Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 27.02-05.03.1999 r.

* Wojewoda Podkarpacki Zbigniew Sieczkoś odpowiedział dziś grupie radnych Rady Miejskiej w Przemyślu w sprawie wyboru prezydenta, wiceprezydenta oraz członków zarządu miasta Przemyśla. Zbigniew Sieczkoś stwierdził, że brak jest jakichkolwiek przesłanek upoważniających do stwierdzenia, że uchwały są sprzeczne z prawem. Zdaniem wojewody przy podejmowaniu tych aktów nie nastąpiło istotne naruszenie prawa, a tylko w takim przypadku organ nadzoru mógłby stwierdzić nieważność uchwał Rady Miejskiej w Przemyślu.

* Pracownicy Biura Informacji i Promocji Urzędu Miasta Przemyśla oraz przemyski ośrodek informacji turystycznej zaprezentują nasz region na największych europejskich targach promocji walorów turystycznych państw, regionów i miast w Berlinie. Prezentacja Przemyśla i regionu będzie zorganizowana w ramach wspólnego stoiska pod nazwą "województwo podkarpackie". Zdaniem Dariusza Iwaneczki targi będą okazją do licznych spotkań z przedstawicielami urzędu kultury fizycznej i turystyki i uzyskania informacji dotyczących możliwości partycypacji w działaniach promocyjnych przemyskiego samorządu. Międzynarodowa Giełda Turystyczna rozpocznie się w najbliższą sobotę i potrwają do 10 marca.

* Jak już informowaliśmy 11 lutego zarząd miasta Przemyśla podjął decyzje dotyczącą obniżenia wysokości tak zwanego dodatku motywacyjnego dla pracowników oświaty. Decyzja to wywołała powszechne oburzenie w środowisku nauczycielskim i nie tylko. Posłowie Andrzej Zapałowski i Adam Łoziński zwrócili się do rady i zarządu miasta Przemyśla z prośbą o cofnięcie tej kontrowersyjnej decyzji. Zdaniem posłów decyzja o obniżeniu dodatku motywacyjnego przy jednoczesnym wzroście diet dla radnych czy też zarządu miasta jest nie do przyjęcia. Uważają ponadto, że motywacją przyznania w poprzednich latach zwiększonego wynagrodzenia był zamiar nie tylko docenienia ciężkiej pracy nauczycieli, ale także wskazanie mieszkańcom Przemyśla tego, że oświata i wychowanie młodego pokolenia jest jednym z priorytetów włodarzy miasta w związku z tym proszą o anulowanie tej decyzji i roztropność w podejmowaniu podobnych kroków.

* We wtorek grupa 12 radnych wśród, których znaleźli się: Jerzy Lelek, Wojciech Inglot, Jerzy Krużel, Zygmunt Majgier, Barbara Mazur, Stanisław Radyk, Stanisław Paluch, Marek Kuchciński, Grzegorz Nechrybecki, Eugeniusz Strzałkowski, Józef Doniek oraz Andrzej Koperski zorganizowała spotkanie, którego celem była próba uświadomienia mieszkańcom, że rada miasta nie jest jednomyślna i że wiele bulwersujących uchwał przechodzi przy sprzeciwie znacznej grupy radnych. Organizatorzy spotkania uważają, że mamy w mieście kryzys. Ich zdaniem brak jest dziś przytomnego projektu budżetu, jego założenia nie były dyskutowane a ubiegłoroczne założenia kilkunasto milionowego deficytu i sposobu jego pokrycia budzą grozę. Radni podkreślają ze jeśli szybko nie nastąpi opamiętanie się części radnych, którym wydaje się, że nasze miasto jest ich własnością, kryzys przerodzić się może w katastrofę. Aby temu zapobiec Stanisław Lelek zapowiedział, że jako grupa radnych wykorzystają "do spodu" wszystkie możliwości prawne.

* Blisko 500 hektarów podtopionych łąk i upraw rolnych na terenie byłego województwa przemyskiego to efekt gwałtownego ocieplenia i towarzyszącego deszczu. Z informacji uzyskanych od kierownika przemyskiego oddziału zamiejscowego wydziału zarządzania kryzysowego pułkownika Bronisława Olbrycha potoki zasilające rzekę Mleczkę spowodowały podtopienie około dwustu hektarów łąk w sześciu miejscowościach gminy Rożwienica, a szczególnie w Cząstkowicach gdzie podtopione jest jedno gospodarstwo skąd ewakuowano zwierzęta hodowlane. Ta sama rzeka spowodowała podtopienie blisko dwustu hektarów gruntów rolnych i łąk w pięciu miejscowościach Gminy Zarzecze. Wypełnione zostały również potoki w Gminie Stubno, szczególnie potok Kołomyński i rzeka Wisznia, która zalała około stu hektarów łąk w Kalnikowie. Sytuacja się jednak stabilizuje. W nocy woda w Mleczce opadła o 30 centymetrów. Bronisław Olbrych poinformował nas ponadto, że nie ma zagrożenia przeciwpowodziowego na terenach, przez które przepływają rzeki San i Wiar. Tu poziom wody waha się w granicach jednego metra poniżej stanu zagrożenia.

* Przemyski powiat ziemski przystąpi do Związku Powiatów Polskich. Taką decyzję podjęli radni podczas ostatniej sesji. Wcześniej zdecydowali się na to przedstawiciele powiatu jarosławskiego.Na delegata do Związku Powiatów Polskich przemyska rada wybrała starostę, Mariusza Grzędę. Koszty uczestnictwa wyniosą prawdopodobnie 10 gr. rocznie na mieszkańca, czyli w przypadku powiatu przemyskiego 7000 zł. Radni byli zgodni, że nie jest to suma zbyt wygórowana, zwłaszcza jeśli odniesie się ją do ewentualnych korzyści, jakie mogą płynąć z faktu przynależności. Akces do nowej organizacji, jaką jest Związek Powiatów Polskich zgłosiła znaczna większość powiatów z terenu całej Polski.

* Od 02.03.1999 mieszkańcy Przemyśla płacą drożej nie tylko za wodę i odprowadzanie ścieków ale także za bilety komunikacji miejskiej. Bilet normalny podrożał o 10 groszy i kosztuje w tej chwili 1,10zł a ulgowy 60 groszy. Znacznie więcej zapłacimy za bilet miesięczny na wszystkie linie. Przed podwyżką płaciliśmy 40 złotych teraz 50. 

* W Przemyślu 2 lutego powstał międzyzakładowy komitet protestacyjny pracowników kolumny transportu sanitarnego. Trzech pracowników miejscowej kolumny zapowiada podobnie jak to się dzieje w Sanoku rozpoczęcie głodówki.

* 27 lutego w sali recepcyjnej budynku stacji PKP w Przemyślu odbyło się spotkanie regionalnej sekcji kolejarzy NSZZ Solidarność. Swój udział w spotkaniu zapowiedzieli: przewodniczący Sejmowej Komisji Transportu i Łączności Józef Dąbrowski, przewodniczacy Krajowej Sekcji Kolejarzy NSZZ Solidarność Stanisław Kogut, naczelny dyrektor Dyrekcji Przewozów Towarowych PKP Józef Szczepański oraz wojewoda podkarpacki Zbigniew Siczkoś. Wśród tematów jakie zostały poruszone znalazły się miedzy innymi sytuacja restrukturyzacyjna PKP w Polsce i regionie, infrastruktura kolejowego przejścia granicznego oraz temat, który zapewne najbardziej zainteresuje pracowników PKP, podwyżki płac w roku bieżącym

* W medyce zostanie zmodernizowany i przystosowany do przeładunków kontenerów port przeładunkowy zapowiedział goszczący kilka dni temu w Przemyślu prezes zarządu PKP Jan Janik. Budowa terminalu do przeładunku kontenerów jest konieczna z uwagi na wciąż malejący import rudy żelaza. Inwestycja ta powinna wpłynąć na polepszenie rentowności świadczonych usług.

* Nadal jest niejasna sytuacja miejskiego targowiska Zielony Rynek i trudności w przejęciu tego terenu przez gminę są powodem spotkania jakie odbędzie się w przemyskim urzędzie miasta w najbliższy poniedziałek 8 marca. Obok zaproszonych przedstawicieli zarządu Niezależnego Forum Prywatnego Biznesu w rozmowach uczestniczyć będą wiceprezydenci Przemyśla: Marian Majka i Ludwik Kaszuba, radca prawny urzędu miasta i naczelnik wydziału usług komunalnych Witold Filipek. Celem spotkania jest osiągnięcie porozumienia w zaistniałej sytuacji.

* Akcja charytatywna na rzecz budowy "Bacówki" - ośrodka terapeutyczno - rehabilitacyjnego dla niewidomych i innych osób niepełnosprawnych odbędzie się w najbliższy piątek i sobotę na terenie marketu "Centrum" przy ul. Focha i na terenie Poczty Polskiej przy ul. 3-go maja i Mickiewicza. Akcję zorganizuje Szkoła Życia dla Niewidomych i Głuchoniemych przy Polskim Towarzystwie Walki z Kalectwem w Przemyślu.

* Od 1 marca do naszych drzwi mogą pukać akwizytorzy Otwartych Funduszy Emerytalnych. Zarówno urząd nadzoru nad funduszami jak i policja przestrzegają przed wpuszczaniem do mieszkania osób które nie mają specjalnych zaświadczeń. Akwizytorzy nie mają prawa do pobierania od nas jakichkolwiek należności.

* Od pierwszego września, zgodnie z reformą systemu oświaty w Przemyślu zacznie działać siedem gimnazjów. Zgodnie z ustaleniami wydziału edukacji i sportu dokonanymi w porozumieniu z Kuratorium oświaty w Przemyślu i dyrektorami szkół zostaną one utworzone w likwidowanych szkołach podstawowych numer 2, 3 i 13, likwidowanym liceum ogólnokształcącym numer 3, przy zespole ogólnokształcącym numer 2 z ukraińskim językiem nauczania i przy szkole podstawowej numer 16. Przy takim wyborze siedzib przyszłych gimnazjów brano pod uwagę kilka argumentów. jednym z najważniejszych było centralne położenie placówki i dogodny dojazd oraz dojście do niej z kilku stron. Do projektu sieci szkół podstawowych jak i do projektu sieci gimnazjów opracowano nowe obwody szkolne wraz z wykazem ulic do nich należących. Wszyscy zainteresowani będą mogli się z nimi zapoznać w dyrekcjach obecnych szkół podstawowych, gdzie listy z wykazami trafią po podjęciu decyzji o otworzeniu gimnazjów.

* 12 marca na najbliższym posiedzeniu rady miasta Przemyśla przedstawione zostaną radnym dwa projekty uchwał, będące kolejnym etapem wdrażania reformy systemu oświaty. Projekty dotyczą: ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych oraz granic ich obwodów na terenie Przemyśla oraz ustalenia planu sieci gimnazjów oraz granic ich obwodów na terenie miasta. Projekty zostały już zatwierdzone przez zarząd miasta, uzyskały także pozytywną opinię Kuratorium Oświaty w Rzeszowie.

* Ośmioklasiści z Podkarpacia o godzinie 10.00 przystąpią do rozwiązywania próbnych testów z języka polskiego. Egzamin będzie anonimowy. Nazwisko i imię ucznia, dane klasy, szkoły czy województwa zostaną ukryte pod właściwym kodem. Zadania otwarte sprawdzą i ocenią nauczyciele z rodzimej szkoły; karty odpowiedzi testowych odczyta maszyna w Kuratorium Oświaty. Nazajutrz sprawdzony zostanie zasób wiadomości matematycznych. Sprawdziany będą próbą przed właściwymi testami kompetencyjnymi, które zostaną przeprowadzone 25 i 26 maja. Za wszystkich ośmioklasistów trzymamy kciuki.

* 7 marca odbędą się otwarte zawody w Narciarstwie Alpejskim o puchar prezydenta Miasta Przemyśla "Korzeniec '99". Zawody, których celem jest upowszechnienie narciarstwa alpejskiego odbędą się w konkurencji "slalomu giganta" w dwóch przejazdach. Narciarski slalom gigant odbędzie się w 5 kategoriach wiekowych. Zwycięzcą w każdej kategorii będzie zawodnik, który uzyska łącznie najkrótszy czas w obu przejazdach. Najlepszy zawodnik w każdej kategorii otrzyma puchar zaś pozostali uczestnicy, którzy zdobędą miejsca premiowane otrzymają dyplomy. Po zawodach, ale przed ogłoszeniem wyników zawodnicy posilą się pieczoną herbatą.

* W dniu 1 marca, w Bieszczadzkim Oddziale Straży Granicznej odbyła się odprawa roczna kadry kierowniczej, której przewodniczył komendant oddziału, pułkownik Wojciech Karwowski. W odprawie wzęli udział zaproszeni goście: zastępca dyrektora Zarządu Ochrony Granicy Państwowej Komendy Głównej Straży Granicznej oraz Komendant Wojewódzki policji inspektor Stanisław Pieprzny. Na odprawie kierownicy poszczególnych jednostek organizacyjnych SG przedstawili sprawozdania ze swojej działalności za rok 1998. Ponadto zostały omówione i postawione zadania na rok bieżący, dotyczące m. in. zwalczania przestępczości, związanej z nielegalną migracją i przemytem.

* 303 samochody, w tym 271 osobowych, 28 ciężarowych i 4 autobusy skontrolowali funkcjonariusze policji w czasie minionego weekendu, podczas 24-godzinnej akcji przeprowadzonej pod kryptonimem "Pomiar". Zatrzymano tylko dwóch nietrzeźwych. Pierwszy jest mieszkańcem Krakowa, drugi mieszka w Przemyślu. Obaj stracili prawo jazdy, a ich samochody odholowano na parking. Celem przeprowadzonej akcji było "wyłapywanie" i eliminowanie z ruchu osób prowadzących pojazdy po spożyciu alkoholu.

* Przemyscy policjanci poszukują sprawców napadu na ekspedientkę sklepu przy ulicy Wałowej. Nieznani sprawcy pobili kobietę a następnie grożąc użyciem noża skradli męską odzież oraz gotówkę. łączna suma strat wynosi blisko 2 tysiące złotych.

* Próbę przemytu 20 tysięcy litrów spirytusu udaremnili funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej w piątek 26 lutego na polsko-ukraińskim przejściu granicznym w Medyce. Rekordową ilość, znajdującego się w beczkach alkoholu, usiłowano wwieźć do Polski przy wykorzystaniu tira na czeskich numerach rejestracyjnych. Alkohol znajdował się w 101 dwustulitrowych beczkach z nierdzewnej stali, przewożonych przez samochód należący do jednej z prywatnych firm transportowych w Czechach.

* Z policyjnych statystyk zaprezentowanych w środę w Rzeszowie podczas odprawy kadry kierowniczej policji naszego regionu wynika, że nasze województwo jest najbezpieczniejsze w kraju pod względem bezpieczeństwa i porządku publicznego. Nie oznacza to jednak, że możemy czuć się zupełnie bezpieczni. W ubiegłym roku w naszym regionie odnotowano 35 tysięcy przestępstw z czego ponad 80 procent stanowiły czyny o charakterze kryminalnym. Z policyjnych statystyk wynika, że przestępczość koncentrowała się głównie na terenie większych miast. W czołówce jest Rzeszów gdzie stwierdzono blisko 4800 przestępstw. Na przedostatnim miejscu jest Przemyśl. Tu popełniono tysiąc 734 przestępstwa.

Reklama