Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 14.08-20.08.1999 r.

* W niedzielę, we wszystkich parafiach Archidiecezji Przemyskiej, odczytano list skierowany do diecezjan, przez arcybiskupa Józefa Michalika. Metropolita przemyski, zwrócił się do księży proboszczów i wiernych, o pilne włączenie się w akcję niesienia pomocy ofiarom wtorkowego huraganu, który wyrządził poważne szkody w naszym powiecie. W niedzielę 15 sierpnia, we wszystkich parafiach została przeprowadzona zbiórka pieniędzy właśnie na ten cel.

* W Przemyślu, w związku z zakończeniem kadencji, powołano nowe składy rad nadzorczych kilku miejskich spółek. Zarząd Miasta jest jednocześnie zgromadzeniem wspólników tych spółek. Zarządy spółek miejskich przystąpią również w najbliższym czasie do przeprowadzenia procedury zmierzającej do wyłonienia rad nadzorczych spośród pracowników.

* Już niewiele dni pozostało do końca tegorocznych wakacji. Uczniowie jak ich rodzice zostali zasypani propozycjami podręczników szkolnych. W księgarniach ich nie brakuje, za to może zabraknąć w rodzicielskich portfelach. Za książki 1-3 klasy trzeba zapłacić co najmniej 80 zł. Dla tych starszych, koszt zakupu podręczników dochodzi nawet do 180 zł. Oczywiście, do podstawowych, dochodzą jeszcze te do nauki języków obcych i opracowania, bez których współczesny uczeń się nie obejdzie. Edukacja kosztuje - to wiemy wszyscy. Ale dlaczego aż tyle?

* Mieszkańcy naszego miasta przechadzający się w sobotni wieczór nad Sanem, mogli zobaczyć niecodzienne zjawisko. Otóż wzleciały tam ogromne chmary białoskrzydlatych jętek, zwanych też jednodniówkami. Żywot tych owadów trwa zaledwie kilka godzin. Kiedy martwe opadły na ziemię, jezdnie i chodniki wyglądały jak po obfitym opadzie śniegu.

* Nawałnica, która przeszła prawie tydzień temu przez Podkarpacie poczyniła znaczne szkody, o których już informowaliśmy. W piątek 13 sierpnia w celu pomocy osobom poszkodowanym mieszkańcy Jarosławia - w tym pracownicy starostwa i lokalne banki - zebrały pieniądze, które już w sobotę dotarły do najbardziej potrzebujących. Również w piątek, wicewojewoda Wiesław Różycki wystąpił z pismem do Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej o przyznanie środków na pomoc dla poszkodowanych na Podkarpaciu.

* Na ulicy Basztowej w Przemyślu trwa generalny remont nawierzchni i chodników. Zniszczona nawierzchnia zostanie wymieniona na nową z wibroprasowanej kostki Nostalit. Prace prowadzone są przez Przemyskie Przedsiębiorstwo Robót Budowlanych "UNIBET". Zakończenie prac planowane jest na jesień tego roku.

* Podczas ostatniego posiedzenia Związku Gmin Ziemi Przemyskiej, z prezydium zgromadzenia odwołano Zenona Koniuszego, z gminy Rokietnica, i w to miejsce wybrano wójta tej gminy - Barbarę Gmyrek. Jednocześnie z zarządu odwołano: Stanisława Woźnego z gminy Dynów oraz Władysława Rachwała z gminy Tryńcza. W ich miejsce wybrano: Jerzego Andracha wójta gminy Żurawica i Zbigniewa Korytko wójta gminy Krzywcza. Podczas spotkania zgromadzenie rozpatrzyło i przyjęło: sprawozdanie z wykonania budżetu związku za pierwsze półrocze oraz informacje prezesa o działalności zarządu za okres sześciu miesięcy.

* We wtorek w Ośrodku Rehabilitacyjno-wypoczynkowym w Olszanach, rozpoczął się - Ogólnopolski Turniej Szachowy Niewidomych o puchar Ziemi Przemyskiej. W zawodach bierze udział trzydziestu pięciu zawodników z klubów sportowych: Gdańska, Łodzi, Bydgoszczy, Włocławka, Opola, Kielc, Krakowa i Przemyśla. Turniej, któremu sędziuje Wilchelm Dańcza potrwa do 23 sierpnia.

* Nie cichnie spór o budynek, w którym mieści się Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej. O zwrot gmachu przy ulicy Czackiego ubiega się kapituła grecko-katolicka w Przemyślu. Orzeczenie w tej sprawie ma wydać komisja majątkowa. Oficjalnie takiego orzeczenia jeszcze nie ma. Tymczasem Komisja Majątkowa w Warszawie ustaliła, że gmach Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej zostanie zwrócony archidiecezji przemysko-warszawskiej obrządku grecko-katolickiego.

* W przemyskich szkołach trwają remonty. Najpoważniejsze prace finansowane są z dotacji celowych z budżetu państwa. W drodze przetargu, inwestorem zastępczym zostało - Przedsiębiorstwo Budowlano-instalacyjne KOMPLET z Przemyśla. Do pierwszego września, planowane jest miedzy innymi: wymiana kanalizacji deszczowej w Szkole Podstawowej nr 2, remont dachu sali gimnastycznej i łącznika Szkoły Podstawowej nr 6, wymiana dachu w Zespole Szkół Odzieżowych i Ogólnokształcących, remont dachu i wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 13. W ramach zadań inwestycyjnych prowadzona jest modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej nr 11.

* Wszystko wskazuje na to, że jeszcze w tym miesiącu, do dziesięciu gmin Podkarpacia trafią gimbusy. Pojazdy od września będą dowozić dzieci do szkoły. Wśród gmin, które otrzymają gimbusy znalazły się Oleszyce i Sieniawa. Podczas rozpatrywania wniosków o przydzielenie gimbusów kuratorium kierowało się wzrostem w porównaniu do roku ubiegłego liczby dzieci, które muszą dojeżdżać do szkoły. Dodatkowym kryterium jakie brano pod uwagę była zamożność gminy.

* Firma "Szarek" z Widnej Góry koło Jarosławia została jednym z laureatów konkursu o tytuł "Polskiego producenta żywności ‘99". Kandydaci na laureatów wyłonieni zostali na szczeblu wojewódzkim. Z naszego województwa z kategorii firm średnich wytypowano trzech kandydatów oraz dwóch z firm dużych. Z pośród nich najwyżej oceniono firmę "Szarek" produkującą szynkę swojską.

* Z jednodniową wizytą w Przemyślu przebywał wiceprezes Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Marian Leszczyński. Podczas spotkania z przedstawicielami instytucji samorządowych i pozarządowych działających w kręgu osób niepełnosprawnych rozmawiano o możliwościach korzystania z finansowych środków PFRON. Wiceprezes mówił o potrzebie tworzenia całościowych programów pomocy osobom niepełnosprawnym - w taki sposób - by miały one bez względu na miejsce zamieszkania jednakowe możliwości rehabilitacji. Następną wizytę w Przemyślu Marian Leszczyński zapowiedział na 17 września.

* W Lipniku gmina Kańczuga pracownicy naukowi oraz studenci wydziału archeologii Uniwersytetu Jagiellońskiego prowadzą prace wykopaliskowe. W ubiegłym roku natrafiono tu na cmentarzysko całopalne. Łącznie odnaleziono około stu grobów. Obecnie kontynuowane są badania, które potrwają do 28 sierpnia.

* W Przemyślu odbyło się walne zebranie sprawozdawczo-wyborcze Miejskiego Ludowego Klubu Sportowego NURT. Podczas spotkania podsumowano czteroletni okres działalności, nakreślono plany na najbliższe lata oraz wybrano nowe władze. Prezesem już po raz kolejny został Mieczysław Bodnar. Wiceprezesami zostali: Kazimierz Skoczylas i Zdzisław Bodnar. W skład zarządu weszli także: Piotr Blat oraz Andrzej Cap.

* We wtorek odbyło się kolejne walne zgromadzenie wspólników spółek miejskich. Dokonano na nim zmian w proponowanych na lipcowym zgromadzeniu składach rad nadzorczych sześciu spółek. W Przemyślu w radach nadzorczych spółek komunalnych zasiada dziewięciu radnych - wśród nich: trzech z Klubu Samorządny Przemyśl, trzech z SLD, dwóch z AWS i jeden radny z Unii Wolności. Obsadzenie stanowisk w radach nadzorczych przez radnych wzbudziło wiele kontrowersji. Choć zasiadanie radnych w radach nadzorczych spółek komunalnych jest legalne to zdaniem wielu niezbyt moralne. Decyzje o powołaniu rad nadzorczych w spółkach komunalnych podejmuje zarząd miasta, który jest jednocześnie zgromadzeniem wspólników dla rad nadzorczych spółek komunalnych. Jednym z zadań radnego jest obiektywne rozliczanie zarządu miasta oraz spółek komunalnych.

* Na Podkarpaciu tylko jeden punkt skupuje od rolników ziarno po najwyższej cenie, jaką ustaliła Agencja Rynku Rolnego. 510 złotych za tonę dobrej jakości pszenicy można otrzymać w Załężu koło Rzeszowa. Pozostałe punkty wciąż czekają na preferencyjne kredyty skupowe lub płacą po około 400 złotych. Skup zbóż na potrzeby rynku rolnego prowadzi w Załężu spółka Elewar. Po likwidacji zakładów zbożowych w Jarosławiu, pomimo dość dużej odległości z punktu skupu w Załężu, oprócz rolników z Rzeszowa korzystają także rolnicy z byłego województwa przemyskiego - odległość ponad 80km(!).

* Od kilku dni organizowane są spotkania robocze w sprawie opracowania strategii rozwoju powiatu przemyskiego. W czwartek o godz. 12.00 w siedzibie starostwa został zaprezentowany projekt strategii, a środę, podczas posiedzenia zarządu powiatu został zaopiniowany projekt uchwały w sprawie herbu powiatu przemyskiego.

* Na zaproszenie prezydenta Przemyśla Tadeusza Sawickiego w Urzędzie Miejskim gościli zawodnicy ASPR Czuwaj-UKS przy Szkole Podstawowej nr 14, którzy wywalczyli mistrzostwo polski młodzików w piłce ręcznej. Oprócz gratulacyjnych dyplomów cała drużyna otrzymała prezenty. W drużynie mistrza Polski znaleźli się: Marcin Chlebowski, Michał Cypryś, Tomasz Dejnaka, Paweł Guściora, Patryk Kulawik, Maciej Leitner, Marcin Malejko, Marek Ochenduszkiewicz, Arkadiusz Pajda, Wojciech Pawłowski, Krzysztof Słabous, Paweł Stelmach, Paweł Stołowski, Adam Strojecki, Aleksyj Szyczkow, Maciej Wielgus. Na spotkaniu obecni byli również: trener drużyny Piotr Kroczek, jej kierownik Jan Malik, prezes KS Czuwaj Leszek Wasiewicz, wiceprezes Ryszard Lewandowski, prezes UKS Marian Ruchel oraz dyrektor Szkoły Podstawowej nr 14 Maciej Wawrzaszek.

* Na ostatnim posiedzeniu prezydium Zarządu Regionu Ziemia Przemyska NSZZ solidarność przyjęto stanowisko, w którym wyrażono pełne zrozumienie dla trudnej sytuacji rolników, oczekując od: Ministra Rolnictwa, Agencji Rynku Rolnego oraz izb rolniczych podjęcia natychmiastowych działań zmierzających do rozpoczęcia skupu zbóż przez Zakłady Przemysłu Zbożowego w Jarosławiu. Ponadto związkowcy poparli postulat wstrzymania importu zbóż paszowych.

* Już niewiele dni pozostało samorządowcom z Podkarpacia na złożenie wstępnych projektów inwestycji dofinansowywanych z nowego programu Unii Europejskiej. Tylko w przyszłym roku daje on szansę pozyskania ponad 20 milionów euro. Program przewiduje dofinansowanie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, w tym sektora prywatnego. Aby projekt został dofinansowany musi mieć wartość przynajmniej dwóch milionów euro. Zapisany na dyskietkach projekt wstępny inwestycji samorządy muszą przekazać do urzędu marszałkowskiego w Rzeszowie do 23 sierpnia.

* W Krakowskiej Klinice Chorób Zakaźnych leczy się kilkadziesiąt osób z Podkarpacia, chorych na najgroźniejszą odmianę wirusowego zapalenia wątroby. W klinice brakuje stosowanego w leczeniu tej choroby Interferonu. Podkarpacka Kasa Chorych nie chce zwracać pieniędzy na zakup tego leku, który sprowadzany jest z zagranicy. Uważa ona, że lek powinien być podawany pacjentom z naszego województwa w ramach podpisanej umowy o kompleksowe leczenie. Zdaniem dyrekcji Krakowskiej Kliniki umowa nie uwzględnia tak kosztownego leczenia. Na Podkarpaciu wirusowe zapalenie wątroby typu C wykryto u ponad sześćdziesięciu osób. Połowa z nich leczy się w Krakowskiej Klinice. Wirusowe zapalenie wątroby typu C jest niedawno odkrytą ciężką chorobą. Nieleczona prowadzi do śmierci. Raz rozpoczętego leczenia nie można przerwać.

* Niedługo rozpoczyna się rok szkolny. Nie wszystkie dzieci będą mogły zdobywać wiedzę w normalnych warunkach. W Krzywczy tamtejsze gimnazjum nie ma swojego budynku. Młodzież będzie musiała się uczyć w przepełnionych podstawówkach. W gminie Krzywcza stu uczniów zamiast w jednej szkole będzie musiała się uczyć w czterech budynkach starych podstawówek. Od siedemnastu lat trwa budowa nowej szkoły. Na dokończenie jej gmina nie ma pieniędzy. O pomoc zwracano się do Urzędu Wojewódzkiego oraz Ministerstwa Edukacji. Niestety bez rezultatu. Na dokończenie budowy brakuje jeszcze około dwóch i pół miliona złotych.

Reklama