Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 05.06-11.06.1999 r.

* W piątek przez przejście Szeginie-Medyka wyruszy pierwsza grupa pątników z Ukrainy na spotkanie z Ojcem Świętym w Sandomierzu. Pielgrzymi przez granice przepuszczani będą po wspólnej kontroli służb granicznych obu krajów na specjalnie wydzielonych pasach kontroli po stronie ukraińskiej. Straż graniczna ustaliła z władzami kościelnymi, iż na czas pielgrzymki będzie obowiązywał całkowity zakaz wnoszenia alkoholu. O godzinie 20.35 i 21.50 ze stacji kolejowej w Medyce wyruszyły z pątnikami specjalne pociągi do Sandomierza. Blisko czterotysięczna rzesza pielgrzymów głównie z archidiecezji lwowskiej dotrze na miejsce koło północy.

* W piątek ulanowscy flisacy rozpoczęli drugi etap spływu Sanem do Sandomierza gdzie za 3 dni spotkają się z Ojcem Świętym Janem Pawłem II. Ich przeszło 70-cio metrowa sosnowa tratwa wypłynęła 4 czerwca nad ranem z Ubieszyna w stronę Leżajska. Tam flisacy spotkali się z parlamentarzystami. 10-cio osobowa załoga wyruszyła z Jarosławia. Od flisaków z Ulanowa Papież otrzyma w darze impregnowany pszczelim woskiem tron z czarnego dębu. Dąb taki jest jednym z najcenniejszych materiałów stolarskich. Używany jest do rzeźbienia, w jubilerstwie oraz do ozdabiania mebli. Jan Maciej Łyko z Rudnika został wybrany przez flisaków z Bractwa Miłośników Ziemi Ulanowskiej do wyrzeźbienia tronu dla Papieża.

* W ubiegłym tygodniu po raz pierwszy w ramach działalności powstałej w listopadzie ub. roku Polsko-Marokańskiej Grupy Parlamentarnej, gościła w Polsce trzynastoosobowa grupa marokańskich parlamentarzystów. Przewodniczącym Polsko-Marokańskiej Grupy Parlamentarnej jest przemyski poseł Adam Łoziński. W jej skład wchodzi również senator z Przemyśla Witold Kowalski.

* W ubiegłą sobotę odbył się XII Międzynarodowy Turniej Szachowy Przemyskiego Niedźwiadka. Miejscem odbywania się turnieju była Szkoła Podstawowa Nr 16 przy ulicy Grunwaldzkiej 81. Honorowy patronat pełnił Minister Obrony Narodowej Janusz Onyszkiewicz. W turnieju seniorów brał udział wielokrotny Mistrz Polski Arcymistrz Włodzimierz Schmid. Było o co walczyć, gdyż przewidywana nagroda za zajęcie I miejsca z udziałem seniorów wynosiła 1 000 zł. Część druga turnieju odbyła się w niedzielę o godz. 9.00.

* Od 7 do 20 czerwca dziecięcy zespół tańca ludowego "Sumieszka" z Młodzieżowego Domu Kultury oraz zespół pieśni i tańca "Przemyśl" biorą udział w Międzynarodowym Festiwalu Kultury Irlandzkiej w irlandzkim mieście Carlow Kerlow. Grupa składa się z dzieci z przemyskich szkół. Jest to jedyna grupa pochodząca z "Kontynentu".

* Ponad 1000 obywateli Ukrainy, przedstawiciele korpusu dyplomatycznego i parlamentarzyści z Kijowa gościli wczoraj w Przemyślu, aby wraz z Ukraińcami z naszego województwa wziąć udział w corocznych uroczystościach z okazji Święta Zmarłych. Uroczystość odbywała się na cmentarzu na ulicy Pikulickiej. Niestety nikt z naszych polskich władz się nie pojawił co dosyć krytycznie skomentował ambasador Ukrainy Dmytro Pawłyczko. Znów dał o znać o sobie brak wyobraźni politycznej. Jak długo nasi notable będą działać na szkodę integracji w naszym regionie?!

* 24 czerwca na stadionie Polonii w Przemyślu odbędzie się impreza masowa pod nazwą "Inwazja Mocy". Impreza ta w odróżnieniu od ubiegłorocznej odbywać się będzie bez alkoholu. Na wniosek prezydenta Tadeusza Sawickiego radni podjęli uchwałę w sprawie czasowego zakazu sprzedaży i podawania napojów alkoholowych w sklepach i lokalach gastronomicznych przy wybrzeżu Piłsudskiego i ulicach: Chopina, Sanockiej i Sienkiewicza.

* 57 kandydatów zgłosiło się do konkursu na stanowisko powiatowego lub miejskiego komendanta policji w województwie podkarpackim. Wczoraj rozpoczął się pierwszy etap prac komisji konkursowej. W tym etapie komisja zapozna się z dokumentami złożonymi przez kandydatów i sprawdzi czy są one kompletne a kandydaci spełniają wymagane warunki. W drugim etapie wytypowane zostaną co najmniej dwie osoby. Komendant wojewódzki policji w uzgodnieniu ze starostą powoła jedną z wybranych osób. W Przemyślu podobnie jak w Lubaczowie o fotel komendanta ubiegać się będzie sześciu kandydatów. W Jarosławiu i Przeworsku po trzech kandydatów.

* W Huwnikach rozpoczęły się Dni Geriatrii. Uczestnikami organizowanego corocznie szkolenia byli lekarze, pielęgniarki oraz pracownicy socjalni. Celem spotkań jest podnoszenie wiedzy osób niosących pomoc osobom starszym w domach opieki społecznej. Obecny na spotkaniu przewodniczący Polskiego Stowarzyszenia Geriatrycznego profesor Wojciech Pędich stwierdził, że współczesna medycyna nadal zbyt powierzchownie traktuje problemy osób starszych. Uważa ponadto, że należy czynić starania, żeby człowiek w podeszłym wieku mógł pozostać w swoim środowisku samodzielny fizycznie, psychicznie i finansowo. Zdaniem profesora Pędicha lepiej wydawać na profilaktykę niż na terapię.

* Oddział wojewódzki Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w Przemyślu organizuje dzisiaj jarmark turystyczny. Zasadniczym celem imprezy jest promocja firm turystycznych i sprzedaż ofert turystycznych. W trakcie jarmarku zaplanowano seminarium na temat "Możliwości rozwoju turystyki w regionie przemyskim". Ponadto organizatorzy przewidzieli: prezentacje ofert turystycznych na stoiskach zlokalizowanych w podcieniach budynku BGŻ S.A. przy ulicy Kamienny Most 6, występ zespołów artystycznych, prezentacje programów rozwojowych dla turystyki oraz informacje o ofertach BGŻ w zakresie wspierania rozwoju turystyki Impreza rozpocznie się o godz. 9.00 i potrwa do 12.00.

* Umożliwienie poznania historii największych fortyfikacji twierdzy Przemyśl, oglądanie slajdów wspaniałej i nieskażonej przyrody, uprawianie czynnej turystyki i rekreacji oraz rywalizowanie w różnorodnych konkursach i zgadywance terenowej to główne cele organizowanego już po raz 12 przez Przemyski Automobilklub zlotu carawaningu "Twierdza Przemyśl". Trzydniowa impreza rozpocznie się 18 czerwca w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym "Słoneczny brzeg" w Słonnem koło Dubiecka.
Zgłoszenia należy przesłać na kartkach pocztowych do 15 czerwca na adres siedziby przemyskiego automobilklubu przy ulicy Mariackiej 11 lub na adres Ośrodka Informacji Turystycznej przy ulicy Władycze 3.

* Formy rozliczeń miedzy najemcami mieszkań a dostawcami gazu, wody i energii elektrycznej były głównym tematem spotkania branżowej izby gospodarki mieszkaniowej i komunalnej w Przemyślu. Uczestnicy spotkania zaproponowali utworzenie nowej firmy rozliczeniowej, która zajęłaby się rozliczaniem za usługi w mieszkalnictwie. Zebrani dyskutowali także nad metodami przybliżenia i upowszechniania wiedzy związanej z szeroko pojętą problematyką mieszkalnictwa. Zrodziła się propozycja utworzenia w Przemyślu Stowarzyszenia Zarządców Nieruchomości, którego celem byłoby między innymi szkolenie oraz rozwiązywanie problemów mieszkaniowych.

* W urzędzie miejskim odbyło się spotkanie z przedstawicielami dwunastu gmin z okolic Przemyśla. Rozmowy dotyczyły współfinansowania Izby wytrzeźwień w Żurawicy. Uczestnicy spotkania otrzymali projekty porozumień, część z nich już w jego trakcie zgodziła się, że taka forma finansowania placówki jest konieczna i potwierdziła uczestnictwo swoich gmin w tym projekcie. Porozumienie powinno być zatwierdzone przez rady gmin.

* W Przemyślu przyznane zostały stypendia twórcze na rok 1999. Komisja do spraw stypendiów postanowiła wyróżnić cztery osoby. Na projekty twórcze stypendia otrzymało dwoje plastyków: Krystyna Rokowska i Janusz Cywicki, a za całość działalności i osiągnięcia w dziedzinie muzyki Andrzej Krawiec i Eneasz Kubit.

* W Przemyślu wręczono doroczne nagrody oddziału polskiego związku inżynierów i techników budownictwa absolwentom Zespołu Szkół Budowlanych w Jarosławiu i Technikum Budowlanego w Przemyślu. Nagrody przyznane zostały za najlepsze prace dyplomowe w roku szkolnym 98/99. Wśród uczniów przemyskiego technikum największe uznanie w oczach jury zdobyła praca pod tytułem "koncepcja zagospodarowania wnętrza podwórka przy ulicy Ratuszowej 6 i Rynek 6/7" autorstwa Artura Galikowskiego i Macieja Gąsienicy Roja. Drugą nagrodę przyznano pracy pod tytułem "restylizacja elewacji budynku urzędu miejskiego w Przemyślu" autorstwa Damiana Ciechego i Tomasza Dziegielowskiego. Trzecią nagrodę otrzymali Waldemar Garguła i Grzegorz Dutkowski za prace "Adaptacja zabytkowej piwnicy kamienny Rynek 2". Za najlepszą prace dyplomową wśród uczniów jatrosławskiego Zespołu Szkół Budowlanych pierwsze miejsce przyznano Mariuszowi Białemu i Robertowi Lichońskiemu. Praca nosi tytuł "Wpływ wysypisk śmieci na środowisko". Drugie miejsce przyznano Karolowi Hajnusowi za prace pod tytułem "Pompy ciepła". Trzecią nagrodę za prace na temat "Kanalizacja podciśnieniowa" przyznano Grzegorzowi Nowakowi.

* Przemyskie Centrum Kulturalne organizuje w najbliższą niedziele "mini listę przebojów". Na scenie zaprezentują się dzieci naśladujące znanych solistów i zespoły muzyczne w dwóch kategoriach wiekowych od 6 do 11 lat i od 12 do 15. Aby zostać gwiazdą dzieci musza wykonać jeden ulubiony utwór z repertuaru, między innymi: Justyny Steczkowskiej, Natalii Kukulskiej, Spice Girls. Jury oceniające uczestników będzie brało pod uwagę poziom wykonywanego utworu, choreografię, dobór i estetykę kostiumów oraz rekwizytów a także ogólny wyraz artystyczny. W imprezie weźmie udział dwudziestu wykonawców.

* Zarzad koła miejskiego Porozumienie Centrum w Przemyślu wyraził dezaprobatę wobec działań rządzącej koalicji SLD i radnych klubu Samorządny Przemyśl. W wydanym stanowisku czytamy "odwołanie wiceprzewodniczącego rady miasta Eugeniusza Strzałkowskiego wobec braku merytorycznych zarzutów odbyło się tylko ze względów politycznych. Nie chcąc już wnikać w szczegóły politycznych wydarzeń ostatnich miesięcy w Przemyślu - znamiennych dla całego elektoratu AWS - jesteśmy zgodni co do jednego. Działania tego rodzaju jak odwołanie wiceprzewodniczącego rady nie służą współpracy na terenie samorządu a także rozwojowi gospodarczemu naszego miasta. Poprzez ten krok zniweczono i tak już nikłą nadzieję apolitycznego działania dla dobra miasta. Można śmiało rzec, że cel który przyświecał nam wszystkim rozwój gospodarczy i turystyczny Przemyśla oddalił się w czasie. Mamy nadzieje, że na krótko dodaje na zakończenie prezes zarządu Zbigniew Godzień".

* Od wielu lat nasila się problem wyłapywania bezpańskich psów. Wydawać by się mogło, że problem ten definitywnie rozwiązała ustawa z ubiegłego roku. Stanowi ona, że zwierzęta, które uciekły, zabłąkały się lub zostały przez człowieka porzucone mogą być wyłapywane i przewożone do schroniska. Problem w tym, że większość gmin w Polsce nie ma schronisk dla zwierząt i środków finansowych na tego typu działalność. Jak informuje przemyska straż miejska w ostatnim czasie napłynęło kilka zgłoszeń o pogryzieniu mieszkańców Przemyśla przez bezpańskie psy. W kilku przypadkach straży miejskiej przy współpracy z towarzystwem opieki nad zwierzętami i schroniskiem w Orzechowcach udało się sprawę załatwić. Występują jednak przeszkody. Największy problem sprawia znalezienie miejsca w schronisku oraz osoby, która podejmie się złapania zwierzęcia.

Reklama