Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 22.05-28.05.1999 r.

* W ubiegłą sobotę miało miejsce zakończenie III Dni Klinicznych organizowanych przez 14 Szpital Wojskowy i Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej. W trakcie dwudniowych uroczystości doszło do otwarcia nowo wyremontowanych oddziałów 114 Wojskowego Szpitala .Zmodernizowano izbę przyjęć, zakład diagnostyki obrazowej, oddział chirurgiczny i urologiczny a także zainstalowano w budynku windę. Natomiast podczas seminariów omawiano m.in. temat alergii i reformy służby zdrowia.

* Wszystko wskazuje na to, że już niedługo powstanie w Przemyślu centrum handlowe. Dyrekcja miejskiego klubu sportowego Polonia w Przemyślu prowadzi rozmowy z ośmioma firmami. Jak poinformował nas dyrektor Polonii Leszek Truchan odbyło się już drugie spotkanie z niemiecką firmą, która na terenie należącym do Klubu Polonia przy ulicy Sportowej chce wybudować kompleks handlowo-usługowy, w skład którego ma wejść Mc'Donalds, stacja benzynowa i dwa pawilony. Jeden spożywczy tylko z polską żywnością o powierzchni czterech tysięcy metrów kwadratowych, drugi przemysłowo-budowlany o powierzchni cztery i pół tysiąca metrów. W skład centrum ma wejść także hala targowa, w której miejsce znaleźć będą mogli wszyscy chętni, którzy aktualnie handlują na bazarze oraz duży parking. Dokumentacja i wszystkie uzgodnienia mają zakończyć się do listopada. Inwestycja planowana jest na wiosnę przyszłego roku a prace będą trwały od 6 do 8 miesięcy. Ponadto niemiecka firma deklaruje przez kilkanaście miesięcy znaczące sponsorowanie klubu. Przedwstępna umowa przesłana zostanie do klubu do 31 maja, 2 czerwca natomiast kierownictwo firmy przyjeżdża na rozmowy.

* Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu wspólnie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej zorganizowała w ubiegłą sobotę w Arłamowie konferencję na temat "Nowe prawo o szkolnictwie wyższym". W spotkaniu wzięli udział podsekretarz stanu w ministerstwie edukacji narodowej profesor Jerzy Zdrada oraz rektorzy i przedstawiciele państwowych i niepaństwowych szkół wyższych.

* W najbliższym czasie rozpocznie się spis mienia skarbu państwa. Zarząd Miasta Przemyśla wyznaczył przedstawicieli do pracy w komisjach inwentaryzacyjnych przejęcia mienia skarbu państwa. Uchwałę podjęto na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów. Praca komisji będzie dotyczyła majątku jednostek przejętych przez miasto po 1 stycznia 1999r.

* Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Przemyślu założyli Pierwszą w Polsce własną stronę internetową. Strona ta zawierać będzie wykaz aktów normatywnych, na których opiera się praca Straży Miejskiej, biografia związana z tą tematyka, historia Straży Miejskiej w Przemyślu czy też akcje zmierzające do poprawy bezpieczeństwa publicznego. Cała inicjatywa nie kosztowała zbyt wiele, zrealizowano ją głównie własnymi siłami.

* W poniedziałek w Przemyślu rozpoczyna 6 dniową wizytę kilkunastoosobowa grupa z Paderborn w Niemczech. Goście przyjechali w ramach wspólnego projektu Wydziału Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Miejskiego w Przemyślu i Wydziału magistratu w Paderborn. Młodzież w trakcie pobytu odwiedzi placówki kulturalne i oświatowe, zwiedzi miasto i okolice. Gościć też będą u prezydenta Przemyśla Tadeusza Sawickiego.

* We wtorek ponad 38 tysięcy ośmioklasistów z województwa podkarpackiego przystąpiło do egzaminów z języka polskiego tak zwanego testu kompetencji. Każdy test zawiera 40 pytań a wyznaczony czas na jego rozwiązanie wynosi 90 minut. O tym do jakiej szkoły dostanie się absolwent podstawówki zadecyduje wynik badania.

* W środę o godz. 10.00 w Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Korytnikach rozpoczęła się konferencja, której głównym motywem będzie wykorzystanie warunków lokalnych w Polsce południowo-wschodniej do rozwoju agroturystyki. Specjaliści z Akademii Rolniczej w Krakowie i Rzeszowie oraz z fundacji programów dla rolnictwa przedstawili zagadnienia związane z prowadzeniem spójnej polityki strukturalnej na wsi oraz rolę agroturystyki w aktywizowaniu gospodarczym. W konferencji uczestniczył wicewojewoda podkarpacki Marek Kuchciński.

* Stowarzyszenie Wspierania Niesłyszących, Centrum Piosenki Dziecięcej przy Szkole Podstawowej Nr 15, Mkk Niedźwiadek oraz wydziały: kultury, sportu i turystyki, edukacji, zdrowia i polityki społecznej zapraszają w najbliższą niedzielę na wielki festyn dziecięcy promujący zdrowy styl życia. Impreza odbędzie się pod hasłem "Wszystkie dzieci są nasze". W programie festynu, który odbędzie się na przemyskim rynku w godzinach od 10.00 do 20.00 zaplanowano występy dziecięcych zespołów. Wystąpi między innymi zespół pieśni i tańca Przemyśl, Sumieszka, Koralik, Foksal, Rytm oraz Klub Tańca Towarzyskiego. Organizatorzy przewidzieli wiele atrakcji. Wśród nich: konkursy, popisy sprawności rowerowej, zgaduj zgadulę oraz konkurs dotyczący bezpieczeństwa ruchu drogowego. Do rozlosowania rower górski. Gwiazdą wieczoru będzie Jan Wojdak.

* Z krótką kurtuazyjną wizytą przebywał we wtorek w Przemyślu profesor Robert Ringel rektor do spraw zarządzania uniwersytetu w stanie Indiana. Gość spotkał się w urzędzie miejskim z prezydentem Tadeuszem Sawickim. Organizatorem pobytu profesora na Podkarpaciu jest Wyższa Szkoła Informatyki i Zarzadzania w Rzeszowie. Rober Ringel jest znanym na świecie fizjologiem narządów mowy i logopedą. Jego rodzina jest pochodzenia żydowskiego i wywodzi się z Kolbuszowej i Przemyśla. Wśród przodków profesora Ringela znajdował się między innymi przemyski adwokat, który jako senator drugiej RP brał udział w przygotowywaniu tekstu konstytucji marcowej.

* 30 maja w przemyskim parku miejskim zostaną rozegrane amatorskie mistrzostwa Polski południowo-wschodniej w kolarstwie górskim. Będą to eliminacje do czwartych amatorskich mistrzostw Polski w kolarstwie górskim Family Cup. Impreza przeznaczona jest dla tych, którzy za własne pieniądze i dla własnej przyjemności chcą aktywnie wypoczywać. Zawody odbędą się w konkurencji crossu terenowego. Klasyfikacja prowadzona będzie zarówno indywidualnie jak i w kategorii rodzin. Poza wspaniałą i emocjonującą walką sportową na ciekawej i wymagającej trasie przewidziane są dodatkowe atrakcje.

* W Chołowicach koło Krasiczyna w dawnej cerkwi grecko-katolickiej a obecnie świątyni rzymsko katolickiej umieszczono krzyż pojednania. Ten symbol chrześcijańskiej wiary nadziei i miłości przedstawia postać Chrystusa oraz patronów i zwierzchników kościołów zachodniego i wschodniego. Świątynia stanie się miejscem modlitw ludzi, których łączy jedna wiara choć są wyznawcami innych obrządków. W poniedziałek podczas uroczystej mszy świętej krzyż pojednania poświecił ksiądz dziekan Stanisław Cebula.

* Od wtorku na Podkarpaciu przebywa delegacja rządu włoskiego regionu Molise, której przewodniczy premier Marcello Veneciale. Celem wizyty jest omówienie możliwości współpracy polsko-włoskiej na szczeblu regionalnym oraz podpisanie porozumienia między województwem podkarpackim a regionem Molise. Goście z Włoch spotkali się z prezydentem Przemyśla Tadeuszem Sawickim. dzisiejszy dzień poświęcony jest zwiedzaniu P-śla i okolic. Wciągu trzech dni trwania wizyty przewiodziano także odwoedzenie Przeworska i Sieniawy gdzie jutro o godzinie 10 podpisane zostanie porozumienia o współpracy.

* W urzędzie miejskim w Przemyślu odbyło się spotkanie zarządu miasta z projektantami strategii rozwoju społeczno-gospodarczego miasta Przemyśla do roku 2015 oraz Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego z warszawskiej firmy URBiT - doradztwo i projektowanie. Podczas spotkania przedstawiony został efekt ostatniego etapu prac przed powstaniem ostatecznych dokumentów w postaci materiałów pod nazwą "Cele rozwoju miasta Przemyśl" oraz "Prognozy i scenariusze rozwoju miasta. Kierunki zagospodarowania przestrzennego". Z przeprowadzonych analiz i badań wynika, że podstawowym strategicznym problemem jest utrzymujący się wysoki poziom bezrobocia. Drugim problemem strategicznym Przemyśla jest mieszkalnictwo a więc nowe budownictwo mieszkaniowe w tym komunalne. Trzecim rewitalizacja zabytkowej substancji miasta, gdyż od działań w tym zakresie zależeć będzie w dużym stopniu rozwój turystyki. Czwartym problemem strategicznym jest pogarszająca się wydolność układu drogowo-ulicznego miasta na skutek dynamicznego wzrostu ruchu samochodów oraz ruchu tranzytowego przez miasto.

* Firma Astra Zenith S.A. w Przemyślu jest organizatorem I Ogólnopolskiego Sympozjum Doradców Metodyków do Spraw Plastyki. Wśród zaproszonych gości znaleźli się miedzy innymi autorzy podręczników do plastyki oraz główny specjalista departamentu strategii i reformy edukacyjnej ministerstwa edukacji narodowej Andrzej Urmański. Jak oznajmił Marek Parol z Astry Zenith spotkanie będzie miało za zadanie znalezienie odpowiedzi na trzy pytania: jak uczyć plastyki?, jakimi metodami i w jakich warunkach? Dwudniowe sympozjum, które odbywać się będzie pod hasłem "Edukacja plastyczna w okresie reformy" miało miejsce 26-27 maja w hotelu Albatros.

* "Współpraca parków krajobrazowych z samorządami lokalnymi w zakresie zagospodarowania przestrzennego" - to tytuł ogólnopolskiej konferencji, która odbyła się w czwartek w Horyńcu Zdroju. W spotkaniu, które zostanie zorganizowane z okazji 10-lecia Południowo Roztoczańskiego Parku Krajobrazowego uczestniczyć będą przedstawiciele ministerstwa ochrony środowiska, zasobów naturalnych i leśnictwa, dyrektorzy parków krajobrazowych z całej Polski, burmistrzowie i wójtowie miast i gmin położonych w parkach krajobrazowych zarządzanych przez Zarząd Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu.

* We wtorek w siedzibie zarządu regionu NSZZ Solidarność Ziemia Przemyska odbyło się spotkanie z udziałem między innymi: wicemarszałka sejmiku samorządowego województwa podkarpackiego Wiktora Stasiaka i lekarza wojewódzkiego Huberta Hrycelaka. Rozmowy dotyczyły problemów, z którymi boryka się Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego oraz Wojewódzka Stacja Pogotowia Ratunkowego w Przemyślu. Wiktor Stasiak przyznał, że obie instytucje mają problemy związane z wejściem w życie reformy zdrowia. Związane jest to przede wszystkim z brakiem pieniędzy. Zapowiedział jednak że poczyni wszelkie starania by znalazły się przynajmniej doraźne zastrzyki finansowe.

* W czwartek odbyło się kolejne spotkanie z przedstawicielem niemieckiej firmy EWE AG doktorem Casparem Jurgensem oraz z będącą promotorem kontaktów władz miejskich z tą firmą księżną Iriną Zu Sayn Wittgenstein. Jak poinformował nas Witold Wołczyk z biura zarządu rozmowy odbywały się w licznym gronie. Obecni byli członkowie zarządu miasta, przedstawiciele rady miasta oraz zaangażowanych w negocjacje wydziałów urzędu miejskiego. Celem spotkania było wyjaśnienie wszelkich wątpliwości dotyczących działania przyszłego Związku Międzygminnego i przede wszystkim spółki, w którą związek ten miałby wejść wraz z firmą EWE AG. Są to informacje niezbędnie do podjęcia właściwej decyzji o utworzeniu Związku Międzygminnego. Projekt uchwały o jego utworzeniu znalazł się w programie VII sesji rady miejskiej zwołanej na 31 maja.

* Z okazji Dnia Dziecka dyrekcja Samodzielnego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przemyślu wraz z laboratorium analiz medycznych firmy ANMED w Przeworsku zapraszają w najbliższy wtorek do zespołu poradni specjalistycznych przy ulicy Sportowej 4 w Przemyślu .W tym dniu w godz. od 8.00 do 12.00 będzie można bez skierowania skorzystać z konsultacji endokrynologicznej lekarza specjalisty oraz wykonać bezpłatnie badania poziomu hormonów tarczycy w nowo otwartym punkcie badań laboratorium firmy ANMED.

* Dziś w Przemyślu rozpoczynają się dwudniowe obchody z okazji 10-lecia działalności koła przemyskiego towarzystwa pomocy Świętego Brata Alberta. Uroczystości poprzedzi msza święta odprawiona o godzinie 9.00 w kaplicy Dobrego Pasterza. O 10.30 w siedzibie towarzystwa odbędzie się uroczyste spotkanie z udziałem przedstawicieli: zarządu głównego towarzystwa, ministerstwa pracy i polityki socjalnej oraz Wyższej Szkoły Pedagogicznej. Drugi dzień obchodów rozpocznie się mszą świętą, której przewodniczył będzie arcybiskup Ignacy Tokarczuk. Po mszy świętej w kaplicy dobrego pasterza zaplanowano program słowno-muzyczny pod nazwą "jeśli Pan nie zbuduje domu, na próżno trudzą się budowniczowie Jego".

* Zakończony został pierwszy etap związany z prywatyzacją czterech spółek komunalnych - EMPEC, PWiK, PGM i PGK. Polegał on na opracowaniu wszelkich analiz przedprywatyzacyjnych. Przeprowadzająca cały proces z ramienia ministerstwa skarbu firma doradcza przedstawiła zarządowi miasta dwa dokumenty dotyczącej każdej ze spółek: analizę prawną i stan perspektyw i rozwoju spółki. Stanowią one punkt wyjścia do prywatyzacji lub restrukturyzacji czterech wymienionych podmiotów. Kolejnym krokiem będzie przedstawienie przez firmę doradczą kolejnych propozycji przekształcenia spółek i powinno to nastąpić już w czerwcu. Podobne działania zmierzające do przekształceń w spółkach komunalnych są prowadzone we wszystkich województwach tak zwanej ściany wschodniej. Jest to nadzorowany przez ministerstwo skarbu państwa program wspierania podmiotów komunalnych.

* 60-ciu pracowników z liczącej 375 osób załogi Wojewódzkiej Kolumny Transportu Sanitarnego w Przemyślu otrzymało zwolnienia z pracy. Przyczyną wypowiedzenia jest zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych. W kasie WKTS-u nie ma pieniędzy na odprawy dla zwalnianych. Jednostki służby zdrowia zalegają obecnie przemyskiej kolumnie płatnościami za wykonane usługi w wysokości 276 tysięcy złotych. Zdaniem dyrektora placówki Mieczysława Gibały Jeżeli jednostki służby zdrowia nie zgłoszą zapotrzebowania na transport to jeszcze w tym roku grozi kolumnie druga tura zwolnień grupowych. Dotyczy to dalszych sześćdziesięciu osób.

* Laur dla przemyskiej archikatedry za rozwiązania grzewcze. W II Międzynarodowym Konkursie Wynalazczym na rozwiązania w dziedzinie ochrony środowiska w gronie wyróżnionych znalazła się przemyska bazylika archikatedralna dzięki unikatowym rozwiązaniom grzewczym.

* 7 pucharów przywiozły dzieci z zespołu wokalnego "Kantylena" działającego przy specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym nr 1 w Przemyślu z Integracyjnego Przeglądu Piosenki Dziecięcej "Tomaszowska Wiosna". Dzieci prowadzone przez Jadwigę Chajko Bandrowicz i Wojciecha Rewera uzyskały w oczach jury bardzo wysokie uznanie. Z pucharami przyjechali: Daniel Charlender, Ewa Karpiel, Sebastian Sumera, Agnieszka Moroz, Ania i Iwonka Senczyszyn oraz Beata Podgórska. Jak informowaliśmy wyjazd dzieci na festiwal był możliwy tylko dzięki pracownikom przemyskich banków, którzy przejęcie sytuacją dzieci postanowili ich prywatnie wspomóc. Jak informowaliśmy działającemu od siedmiu lat zespołowi "Kantylena", który rok rocznie zdobywa nagrody i wyróżnienia grozi rozwiązanie. Brak środków uniemożliwia dalsze funkcjonowanie i najprawdopodobniej od września przestanie istnieć. Będzie to z niesamowitą szkodą dla dzieci, które w trakcie takich rywalizacji czują się potrzebne i szczęśliwe. Jak dotąd apele o choćby drobne wsparcie finansowe władze odpowiedzialne za kulturę i edukacje jak i władze samorządowe nie odpowiedziały.

* Na zaproszenie Podkarpackiego Forum Gospodarczego Unii Wolności dzisiaj w Przemyślu gościć będzie wicepremier minister finansów profesor Leszek Balcerowicz. O godzinie 10.00 w sali kinowej klubu garnizonowego przy ulicy Grodzkiej odbędzie się spotkanie dyskusyjne z udziałem wicepremiera na temat "Sytuacja gospodarcza w kraju - szanse i zagrożenia dla Polski wschodniej".

* W najbliższy poniedziałek rozpocznie się czwarta przemyska wiosna poetycka "Poeci -Herbertowi". W programie pięciodniowej imprezy zaplanowano seminaria, spotkania poetów w przemyskich szkołach ponadpodstawowych oraz z młodzieżą szczególnie zainteresowaną literaturą lub podejmującą samodzielne próby literackie. Ponadto wycieczki do Lwowa i Krzemieńca oraz prezentacje własnych utworów przez poetów uczestniczących w przemyskiej wiośnie.

Reklama