Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 13.02-19.02.1999 r.

* 120 tys. zł. przyzna Ministerstwo Pracy i Polityki Socjalnej na potrzeby Akademii Przemyskiej - uczelni, która być może powstanie, jeśli jej pomysłodawcom uda się pozyskać pieniądze i społeczne poparcie dla pomysłu. Ministerialna dotacja wpłynie do Przemyśla tylko pod warunkiem, że miasto wyłoży 20 % obiecanej sumy, czyli mniej więcej 24 tys. zł. Pieniądze te zostałyby wydane na opracowanie planu nauczania, szkolenia i przygotowania do powołania uczelni.

* W łonie Rady Miasta Przemyśla powstała nowa koalicja: klub radnych AWS porozumiał się z kołem radnych Ruchu Odbudowy Polski. Koalicjanci zapewnili, że będą popierać wszelkie działania służące mieszkańcom Przemyśla. Obiecują wspierać lokalne inicjatywy gospodarcze, aby zmniejszyć bezrobocie w mieście. Gwarantują, jawność działania władz samorządowych i przeciwdziałanie wszelkim przejawom bezprawia i korupcji". Klub radnych AWS jeszcze raz zachowanie części radnych AWS, którzy 22 stycznia porozumieli się z radnymi SLD i wybrali prezydenta oraz zarząd miasta. Za ten postępek z klubu radnych AWS usunięto Franciszke Kurysz, Tadeusza Sawickiego i Bronisława Klechę. Zdaniem sekretarza klubu radnych AWS Ryszarda Lewandowskiego, dogadanie się przez tę trójkę z SLD naraziło AWS na poważną utratę zaufania wśród wyborców popierajacych cała Akcję Wyborczą Solidarność.

* Wiadomo już na pewno, że Miejscowy Plan zagospodarowania nie będzie tematem obrad przemyskich radnych na najbliższej sesji. Program obrad w znacznym stopniu został zdominowany przez oświatę w związku z jej reformą. Przemyscy radni podejmą m.in. uchwały o likwidacji III LO, Zespołu szkół Ekologicznych, o likwidacji 3 szkół podstawowych i 4 przedszkoli. Ponadto radni mają zamiar udzielić zezwolenia Klubowi Polonia na prowadzenie targowiska i zmienić uchwałę w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych. Z programu sesji wynika, że możemy się spodziewać podwyżki cen biletów komunikacji miejskiej.

* Za kilka dni w ośrodku Młodzieżowym "Nadzieja" w Dubiecku odbędzie się Regionalne Forum Inicjatyw Organizacji Pozarządowych we współpracy z samorządem i Administracją Państwową. Na forum zostali zaproszeni przedstawiciele 5 ministerstw, Sejmiku Wojewódzkiego, starostw, wójtów, urzędów wojewódzkich, prezydentów miast, przedstawicieli wielu organizacji samorządowych, a nawet ambasady USA. Celem forum jest bliższe poznanie zadań wynikających z 4 zasadniczych reform i nowego podziału administracyjnego kraju. Organizatorem forum jest Zarząd Diecezjalny Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej.

* Od 1 lutego wzrosły opłaty za mieszkanie czyli czynsz. Podwyżki były różne, uzależnione od standardu mieszkania i miejsca w którym się ono znajduje. Średnio czynsze wzrosły o około 29 procent. Jak powiedział nam Jerzy Michałów, kierownik referatu d/s Dodatków Mieszkaniowych i Czynszów Urzędu Miejskiego w Przemyślu, w tym roku liczba dodatków mieszkaniowych wypłacanych mieszkańcom Przemyśla wzrośnie o około 60 procent. Związane jest to ze spadkiem dochodów mieszkańców, wzrostem bezrobocia i podwyżkami cen wody i energii. W ubiegłym roku referat wydał na dodatki trzy miliony złotych, dofinansowując w ten sposób prawie 26 tysięcy osób.

* Podczas jednej z ostatnich sesji przemyscy radni podjęli decyzję o zmianie nazwy kolejnej ulicy a raczej jej części. Dotychczasowego Wincentego Pola zastąpi Włodzimierz Bilan, który już jako młody chłopiec uczestniczył w polsko - ukraińskich walkach o Przemyśl. Został za to odznaczony Gwiazdą Przemyśla. Po drugiej wojnie światowej Bilan wrócił do Polski a w 1946 roku został aresztowany i oskarżony o szpiegostwo. Sądowy wyrok śmierci zamieniono mu na dożywocie. Włodzimierz Bilan zmarł w więzieniu we Wronkach w 21 kwietnia 1951 roku.

* Klub radnych AWS i koło ROP wystąpiły do rady miejskiej w P-ślu o obniżenie diet radnych. AWS i ROP proponują zmniejszenie diet radnych z 936 -ciu do 780 - ciu złotych , diety przewodniczącego rady miejskiej z 1.405 -ciu na 1.170 złotych , diet przewodniczących komisji rady z 1.170-ciu na 930 złotych oraz diet nieetatowych członków zarządu miasta z 1.311-tu na 1.090 złotych. Ponadto AWS i ROP proponują aby etatowi członkowie zarządu miasta czyli prezydent i wiceprezydenci którzy są jednocześnie radnymi nie pobierali dodatkowych diet radnych, ponieważ otrzymują wysokie pensje z kasy miejskiej. Wniosek o zmniejszenie diet radnych motywowany jest złą sytuacją finansową miasta oraz niskimi dochodami mieszkańców .

* Nie wszyscy pracownicy służby zdrowia na terenie województwa podkarpackiego przystąpili do ogólnopolskiego strajku. W Przemyślu jedyną formą protestuu jest oflagowanie budynków słuzby zdrowia. Jak dowiedziliśmy sie w przemyskim szpitalu decyzja o przystąpieniu do strajku zapadnie dopiero w przyszłym tygodniu. Do strajku nie przystąpili również lekarze z przemyskich przychodni. Jak powiedział nam dyrektor SPZOZ-u Jan Błotnicki nie została jeszcze wyczerpana procedura związana ze strajkiem. Nie znaczy to, że w przemyskiej służbie zdrowia sytuacja wygląda lepiej niż w pozostałej części kraju. Przemyscy lekarze i pielęgniarki solidaryzują się ze strajkującymi ale ich zdaniem pacjent nie może na tym ucierpieć.

* W najbliższym czasie komendy wojewódzkie państwowej straży rybackiej w Przemyślu, Krośnie i Tarnobrzegu zostaną przekształcone w komendy powiatowe i będą podlegać straży rybackiej w Rzeszowie. Przemyskiej komendzie powiatowej przypadnie Dynów mimo iż pozostaje on w powiecie rzeszowskim. Na Podkarpaciu państwowa straż rybacka będzie pilnować przed działalnością kłusowników 27 hektarów powierzchni wody.

* Mozolnie idzie przemyskim służbom drogowym usuwanie śniegu z miejskich ulic. Mimo że cały sprzęt odśnieżający niemal przez całą dobę pracuje pełną parą - spora część miasta jest jeszcze nie odśnieżona. Śnieg, zepchnięty przez pługi na pobocza i chodniki, tarasuje niektóre ulice, nawet w centrum miasta. Kierowcy pomstują, zarzucając drogowcom opieszałość, gdy tymczasem drogowcy uważają, że to kierowcy nie dają im pracować. Najlepszym przykładem takiego wzajemnego utrudniania sobie życia są działania na ul. Slowackiego. Pługi i ciężarówki nie mogą odśnieżyć chodnikow i poboczy, zastawionych gęsto przez parkujące samochody. Te z kolei są tak zakopane w śniegu, ze bez pomocy drogowców nie ruszą się stamtąd do wiosny. I kółko się zamyka. Taka sytuacja powtarza się niemal każdej zimy. Jedynym wyjściem byłby zakaz parkowania aut, przynajmniej na pasie drogowym. Bez takiego zakazu odśnieżanie 200 metrów drogi potrwa aż do roztopów.

* Z czwartku na piątek w Przemyślu napadało 14,9 cm śniegu, w dwóch ostatnich dobach mniej - odpowiednio do 4 cm.- Obecnie pokrywa śnieżna wynosi 51 cm - poinformowała Hanna Kowalska ze stacji meteorologicznej na Winnej Górze w Przemyślu. - Tak intensywnych opadów śniegu nie było na tym terenie od 34 lat. Dotychczasowy rekord pochodzi z lutego 1965 roku, kiedy było u nas 62 cm śniegu.

* Więźniowie chcą pomóc. W ciągu kilku ostatnich dni na przemyskich ulicach uzbierało się sporo śniegu. Część białego puchu, zmieszanego z lodem i błotem, wywiozły poza miasto służby odpowiedzialne za zimowe utrzymanie, ale w niektórych miejscach nadal utrudnia on poruszanie się zmotoryzowanym i pieszym. Jest jednak szansa na szybkie uporanie się ze zwałami śniegu. Jak nam przekazał rzecznik prasowy Zakładu Karnego w Przemyślu, skazani chcą pomóc miastu. I to bezpłatnie. Do usuwania śniegu jest chętnych ok. 30-40 osób.

* Prokuratura Rejonowa w Przemyślu prowadzi śledztwo w sprawie przemytu do Polski 15,5 kg heroiny o wartości rynkowej ok. 30 mln zł. We wrześniu na przejściu granicznym w Medyce w fordzie scorpio pod tablicą rozdzielczą oraz w nadkolach, celnicy znaleźli 30 pakietów narkotyków. Heroina trafiła z Turcji i planowany był jej przerzut do Włoch. Organizatorami przerzutu byli głównie mieszkańcy Krakowa i okolic, pozostający w kontakcie z obywatelami tureckimi.

* Wojewódzka Kolumna Transportu Sanitarnego w Przemyślu, której podlegają rejonowe kolumny w Jarosławiu, Przeworsku, Lubaczowie, Dynowie i Radymnie, funkcjonuje, jak na razie, dzięki zaliczkom przyznanym przez marszałka Podkarpackiego Sejmiku Samorządowego. W związku z zapowiedzią nowelizacji ustawy o publicznych zakładach opieki zdrowotnej, od 1 kwietnia ma stać się ona jednostką samodzielną, na własnym rozrachunku, a nie jak do tej pory - budżetową. Ta innowacja oraz niepewność jutra jest przyczyną poważnego niepokoju wśród 378-osobowej załogi "Kolumny" z b. woj. przemyskiego.

* W środę popielcową - pierwszym dniu Wielkiego Postu, okresu przygotowań do świąt Wielkiej Nocy, w kościołach rzymskokatolickich kapłani posypali głowy wiernych popiołem. Obrzęd ten symbolizuje gotowość do podjęcia 40-to dniowej pokuty i nawrócenia. W czasie ceremonii kapłani najczęściej wypowiadają słowa "Pamiętaj człowiecze, że prochem jesteś i w proch się obrócisz".

Reklama