edmunda Kobylińskiego zestrzelonych przez Niemców w pobliżu Jarosąłwia w jedenastym dniu wojny. Uroczystość rozpocznie o godz. 11.00 Msza Świętą, odprawioną w kościele w Pawłosiowie. O 16 hołd pamięci bohaterskich lotników odda klucz samolotów który przeleci nad Pawłosiowem i Maleniskami. Kilka minut później na cmentarzu w Maleniskach rozpocznie się apel poległych z udziałem kompani honorowej wojska polskiego garnizonu Jarosław, pocztów sztandarowych, przedstawicieli organizacji kombatanckiej oraz orkiestry wojskowe.

* Podczas ostatniego posiedzenia radni powiatu przemyskiego ustanowili herb. Jego kształt jest zgodny z historycznym wzorem herbu ziemi przemyskiej. Jest to dwugłowy orzeł z koroną.

* Redakcja informatora Goniec Przemyski zaprasza dzieci do udziału w konkursie którego tematem są „Moje wakacje". W związku z tym, że nie wszystkie dzieci wyjechały na wakacje temat można potraktować jako „Wymarzone wakacje". Prace mogą być wykonane dowolną techniką i w dowolnych wymiarach. Udział w konkursie mogą brać dzieci do lat 10. Autorzy najładniejszych prac zostaną uhonorowani nagrodami niespodziankami.

*Kilkudziesięciu mieszkańców Przemyśla przedstawiło swoje problemy pracownikom rzecznika praw obywatelskich. Najwięcej skarg dotyczyło reformy służby zdrowia, systemu rent i emerytur oraz przewlekłości postępowań sądowych.ia swoich problemów. 9 września w Urzędzie Miejskim w Przemyślu Rzecznik Praw Obywatelskich profesor Adam Zieliński spotkał się z wojewodą podkarpackim i władzami samorządowymi miasta. Rzecznik planuje jeszcze zapoznać się z warunkami pracy personelu i stanem przestrzegania praw pacjentów szpitala psychiatrycznego w Jarosławiu .

* W Przemyślu odbyło się spotkanie zorganizowane przez klub radnych AWS i ROP oraz senatora Witolda Kowalskiego. W spotkaniu którego głównym celem było omówienie sytuacji społeczno- gospodarczej w jakiej znajduje się Przemyśl. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele komisji zakładowych NSZZ Solidarność oraz wicewojewoda podkarpacki Marek Kuchciński. W trakcie debaty zarzucono kilku przemyskim radnym zdradę ideałów i sprzeniewierzenie się obietnicom jakie składali startując do wyborów samorządowych z listy AWS.

* Rada podkarpackiej regionalnej kasy chorych wybrała swoje prezydium. Szefem został były wojewoda przemyski Leszek Kisiel obecnie pełniący funkcję doradcy wojewody podkarpackiego. W gronie dwóch wiceprzewodniczących znaleźli się: Andrzej Maźnicki i Ireneusz Drzewicki, sekretarzem został Jan Krzanowski. Już za dwa tygodnie rada zajmie się uchwaleniem statutu i zatwierdzeniem przyszłorocznego planu finansowego.

* Protest kolejarzy z zakładu przeładunkowego PKP w Żurawicy został zawieszony. Nocne negocjacje przyniosły porozumienie. Dokument został podpisany przez przewodniczącego sekcji krajowej NSZZ Solidarność kolejarzy Stanisława Koguta oraz szefa dyrekcji przewozów towarowych Roberta Matuszyka. Dokument gwarantuje, że żurawicka firma nie zostanie połączona z przemyskimi przewozami towarowymi . Przypomnijmy - pracownicy zakładu przeładunkowego w Żurawicy obawiali się takiej fuzji. Uważają, że doprowadziłaby do zwolnień i przejęcia części majątku przez obce spółki. Tymczasem zgodnie z podpisanym porozumieniem zakład w Żurawicy zostanie samodzielny i wkrótce przekształcony w spółkę. Do końca października zostanie opracowany plan finansowy przyszłej spółki. Jego projekt trafi następnie do rąk związkowców którzy będą mieli prawo zaakceptować go lub odrzucić.

*Msza Święta Koncelebrowana przez wszystkich kapłanów z dekanatu Żurawica zainaugurowała w dniu 9 września czterodniowe religijne uroczystości z okazji 600-lecia parafii Kosienice. O godzinie 18 na miejscowym cmentarzu odprawiona zostanie msza święta w intencji zmarłych . Natomiast następnego dnia o godzinie 18 msza święta ku czci patronki parafii Matki Bożej Bolesnej połączona czuwaniem jubileuszowym. W niedziele w ostatnim dniu uroczystości nastąpi odsłonięcie i poświęcenie obelisku 600-lecia parafii Kosienice.

* Dyrektor Biura posła Janusza Onyszkiewicza Alicja Bartminka przesłała nam informacje o realizacji wniosków województwa podkarpackiego rekomendowanych przez posła Onyszkiewicza zatwierdzonych lub odroczonych przez zarząd fundacji Wspólnota Polska. Podczas wtorkowego posiedzenia postanowiono przyznać: Stowarzyszeniu Muzyki Dawnej w Jarosławiu blisko 41 tysięcy złotych oraz ponad 56 tysięcy złotych na modernizacje przemyskiej biblioteki nauk TPN. Poseł wnioskował również przyznanie pięciuset tysięcy złotych dla Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym w Przemyślu oraz dotacji na budowę kanalizacji w Lubaczowie. Rozpatrzenie tych wniosków odroczono do kolejnego posiedzenia.

Reklama