Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 08.05-14.05.1999 r.

* W niedziele 16 maja w Przemyślu odbędą się centralne obchody święta straży granicznej. Uroczystość połączona będzie z wręczeniem sztandaru i nadaniem imienia Bieszczadzkiemu Oddziałowi Straży Granicznej. Na patrona oddziału wybrano generała brygady Jana Tomasza Gorzechowskiego, komendanta straży granicznej drugiej Rzeczypospolitej w latach 1928-1939. Jan Tomasz Gorzechowski był jednym z założycieli związku walki czynnej. Od początku Pierwszej Wojny Światowej służył w legionach polskich jako dowódca Żandarmerii Polowej Pierwszej Brygady. W 1928 roku został komendantem straży granicznej. W okresie jego dowodzenia straż graniczna przeszła pełną reorganizację. Po zakończeniu kampanii wrześniowej przedostał się do Rumunii. Pod koniec 1940 roku uciekł z Rumunii, przedostał się na Bliski Wschód, gdzie do kwietnia 1943 roku pełnił służbę w ośrodku zapasowym Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich. Po demobilizacji osiadł na stałe w Anglii, gdzie zmarł 29 czerwca 1949 roku. Generał Gorzechowski był drugim mężem pisarki Zofii Naukowskiej. Odznaczony został orderem virtuti militari, orderem polonia restituta, krzyżem niepodległości, krzyżem walecznych.

* Ponad 20 tys. maturzystów szkół średnich przystąpiło we wtorek do pisemnej pracy maturalnej z języka polskiego. W pierwszym LO w Przemyślu najwięcej maturzystów wybrało temat drugi - "Bunt jako wyraz niezgody na rzeczywistość. Odwołując się do wybranych tekstów literackich zaprezentuj bohaterów, którzy bunt uznali za konieczność". W tym roku po raz pierwszy maturę zdają uczniowie z liceum z ukraińskim językiem wykładowym.

* Od 13-16 maja w naszym regionie odbywać się będzie polsko-niemieckie spotkanie gospodarcze, organizowane przez Państwową Agencję Inwestycji Zagranicznych i Ministerstwo Gospodarki Północnej Nadrenii - Westfali, przy współudziale wojewody podkarpackiego. Uczestniczyć w nim będą przedstawiciele kilkudziesięciu firm z Niemiec i Polski południowo-wschodniej.

* Komisja Zdrowia, polityki prorodzinnej i społecznej sejmiku województwa podkarpackiego zaapelowała do samorządów gminnych Podkarpacia o ograniczenie w naszym regionie handlu w niedziele i święta. Apel swój motywuje faktem, iż w ostatnich latach zwiększyła się w znacznym stopniu fala przymusowej pracy w dni świąteczne. Pani Elżbieta Inglot-Ulman przewodnicząca komisji uważa, że kobiety jako najczęściej zatrudniane w handlu narażone są na zagrożenie więzi rodzinnej i dobrego kontaktu z dziećmi.

* W środę handlowcy z przemyskiego zieleniaka przeprowadzili jednodniową akcję protestacyjna. Kupcy nie zgadzają się z decyzją Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej administratora targowiska dotycząca wysokości stawki czynszu dzierżawnego. Zdaniem handlujących stawka, która wynosi 45 złotych brutto miesięcznie za jeden metr kwadratowy jest stanowczo za wysoka. Protest poparło ponad dwustu kupców.

* Również w środę dwugodzinny protest przeprowadzili członkowie ogólnopolskiego związku zawodowego techników medycznych elektro-radiologii w Przemyślu. Protest polegał na oflagowaniu budynków i pracy tak jak na ostrym dyżurze. Technicy medyczni domagają się wzrostu wynagrodzeń oraz utrzymania dotychczasowego progu uprawniającego ich do przejścia na wcześniejszą emeryturę.

* Jeszcze kilka dni potrwa usuwanie awarii sieci energetycznej zniszczonej w wyniku kwietniowej śnieżycy. Światło mają już wszystkie miejscowości ale napraw nadal wymagają niektóre linie średniego napięcia w powiatach przemyskim i jarosławskim. Zamojska korporacja energetyczna wstępne straty oszacował na 8 milionów złotych. Tylko w powiecie jarosławskim wymieniono ponad 80 kilometrów przewodów elektrycznych oraz około 600 słupów.

* W piątek 7 maja, radni wojewódzkiego sejmiku samorządowego zapoznali się z założeniami strategii Podkarpacia. Opracowywanie strategii trwa od początku roku. W dokumencie znalazły się przede wszystkim mankamenty regionu, szczególnie duże rozdrobnienie w rolnictwie, oraz brak powiązania gospodarstw z rynkiem. Stwierdzono ponadto że pomimo czystego powietrza i atrakcyjnych terenów zbyt mało turystów odwiedza nasz region. Za mało jest również inwestycji oraz studentów a za dużo bezrobotnych. Okazało się także, iż w rozwoju przemysłu i usług nasze województwo nie nadąża za resztą kraju. Dokument, którego opracowywanie musi zakończyć się do grudnia bieżącego roku umożliwi korzystanie z funduszy pomocowych Unii Europejskiej i Banku Światowego.

* W zamku w Krasiczynie odbyła się polsko-ukraińska konferencja "dialog i rozwój". Konferencja jest programem złożonym z trzech części. Każda z nich poświęcona jest innym zagadnieniom i adresowana do innych odbiorców. Program realizowany jest przez gminę Medyka we współpracy z Mościską rejonową administracją państwową, starostwem powiatu przemyskiego oraz parlamentem młodzieży z Przemyśla. Pierwsza część, która rozpoczęła się w środę a zakończyła w czwartek adresowana jest do władz samorządowych rejonowej obwodowej rady Mościsk, radnych gminy Medyka oraz zaproszonych gości z przemyskiego starostwa powiatowego i gmin starostwa. Środowy dzień uczestnicy spędzili w Krasiczynie przysłuchując się wykładom zaproszonych gości. Poprowadzili je między innymi Jerzy Sstępien - podsekretarz stanu w ministerstwie spraw wewnętrznych i administracji oraz Piotr Heliński - sekretarz euroregionu karpackiego.

* W czwartek w drugim dniu polsko-ukraińskiej konferencji uczestnicy wyjechali na Ukrainę, gdzie w Mościskach i Sadowej Wiszni dyskutują nad perspektywami rozwoju stosunków polsko-ukraińskich na płaszczyźnie samorządu terytorialnego i stanu prawnego samorządu na Ukrainie. W programie zaplanowano także występ zespołu muzycznego z Ukrainy, tematyka tego etapu obejmuje współpracę kulturalna, a także perspektywy polsko-ukraińskiej współpracy gospodarczej i samorządowej w aspekcie wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Uczestnicy zapoznają się także z dotychczasowym przebiegiem współpracy kulturalnej oraz możliwościami jej rozwoju.

* Od środy na Podkarpaciu gości grupa niemieckich przedsiębiorców z północnej Nadrenii-Westfalii. Towarzyszy im księżna Irina zu sayn wittgenstein, która niespełna trzy miesiące temu gościła w Przemyślu przygotowując obecną misję gospodarczą. Przedsięwzięcie to jest elementem pozyskiwania inwestorów dla naszego regionu. Jednym z punktów programu tej wizyty jest seminarium na temat euroregionu karpackiego oraz planowanego przystąpienia polski do Unii Europejskiej. Seminarium, którego gospodarzem będzie prezydent Przemyśla odbędzie się w krasiczyńskim zamku 15 maja w sobotę. Tadeusz Sawicki będzie również jednym z prelegentów w tym dniu. Przedstawi gościom nasze doświadczenia we współpracy transgranicznej. W spotkaniu wezmą udział reprezentanci przemyskich przedsiębiorstw, wiceprezydent Ludwik Kaszuba, przedstawiciele klubów rady miejskiej i przemyscy radni.

* W Przemyślu zostało oficjalnie otwarte centrum spotkań dla dzieci i młodzieży mieszczące się w budynku po byłej plebani w parafii Najświetrzej Marii Panny Nieustającej Pomocy. Znajduje się tu świetlica, siłownia oraz kawiarnia. W niedługim czasie planuje się otwarcie kuchni, sali komputerowej i bilardowej. Centrum powstało głównie po to aby dzieci miały gdzie spędzać wolne popołudnie. Zajęcia prowadzą społecznie emerytowani nauczyciele ze stowarzyszenia rodzin katolickich. Parafialne centrum otwarte jest dla wszystkich codziennie od 14.00 do 21.00.

* W Przemyślu odbyło się walne zebranie członków Ruchu społecznego AWS, na którym powołane zostało Koło Miejskie tejże partii. Obradom przewodniczył przewodniczący ruchu regionu przemyskiego poseł Krzysztof Kłak. Podczas spotkania wybrano przewodniczącego przemyskiego ruchu AWS oraz 6-cio osobowy zarząd. Wybrano również 9-ciu delegatów na zjazd regionalny województwa podkarpackiego oraz trzech członków do zarządu powiatowego, który zostanie utworzony z radnych powiatu grodzkiego i ziemskiego oraz przedstawicieli kół miejskich i gminnych. Przewodniczącym przemyskiego ruchu został wybrany Stanisław Paluch a w skład zarządu weszli Marek Kamiński, Maciej Karasiński, Stanisław Kuźma, Stanisąłw Banaś, Roman Król i Andrzej Paniw. Koło przemyskie RS AWS liczy obecnie ponad stu członków.

* W środę podpisana została umowa między Medyką a Mościskami. Zgodnie z dokumentem w najbliższym, czasie rozpoczną się prace przy regulacji Wiszni i innych przygranicznych potoków, które każdego roku wylewają po obu stronach granicy. Umowa przewiduje również ożywienie wymiany młodzieży oraz ułatwienie prowadzenia wspólnych interesów. Obie strony chcą poznać przepisy samorządowe obowiązujące w obu krajach. W najbliższym czasie wydana zostanie dwujęzyczna publikacja dotycząca obowiązujących przepisów samorządowych Polski i Ukrainy.

* 01 maja ukazał się pierwszy numer gazetki "LIKEJON", którą redagują uczniowie I Liceum Ogólnokształcącego przy ulicy Słowackiego w Przemyślu. Ma on w swoim założeniu odpowiadać na potrzeby współczesnego czytelnika i wychodzić naprzeciwko jego oczekiwaniom. Autorzy próbują poruszać bieżące problemy z życia szkoły. Redaktorem naczelnym jest Tomasz Pudłocki z III c.

* 31 maja Zarząd Polskiego Towarzystwa Walki z Kalectwem oddział w Przemyślu organizuje "SPOTKANIE Z BALLADĄ". Będzie to impreza integracyjna, w trakcie której odbywać się będzie aukcja dzieł artystycznych wykonanych przez osoby niepełnosprawne z Terapii Warsztatów Zajęciowych. Dochód z tej aukcji a także z imprezy zostanie w całości przekazany na rzecz potrzeb osób niepełnosprawnych. Towarzystwo Walki z Kalectwem już teraz zwraca się z prośbą do ludzi dobrej woli o pomoc w zorganizowaniu SPOTKANIA. Organizowane są dwa spektakle: pierwszy dla młodzieży szkolnej o godz.11.00 i drugi o godz.17.00. Bilety można nabyć w siedzibie Towarzystwa przy ul. Barskiej 15, w sklepie sportowym TRAMP, oraz w miejscu organizowania SPOTKANIA czyli w HALI SPORTOWEJ przy ulicy Mickiewicza.

Reklama