Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 15.05-21.05.1999 r.

* W ubiegłą niedzielę w Przemyślu odbyły się Centralne Obchody Święta Straży Granicznej, która w tym roku obchodziła 8 rocznicę powstania. Uroczystość była połączona z wręczeniem sztandaru i nadaniem imienia Bieszczadzkiemu Oddziałowi Straży Granicznej. Na patrona Oddziału wybrano generała brygady Jana Tomasza Gorzechowskiego, Komendanta Straży Granicznej II Rzeczypospolitej w latach 1926-1939. Na uroczystość zostali zaproszeni przedstawiciele najwyższych władz państwowych, służb granicznych państw sąsiednich, władze wojewódzkie i miejskie oraz sponsorzy. Całą uroczystość zainaugurowała Msza św. w Kościele Garnizonowym o godz.10.00. Półtorej godziny później nastąpił uroczysty apel na Rynku Głównym, w którym znajdowały się odznaczenia i mianowania, nadanie imienia oraz wręczenie sztandaru. O godzinie 13.00 mogliśmy obejrzeć występ orkiestry reprezentacyjnej Straży Granicznej i występ zespołów artystycznych. Straż Graniczna przygotowała dla mieszkańców Przemyśla grochówkę.

* W ubiegłą sobotę starosta powiatu przemyskiego Mariusz Grzęda gościł u siebie Ambasadora Ukrainy Dymitra Pawłyczko. Dyplomata pełni swoją funkcję dopiero od kilkunastu tygodni. Było to nieoficjalne spotkanie, którego tematem była min. współpraca pomiędzy przygranicznymi regionami Polski i Ukrainy. Ponadto omawiano problemy mniejszości narodowych w obydwu krajach.

* W Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej gościł przedstawiciel komisji europejskiej w Brukseli Aleksandro Missira oraz grupa dyplomatów unijnych. Celem wizyty było zapoznanie się z postępem prowadzonych prac przy uszczelnianiu przyszłej granicy Unii Europejskiej oraz wykorzystania przez Straż Graniczną przekazanych przez Unię funduszy pomocowych. Gości interesowała również współpraca ze stroną ukraińską oraz stopień zaawansowania nauki języków obcych.

* Wszystko wskazuje na to że już niedługo powstanie w Przemyślu centrum handlowe. Dyrekcja miejskiego klubu sportowego "Polonia" w Przemyślu prowadzi rozmowy z ośmioma firmami. Jak poinformował nas dyrektor "Polonii" Leszek Truchan w czwartek odbyło się drugie spotkanie z niemiecką firmą, która na terenie należącym do klubu "Polonia" przy ulicy Sportowej chce wybudować kompleks handlowo-usługowy, w skład którego ma wejść Mc'Donalds, stacja benzynowa i dwa pawilony. Jeden spożywczy tylko z polską żywnością o powierzchni czterech tysięcy metrów kwadratowych, drugi przemysłowo-budowlany o powierzchni cztery i pół tysiąca metrów. W skład centrum ma wejść także hala targowa, w której miejsce znaleźć będą mogli wszyscy chętni, którzy aktualnie handlują na bazarze oraz duży parking. Dokumentacja i wszystkie uzgodnienia mają zakończyć się do listopada. Inwestycja planowana jest na wiosnę przyszłego roku a prace będą trwały od 6 do 8 miesięcy. Ponadto niemiecka firma deklaruje przez kilkanaście miesięcy znaczące sponsorowanie klubu. Przedwstępna umowa przesłana zostanie do klubu do 31 maja 2 czerwca natomiast kierownictwo firmy przyjeżdża na rozmowy.

* W piątek minister obrony narodowej Janusz Onyszkiewicz otworzył trzecie przemyskie dni kliniczne. Organizatorem spotkania, w którym udział biorą najwybitniejsi lekarze z całej Polski jest 114 Szpital Woskowy z Przychodnią - Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej. O 9.30 odbyła się konferencja naukowa a po niej około godziny 12.00 nastąpiło uroczyste otwarcie nowo odremontowanych oddziałów chirurgii, urologii, izby przyjęć i pracowni rentgenowskiej w 114 szpitalu wojskowym. Podczas dwudniowych spotkań przewidziano wykłady z zakresu alergologii, chorób dróg żółciowych i serca.

* Na około 300 tys. metrów sześciennych drewna oszacowano szkody powstałe w wyniku opadów mokrego śniegu oraz gradu. Szkody powstały w lasach Polski południowo-wschodniej. Drzewa zostały uszkodzone na powierzchni około dwóch tysięcy hektarów. Największe straty pojawiły się w naszych okolicach tj. w Birczy, Lubaczowie, Brzegach Dolnych, Krasiczynie, Brzozowie, Lesku oraz Narolu.

* W Przemyślu powstają kolejne struktury Ruchu Społecznego AWS. Ostatnio powołano dwie nowe: Koło Miejskie RS AWS i Ruch Młodych RS AWS. Obradom przewodniczył Krzysztof Kłak a z ramienia Krajowego Komisarza nadzorował Leszek Kisiel. Na czele miejskiej struktury stanął Stanisław Paluch. Przemyskie koło miejskie RS AWS liczy ponad 100 członków, natomiast Ruch Młodych zrzesza 35 członków w wieku 18-20 lat działających w ramach Koła Miejskiego w Przemyślu.

* Podczas piątkowej sesji radni naszego powiatu ziemskiego podjęli uchwałę o utworzeniu Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie. Zacznie ono funkcjonować od pierwszego czerwca tego roku. Do jego podstawowych działań będzie należeć udzielanie informacji o prawach i uprawnieniach potrzebujących pomocy, organizacja specjalistycznego poradnictwa i zapewnienia odpowiednich usług w domach opieki społecznej.

* 38 osób w tym 22 z Ukrainy bierze udział w 2 młodzieżowym etapie międzynarodowej konferencji pod hasłem "Dialog i współpraca''. Przez cztery dni młodzież dyskutowała na tematy struktur Unii Europejskiej oraz systemów poszczególnych państw .Spotkanie odbywało się w podprzemyskim ośrodku harcerskim w Ruszelczycach.

* Od kilku dni kupcy handlujący na przemyskim zielonym rynku nie regulują dziennych opłat targowych. Protestują w ten sposób przeciwko ich zdaniem zbyt wysokiej podwyżce stawki czynszu dzierżawnego. Zdaniem kupców stawka w wysokości czterdziestu pięciu złotych za metr kwadratowych jest zbyt wysoka w stosunku do utargu i możliwości płatniczych. Na zieleniaku przy ulicy sportowej jest około trzystu stoisk handlowych. przemyskie stowarzyszenie kupieckie sugerowało przedsiębiorstwu gospodarki komunalnej obniżenie czynszu dzierżawnego do trzydziestu złotych. PGK nie wyraziło na to zgody. Prezydent Przemyśla Tadeusz Sawicki nie wyklucza skierowania pozwów do sadu. Rozważa także możliwość dzierżawienia stoisk na zieleniaku w drodze przetargu nieograniczonego.

* W Krasiczynie podczas posiedzenia zarządu przemyskiego powiatowego związku Ochotniczych Straży Pożarnych Marek Sus został odznaczony złotym znakiem związku. Jest to najwyższe strażackie odznaczenie. Złote medale za zasługi dla pożarnictwa otrzymali: Ryszard Cząstka i Józef Kisała natomiast medal brązowy Jerzy Kowalski.

* Ponad trzystu wykonawców weźmie udział w czwartym centralnym przeglądzie form scenicznych Wojska Polskiego. Impreza połączona będzie z przeglądem pieśni i piosenki żołnierskich. Przegląd, który odbędzie się w Przemyślu w dniach 27-30 maj poprzedziły eliminacje w garnizonach, okręgach i poszczególnych rodzajach sił zbrojnych. Spektakle teatralne, estradowe i kabaretowe odbędą się w sali widowiskowej zamku kazimierzowskiego a koncerty na estradzie na przemyskim rynku.

* Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania w Przemyślu wspólnie z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej organizują w sobotę 22 maja w Arłamowie konferencję na temat "Nowe prawo o szkolnictwie wyższym". W spotkaniu weźmie udział podsekretarz stanu w ministerstwie edukacji narodowej profesor Jerzy Zdrada oraz rektorzy i przedstawiciele państwowych i niepaństwowych szkół wyższych. W programie zaplanowano referaty między innymi na temat "Model prawny szkoły wyższej w projekcie ustawy o szkolnictwie wyższym", który wygłosi doktor Jerzy Posłuszny. Na godzinę 12.00 zaplanowano konferencje prasową z udziałem podsekretarza Jerzego Zdrady oraz Tadeusza Popłonkowskiego - wicedyrektora departamentu nauki i szkolnictwa wyższego w ministerstwie edukacji narodowej.

* Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oraz urząd miasta Przemyśla po raz kolejny organizują akcję "Stop przewodnik czeka". Każdy chętny indywidualnie lub grupowo będzie mógł skorzystać z bezpłatnej oferty przewodnika PTTK na proponowanych trzech trasach. 22 maja wraz z przewodnikiem Juliuszem Pelcem będzie można zwiedzić garnizonową cerkiew prawosławną przy ulicy Mariackiej. spotkanie o godzinie 16.00 przy wejściu do świątyni. W niedzielę 23 maja Halina Zasadny spotka się w samo południe z uczestnikami tuż przy wejściu do arboretum. Dojazd do Bolestraszyc umożliwi autobus linii "W", który z przystanku przy ulicy Sportowej odjeżdża o 11.29. Tego samego dnia do zwiedzania parku i zamku w Krasiczynie zaprasza Emil Nowak, który będzie oczekiwał na uczestników przy bramie wejściowej o 16.30.

* Podczas ostatniej sesji radni powiatu przemyskiego podjęli uchwałę dotyczącą utworzenia zarządu dróg powiatowych. Będzie to specjalistyczna jednostka zajmująca się utrzymaniem stanu dróg i mostów. Zarząd dróg powiatowych wejdzie w skład powiatowej administracji zespolonej i będzie utrzymywany ze środków budżetowych.

* Zaniepokojony sytuacją ekonomiczną zakładów przemysłu dziewiarskiego "Jarlan" w Jarosławiu poseł Krzysztof Kłak zwrócił się do ministra pracy i polityki socjalnej z prośbą o udzielenie pożyczki zwrotnej z funduszu gwarantowanych świadczeń pracowniczych na wypłacenie odpraw pieniężnych pracownikom zwalnianym w ramach zwolnień grupowych. Obecnie "Jarlan" przechodzi trudny okres transformacji. Rozpoczęta i częściowo przeprowadzona restrukturyzacja daje szansę na dalsze funkcjonowanie zakładu a nawet zajęcie jednego z czołowych miejsc na rynku dziewiarskim. Zdaniem posła obecna zła sytuacja zakładu nie jest wynikiem jakości towarów czy zarządzania a marka "Jarlanu" stawała się mniej znana w wyniku przemian ustrojowych, które wpłynęły na załamanie się i likwidację państwowej sieci dystrybucji. Krzysztof Kłak poinformował ministra, że "Jarlan" zatrudnia około tysiąc 400 osób a konieczne zwolnienia trzystu pięćdziesięciu pracowników są wynikiem restrukturyzacji zakładu. Podkreśla ponadto, że tylko pomoc ministerstwa pracy i polityki socjalnej może przyczynić się do odstąpienia od dalszych zwolnień i wpłynąć na dalsze pomyślne losy spółki.

* Przedstawiciele zarządu miasta Przemyśla spotkali się z rektorem Wyższej Szkoły Zarządzania i Administracji doktorem Jerzym Posłusznym. Jak informuje Witold Wołczyk z biura zarządu miasta rozmowy dotyczyły możliwości rozwoju szkoły, jej bazy lokalowej i formy pomocy w tej dziedzinie ze strony władz miejskich. Obydwie strony zgodziły się, że przyszły rozwój powinien ograniczyć się terenowo do rejonu, na którym Wyższa Szkoła Administracji i Zarządzania już działa. Do realizacji takich działań konieczne będą zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego. Szkoła będzie mogła korzystać także w dalszym ciągu z wynajętych pomieszczeń w internacie Zespołu Szkół Ekonomicznych i Administracyjnych. Władze miasta obiecały, że dokładać będą wszelkich starań by rozwój przemyskiej uczelni był trwały i odbywał się bez zakłóceń.

* W piątek zespół wokalny "Kantylena" ze Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 w Przemyślu wyjeżdża na 33 integracyjny konkurs piosenki dziecięsej "Tomaszowska wiosna". Młodzi artyści z "kantyleny" mogą poszczycić się wieloma osiągnięciami. Co roku z festiwalu w Tomaszowie zespół wracał z nagrodami i wyróżnieniami,. W ubiegłym roku zdobył najwyższe wyróżnienie grand prix festiwalu. "Kantylena", której opiekunami są Jadwiga Chajko-Bandrowicz i Wojciech Rewer działa od siedmiu lat. Niestety brak środków uniemożliwia jej dalsze funkcjonowanie i najprawdopodobniej od września przestanie istnieć. Dzisiejszy wyjazd jest możliwy szczególnie dzięki dyrektor Szczerbickiej z Kredyt Banku PBI, która przejęta sytuacją zespołu sama postanowiła zrobić składkę w śród pracowników. Władze samorządowe odpowiedzialne za kulturę i edukacje nie poczuły i nie poczuwają się do odpowiedzialności. Wydatkowanie kilkuset złotych na upośledzone dzieci, które w trakcie takich rywalizacji czują się szczęśliwe i potrzebne okazało się dla nich zbyt dużym obciążeniem.

* W dniach 24-29 maja gościć będą w Przemyślu multiplikatorzy z partnerskiego miasta Paderborn. Będą gośćmi wydziału kultury, sportu i turystyki urzędu miasta w ramach wspólnego projektu z wydziałem młodzieży urzędu miejskiego w Paderborn. Środki na realizacje programu i pobyt w Przemyślu 11-osobowej grupy młodzieży z Niemiec uzyskano z Fundacji polsko-niemieckiej w Poczdamie. Przemyski program przewiduje wizyty w placówkach kulturalnych i oświatowych, zwiedzanie Przemyśla i okolic oraz udział w imprezach kulturalnych.

* Zarząd miasta Przemyśla podjął uchwałę o wyznaczeniu swoich przedstawicieli do pracy w komisjach inwentaryzacyjnych przejęcia mienia skarbu państwa. Uchwała została podjęta na podstawie rozporządzenia rady ministrów z dnia 2 lutego bieżącego roku w sprawie trybu przekazania mienia przez skarb państwa powiatom i miastom na prawach powiatu oraz określenia kategorii mienia wyłączonego z przekazywania. Praca komisji będzie dotyczyć majątku jednostek przejętych przez miasto po pierwszym stycznia 99 roku. Składają się one z czterech osób - dwóch przedstawicieli wojewody i dwóch gminy miejskiej Przemyśl. Spis inwentaryzacyjny powinien rozpocząć się w ciągu najbliższego miesiąca.

* W niedziele 23 maja na stadionie w Dubiecku odbędzie się przegląd kapel, solistów i zespołów śpiewaczych. Będą to eliminacje regionalne do ogólnopolskiego festiwalu kapel i śpiewaków ludowych w Kazimierzu nad Wisłą. Impreza rozpocznie się o 12.30.

* 30 maja odbędą się III Bankowe Mistrzostwa Przemyśla w Halowej Piłce Nożnej. Celem imprezy, jest pomoc dzieciom z Domu Dziecka Nr 3 w Przemyślu. Na przybyłych gości, oprócz emocji związanych z rozgrywanymi spotkaniami piłkarskimi czekać będą liczne konkursy, gry i zabawy. Do wzięcia udziału w tej jakże pożytecznej imprezie organizatorzy zapraszają wszystkich mieszkańców.

Reklama