Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 06.03-12.03.1999 r.

* Zakończyła się V edycja konkursu o honorową nagrodę Prezesa Urzędu Kultury Fizycznej i Turystyki KOS 98. Przedmiotem oceny były najciekawsze inicjatywy zgłaszane w zakresie materiałów: prasowych, radiowych, telewizyjnych i multimedialnych promujących polską turystykę. Organizatorem był Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki przy współudziale Polskiej Agencji Promocji Turystyki. Biuro informacji i promocji urzędu miejskiego w Przemyślu również zgłosiło swój udział prezentując cały dorobek wydawniczy w zakresie promocji miasta, co znalazło duże uznanie w oczach Jury. I nagrodę w kategorii multimedia otrzymał "Przewodnik multimedialny po Przemyślu". Ponadto przemyskie biuro informacji i promocji otrzymało wyróżnienie za całokształt działań poświęconych kreowaniu pozytywnego wizerunku miasta.

* 6 marca z prośbą o zawarcie kontraktu z niepublicznym zakładem opieki zdrowotnej - Poradnią Stomatologii i Protetyki Stomatologicznej w Przemyślu, powstałą z przekształcenia Wojewódzkiej Poradni Protetyki Stomatologicznej zwrócili się do Pełnomocnika Podkarpackiej Kasy Chorych parlamentarzyści ziemi przemyskiej. W piśmie parlamentarzyści wyjaśniają, iż do poradni tej od wielu lat kierowani są pacjenci z całego byłego województwa przemyskiego. Na leczenie protetyczne w tej poradni oczekują przez wiele miesięcy osoby starsze i niezamożne. Na skutek nie podpisania umowy pacjenci z terenu byłego województwa przemyskiego zostali pozbawieni podstawowego leczenia gwarantowanego w spisie refundowanych świadczeń stomatologicznych.

* W sobotę w Berlinie rozpoczęła się Międzynarodowa Giełda Turystyczna - największe europejskie targi promujące walory turystyczne państw, regionów i miast. W delegacji województwa podkarpackiego swoja obecność zaakcentowali mocno przedstawiciele Przemyśla. Przemyskie biuro informacji dysponuje pokaźnym potencjałem w zakresie wydawnictw promocyjnych oraz ofertami przemyskich hoteli w tym również hotelu Gromada, którego oferta stanie się aktualna z początkiem lipca 1999 r. Prezentowana będzie również pełna oferta gospodarstw agroturystycznych przygotowana przez ODR w Korytnikach. Ponadto na specjalnym stanowisku multimedialnym zaprezentowany zostanie multimedialny przewodnik po Przemyślu, jak również film promocyjny przygotowany przed laty przez Wojewódzki Ośrodek Informacji Turystycznej.

* Sześciu pracowników przemyskiej kolumny transportu sanitarnego zawiesiło protest głodowy. W poniedziałek z protestującymi spotkał się wicemarszałek wojewódzkiego sejmiku samorządowego Wiktor Stasiak oraz lekarz wojewódzki Hubert Hrycelak. Protestujący przedstawili im swoje postulaty. Wicemarszałek obiecał, że jeszcze w tym tygodniu powołany zostanie zespół składający się z przedstawicieli władz wojewódzkich oraz pracowników kolumn transportu sanitarnego z terenu województwa podkarpackiego. Zespół zajmie się opracowaniem strategii przekształceń w kolumnach. Przypomnijmy, iż protestujący domagali się wypłaty wynagrodzeń za luty oraz gwarancji przekazania przez budżet państwa środków finansowych na działalność kolumny transportu sanitarnego do czasu jej przekształcenia.

* Miejska Komisja Konserwatorska w Przemyślu podjęła decyzje o rozpoczęciu jeszcze w tym miesiącu prac przy odnowie głównego cmentarza. Prace finansowane będą przez urząd miasta, a poprowadzi je artysta konserwator Roman Dawidziak z Rzeszowa.

* Zakończył się spór o przemyski zielony rynek. Podczas spotkania wiceprezydentów Przemysla Mariana Majki i Ludwika Kaszuby z prezesem Niezależnego Forum Prywatnego Biznesu Stanisławem Paluchem uzgodniono, że forum przekaże miastu 10.03.1999 r. targowisko a zarząd miasta rozpatrzy wykaz poniesionych przez niezależne forum nakładów na jego modernizacje. Na podstawie przedstawionych przez forum faktur, rachunków i umów do 31 marca nastąpi ich weryfikacja. Jak informowaliśmy 1 stycznia 99 roku rada miasta przekazała administrowanie zielonym rynkiem Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej. Forum uzależniło opuszczenie budynku biurowego od zwrotu nakładów poniesionych na modernizacje targowiska. Nie zgodził się z tym zarząd miasta i skierował do sądu pozew o oddanie zieleniaka. Wczoraj zarząd zobowiązał się do wycofania pozwu.

* Pod koniec lutego grupa funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej zlikwidowała w Przemyślu nielegalną rozlewnię przemycanego spirytusu. Zatrzymano organizatora procederu, blisko pół tysiąca litrów spirytusu, kilka tysięcy butelek, nakrętek i nalepek polskiej wódki oraz sprzęt do rozlewania i kapslowania. W tym samym miesiącu obok garażu znajdującego się przy ulicy Batorego zatrzymano dwóch mężczyzn w trakcie próby wywiezienia z tego obiektu siedem i pół tysiąca paczek papierosów o wartości piętnastu tysięcy złotych. Również w garażu tym razem przy ulicy Borelowskiego ujawniono miejsce składowania papierosów i alkoholu pochodzącego z przemytu wartości blisko dwudziestu tysięcy złotych.

* Od 1 stycznia specjalistyczny Komisariat Kolejowy Policji w Przemyślu podlegał Komendantowi Wojewódzkiemu Policji w Rzeszowie. Od 1 lutego przeszedł pod Komendę Miejską Policji w Przemyślu. KMP podjęła decyzję o zlikwidowaniu policyjnego posterunku. W poniedziałek podczas posiedzenia zarząd miasta był przeciwny likwidacji placówki. Uznano, że przemyski dworzec jako punkt szczególny, przygraniczny zasługuje na szczególną ochronę. Swoje stanowisko zarząd miasta przekaże komendantowi miejskiemu policji w Przemyślu.

* Oddział gospodarki komunalnej w wydziale usług komunalnych urzędu miasta Przemyśla rozpoczął pozimowe sprzątanie ulic. Służby drogowe Zarządu Dróg Miejskich zimowe pozostałości usuwają w centrum miasta z ulic: Rynek, Kościuszki, Ratuszowa, Wałowa, Kazimierzowska, Franciszkańska, Grodzka, Mostowa, Wodna, Asnyka, Fredry, Dąbrowskiego, Śnigurskiego, Władycze i Serbańska. Prace prowadzone tam będą do 18 marca. Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej oczyszcza główne ulice przelotowe. Tu oczyszczanie potrwa około miesiąca. W celu usprawnienia oczyszczania i jego efektywności straż miejska będzie przypominać administratorom i właścicielom nieruchomości, które ulice będą oczyszczane w najbliższych dniach. Wszyscy odpowiedzialni za porządek przed swoimi budynkami będą mogli usypać błoto i piasek w pryzmy na brzegu chodnika lub ulicy.

* Na 12 marca w piątek zaplanowano trzecią sesje rady miasta Przemyśla. Głównym tematem spotkania będzie budżet miasta. W porządku posiedzenia znajdą się także zmiany uchwał w sprawie określenia wysokości diet za udział w pracach rady i jej organów oraz zwrotu kosztów podróży, w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych, w sprawie ustalenia stref komunikacyjnych, cen biletów, zasad korzystania z przejazdów bezpłatnych i ulgowych, opłat dodatkowych oraz sprzedaży biletów miesięcznych i okresowych. Jednym z głównych tematów będzie również podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych i gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie miasta.

* W ubiegłym miesiącu funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej prowadzili działania mające na celu ograniczenie przemytu alkoholu i papierosów oraz pirackich płyt kompaktowych z Ukrainy do Polski na kierunku przejść granicznych Medyka i Korczowa. Zatrzymano wiele osób, obywateli Polski oraz Ukrainy zajmujących się przemytem tak zwanym mrówkowym a następnie rozlewaniem i rozprowadzaniem alkoholu. Ogółem zarekwirowano ponad 2.200 litrów alkoholu, ponad 3.170 paczek papierosów i blisko 1100 sztuk pirackich płyt kompaktowych. Ogólna wartość ujawnionego przemytu wyniosła blisko 135.500 złotych.

* Zarząd koła Unii Wolności zapelował do rady miasta i zarządu miasta Przemyśla o nie obniżanie dodatku motywacyjnego wynoszącego obecnie średnio 15 % wypłacanego nauczycielom zatrudnionym w przemyskiej oświacie. Unia Wolności uważa jednocześnie za sprawiedliwe zrównanie, podwyższenie do średnio 15% tego dodatku nauczycielom zatrudnionym w placówkach przyjętych przez zarząd miasta od 1 stycznia 1999 roku. W apelu czytamy: "Biorąc współodpowiedzialność za wdrożenie i przeprowadzenie reform w kraju w tym także oświatowej, domagamy się od decydentów w naszym mieście zaprzestania działań zmierzających do degradacji oświaty i zubożenia stanu nauczycielskiego. Domagamy się zwiększenia nakładów na miejską oświatę w tym również na dodatki motywacyjne oraz płace dla nauczycieli i pracowników oświaty. Jesteśmy pewni ze w przyszłości te wydatki pozytywnie zaprocentują."

* W Przemyślu obradowali delegaci nadzwyczajnego zjazdu oddziału Polskiego Towarzystwa Turystyczno Krajoznawczego. Najważniejszym punktem spotkania przedstawicieli tej liczącej blisko pół wieku organizacji było zatwierdzenie nowego statutu. Stowarzyszenie po urynkowieniu gospodarki boryka się z kłopotami finansowymi. Pomimo to systematycznie realizowane są nałożone przez ostatni zjazd zadania, a w niektórych dziedzinach towarzystwo może pochwalić się konkretnymi osiągnięciami. W ostatnich dwóch latach zrealizowano blisko 140 kwalifikowanych imprez i wycieczek, w których wzięło udział około 2.600 uczestników. Przewodnicy towarzystwa turystyczno krajoznawczego obsłużyli ponad 300 wycieczek, w których uczestniczyło blisko 15.000 osób. Zjazd był okazją do uhonorowania długoletnich działaczy społecznych. Złotą honorową odznakę PTTK otrzymali: Jerzy Bocheński, Emil Nowak, Jan Podolski i Janusz Motyka. Srebrną honorową odznakę: Zdzisław Nadziak, Janusz Zajaczkowski, Bożena Kijanka i Lucyna Żur. Złote odznaki Zasłużony Pracownik PTTK przyznano: Elżbiecie Puchalskiej Fijał i Stanisławie Pasiecznik. Srebrną odznakę otrzymali: Władysław Bober, Małgorzata Podolak, Elżbieta Sawicka i Czesław Szczepański. Ponadto 17 osób wyróżniono dyplomami i medalami PTTK za pomoc i współpracę oraz odznaką Zasłużony dla oddziału PTTK w Przemyśl

* 11 marca w 14 Brygadzie Pancernej Ziemi Przemyskiej gościł pułkownik Brionisław Zoń dyrektor Zespołu Praw Żołnierzy i Funkcjonariuszy Służb Publicznych z biura rzecznika praw obywatelskich. Pułkownik zapoznał się z przestrzeganiem praw oraz wolności obywatelskich żołnierzy polsko-ukraińskiego batalionu sił pokojowych. Wizyta pułkownika wynikała z osobistego zainteresowania się rzecznika praw obywatelskich z funkcjonowaniem batalionu polsko-ukraińskiego. Gość spotkała się z członkami kadry dowódczej 14 Brygady Pancernej i Polsko-Ukraińskiego Batalionu. Rozmawiał również z żołnierzami zawodowymi i służby zasadniczej.

* Województwo podkarpackie jako jedno z sześciu w Polsce otrzyma w ciągu kilku najbliższych lat 150 milionów dolarów. Będzie to bezzwrotna pożyczka Banku Światowego przeznaczona na poprawę infrastruktury wsi. W najbliższych tygodniach gminy muszą przedstawić projekty inwestycji, na które chcą otrzymać finansowe wsparcie. Pieniądze z Banku Światowego gminy mogą przeznaczyć między innymi na budowę i remonty dróg, kanalizacje, oczyszczalnię ścieków oraz rozbudowę szkół. W przyjmowaniu projektów inwestycji pośrednikiem miedzy Bankiem Światowym a gminami będzie Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego.

* Senator Witold Kowalski wystosował pismo do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Rzeszowie w związku z likwidacją majątku po byłej Komendzie Wojeódzkiej Policji w Przemyślu. Zdaniem senatora, aby decyzje mające związek z likwidacją mienia po KWP podejmować bardzo rozważnie, uwzględniając tak zwane kłopoty sprzętowe z jakimi borykają się komisariaty na terenie powiatu przemyskiego.

* W niedziele o godz. 11:00 w Klubie Garnizonowym w Przemyślu rozpocznie się Pierwszy Podkarpacki Konkurs Uczniów Fryzjerstwa. Uczestnicy rywalizować będą w trzech kategoriach: fryzurach dziennych i wieczorowych, strzyżeniu i falach. Organizatorem konkursu jest Komisja Branżowa Fryzjerów przy Izbie Rzemieślniczej w Rzeszowie.

* W archikatedrze łacińskiej w Przemyślu konserwatorzy natrafili na cenne XVI-wieczne polichromie. 4 herbarze w kształcie medalionów oraz inne fragmenty malowideł odkryto nad sklepieniami nawy głównej i nawach bocznych. Jednym z najlepiej zachowanych polichromii jest herbarz przemyskiego biskupa Macieja Drzewickiego.

* Na niedziele 14 marca w Przemyślu zaplanowano konferencję prasową z udziałem posła Jacka Piechoty przewodniczącego Sejmowej Komisji Małych i Średnich Przedsiębiorstw, wiceprzewodniczącego Socjaldemokracji Rzeczypospolitej Polski, posłanki Agnieszki Pasternak i posła Wiesław Ciesielskiego przewodniczącego Tymczasowej rady regionalnej SdRP województwa podkarpackiego. Konferencja, w której udział weźmie również nowo wybrane kierownictwo rady powiatowej SdRP w Przemyślu odbędzie się w siedzibie Fundacji Wspierania Rozwoju Ziemi Przemyskiej SAN przy ulicy Śnigurskiego o godzinie 13.30.

* Za niespełna 3 tygodnie województwa podkarpacke, lubelskie i podlaskie będą miały swoje przedstawicielstwo w Brukseli. Współpracę zaproponował jeden z holenderskich regionów. Będzie to pierwsza taka placówka polskich regionów, której zadaniem będzie informowanie samorządów o nowych programach Unii Europejskiej. Współpracę tym trzem województwom z tak zwanej ściany wschodniej zaproponował jeden z holenderskich regionów.

* Poseł Andrzej Zapałowski przesłał nam wydruk głosowania w sejmie w wyniku, którego obcięto środki na budowę szpitala w Lubaczowie. Na wykazie zostali podkreśleni posłowie z naszego województwa, którzy byli za pozbawieniem Lubaczowa tych środków. Andrzeja Zapałowskiego szczególnie zbulwersowała postawa posła Janusza Onyszkiewicza, który ciągle podkreśla, iż utożsamia się z byłym województwem przemyskim. Poseł przypomina, iż do pozostawienia piętnastu milionów złotych na budowę szpitala zabrakło tylko jednego głosu. Za obcięciem środków dla szpitala w Lubaczowie oprócz Janusza Onyszkiewicza z Unii Wolności głosowało siedmiu posłów Akcji Wyborczej Spolidarnosć z województwa podkarpackiego: Marian Krzaklewski, Barbara Frączek , Andrzej Gargaś, Andrzej Osnowski, Zdzisław Pupa, Zbigniew Rynasiewicz i Adam Śnieżek. Jeżeli tak będzie traktowane byłe województwo przemyskie przez naszych posłów nie wróży to niczego dobrego.

Reklama