Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 13.03-19.03.1999 r.

* Przeciwko likwidacji Szkół Podstawowych Nr 2, 3 i 13 protestowała grupa kilkudziesięciu rodziców uczniów podczas piątkowych obrad przemyskiej Rady Miasta. Mimo burzliwej dyskusji i protestów radni uchwalili nowy plan sieci przemyskich publicznych szkół podstwowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów terytorialnych. Likwidacji ulegnie też Zespół Szkół Ekologicznych. W czasie obrad radni podjęli też uchwałe o obniżeniu diet. Jej podstwowa wysokośc wyniesie 672 zł, czyli o około 300 zł mniej niż poprzednio

* Porozumieniem zakończył się trwający ponad dwa miesiące spór na przemyskim "zieleniaku". Przez ostatnie trzy lata targowiskiem zarządzało Forum Prywatnego Biznesu. Pod koniec ubiegłego roku Rada Miejska przekazała zarzad Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej. Forum Prywatnego Biznesu nie ustąpiło, równolegle próbowali na plac wejśc legalni gospodarze. Dochodziło do przepychanek i przez dwa miesiące władze miejskie problemu praktycznie nie rowiązały. Kupcy z zielonego rynku płacili obu stronom konfliktu nie wiedząc dokładnie kto ma rację. W końcu przemyskie władze podjęły stosowne kroki: złożyły pozew do Sądu, a także powiadomiły prokuraturę i Urząd Kontrolio Skarbowej o " bezprawnym pobieraniu przez Niezależne Forum Prywatnego Biznesu inkasa opłaty targowej". Forum warunkował swoje ustąpienie z zajmowanych budynków administracyjnych targowiska ze zwrotem około 250-300 tys. zł, jakie wydało na bazarową infrastrukturę. Zgodnie z zawartm porozumieniem władze miasta wstępnie zobowiązały się do rozliczenia poniesionych przez biznesmenów kosztów.

* Zmniejszyła się liczba interwencji związanych z wypalaniem traw na terenie byłego województwa przemyskiego. W ciągu ostatnich 2 tygodni zanotowano ich 18. Przy wietrznej pogodzie wystarczy kilkanaście minut, aby niekontrolowany ogień rozprzestrzenił się na ogromnej powierzchni. Ludzie nie zdają sobie sprawy, że płomienie mogą ogarnąć budynki gospodarcze i doprowadzić do nieszczęścia. Trawy wypalane są z różnych powodów. Jedni robią to, by użyźnić glebę, co zresztą wcale nie sprawia, że ta staje się żyźniejsza, a wręcz przeciwnie - ulega wyjałowieniu. Suchą trawę wypala się też dla zabawy. Wyapalanie zaczyna się wczesną wiosną i jest prawdziwą plagą dla strażaków.
!!! NIE WYPALAJMY TRAW !!!

* Z międzynarodowej giełdy turystycznej w Berlinie powrócili przedstawiciele Biura Informacji i Promocji oraz Przemyskiego Ośrodka Informacji Turystycznej. Oprócz materiałów przygotowanych przez Biuro Promocji na naszym stoisku znalazły sie konkretne oferty przemyskich hoteli. Ciekawe i niezwykle atrakcyjne oferty turystyczne zostały przygotowane przez Agencję Rozwoju Przemysłu - właściciela zamku w Krasiczynie. Nawiązana została wstępna współpraca m.in. z niemiecką firmą turystyczną, która jest zainteresowana naszym regionem. Podczas konferencji prasowej polskich wystawców oznajmiono że nasz kraj zajmuje ósmą pozycje na świecie pod względem odwiedzających turystów.

* W przemyskim Klubie Garnizonowym odbył sie Pierwszy Podkarpacki Konkurs Uczniów Fryzjerstwa zorganizowany przez Komisję Branżową Fryzjerów przy Izbie Rzemieślniczej w Rzeszowie. Do udziału w rywalizacji zgłosiło sie siedemnastu uczniów fryzjerstwa z wojeództwa podkarpackiego. W kategorii fryzjerstwa damskiego zwycieżyli Barbara Kroczek, Grzegorz Szpytman i Daniel Włoch - cała trójka z Przemyśla. W kategorii fryzjerstwa męskiego najlepsi okazali sie: Ewa Zagulak z Przemyśla, Monika Ros z Leska i Łukasz Cielecki z Przemyśla.

* W Przemyślu odbyły sie obrady konwentu wójtów gmin z terenu powiatu przemyskiego. W spotkaniu uczestniczyli miedzy innymi: prezes Małopolskiej Giełdy Rolno - Towarowej Bolesław Kuśnierz oraz naczelnik Wydziału Rolnictwa i Ochrony Środowiska starostwa powiatu przemyskiego Andrzej Serwatko. Głównym tematem spotkania była aktualna sytuacja na rynku płodów rolnych i możliwość ich zbycia oraz ocena sytuacji zakładów przetwórczych świadczących usługi rolnikom.

* W najbliższym czasie gmina Kańczuga ma otrzymać środki finansowe z programu rozwoju obszarów wiejskich realizowanych w ramach europejskiego funduszu PHARE. Środki te przeznaczone zostaną na skanalizowanie ponad 150 gospodarstw w Łopuszce Wielkiej i 25 w Żuklinie. Pięniądze z Unii Europejskiej będą stanowić połowę środków przeznaczonych na tę inwestycję. Całość ma kosztować blisko jeden milion 300 tys. zł. Przetarg na budowę kanalizacji odbędzie sie pod koniec marca.

* Jednym z finalistów tegorocznej edycji olimpiady wiedzy o Polsce i świecie współczesnym dla szkół średnich został Tomasz Serwański uczeń IV klasy Pierwszego Liceum Ogólnokształcącego w Przemyślu. Honorowy patronat nad imprezą objeli: Prezes Narodowego Banku Polskiego Hanna Gronkiewicz Waltz oraz Minister Finansów Leszek Balcerowicz. Tomasz Serwański w nagrodę otrzymał indeks Wydziału Ddziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego.

* Niespełna dwa tygodnie temu na os. rycerskim w Przemyślu powstał klub "Przystań", którego gospodarzem jest oddział katolickiego stowarzyszenia młodzieży działający przy parafii Miłosierdzia Bożego. Od godziny 16.30 do 21.00 spotykać sie tu mogą wszyscy, którzy cenią sobie kulturalna rozrywkę. W Przystani młodzież może skorzystać z kawiarenki oraz sprzętu do ćwieczeń siłowych. W przyszłości planuje sie otworzyć świetlicę dla najmłodszych. Obsługą klubu zajmuje sie młodziez z katolickiego stowarzyszenia.

* Trwają protesty rodziców, którzy nie zgadzają sie na wprowadzanie przez samorządy zmiany sieci szkół. Od poniedziałku nie posyłają dzieci do szkoły mieszkańcy Rozborza Długiego w gminie Pruchnik. Okupujący szkołę rodzice domagają sie utworzenia w niej gimnazjum, na co nie zgadzają sie władze gminy Pruchnik. Rodzice rozważają miożliwość przystapienia do strajku głodowego. Uchwały samorządu decydujące o lokalizacji szkół podstawowych i gimnazjów może teraz uchylić jedynie wojewoda, który decyzje o tym czy uchwały gminne są zgodne z prawem musi podjąć w ciągu trzydziestu dni od momentu otrzymania dokumentów.

* Jeszcze w tym roku ropopoczną sie prace przy budowie mostu na Sanie za Radymnem oraz drogi z Radymna do Korczowej -zapewnił we wtorek podczas konferencji prasowej z udziałem przewodniczącego lwowskiej administracji państwowej Stepana Senczuka wojewoda podkarpacki Zbiegniew Sieczkoś. Podczas spotkania uzgodniono, że w najbliższym czasie należy rozbudować przejścia graniczne, przełamać polsko-ukraińskie bariery prawne oraz zawiazać więcej kontaktów gospodarczych, naukowych i kulturalnych. Zbigniew Sieczkoś podkreślił, że konieczna jest likwidacja barier utrudniających współpracę. Uważa, że powinno nastąpić ujednolicenie dokumentów odpraw celnych. Zwrócił także uwagę na konieczność poprawy połączeń miedzy wojeództwem podkarpackim, a obwodem lwowskim.

* Mieszkańcy Kalnikowa chcą utworzenia w swojej miejscowości gimnazjum. Głównym argumentem przemawiającym za tym jest fakt, iż blisko połowa mieszkańców jest pochodzenia ukraińskiego. Powołują się na ustwę o systemie oświaty, która przewiduje utworzenie gimnazjum łącznie ze szkołą podstawową w sytuacji, gdy na danym terenie zamieszkuje znaczny odsetek mniejszosci narodowej oraz na umowę miedzynarodową ratyfikowaną przez Polskę a dotyczącą praw mniejszosci narodowych. Pismo w tej sprawie podpisane przez Sołtysa, Komitet Rodzicielski, oraz Zwiazek Ukraińców w Polsce Koło w Kalnikowie przesłane zostało do zarzadu i rady gminy Stubno oraz do kuratora oświaty.

* Dziesięcio a nie jak pierwotnie planowano pięcioprocentowy dodatek motywacyjny otrzymają nauczycile szkół pdsatwowych i przedszkoli. Natomiast nauczyciele szkół średnich otrzymają dodatek na poziomie siedmiu procent. Taką decyje podjał zarząd miasta Przemyśla po zapoznaniu się z opiniami zwiazków zawodowych nauczycieli.

* Rada Sołecka w Babicach była inicjatorem i organizatorem spotkania ze Starostą Powiatu Ziemskiego w Przemyślu Mariuszem Grzędą. Spotkanie, w którym uczestniczyli również: poseł ziemi przemyskiej Andrzej Zapałowski, wójt gminy Krzywcza Zbigniew Korytko oraz członkowie zarzadu Jan Janusz i Stanisław Bajda poświęcone było sprawom zwiazanym z sytuacją gospodarczą na terenie gminy krzywieckiej i powiatu przemyskiego oraz o możliwościach rozwoju. Starosta przedstawił dotychczasowe prace zarzadu jak i rady powiatu. Zebrani uznali ze tego typu spotkania powinny odbywać sie częściej.

* Zarzad Dróg Miejskich w Przemyślu poinformował nas, że w związku z wystąpieniem niekorzystnych warunków gruntowych przedłuża sie zamknięcie dla ruchu drogowego dwustu metrowy odcinek ulicy Bielskiego w Przemyślu. Termin zakończenia prowadzonych robót uzależniony został od sprzyjających warunków atmosferycznych .

* Od kilku dni Polska jest pełnoprawnym członkiem NATO. Zdaniem dowódzów jednostek żołnierze z podkarpacia są dobrze przygotpowani do do nowych zadań. Od 1994 roku prowadzone są wspólne ćwiczenia żołnierzy 14 Brygady Pancernej Ziemii Przemyskiej z żołnierzami z państw natowskich.Od kilku lat oficerowie uczą sie języka angielskiego. Kursy odbywają sie w profesjonalnym studiu ufundowanym przez Armię Angielską. Ukończyło je już kilkudziesięciu oficerów. Obecnie w Kanadzie przebywa ośmioosobowa grupa polskich oficerów z polsko ukraińskiego batalionu sił pokojowych ONZ stacjonującym w Przemyślu na czele z dowódcą batalionu podpułkownikiem Bogdanem Tworowskim.

* Wszystko wskazuje nato ze przemyska starówka zyska swój dawny blask. Pełnomocnik wojewódzkiego konserwatora zabytków doktor Marek Gosztyła zakceptował plan przemyskiego architekta Jacka Mermona dotyczący wymiany nawierzchni kilku ulic. Zmiany czekają ulice Kazimierzowską, Serbańska, Franciszkańską i Katedralną. Na ulicach zniknie asfalt i zostanie zastąpiony kostką brukową z granitu i piaskowca. Kostki bedą miały różne kształty i kolory. Planowane jest ponadto ustawienie stylowych ławeczek i latarni.

* Radni sejmiku województwa podkarpackiego otrzymali już projekt uchwały budżetowej. Plan wydatków budżetu naszego województwa na 1999 rok zakłada 191 milionów 933 tysiące złotych. Blisko 17 i pół miliona wyniosą dotacje dla instytucji kulturalnych. Na ochonę zdrowia przeznaczono ponad 68 milionów, na oświatę i wychowanie 36 milionów 350 tysięcy, na transport 31 milionów 600 tysięcy złotych. Decyzja o tym czy projekt uchwały budżetowej zostanie przyjęty zapadnie pod koniec marca.

* Około 75 tysiecy członków liczy w województwie podkarpackim Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych. Podczas posiedzenia tej organizacji wybrano nowe władze wojewódzkie. Przewodniczacym rady OPZZ województwa podkarpackiego został Jan Sierżęga. Nowy przewodniczący zapowiedział przygotowanie na koniec kwietnia raportu o stanie województwa. Sformułowane na jego podstawie postulaty zostaną przekazane wojewodzie. W kwietniu związkowcy z podkarpacia wezmą udział w ogólnopolskiej manifestacji w Warszawie.

* W czwartek w urzędzie wojewódzkim w Przemyślu doszło do spotkania przedstawicieli zarządu miasta i zarzadu powiatu przemyskiego. Celem rozmów było ustalenie zakresu spraw, które wymagają współpracy dla dobra całej ziemi przemyskiej. Podczas spotkania prezydent Tadeusz Sawicki przekazął informacje o poparciu kandydatury starszego kapitana Lucjana Gładysza na stanowisko komendanta Miejskiej Straży Pożarnej. W trakcie dalszych rozmów wymieniono wiele obszarów działaności zarówno gminy jak i powiatu a także i instytucji spełniających ważną role dla całego regionu przemyskiego wobec, których możliwe byłyby porozumienia co do zakresu ich działania, a w przyszłości być może współfinansowania.

* W Przemyślu podczas posiedzenia honorowej kapituły konkursu " 8 wspaniałych" wyłoniono sześciu laureatów. Są to: Estera Bereś, Bernardeta Matusz, Tomasz Pudłocki, Łukasz Miśko, Ewelina Kość i Katarzyna Wojnowicz. Komisja postanowła także wyróżnić Teresę Lis i Marcina Hipnera. Spośród szóstki laureatów Bernardeta Matusz została wytypowana do reprezentowania miasta i kandydowania do ogólnopolskiej ósemki wspaniałych.

* Reczpol słynie z wyroby przepięknych pisanek nie tylko w gminie ale i wpowiecie przemyskim. Zachowano tu wiele tradycji wyrobu pisanek przekazywanych z pokolenia na pokolenie. Stąd pomysł aby własnie w Reczpolu odbył sie konkurs na pisankę wielkanocną. Jak informuje kierownik gminnego ośrodka kultury w Babicach Małgorzata Dachnowicz w ubiegłym roku podobną imprezę zorganizowaną wspólnie z przemyskim Centrum Kulturalnym. Impreza obejmowąła swoim zasięgiem teren byłego województwa przemyskiego. W tym roku konkurs dotyczy tylko gminy Krzywieckiej. Organizatorem i pomysłodawcą konkursu, który odbędzie się 27 marca jest Gminny Ośrodek Kultury z siedzibą w Babicach oraz Świetlica Wiejska w Reczpolu.

* Przemyski oddział PTTK przy udziale wydziału edukacji i sportu urzędu miejskiego organizuje młodzieżowy rajd po ziemi przemyskiej. Uczestnicy będą mieli do wyboru trzy trasy. Trasa pierwsza Przemyśl - Park Miejski - Zielonka -Wapienica - Prałkowce - parking "Na Marusi" koło Dybawki. Zbiórka w niedziele w rynku o godzinie 10:00. Trasa druga również w niedzielę Krasiczyn -Tarnawce - Dybawka Dolna - parking "na Marusi". Wyjście na trasę z Krasiczyna Zbiórka o godzinie 10:00. Trasa trzecia dwudniowa Łuczyce - Nechrybka -fort Optyń - Grochowce - Witoszyńce - Wapienica -Prałkowce i parking "na Marusi". Wyjście na trasę z Łuczyc w sobotę o godzinie 11:00.

Reklama