Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 29.05-04.06.1999 r.

* W piątek 28 maja nastąpiło otwarcie przejścia małego ruchu granicznego w Jaśliskach. W imieniu wojewody podkarpackiego Zbigniewa Sieczkosia uczestniczył w uroczystości Jan Rembisz - dyrektor wydziału przekształceń własnościowych, gospodarki i infrastruktury Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego.

* 31 maja o godzinie 9.00 rozpoczęła się kolejna 7 Sesja Rady Miasta Przemyśla. Radni głosowali o przyjęcie kilku wniosków między innymi za podjęciem uchwały o powołaniu dyrektora Szkół Mechanicznych i Drzewnych w Przemyślu oraz w sprawie przywrócenia ośrodkowi bizantyjsko - katolicznego budynków należących do nich. Oba wnioski zostały przyjęte. Oprócz tego trwały bardzo ostre wymiany zdań między Radnymi. Odwołano z funkcji wiceprzewodniczącego rady Eugeniusza Strzałkowskiego z AWS. W jego miejsce powołano Jana Błotnickiego z SLD. Podczas spotkania podjęto uchwały w sprawie zamiaru utworzenia związku międzygminnego Wisłok-San-Wieprz. Podjęto ponadto decyzje o wystąpieniu do wojewody podkarpackiego z wnioskiem o nieodpłatne przekazanie na rzecz gminy miejskiej nieruchomości położonych w Przemyślu - dzielnica Pikulice. Rada miasta Przemyśla wydała negatywną opinię dotycząca lokalizacji ośrodka gier przy ulicy Jagiellońskiej 21.

* W sobotę na terenie przemyskiego Miejskiego Zakładu Komunikacji Spółka z o.o. przy ulicy Lwowskiej dokonano uroczystego otwarcia stacji dystrybucji gazu ziemnego, która jako jedyna w Polsce, spełnia wymogi Unii Europejskiej. Było to jednocześnie zamknięcie pierwszego etapu realizacji programu "Przemyśl - miasto ekologiczne".

* W poniedziałek o godz. 12.00 na 4 peronie stacji PKP odbyła się konferencja prasowa zorganizowana przez przemyski Urząd Celny. Głównym i jedynym tematem była sala odpraw celnych. Pracownicy próbowali nagłośnić sprawę przemyskiego terminalu. Temperatura dochodzi tam od 40 do 60 stopni powyżej zera. Mimo zeszłorocznej interwencji inspektora pracy nic nie zostało w tym kierunku zrobione. Przemyskie przejście graniczne nie posiada klimatyzacji, mimo że istnieje już ponad rok. Ponadto płytki na podłodze już dawno nie nadają się do użytku. Jak dowiedzieliśmy się od pani rzecznik sfinansowanie tego projektu należy do Polskich Kolei Państwowych.

* W niedziele zakończył się Międzynarodowy Festiwal Fotografii Przemyśl 99 zorganizowany przez Związek Polskich Artystów Fotografików Oddział Świętokrzyski. Podczas trwającej cztery dni imprezy nastąpiło otwarcie siedmiu wystaw fotografików z Polski, Ukrainy i Słowacji. W klubie niedźwiadek można oglądać prace Aleksego Lutina ze Lwowa, na zamku kazimierzowskim fotografie daniela Brogyany, a w miejskiej bibliotece publicznej otwarta została wystawa starych aparatów fotograficznych ze zbiorów Tadeusza Jamroza z Jarosławia. W sobotę nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu Przemyśl miasto. Jury najwyżej oceniło zestaw zdjęć wykonanych przez Jana Jarosza.

* We wtorek nastąpiło uroczyste otwarcie nowej placówki Oddziału Banku Gospodarki Żywnościowej S.A. w Przemyślu zlokalizowanej w Domu Handlowym Szpak przy ulicy 3 maja. W programie uroczystości zaplanowano miedzy innymi przecięcie wstęgi i poświecenie pomieszczeń. W zakresie działalności nowej placówki BGŻ znajdzie się: otwieranie i prowadzenie rachunków złotowych i ich obsługa dla osób fizycznych i podmiotów gospodarczych, obsługa kasowa, skup i sprzedaż walut, wydawanie kart bankomatowych, przyjmowanie wniosków o udzielanie kredytów, obsługa sprzedaży ratalnej oraz udzielanie informacji o pozostałych zakresach działalności banku. Ponadto w budynku domu handlowego Szpak znajduje się bankomat oddziału BGŻ SA.

* Od maja do końca września czynny jest jedyny na Podkarpaciu ogród botaniczny w Bolestraszycach. Arboretum czynne jest codziennie od 10.00 do 18.00. Obejmuje park i klasycystyczny dwór, w którym w połowie XIX wieku mieszkał poeta Piotr Michałowski. Dwór otaczają stare drzewa. Znajduje się tu ponad 1 200 gatunków egzotycznych kwiatów i ginących gatunków roślin zielnych.

* Trzydziestu doradców metodyków do spraw plastyki wzięło udział w zorganizowanym w Przemyślu przez firmę ASTRA ZENITH pierwszym krajowym sympozjum do spraw plastyki. W spotkaniu uczestniczyli znani autorzy książek i podręczników z dziedziny plastyki, którzy prezentowali swoje nowe pozycje wydawnicze oraz przedstawiciel Ministerstwa Edukacji Narodowej Andrzej Urmański. Owocem spotkania stał się apel skierowany do Ministra Edukacji Narodowej podpisany przez wszystkich doradców wyrażający zaniepokojenie sytuacją w dziedzinie edukacji plastycznej w naszym kraju. W drugim dniu spotkania odbyły się warsztaty plastyczne natomiast w części krajoznawczej uczestnicy sympozjum zwiedzili park w Krasiczynie, fort w Siedliskach, stare miasto oraz arboretum w Bolestraszycach.

* Decyzją rządu 1 lutego uruchomiony został interwencyjny skup trzody chlewnej. W województwie podkarpackim skup prowadziło 10 zakładów przetwórczych w pięćdziesięciu wytypowanych punktach. Do końca maja skupiono ponad 42 i pół tysiąca tuczników. Zdaniem analityków interwencyjny skup żywca wieprzowego nie wpłynął zasadniczo na wzrost cen trzody chlewnej. W zawiązku z tym, że na Podkarpaciu nadal utrzymuje się duża podaż a rolnicy sygnalizowali trudności ze zbytem tuczników wojewoda Zbigniew Sieczkoś wystąpił do ministerstwa rolnictwa z wnioskiem o zwiększenie dla województwa podkarpackiego limitu wykupu półtusz wieprzowych. W odpowiedzi prezes agencji rynku rolnego zwiększył limit o 418 ton, co pozwoli skupić po cenach interwencyjnych 4 tysiące tuczników. Na terenie byłego województwa przemyskiego skup prowadzić będą zakłady mięsne w Jarosławiu.

* Z okazji międzynarodowego Dnia Dziecka odbyły się liczne imprezy dla dzieci, jak zwiedzanie Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej, festyn przy kościele Ojców Salezjanów, a w nim malowanie na asfalcie, konkursy recytatorskie i muzyczne, rozgrywki sportowe, przedstawienia teatralne i inne niespodzianki. W szkole podstawowej nr 8 w Przemyślu do zabaw dzieci licznie dołączyli rodzice. Impreza pod nazwą Familiada dostarczyła wiele radości wszystkim uczestnikom. Jednym z punktów programu były pokazy straży pożarnej, za co dyrekcja szkoły składa serdeczne podziękowania. Natomiast w dawnym kinie Roma w Przemyślu dzieci ze szkoły podstawowej nr 15 bawiły się pod kierownictwem księdza katechety Stanisłąwa Dyndała i młodzieży z KSM.

* Z okazji Dnia Dziecka Dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przemyślu wraz z Laboratorium Analiz Medycznych firmy ANMED w Przeworsku zaoferowali skorzystanie bez skierowania z konsultacji endokrynologicznej lekarza specjalisty oraz wykonanie bezpłatnego badania poziomu hormonów tarczycy w nowo otwartym punkcie badań laboratorium firmy ANMED.

* W środę w Przemyślu gościł Jan Maria Jackowski - przewodniczący Sejmowej Komisji Kultury i Środków Przekazu. Spotkał się on miedzy innymi z prezydentem Tadeuszem Sawickim. Z informacji Witolda Wołczyka z biura zarządu miasta rozmowy dotyczyły szeregu spraw z zakresu kultury w tym rewitalizacji starego miasta i sposobów efektywnego wykorzystania zamku kazimierzowskiego. A następnie w sali urzędu miejskiego odbyła się konferencja prasowa z udziałem posła Jackowskiego.

* Okręg Przemyski KPN Ojczyzna wystosował apel na temat lustracji premiera Jerzego Buzka, w którym stanowczo protestuje przeciwko celowemu ich zdaniem opóźnianiu postępowania lustracyjnego premiera. W apelu czytamy "Premier pozostaje kompetencyjnym szefem służb specjalnych. Od wielu tygodni wykorzystuje swój urząd jako strona we własnej sprawie. Jest to zjawisko skandaliczne i niezgodne ze standardami europejskimi o czym wiedziało nawet SLD zamieniając premiera Oleksego." W związku z faktem, że premier Buzek nie wyraża jakiejkolwiek woli poddania się lustracji zwracamy się z apelem do koalicji rządzącej, w szczególności przed wizytą Ojca Świętego by niezwłocznie desygnować na pełniącego obowiązki premiera kogoś z członków rady ministrów. Dalej czytamy "w chwili formowania tego rządu prezydent Aleksander Kwaśniewski powiadomił premiera Jerzego Buzka, że służby specjalne miały wątpliwości co do siedmiu osób kandydujących do foteli ministerialnych o ich przeszłości agenturalnej." Na zakończenie przemyski okręg Konfederacji Polski Niepodległej Ojczyzna pyta dlaczego do tej pory ta bulwersująca sprawa nie została wyjaśniona.

* Częściowo znane już są nazwiska nowych naczelników wydziałów Urzędu Miasta Przemyśla. W siedmiu przypadkach konkurs na te stanowiska został rozstrzygnięty: wydziałem budownictwa i gospodarki przestrzennej będzie kierował dotychczasowy naczelnik - Wiesław Czekierda, finansowym - Arkadiusz Sputowski, kultury, sportu i turystyki - Renata Nowakowska, inwestycji, strategii i rozwoju - Maria Kuźmińska, geodezji i kartografii - Halina Kwiecień, ochrony środowiska - Marek Łukaszewicz i wydział zdrowia - Danuta Wiech. W przypadku sześciu wydziałów konkurs pozostał nie rozstrzygnięty. Wymienione osoby zostaną naczelnikami po przyjęciu przez nie zaproponowanych im warunków pracy i płacy oraz po podpisaniu umowy o pracę.

* Podczas uroczystości Świąt Bożego Ciała procesja wiernych przeszła z Kościoła O.O. Salezjanów do Archikatedry przemyskiej. Arcybiskup przemyski Józef Michalik w obecności metropolity przemysko- warszawskiego obrządku bizantyjsko- ukraińskiego arcybiskupa Iwana Martyniuka wygłosił na przemyskim rynku uroczystą homilię, w której ostro potępił rozluźnienie obyczajów.

* Wojewoda podkarpacki Zbigniew Sieczkoś ustalił godziny przyjmowania skarg i wniosków. Z wojewodą będzie można spotykać się w każdy wtorek w godzinach od 12.00 do 16.00. Trochę późno, ale lepiej później niż wcale!

* 5 czerwca odbędzie się V Ogólnopolski Wyścig Rowerów Górskich po wyjątkowo pięknych trasach położonych w Birczy. Celem imprezy, której organizatorami są: Urząd Gminy Bircza oraz państwo Krajewscy jest popularyzacja wyścigów rowerów górskich oraz promocja gminy i poznanie jej walorów turystycznych. Zapisy odbywać się będą w dzień wyścigu w godzinach od 9.30 do 10.30. Każdy startujący musi posiadać sprawny rower, kask oraz aktualne badania lekarskie. Uczestnicy niepełnoletni muszą posiadać pisemną zgodę rodziców. Impreza odbędzie się w trzech kategoriach:  kobiety, seniorzy i juniorzy.

Reklama