Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 27.03-02.04.1999 r.

* Polska Akcja Humanitarna przygotowuje konwój z pomocą dla ludności cywilnej Kosowa. Od ponad roku, z przerwami, trwają tam działania wojenne, które przede wszystkim powodują cierpienia ludności cywilnej. Kobiety, dzieci i starsi ludzie w panice opuszczają swoje domy próbując uratować swoje życie. Ostatnie komunikaty podają liczbę 25 tys. uchodźców w ciągu ostatnich czterech dni. W drugiej połowie kwietnia Polska Akcja Humanitarna zamierza wysłać konwój z pomocą. Zebrano już odzież, odzywki dla dzieci, środki czystości. Pilnie potrzebne są natomiast koce, śpiwory, pojemniki na wodę, świece i zapałki. O pomoc Polska Akcja Humanitarna apeluje do producentów i hurtowników. Ogłoszona została również pieniężna zbiórka publiczna na "Pomoc dla Kosowa". Wpłaty należy kierować na konto Polskiej Akcji Humanitarnej z dopiskiem "Kosowo".

* Senator Witold Kowalski domaga się wyciagnięcia konsekwencji służbowych w stosunku do osób odpowiedzialnych za niepowołanie w Przemyślu punktu informacyjno - konsultacyjnego Podkarpackiej Kasy Chorych. W grudniu 98 roku Anna Knysok, pełnomocnik rządu do spraw wprowadzenia powszechnego ubezpieczenia zdrowotnego przy Ministerstwie Zdrowia i Opieki Społecznej, informowała, ze tworzenie struktur kas chorych odbywa się stopniowo z utworzeniem warunków organizacyjnych i ekonomicznych oraz wymagań związanych z zatrudnieniem i przygotowaniem pracowników do nowych zadań. W wystosowanym piśmie Anna Knysok zapewniała, że w ciągu kilku tygodni powstanie planowany punkt informacyjno - konsultacyjny w Przemyślu. Do tego czasu Anna Knysok proponowała mieszkańcom Przemyśla, żeby w międzyczasie korzystali z uruchomionego wcześniej punktu w Jarosławiu i Rzeszowie. Tymczasem minęło kilka miesięcy a problem nie został rozwiązany. Senator Kowalski zwracając się do podsekretarz Knysok zażądał wyciągnięcia konsekwencji służbowych wobec osób, które odpowiadają za całą sprawę.

* W świetlicy wiejskiej w Reczpolu odbył się w sobotę Konkurs na najpiękniejszą Pisankę Wielkanocną. Pierwsze miejsce zajęły równorzędnie; Krystyna Bednarczyk i Elżbieta Fednar z Reczpola. Drugie miejsce przypadło Małgorzacie Dudzińskiej z Reczpola, a trzecie Renacie Draganik z Woli Krzywieckiej. Spośród pisanek przygotowanych przez dzieci najbardziej spodobały się pisanki Anny Lis z Reczpola, a także Małgorzacie Iwasieczko, która zajęła drugie miejsce i Ewy Naureckiej, która uplasowała się na trzecim miejscu. Wszyscy uczestnicy konkursu nagrodzeni zostali ciekawymi nagrodami ufundowanymi przez Urząd Gminy w Krzywczy. Po konkursie organizatorzy przygotowali potrawę postną.

* W poniedziałek przemyscy radni uchwalili tegoroczny budżet miasta. Planowane wydatki są o 10 milionów 100 tys. złotych wyższe od dochodów. Niedobór sfinansowany zostanie z zaciągniętego przez miasto kredytu bankowego.

* Dziewięćdziesięciu delegatów oraz parafialnych duszpasterzy rodzin na czele z diecezjalnym duszpasterzem księdzem dr Marianem Kaszowskim uczestniczyło w Jarosławiu w piątym walnym zgromadzeniu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich archidiecezji przemyskiej. Obecni byli także posłowie Andrzej Kozioł i Adam Łozieński. Zjazd przyjął sprawozdanie z ubiegłorocznej działalności stowarzyszenia oraz dokonał wyboru władz naczelnych na nową czteroletnią kadencję. Prezesem zarządu głównego został Bogusław Dawnis, który pełnił tę funkcję przez ostatni rok poprzedniej kadencji. W zarządzie głównym zasiądą dwaj wiceprezesi: Danuta Bartosik z Krosna i Kazimierz Hołyszko z Jarosąłwia, sekretarz Bożena Rospond, skrabnik Teresa Hryniszyn. Członkami zarzadu zostali; Adam Łoziński, Tomasz Lenar, Krystyna Murdzek, Andrzej Koperski, Elżbieta Kudyba oraz Grzegorz Nechrebecki. Wybrano też komisję rewizyjną oraz pojednawczo - dyscyplinarną, której przewodnictwo powierzono Andrzejowi Matusiewiczowi. Asystentem kościelnym został ksiądz Marian Kaszowski.

* Podczas piątkowej sesji rady gminy Pruchnik radni odrzucili projekt utworzenia w Rozborzu Długim filii gimnazjum. Zdaniem radnych utworzenie dwóch takich placówek na terenie gminy znacznie obciążyłoby budżet. Protestujący rodzice, którzy w dniu sesji czasowo zawiesili okupacje szkoły podstawowej w Rozborzu Długim zapowiadają wznowienie protestu.

* Prezydent Tadeusz Sawicki po raz kolejny spotkał się z Casperem Jurgensem przedstawicielem niemieckiej firmy EWEAG zajmującej się usługami komunalnymi. W jego trakcie przedstawiony został już projekt umowy spółki joint wenture oraz projekt statutu związku międzygminnego. Związek miałby zostać powołany w celu wspólnego realizowania zadań publicznych, związanych z zaspokajaniem zbiorowych potrzeb wspólnoty samorządowej w zakresie zaopatrzenia w gaz, energię elektryczną, sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej oraz urządzeń i instalacji z nimi związanych, w tym również obiektów wytwarzających energię z uwzględnieniem najdalej posuniętej ochrony środowiska naturalnego. Po zebraniu ze wszystkich gmin planujących przystąpienie do związku uwag na temat projektów, przygotowane zostaną ostateczne ich wersje. Powinno nastąpić to do końca marca. Jeśli tak się stanie najprawdopodobniej do końca do końca kwietnia zostaną one przedstawione radnym, którzy podejmą decyzje co do przystąpienia do związku międzygminnego.

* Przemyskiej stacji pogotowia ratunkowego zabrakło pieniędzy na marcowe wypłaty dla pracowników. Zabraknie ich też między innymi na leki. Stacja pogotowia ratunkowego zamiast oczekiwanych czterystu trzydziestu tysięcy otrzymała zaledwie 190 tys. złotych. Związkowcy zapowiedzieli że jeśli podkarpacka kasa chorych nie uzupełni przekazanych środków rozpoczną akcje protestacyjną.

* Wypalanie traw stało się już prawdziwą plagą. Pomimo wielokrotnego informowania rolników jakie szkody wyrządza wypalenie traw nie przynosi to żadnego skutku. W naszym regionie straż pożarna w ciągu ostatnich kilku dni z tego powodu interweniowała już pond tysiąc razy. W skutek umyślnego podpalenia w okolicach krzemienickiego parku spaliło się 14 hektarów traw i krzewów. zagrożone były budynki mieszkalne. W akcji gaszenia wzięło udział sześć samochodów i 28 strażaków. Pożar ugaszono po prawie czterech godzinach. Przypomnijmy, że straż pożarna może karać mandatami, a nawet kierować wnioski do kolegium przeciwko sprawcom podpalenia.

* W marcu o blisko 50 procent w porównaniu do stycznia i lutego wzrosła ilość odprawianych osób na przejściach granicznych podległych Bieszczadzkiemu Oddziałowi Straży Granicznej. Jak poinformował nas rzecznik oddziału major Tadeusz Dancza w związku ze zbliżającymi się świętami spodziewany jest jeszcze większy ruch tak na przejściach samochodowych jak i pieszych.

* Przemyscy radni po przeanalizowaniu trudnej sytuacji ekonomicznej naszego miasta rozważają możliwość zrzeczenia się swoich diet. Ich praca miałaby charakter społeczny. Diety zostałyby przekazane na konto zaciągniętego kredytu bankowego, który wynosić będzie ponad 10 milionów złotych. Miejmy nadzieje, że śladami przemyskich radnych pójdą inni.

* Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców miasta władze Przemyśla podjęły decyzję o obniżeniu opłat za wywóz nieczystości oraz opłat za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków. To nie wszystko. Kolejną inicjatywą przemyskich włodarzy jest obniżenie o 50 procent opłat targowych i stawek podatków od nieruchomości.

* Przeworsk, Jarosław, Lubaczów i Przemyśl to miasta, które w najbliższym czasie odwiedzi Monika Lewiński, której przodkowie zamieszkiwali niegdyś te tereny. Pani Lewinsky po aferze z Billem Clintonem zapragnęła spokoju. Jak mówi ma dość Ameryki, Amerykanów i Clintona. Czuje się Polką i pragnie poznać kraj swoich przodków. Wizyta związana jest również z promocją książki opisującej przeżycia związane z niefortunnym romansem.

* Wszystko wskazuje na to że już niedługo naszej granicy pilnować będzie WOP. Z wiarygodnych źródeł otrzymaliśmy informacje że Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji po dziewięciu latach istnienia straży granicznej postanowił powrócić do dawnych struktur. Odtąd w Przemyślu przestanie istnieć Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej a jego miejsce zastąpi Bieszczadzka Brygada Wojsk Ochrony Pogranicza. Nowa formacja wyposażona zostanie w dwa migi trzydzieste pierwsze i jeden angielski myśliwiec pionowego startu harier a każda strażnica WOP w swoim wyposażeniu posiadać będzie nartorolki i konie przeznaczone do przemiennego patrolowania zielonej granicy.

* W rankingu najbogatszych województw Polski podkarpackie znalazło się na drugim miejscu tuż za województwem mazowieckim. Po trzech miesiącach od wejścia w życie reformy administracyjnej państwa okazało się że to co budziło obawy teraz jest sukcesem kilku najuboższych województw w jedno duże przyniosło niespodziewane efekty. Fenomen ten badają naukowcy z uniwersytetu w Oxfordzie. Naszym atutem jest rolnictwo, a już nasi pradziadowie wiedzieli, że ziemia to bogactwo. Turyści ze Stanów Zjednoczonych i Europy Zachodniej zafascynowani stylem naszego życia wyrażają chęć przyjazdu na Podkarpacie by napawać się nieskażonym cywilizacją regionem. Masowo składają wnioski o wykup ziemi, by tu budować swoje domostwa. Na przykładzie naszego województwa wynika, że krytykowana do tej pory przez wielu Polaków reforma administracyjna kraju odniosła olbrzymi sukces.

* Dla obrony polskiego rolnika i przed napływem importowanej żywności z zachodu Agencja Rozwoju Rynku Rolnego wynegocjowała z Bankiem Gospodarki Żywnościowej korzystne kredyty dla naszych rolników. Będą one oprocentowane zaledwie trzy procent w skali roku, a przeznaczone dla rolników, którzy przekwalifikują uprawy zbóż na uprawę orzeszków ziemnych. Agencja zobowiązała się skupować od plantatorów każdą ilość orzeszków i przekazywać je do zakładów olejarskich w Sieniawie. Z ziarna arachidowego można wytwarzać zarówno olej spożywczy wysokiej klasy jak i olej napędowy.

* W Babicach koło Krzywczy już niedługo powstanie pierwsza w województwie podkarpackim Zasadnicza Szkoła Rolnicza dla modelek. Zdaniem inicjatora powołania szkoły magistra Leszka Kozodoja nic nie stoi na przeszkodzie aby kobiety na wsiach obojętnie czy w polu czy przy dojeniu krów poruszały się z gracją.

* Hermanowice pod Przemyślem czekają duże zmiany. Unia Europejska przeznaczyła znaczna sumę pieniędzy na modernizacje tej miejscowości. Wśród planowanych inwestycji znalazło się między innymi: budowa liceum ogólnokształcącego, mostu na rzece Malinka, przychodni lekarskiej oraz linii tramwajowej łączącej Hermanowice ze stolicą województwa. Prace rozpoczną się jeszcze w tym roku.

* W Przemyślu dobiegają końca prace remontowe i adaptacyjne przy Domu Matki i Dziecka, który mieścić się będzie przy ul. Prądzyńskiego 8. Organizacją i prowadzeniem ośrodka zajmie się Caritas archidiecezji przemyskiej. Obecnie najbliższe placówki tego typu znajdują się w Soninie koło Łańcuta i w Gorzycach pod Sandomierzem. Pierwsze podopieczne znajdą schronienie w przemyskim Domu Matki i Dziecka najprawdopodobniej już pod koniec maja.

* Do końca kwietnia przewiduje się oddanie do użytku schodów łączących przemyski rynek z ulicą Grodzką. Projekt nowych schodów wykonał architekt Robert Serkis a wykonawcą jest Jarosławskie Przedsiębiorstwo Budowlane "Budimexim". Prace rozpoczęły się w październiku ubiegłego roku. Pierwotnie schody wykonane były z kamienia ciosanego a ułożone bezpośrednio na gruncie. Teraz na wylanej żelbetonowo - betonowej konstrukcji wyłożona zostanie okładzina z twardego piaskowca w kolorze szarym.

* Jak informowaliśmy sejmik województwa podkarpackiego uchwalił tegoroczny budżet. W podziale dotacji znajdują się instytucje kulturalne i oświatowe z terenu byłego województwa przemyskiego. Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej otrzyma jeden milion 180 tysięcy złotych dotacji, Arboretum w Bolestraszycach 460 tysięcy, Przemyskie Centrum Kulturalne milion złotych. W zestawieniu planów i wydatków środków specjalnych na rok 99 wynika, że Zespół Szkól Medycznych w Przemyślu otrzyma blisko 150 tysięcy złotych, Policealna Szkoła Zawodowa - Medyczne Studium Zawodowe w Przemyślu 30 tysięcy 476, Medyczne Studium Zawodowe w Jarosławiu 25 tysięcy 332, Przemyski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli 875 tysięcy, Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka w Przemyślu 104 tysiące. Nauczycielskie Kolegium Języków Obcych w Przemyślu blisko 102 tysiące i Kolegium Nauczycielskie w Przemyślu blisko 46 i pół tysiąca złotych.

* Na podstawie umowy pomiędzy Polską a Republika Słowacji otwarte zostało kolejne przejście małego ruchu granicznego na odcinku strażnicy Jaśliska. Jak poinformował nas rzecznik Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej major Tadeusz Dańczak jest to z kolei trzecie takie przejście na odcinku działania bieszczadzkiego oddziału. Z przejścia mogą korzystać mieszkańcy z pobliskich miejscowości na podstawie dowodów osobistych lub paszportów.

* Staraniem Biura Informacji i Promocji oraz wydziały gospodarczego w Przemyślu pod urzędem miejskim ustawiona została gablota informacyjna przeznaczona na ogłoszenia urzędu miejskiego. Estetyczna tablica stojąca w pobliżu siedziby Klubu Niedźwiadek nie obciążyła kosztami urzędu została sfinansowana przez reklamodawców. Taka forma była możliwa dzięki ofercie warszawskiej firmy Sport-Premium. Dodatkowym atutem umowy zawartej z firmą jest premia jaka zobowiązała się przekazać na rzecz wskazanej instytucji w wysokości czterech i pół tysiąca złotych. Wybór padł na Ośrodek Rehabilitacyjno - Wychowawczy na Bakończycach. Pierwsza rata przekazana zostanie już w najbliższych dniach.

* Do Przemyśla na zaproszenie spółdzielni mieszkaniowej LOCUM przyjechała dyrektor krajowego funduszu mieszkaniowego w Warszawie Bożena Wład. Jej pobyt w naszym mieście stał się okazją do spotkania z władzami miasta. W trakcie spotkania zarząd miasta, radni i naczelnicy wydziałów zapoznali się z problemami związanymi z tworzeniem towarzystwa budownictwa społecznego oraz zasadami budowania obiektów mieszkalnych i infrastruktury technicznej w oparciu o preferencyjny kredyt z funduszu mieszkaniowego . Duże zainteresowanie zebranych wzbudziła możliwość uzyskania preferencyjnego nisko oprocentowanego kredytu, który udzielany jest gminom na realizację infrastruktury technicznej, towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu miedzy innymi wodociągów i kanalizacji. Jego wysokość może wynosić nawet do siedemdziesięciu pięciu procent planowanych kosztów inwestycji.

* W związku z uruchomieniem nowej odlewni w Zakładach Automatyki Polna S.A. w Przemyślu 9 kwietnia nastąpi uroczyste przecięcie wstęgi. W tym dniu zorganizowana zostanie również konferencja prasowa. Uroczystość rozpocznie się w siedzibie spółki przy ulicy Obozowej o godzinie 10:00.

Reklama