Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 03.07-09.07.1999 r.

* Helena Kasperska z Rozniatowa w gminie Zarzecze zdobyła pierwszą nagrodę na Festiwalu Zespołów, Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. W tegorocznej imprezie z byłego województwa przemyskiego uczestniczyli także: kapela "Gacoki" z Gaci Przeworskiej, August Kuźma z Chodakówki koło Komańczy, Helena Gołąb z Rudołowic oraz zespół śpiewaczek z Wiązownicy. Echo Kazimierza - czyli koncert uczestników festiwalu odbędzie się 25 lipca na przemyskim rynku.

* Dowódca 14 Brygady Pancernej Ziemi Przemyskiej pułkownik Henryk Dziewiatka otrzymał złotą odznakę za zasługi w zwalczaniu powodzi. Wyróżnienie to przyznała Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa za duże zaangażowanie w pomoc powodzianom. Złotą odznakę wręczył pułkownikowi Dziewiątce wicewojewoda podkarpacki Marek Kuchciński.

* 66 stopni (!) zanotowano wczoraj w pawilonie odpraw celnych na dworcu kolejowym w Przemyślu. Główny powód to brak klimatyzacji. Budynek ze szkła i stali nagrzewa się do niebotycznych temperatur. Ubiegłoroczny rekord wynosił 67 stopni. Warto zaznaczyć, że oprócz celników, którzy nie są w stanie pracować w takich warunkach nie mogą pracować także urządzenia rentgenowskie do kontroli bagażu. Mogą one działać wyłącznie do temperatury 35 stopni.

* W niedzielnym IV rowerowym zlocie, który odbył się w Pruchniku uczestniczyło kilkaset osób. Tegoroczna impreza zyskała imię generała Marka Papały, który właśnie tu się urodził i wychował. Najciekawszym punktem programu był wyścig vip-ów. Najszybszy na mecie był dziennikarz Życia Podkarpackiego Ryszard Kosterkiewicz. Za nim radny powiatu Stanisław Kłopot i przewodniczący rady powiatu w Jarosławiu Tomasz Petry.

* W 19-tej archidiecezjalnej pielgrzymce z Przemyśla do Częstochowy bierze udział blisko 2 tysiące pątników. Pielgrzymów pożegnał arcybiskup Józef Michalik. Przewodnikiem grupy, która ma do pokonania blisko 400-tu kilometrową trasę jest diecezjalny duszpasterz turystów i pielgrzymów ksiądz Kazimierz Bełch. Przed jasnogórskim obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej pątnicy staną 15 lipca.

* W Urzędzie Wojewódzkim w Rzeszowie spotkali się przedstawiciele samorządów powiatowych z Podkarpacia z twórcami głównych kierunków rozwoju województwa. Rozmawiano o połączeniu planów na przyszłość poszczególnych powiatów ze strategią rozwoju całego regionu. Zachęcano samorządowców do rozmów na temat planów rozwoju z sąsiednimi powiatami a w przypadku powiatu przemyskiego także z samorządami Ukrainy. Zdaniem twórców rozwoju Podkarpacia istnieje potrzeba mądrej promocji, nie tylko lokalnej ale całego mikroregionu.

* Pod Urzędem Wojewódzkim w Rzeszowie pikietowały w poniedziałek pielęgniarki i położne z całego Podkarpacia. Do protestu przyłączyli się pracownicy kolumn transportu sanitarnego. Oprócz podwyżki protestujący żądali powołania organu kontrolującego działalność Podkarpackiej Kasy Chorych. Z pikietującymi rozmawiał wicewojewoda podkarpacki Wiesław Różycki oraz przedstawiciele Sejmiku Samorządowego. Wicewojewoda obiecał, że złożone na jego ręce postulaty przekaże ministrom zdrowia i finansów.

* Ponad trzydziestostopniowa temperatura sprawia, że stacje pogotowia ratunkowego odnotowują coraz więcej przypadków omdleń i zasłabnięć. W poniedziałek w naszym regionie odnotowano znaczny wzrost zawałów serca i poparzeń słonecznych. Jak informują lekarze podczas upałów silniej bije serce i spada ciśnienie tętnicze. Dochodzi do osłabienia czynności wątroby i nerek. w upalne dnie kiedy temperatura sięga powyżej trzydziestu stopni należy zachować szczególną ostrożność. Porażenie następuje wtedy, gdy tracimy z gorąca dużą ilość wody. Należy więc zwiększyć ilość płynów do trzech-czterech litrów dziennie. Utrata wody może prowadzić bowiem do zaburzeń krążenia. Objawami porażenia są zaczerwienienia skóry, obfite poty i ogólne osłabienie, pragnienie, zawroty głowy i mroczki przed oczyma. Przy nasilających się objawach może dojść do wstrząsu a nawet śmierci.

* Z powodu ponad trzydziestostopniowych upałów wzrosło tak zwane naprężenie szyn, co może grozić wykolejeniem wagonów. W związku z tym dyrekcja PKP wprowadziła ograniczenie prędkości jazdy pociągów na kilku odcinkach tras Kraków-medyka i Przeworsk-Jarosław. Pociągi mogą tam jeździć z maksymalną prędkością pięćdziesięciu kilometrów na godzinę. Wczoraj ograniczenie prędkości było przyczyną między innymi ponad 70-cio minutowego spóźnienia pociągu z Wrocławia do Przemyśla.

* W województwie podkarpackim białe bociany najliczniej gnieżdżą się w Stubnie. Tego lata z 68 bocianich gniazd tylko jedno jest puste. Niebawem naukę latania rozpocznie tu 160 młodych ptaków. Bociany białe są ptakami chronionymi. W Europie żyje ich 115 tysięcy par z czego co czwarty w Polsce.

* W szybkim tempie zbliżają się żniwa a tymczasem rolnicy z powiatów przemyskiego, jarosławskiego i przeworskiego ciągle nie wiedzą gdzie będą mogli sprzedać tegoroczne zboże. Z interwencją w tej sprawie zwrócił się do premiera Jerzego Buzka senator Witold Kowalski. Zwracając uwagę na problem senator ostrzega, że nie rozwiązanie go może wywołać niepokoje społeczne. Zakłady zbożowe w Jarosławiu, które przez lata skupowały od rolników zboże są obecnie w stanie upadłości. Syndyk nie będzie skupował zboża a z informacji uzyskanych od Agencji Rynku Rolnego wynika, iż do tej pory nie zgłosił się żaden podmiot gospodarczy chcący prowadzić w naszym regionie skup. Senator Kowalski przypomina premierowi, że w ubiegłym roku skierował do niego pisma, w którym ostrzegł przed buntem rozpaczy na wsi. Na zakończenie Witold Kowalski dodaje, że sytuacja w naszym regionie wymaga bardziej zdecydowanych działań rządu i Agencji Rynku Rolnego. W przeciwnym razie dojdzie do niekontrolowanego, uzasadnionego wybuchu niezadowolenia.

* 35-lecie święceń kapłańskich i dziesiątą rocznicę przyjęcia sakry biskupiej obchodzi w tym roku metropolita przemysko-warszawski obrządku bizantyjsko-ukraińskiego arcybiskup Jan Martyniak. Uroczystości jubileuszowe odbyły się 7 lipca o godzinie 9.00 w katedrze greckokatolickiej. Wśród zaproszonych gości znaleźli się przedstawiciele episkopatu z Polski i Ukrainy. Biskupem pomocniczym prymasa polski mianował Jana Martyniaka 20 maja 1989 roku papież Jan Paweł II a 31 maja 1996 roku mianował go arcybiskupem i ustanowił zwierzchnikiem nowo utworzonej metropolii przemysko-warszawskiej obrządku bizantyjsko-ukraińskiego.

* W najbliższy poniedziałek tj. 12 lipca w Wojewódzkim Ośrodku Doradztwa Rolniczego odbędzie się prezentacja bilansów produkcji rolniczej województwa podkarpackiego. Bilanse dotyczą branży mleczarskiej, mięsnej, owocowo-warzywnej, produkcji roślinnej, pozarolniczej aktywizacji wsi i integracji z Unią Europejską. Przygotowany materiał będzie podstawą opracowania konkretnych programów restrukturyzacji i rozwoju poszczególnych branż produkcji rolniczej województwa podkarpackiego.

* Coraz większe rozmiary przybiera przemyt z Ukrainy pirackich płyt kompaktowych. W pierwszym półroczu tego roku przemyski urząd celny przechwycił ponad 38 tysięcy fałszywych nagrań. Warto zaznaczyć, że w ciągu całego ubiegłego roku w ręce celników wpadło 47 tysięcy płyt.

* Międzynarodowy rajd turystyczny "śladami Józefa Szwejka" zainaugurował 8 lipca II Wielkie Manewry Szwejkowskie w Twierdzy Przemyśl. W trakcie czterodniowej imprezy oprócz rajdu zaplanowano także konkursy oraz wystawy między innymi przemyskich fajek w tym fajki używanej przez dobrego wojaka Szwejka. W drugim dniu manewrów odbędzie się odprawa szwejkowskich regimentów oraz odsłonięcie pomnika Szwejk na żywo. I w niedziele to na co wszyscy czekają. Piknik szwejkowski na wzgórzu zamkowym dla mieszkańców miasta i gości uwięzionych w twierdzy Przemyśl. Podczas pikniku Maciej Kuroń częstować będzie zebranych zupą węgierską a Leszek Mazan przedstawi austriackie gadanie czyli encyklopedię galicyjską na żywo.

* W Birczy podczas posiedzenia rady powiatu przemyskiego przyjęto strategię działania powiatowego centrum pomocy rodzinie oraz zatwierdzono zasady współpracy z Ukraińskimi rejonami. Radni wyrazili zgodę na utworzenie przez zarząd okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego w Przemyślu Przemyskiego Oddziału Społecznej Straży Rybackiej. Podczas spotkania radni przyjęli informacje przewodniczącego komisji zdrowia, pomocy społecznej i rodziny na temat stanu wdrażania reformy w służbie zdrowia. Wysłuchano również sprawozdania zarządu dróg powiatowych z wykonania remontów cząstkowych dróg i mostów.

* Po dwóch latach przygotowań funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddzialu Straży Granicznej rozbili grupę przestępczą, która przerzucała nielegalnych imigrantów z Ukrainy do Polski i dalej do Niemiec. 9 osób w tym jeden Ukrainiec zostało aresztowanych. Zatrzymani to w większości mieszkańcy byłego województwa krośnieńskiego. Doskonale znali teren i przeprowadzali kilkunastoosobowe grupy cudzoziemców przez zieloną granicę w okolicach Lutowisk później samochodem przewozili ich do przygotowanych gospodarstw w Korczynie i Haczowie. Od 1997 roku przeprowadzili w ten sposób blisko stu imigrantów, najczęściej z Sri Lanci, Wietnamu, Afganistanu i Pakistanu. Przestępcom grozi od sześciu miesięcy do ośmiu lat wiezienia.

* Komendant Wojewódzki Straży Pożarnej !!!ostrzega!!!, że coraz bardziej spada wilgotność ściółki leśnej. Teraz wynosi około 14 % podczas, gdy zazwyczaj waha się w granicach 30 %. Tak niska wilgotność ściółki niesie za sobą zagrożenie pożarem. Jeśli upalna pogoda utrzyma się dłużej, w niektórych nadleśnictwach na Podkarpaciu zostanie wprowadzony zakaz wstępu do lasu.

* Marszałek Podkarpackiego Sejmiku Samorządowego Bogdan Rzońca został nowym przewodniczącym Rady Euroregionu Karpackiego. Podczas zakończonej na Węgrzech sesji Euroregionu Karpackiego jego kandydaturę poparli przedstawiciele wszystkich stron narodowych związku.

* Blisko 9 000 internautów odwiedziło już stronę miasta Przemyśla. Liczy ona obecnie ponad 300 stron. Wśród ostatniej nowości na przemyskiej stronie znalazł się interaktywny schemat organizacyjny urzędu miasta oraz pełny tekst regulaminu organizacyjnego. Wszelkie zmiany w składzie rady miejskiej i jej komisjach wprowadzane są na bieżąco, podobnie jak informacje z pracy rady zarządu i wydziałów urzędu miasta. Inną nowością jest aktualny rozkład odjazdów pociągu z przemyskiego dworca.

* Od 01 lipca zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Straż Miejska uprawniona jest do wykonywania czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego. Strażnicy upoważnieni są między innymi do zatrzymywania pojazdów, sprawdzania dokumentów oraz do usuwania, przemieszczania i blokowania pojazdów. Mogą oni również wykonywać czynności z zakresu kontroli ruchu drogowego w przypadku naruszania przepisów ruchu przez kierujących motorowerami, rowerami, pojazdami zaprzęgowymi, a także jadącym wierzchem lub pędzących zwierzęta. W związku z nowymi uprawnieniami dziś i jutro dla przemyskich strażników organizowane są szkolenia.

* Związek zawodowy pielęgniarek i położnych zaostrzył w czwartek protest. W całym kraju głodowało blisko 30 tysięcy pielęgniarek. Ich koleżanki z Podkarpacia nie przyłączyły się do strajku. W przemyskim szpitalu lekarze na znak poparcia protestu noszą plakietki z czarnymi kokardkami.

* Ponad trzydziestostopniowe upały sprawiły, że większość z nas szuka miejsca, gdzie można by się ochłodzić. Najlepszą ochłoda jest kąpiel w zimnej wodzie. Sanepid ostrzega, że nie wszystkie akweny wodne w naszym regionie nadają się do kąpieli i rekreacji. Na Sanie można kapać się w Radymnie w Słonnem, wybrzeżu, Krasiczynie, Wapowcach, Ostrowie i przy wlocie do Przemyśla w rejonie jazu, osiedla Kmiecie aż po kino Bałtyk. Czysta woda jest również na Wiarze w rejonie Huwnik. Do kąpieli sanepid dopuścił także dwie żwirownie w Prałkowcach i Ostrowie.

* W ośrodku zdrowia w Medyce otwarto nowocześnie wyposażony gabinet rehabilitacyjny. Korzystać z niego będą mogli mieszkańcy gmin Medyka i Stubno. Wyposażenie gabinetu zostało w znacznej mierze sfinansowane przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Znajduje się tam szereg specjalistycznych przyrządów do ćwiczeń, które wykonywane będą pod okiem specjalistów.

* 1 lipca została podpisana umowa pomiędzy rządami Polski i Słowacji o przejściach granicznych, przekraczaniu granicy na szlakach turystycznych przecinających granicę państwową oraz zasadach przekraczania granicy poza przejściami granicznymi. Na mocy tej umowy utworzono 22 miejsca przekraczania granicy na szlakach turystycznych. W województwie podkarpackim są to miejsca: Roztoki Górne-Ruskie Sedlo, Balnica-Osadne, Ożenna-Niżina Polianka i Czeremcha-Certiżne. Aby przekroczyć granice na szlaku turystycznym należy mieć przy sobie ważny paszport.

* Od pierwszego sierpnia w Przemyślu o 10 groszy drożeją bilety MZK za przejazd w granicach miasta. Teraz płacimy 1,10 zł po podwyżce 1,20 zł. Zmianie nie ulegną ceny biletów ulgowych, za które będziemy płacić tak jak dotychczas 60 groszy.

* Dziś w Przemyślu gościć będzie konsul generalny RP na Ukrainie Piotr Konowrocki. Gość spotka się ze starostą Mariuszem Grzędą a o godz. 13.45. W siedzibie starostwa powiatu przemyskiego spotka się z dziennikarzami.

Reklama