Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 10.07-16.07.1999 r.

* W szybkim tempie zbliżają się żniwa a tymczasem rolnicy z powiatów: przemyskiego, jarosławskiego i przeworskiego ciągle nie wiedzą gdzie będą mogli sprzedać tegoroczne zboże. Z interwencją w tej sprawie zwrócił się do premiera Jerzego Buzka senator Witold Kowalski. Zwracając uwagę na problem senator ostrzega, że nie rozwiązanie go może wywołać niepokoje społeczne. Zakłady zbożowe w Jarosławiu, które przez lata skupowały od rolników zboże są obecnie w stanie upadłości. Syndyk nie będzie skupował zboża a z informacji uzyskanych od agencji rynku rolnego wynika, iż do tej pory nie zgłosił się żaden podmiot gospodarczy chcący prowadzić w naszym regionie skup. Senator Kowalski przypominał premierowi, że w ubiegłym roku skierował do niego pisma, w którym ostrzegł przed buntem rozpaczy na wsi. Witold Kowalski dodaje, że sytuacja w naszym regionie wymaga bardziej zdecydowanych działań rządu i Agencji Rynku Rolnego. W przeciwnym razie dojdzie do niekontrolowanego, uzasadnionego wybuchu niezadowolenia.

* W sobotę na zaproszenie starosty powiatu przemyskiego Mariusza Grzędy gościł w Przemyślu konsul RP we Lwowie Piotr Konowrocki. Rozmawiano między innymi o zasadach współpracy gospodarczej pomiędzy regionami po obu stronach granicy.

* Zarząd miasta Przemyśla podjął decyzję o skierowaniu do Ministerstwa Zdrowia i Polityki Społecznej wniosku o dofinansowanie w związku z tworzeniem zakładu opiekuńczo-pielęgnacyjnego. Organem założycielskim dla tego zakładu byłaby Rada Miasta. W naszym regionie byłaby to pierwsza tego rodzaju placówka. Świadczyłaby usługi dla osób, które nie potrzebują już leczenia szpitalnego ale wymagają jeszcze opieki pielęgnacyjnej. Jednostka ta mogłaby przyjąć jednocześnie około trzydziestu pacjentów. Zlokalizowana byłaby najprawdopodobniej, w którymś z budynków poszpitalnych przy ulicy Rogozińskiego. Do formalnego powstania tej placówki niezbędne jest jeszcze podjęcie przez Radę Miejską uchwały o jej utworzeniu.

* We wtorek państwowy inspektor pracy wydał decyzję o zamknięciu pawilonu odpraw celnych na przejściu kolejowym w Przemyślu. W ciągu kilkunastu ostatnich dni z powodu braku klimatyzacji temperatura w zbudowanym ze szkła i stali budynku przekraczała 60 stopni. Oprócz celników, którzy nie są w stanie pracować w takich warunkach nie mogą także pracować urządzenia rentgenowskie do kontroli bagażu. Mogą one działać wyłącznie do temperatury 35 stopni. Administratorem pawilonu, który oddany został do użytku w styczniu ubiegłego roku jest PKP. Całość kosztowała blisko 9 milionów złotych i została sfinansowana z funduszu PHARE. Jak się okazuje w trakcie budowy zapomniano o klimatyzacji. Z powodu panującego w pawilonie upału od kilku dni odprawy podróżnych odbywają się w pociągach i na peronie.

* Podsekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji przesłał na ręce marszałka sejmu Macieja Płażyńskiego wyjaśnienia na zapytania posła Adama Łozińskiego w sprawie roszczeń wysuwanych przez kapitułę greckokatolicką w Przemyślu odnośnie gmachu Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Podsekretarz wyjaśnia, że postępowanie regulacyjne dotyczące tej nieruchomości toczy się na skutek wniosku złożonego w 1991 roku przez ówczesnego biskupa przemyskiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego. Postępowanie regulacyjne przeprowadza komisja majątkowa, która przy wydaniu orzeczenia zobowiązana jest kierować się przesłankami określanymi w ustawie i w tych granicach będą również brane pod uwagę okoliczności i specyfika sytuacji wokół budynku muzeum w Przemyślu. Szczegółowemu poznaniu tych okoliczności służyły kilkakrotne wizyty w Przemyślu współprzewodniczących komisji majątkowej. Istotnym elementem ugody powinny stać się postanowienia zabezpieczające możliwości dalszego istnienia muzeum. Podsekretarz Piotr Stachańczyk za uzasadnione uważa zapewnienie prawa muzeum do korzystania z dotychczasowej siedziby przez okres pozwalający na znalezienie innych obiektów nadających się dla potrzeb muzealnych.

* Wojewoda podkarpacki Zbigniew Sieczkoś skierował pismo do komisji majątkowej popierające starania władz miasta o pozostawienie budynku muzeum w dotychczasowym stanie. Przypomnijmy, że o zwrot budynku Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej stara się kuria bizantyjsko-ukraińska. Zdaniem wojewody pomimo, że obecny budynek muzeum był przez pewien okres rezydencją biskupią obrządku greckokatolickiego to jednak nigdy nie był własnością diecezji przemyskiej tego obrządku. Właścicielami byli kolejno: galicyjski fundusz religijny w Przemyślu, a od 1967 roku skarb państwa

* W urzędzie wojewódzkim w Rzeszowie odbyło się w poniedziałek pierwsze regionalne spotkanie informacyjne dotyczące problemu jakie mogą mieć komputery i sieci komputerowe w związku ze zmianą daty w roku dwutysięcznym. Przedstawiciele ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji przekonywali samorządowców z Podkarpacia, że w każdej instytucji powinien zostać powołany koordynator odpowiedzialny za likwidację milenijnych zagrożeń. Istota problemu jest brak dostosowania systemów informatycznych, komputerowych, systemów i urządzeń sterowanych procesorowo oraz systemów łączności do zmiany daty z roku 1999 na dwutysięczny. Najgorzej jeśli rok przedstawiony i interpretowany jest w nich dwucyfrowo. W takim przypadku rok dwutysięczny przyjmie postać dwóch zer i maszyna może przyjąć że dopiero zaczyna się dwudziesty wiek. Ministerstwo spraw wewnętrznych i administracji rozesłało już ankiety do gmin i powiatów z zapytaniem jak samorządy zamierzają rozwiązać ten problem. Ze wstępnych szacunków wynika, że samorządy lokalne z Podkarpacia na likwidacje milenijnej pluskwy wydadzą ponad milion złotych.

* Na przejściu granicznym w Zosinie przemyscy celnicy udaremnili przemyt ponad pięciu i pół kilograma złotej biżuterii wartości blisko 133 tysiące złotych. Złote precjoza usiłował przemycić do polski 22-letni obywatel Ukrainy. Ukrainiec, który podróżował w towarzystwie swojej matki samochodem osobowo-dostawczym tłumaczył celnikom, że o złocie nic nie wiedział a samochód wypożyczył od znajomego. Był to jak do tej pory największy przemyt złotej biżuterii udaremniony w tym roku przez przemyskich celników.

* W Nozdrzcu w najbliższą niedzielę odbędzie się IV Zjazd Orkiestr Dętych. Impreza ta rozpocznie cykl promujący i upowszechniający kulturalną rozrywkę i rodzinną formę spędzania czasu. Niedzielną imprezę zainauguruje występ grupy "Pod Budą". Przed krakowskim zespołem koncertować będą orkiestry dęte. Impreza rozpocznie się o godzinie 14.00 na placu przed zabytkowym pałacem.

* W latach 1995-97 zmarnowano ponad milion złotych z dwudziestu czterech milionów przeznaczonych przez resort kultury na renowację zabytków - stwierdziła najwyższa izba kontroli. Osoby odpowiedzialne za wdrażanie programów ochrony zabytków często przekraczały swoje kompetencje. Do ubiegłego roku ministerstwo kultury i sztuki realizowało 9 takich krajowych programów. Przy każdym z nich pracowały grupy ludzi, którym minister kultury bez ustawowego upoważnienia nadał kompetencje władcze. Ci z kolei nie wywiązywali się z narzuconych im obowiązków. Jako przykład NIK podaje Przemyśl, gdzie w przypadku siedmiu z pośród dziesięciu zadań objętych programem ratowania miast historycznych, nie prowadzono nadzoru nad ich realizacją. Kontrola NIK wykazała również nieprzestrzeganie przepisu dotyczącego zasad i trybu udzielania zezwoleń na prowadzenie prac konserwatorskich i kwalifikacjach osób, które mogą się ich podjąć. Jak wynika z kontroli w Przemyślu w sześciu przypadkach osoby kierujące pracami specjalistycznymi nie miały odpowiednich uprawnień.

* 18 lipca Liga Obrony Kraju - rozrywkowo-sportowy klub strzelecki "Sokół" w Przemyślu organizuje imprezę pod hasłem "bezpieczne wakacje dla dzieci i młodzieży". Organizatorzy zaplanowali wiele atrakcji. Nie zapomniano także o konkursach. Główne nagrody to: dwudniowy pobyt w Zakopanem oraz rower górski. Impreza rozpocznie się o godzinie 13.00 na obiekcie klubu sportowego "Czuwaj" w Przemyślu.

* Już po raz trzeci komenda miejska policji w Przemyślu przeprowadza akcję "bezpieczne wakacje". Do odpoczywających na koloniach i obozach dzieci i młodzieży przyjeżdżają policjanci i przestrzegają przed skutkami używania narkotyków, papierosów i alkoholu. Dzieciom wpajane są podstawowe zasady prawidłowego postępowanie w przypadku nietypowej sytuacji. W tym roku policjantom pomaga sanepid i PCK, którego pracownicy informują o higienie i zdrowym sposobie życia. Po raz pierwszy w tym roku uruchomiony został wakacyjny telefon interwencyjny, pod który może zadzwonić każdy, kto chce przekazać jakąś informację. Numer telefonu: 678-82-39.

* Ponad 10 000 lekarzy z Podkarpacia skierowało wnioski do dyrektorów zakładów opieki zdrowotnej o wypłacenie zaległych pieniędzy. Żądają wypłacenia wyrównania za dyżury z trzech ostatnich lat. Zgodnie z majowym orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego dyżury lekarskie powinny być doliczane do czasu pracy a pracodawca powinien za nie płacić jak za godziny nadliczbowe.

* Nowo otwarte przejścia graniczne na szlakach turystycznych między Polską a Słowacja cieszą się coraz większym powodzeniem. Niektóre z nich przekracza dziennie po kilkadziesiąt osób. Przypomnijmy ze od 1 lipca na Podkarpaciu utworzono 4 miejsca przekraczania granicy. Roztoki Górne-Ruskie Sedlo, Balnica-Osadne, Ożenna Niżna Polianka i Czeremcha Certiżne. Aby przekroczyć granice trzeba mieć koniecznie przy sobie ważny paszport. Zgodnie z podpisana pomiędzy rządami Polski i Słowacji umową można się tam poruszać wyłącznie po wyznaczonych szlakach turystycznych. Nie wolno z nich schodzić. Gdy szlak zbiegnie się z drogą publiczną turysta może na nią zejść i swobodnie poruszać się po terytorium kraju. Do kraju może wrócić przez stałe przejście graniczne. Umowa nie dopuszcza przenoszenia przez granicę żadnych towarów poza rzeczami osobistego użytku. Wykluczone jest przenoszenie alkoholu.

* Gminy i powiaty z Podkarpacia potrzebują stu milionów dolarów na poprawę infrastruktury - wynika z raportu opracowanego na potrzeby podkarpackiego sejmiku samorządowego. Instytucja ta przygotowuje strategię rozwoju województwa. Prace nad nią mają się zakończyć najpóźniej do grudnia. Wiadomo już, że w tym roku pomoc z Banku Światowego wyniesie najwyżej 10 % kwoty potrzebnej na infrastrukturę.

* W każdy czwartek i piątek od 10.00 do 13.00 w przemyskim Centrum Kulturalnym organizowane są kolorowe wakacje. Cykl imprez przeznaczony jest dla dzieci wypoczywających w mieście. Do końca miesiąca zaplanowano plener malarski, gry i zabawy ruchowe na wzgórzu zamkowym wycieczki do straży pożarnej i muzeum przemysłu naftowego.

* Od czwartego lipca zgodnie decyzją ministerstwa spraw wewnętrznych i administracji osoby posiadające nielegalnie broń mogą ją bez żadnej odpowiedzialności oddać policji. Prokuratura po sprawdzeniu, że pistolet nie był wykorzystywany podczas popełnienia przestępstwa wstrzyma się od wymierzenia kary za jego nielegalne posiadanie. W województwie podkarpackim od początku tego roku prokuratorzy wszczęli 44 postępowania przygotowawcze o nielegalne posiadanie broni lub amunicji. Na oddanie broni osoby ją posiadające mają czas do 2 października.

* Na pięć miliardów starych złotych szacowany jest koszt budowy pomnika Żołnierza Polskiego, który miałby stanąć na placu niepodległości w Przemyślu w miejscu, gdzie niegdyś znajdował się pomnik generała Karola Świerczewskiego. Pomysł budowy monumentu zrodził się przed kilkunastoma laty, obecnie grupa radnych twierdzi, że poprzednia rada nie dopełniła wszystkich formalności prawnych. Okazało się, że część placu niepodległości jest własnością kurii greckokatolickiej, która nie zgadza się na jego zajęcie. Radni podjęli decyzję o zmianie lokalizacji pomnika. Ma być on umiejscowiony w takim miejscu by nie wystawał na część należącą do kurii. Już niedługo zapadnie ostateczna decyzja czy pomnik zostanie postawiony czy też nie.

* Jak informuje wojewódzki urząd pracy w Rzeszowie liczba zarejestrowanych bezrobotnych w powiatowych urzędach pracy na terenie byłego województwa przemyskiego w ostatnim dniu czerwca wynosiła ponad 27 tysiecy 800 osób i była wyższa w porównaniu do miesiąca poprzedniego o 442 osoby. W odniesieniu do analogicznego okresu roku ubiegłego była wyższa o 3 tysiące 386 osób. Najwyższą stopę bezrobocia zanotowano w Lubaczowie, wynosi ona 16,5 %. Nieco lepiej jest w Jarosławiu 14 % i w Przeworsku nieco ponad 13 %. W Przemyślu wynosi ona 11,4 %.

* 25 lipca w Przemyślu odbędzie się echo festiwalu kazimierskiego czyli koncert uczestników ogólnopolskiego festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Na przemyskim rynku wystąpią: kapela ludowa "Gacoki" z Gaci, Zespół śpiewaczek ludowych z Wiązownicy, Augustyn Kuźma z Chodakówki, Helena Gołąb z Rudołowica oraz zdobywczyni pierwszego miejsca Helena Kasperska z Rożniatowa.

* Trzydziestu młodych śpiewaków z Polski, Ukrainy, Litwy i Niemiec brało udział w rozpoczętym 15 lipca IV Międzynarodowym Kursie Interpretacji Muzyki Wokalnej w Przemyślu. Są wśród nich studenci wydziałów wokalistyki akademii muzycznych oraz młodzi zawodowi śpiewacy, którzy doskonalą swe umiejętności pod kierunkiem światowej sławy pedagoga profesora Elsnera z Drezna. Międzynarodowy kurs, którego głównym organizatorem jest Zespół Szkół Muzycznych w Przemyślu potrwa 10 dni i zakończy się koncertem finałowym.

Reklama