Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 30.01-05.02.1999 r.

* Pierwszego lutego w kościele parafialnym w Krasiczynie została odprawiona Msza Święta w intencji niedawno zmarłego, długoletniego, redaktora naczelnego Tygodnika Powszechnego Jerzego Turowicza. Mszę odprawił i kazanie wygłosił ksiądz proboszcz z Krasiczyna Stanisław Bartmiński.

* Prezydent Przemyśla Tadeudsz Sawicki uczestniczył w delegacji samorządowców z województwa Podkarpackiego, która od 28 do 31 stycznia przebywała w niemieckim Oldenburgu. Organizatorem wyjazdu była firma EWE AG, która na tamtejszym rynku regionalnym jest największym dostarczycielem energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu i usług komunalnych.

* Jak powiedział Starosta Przemyskiego Powiatu Ziemskiego Mariusz Grzęda - wszystkie starostwa z regionu są w fazie początkowej, więc kwestia wyposażenia i zapewnienia pracownikom normalnych warunków pracy jest dla nas bardzo istotna. Wiadomo przecież, że to pracownicy reprezentują starostwo wobec ludzi. Daje się odczuć niedosyt i pewien rodzaj żalu, że zamiast do starostw powiatowych na terenie byłego województwa przemyskiego sprzęt z likwidowanego UW trafił do ... Łańcuta. Teraz po samochodach służbowych przyszła kolej na meble! Może by tak przemyskie niedźwiadki przenieść do Kolbuszowej?!

* Za niespełna 2 tygodnie Minister Obrony Narodowej Janusz Onyszkiewicz podpisze dokumenty umożliwiające rozpoczęcie formowania XIV Brygady Strzelców podhalańskich. Operacja ta ma zakończyć się do końca bieżącego roku. W skład tej brygady wejdą dotychczasowa XIV Brygada Pancerna Ziemi Przemyskiej i 21 Brygada Strzelców Podhalańskich. Podczas konferencji prasowej zorganizowanej w Rzeszowie minister podkreślił, że obie, dotychczasowe jednostki posiadają niepełną strukturę i wobec czego - są nie do utrzymania w obecnym kształcie. Onyszkiewicz zapewnił, iż w Przemyślu zostanie sformowana jednostka obrony terytorialnej kraju. Istnieje taka możliwość, że będzie to formacja wielkości brygady z częścią wojska stacjonującą w Rzeszowie.

* W Rzeszowie spotkał się wojewoda podkarpacki Zbigniew Sieczkoś i wiceambasador Wielkiej Brytanii Robin Barnet. Rozmowy dotyczyły ożywienia współpracy między województwem podkarpackim a partnerami gospodarczymi z Wielkiej Brytanii. Rozmawiano również o wymianie informacji na temat inwestowania brytyjskiego kapitału na naszym terenie. Ambasador obiecał, że wkrótce na Podkarpacie przyjedzie oficjalna misja gospodarcza, która przeprowadzi konkretne rozmowy.
BĘDZIEMY OBSERWOWAĆ CZY WOJEWODA ZWRÓCI UWAGĘ TYLKO NA RZESZÓW I OKOLICZNE MIEJSCOWOŚCI (np. KOLBUSZOWA) CZY TEŻ NA INNE, KTÓRE WESZŁY W SKŁAD NOWEGO WOJEWÓDZTWA (np. PRZEMYŚL, LUBACZÓW, DYNÓW, PRZEWORSK, JAROSŁAW CZY USTRZYKI DOLNE).
- Naszych parlamentarzystów i radnych prosimy o przypilnowanie sprawy, a władze miasta o sporządzenie (wreszcie!) oferty gospodarczej. Prezydencie spotkaj się z przedsiębiorcami!!!!

* Ordynatorzy oddziałów anestezjologicznych, jako jedyni lekarze wykonujący znieczulenia, pracowali w szpitalach w Leżajsku, Krośnie, Sandomierzu, Tarnobrzegu, Przeworsku i Przemyślu.
- W poniedziałek nie przyszło do pracy w przemyskim szpitalu dziesięciu anestezjologów - poinformował nas dyrektor Samodzielnego Wielospecjalistycznego ZOZ lek. Maciej Lewicki. Protest anestezjologów jest bezterminowy. Zakończy się wtedy, gdy strona rządowa, pracodawcy osiągną porozumienie ze Związkiem Zawodowym Anestezjologów.

- Wtorek był drugim dniem, w którym nie zgłosiło się do pracy w szpitalu w Przemyślu dziesięciu anestezjologów - poinformowała zastępca dyrektora lek. Elżbieta Szynglarewicz.

Jedynym anestezjologiem, pełniącym dyżur już drugą dobę była ordynator oddziału intensywnej opieki medycznej. - Sytuacja z każdą chwilą staje się coraz bardziej dramatyczna - powiedziała E. Szynglarewicz. Podobna dramatyczna sytuacja jest w szpitalu w Lubaczowie, gdzie anestezjolodzy przebywają na zwolnieniach lekarskich. Ich obowiązki wykonuje dyrektor szpitala lek. Stefan Kryczko, ordynator oddziału chirurgicznego, który ma specjalizację anestezjologiczną. Nieco lepiej jest w szpitalu w Przeworsku. - Codziennie mamy innego anestezjologa, gdyż oni wymieniają się i zawsze jedna osoba jest na ostrym dyżurze - poinformował dyrektor placówki lek. Mariusz Kocój.

* Podkarpacka Kasa Chorych (chyba na ...!) z siedzibą w Rzeszowie, ustaliła limity finansowe przysługujące SPZOZ w Przemyślu na poziomie 60% rzeczywistych kosztów jakie są niezbędne do zapewnienia opieki medycznej świadczonej przez tą instytucję dla mieszkańców Przemyśla i okolic. Bezmyślność poczynań pani Anny Szubert- Lelek sięgnęła zenitu, ponieważ ogranicza to w rażący sposób dostępność usług medycznych dla pacjentów. Wspomniana pani Szubert do wirtuozów negocjacji z pewnością nie należy, ponieważ będąc w pracy na rozmowy wysłała swojego pełnomocnika (!). Zdaniem dyrektora SPZOZ w Przemyślu Jana Błotnickiego, jawią się tylko dwie możliwości - wyznaczyć roczny limit przyjęć przez przychodnie specjalistyczne i po osiągnięciu tych magicznych cyfr zamykać sukcesywnie poradnie, lub wyznaczyć limit miesięczny i pacjentów wysyłać z kwitkiem już po upływie pierwszej dekady.
- W związku zaistniałą sytuacją poseł Andrzej Zapałowski zwrócił się do przewodniczących Rad Powiatów przemyskiego i Rady Miasta Przemyśla z prośbą o podjęcie stanowczych działań w stosunku do Podkarpackiej Kasy Chorych.

* Zakupione w ubiegłym roku z myślą o uruchomieniu przewozów dla osób niepełnosprawnych dwa samochody są już dostępne dla wszystkich, potrzebujących mieszkańców Przemyśla. Kierownik Oddziału Gospodarki Komunalnej Janusz Szostek, który nadzoruje cały projekt poinformował, iż przewozy funkcjonują od 1 lutego w godzinach od 6.00 do 22.00. Usługę będzie można zamówić pod całodobowym numerem telefonu 678 60 69. Za tzw. trzaśnięcie drzwiami trzeba będzie zapłacić 2 zł. Każdy kilometr kosztował będzie 1,50 zł natomiast godzina postoju 3 zł.

* We wtorek 2 lutego, na skutek zwarcia instalacji elektrycznej doszło do pożaru w gospodarstwie rolnym w miejscowości Makowisko. Spłonął dach zabudowania, urządzenia do podawania paszy i 15 tys. kurcząt. Straty na szkodę produkcyjnej spółdzielni w Surechowie wynoszą blisko 60 tys. złotych.

* Ferie z internetem, akcja zorganizowana przez TP S.A. w Przemyślu cieszyła się dużym powodzeniem. W zakładzie telekomunikacji, od 1 do 5 lutego udostępniono 6 stanowisk z możliwością bezpłatnego korzystania z zasobów sieci internet. Zajęcia odbywały się od 10.00 do 14.00. Młodzież i nie tylko, najczęściej korzystała ze stron motoryzacyjnych, muzycznych oraz encyklopedii.

* W przemyskiej poliklinice MSW i administracji 27 osób z 36 zatrudnionych, otrzymało wypowiedzenie umów o pracę. kierownictwo tej placówki twierdzi, że zwolnienia są podyktowane zmianami organizacyjnymi służby zdrowia. Z przemyskiej kliniki korzysta, policja, Straż Graniczna, Urząd Ochrony Państwa, Służby więzienne oraz Straż Pożarna. Wśród osób, które otrzymały wypowiedzenia są: pielęgniarki, pracownicy laboratoryjni, administracyjni oraz dwóch stomatologów. Zwolnieni pracownicy przesłali protest do Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych. Rozważana jest również możliwość skierowania sprawy do Sądu Pracy.

* W środę 3 lutego, poseł ziemi przemyskiej Kazimierz Nycz zwrócił się do Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej Wojciecha Maksymowicza w sprawie niezbędnej interwencji na rzecz wyeliminowania negatywnych zjawisk związanych z wdrażaniem reformy służby zdrowia na terenie naszego województwa. Szczególną chodzi mu o trudności ujawnione w Samodzielnym Publicznym Zakładzie opieki Zdrowotnej w Przemyślu. Zdaniem posła Nycza szczególnie jaskrawym i bulwersującym przykładem chaosu organizacyjnego i sytuacji konfliktowych jest nie podpisana umowa o współpracy pomiędzy Kasą Chorych a SPZOZ w Przemyślu. Mimo wielokrotnie ponawianych prób ze strony przemyskiego SPZOZ nie udało się wynegocjować racjonalnych warunków podpisania takiej umowy. Z tego powodu pracownicy przemyskiej służby zdrowia do dnia dzisiejszego (06.02) nie otrzymali wynagrodzenia za styczeń.

* W czwartek 4 lutego odblokowano drogę do przejścia granicznego w Medyce. Blokada została przerwana w związku z apelem lidera Samoobrony Andrzeja Leppera o zawieszenie na 12 godzin blokady dróg w całym kraju. Rolnicy zeszli z drogi i przez jakiś czas, zajadając bigos, oczekiwali na rozwój wydarzeń.

* Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych z siedzibą w Przeworsku domaga się odwołania pełnomocnika Rządu Podkarpackiej Kasy Chorych Anny Szubert- Lelek. Zdaniem ORPiP działania podejmowane przez instytucję, którą zarządza stanowią poważne zagrożenie ograniczenia usług medycznych ich kompleksowości, ciągłości i jakości. Swój wniosek o odwołanie rada skierowała przedstawicieli Rządu, parlamentarzystów i Wojewody Podkarpackiego.

* W Przemyślu odbyło się walne zgromadzenie Stowarzyszenia Opieki Paliatywnej. Przyjęto nowych członków, podsumowano dotychczasowe dokonania, zatwierdzono nowy statut. oraz wybrano nowe władze. Prezesem zarządu została Barbara Różycka, wiceprezesem Danuta Pasierbska, skarbnikiem Maria Kordek a sekretarzem Urszula Babiak. Celem stowarzyszenia, liczącego obecnie 60 osób jest niesienie bezinteresownej pomocy lekarskiej, pielęgniarskiej i duszpasterskiej osobom cierpiących z powodu nieuleczalnych chorób. Podajemy dane teleadresowe -
Poradnia Opieki Domowej:
adres - Przemyśl, ul. Wodna 13 pokój 13
tel. - 016/ 678 66 52 wew. 46
czynne - w poniedziałki, środy, piątki od 15.00 do 17.00, we wtorki i czwartki od 10.00 do 12.00

* Drżyjcie przestępcy graniczni! W ciągu dwóch najbliższych tygodni wszystkie strażnice SG w woj. podkarpackim, od Ożennej po Horyniec, zostaną doposażone w terenowe mikrociągniki. Dzięki wykorzystaniu unijnych funduszy pomocowych z Brukseli, ostatnio Bieszczadzki Oddział Straży Granicznej wzbogacił się m.in. o 15 terenowych mikrociągników ,,Honda-Foutrax'', wyposażonych w silniki o pojemności 300 ccm.
- Te pojazdy bardzo dobrze sprawdzają się w trudnych warunkach terenowych, specyficznych dla służby patrolowej czy działań pościgowych - podkreśla por. Piotr Sienkiewicz, zastępca naczelnika Wydziału Techniki i Zaopatrzenia w Komendzie BOSG w Przemyślu. Dość stabilne, o dość dużej mocy silnika, z napędem na cztery koła. Jak wykazały testy przeprowadzone w ub.r. na terenach pofortecznych pod Medyką, ciągnik potrafi wjechać wszędzie. ĺświetnie daje sobie radę na terenach pofałdowanych i górzystych. Z taką samą werwą porusza się po zaoranym polu, po drodze o nawierzchni żwirowej, po piasku, po śniegu czy po lodzie. Do połowy lutego każda ze strażnic wzdłuż południowego i wschodniego odcinka granicy ze Słowacją i Ukrainą, otrzyma po jednym takim "wszędołazie".

* 31 stycznia w Gminnym Ośrodku Kultury w Horyńcu odbyły się finałowe prezentacje nagrodzonych spektakli, jubileuszowej, dwudziestej biesiady teatralnej. Złoty Róg Myśliwski Króla Jana, Dzwon Myśliwski Króla Jana i 2500 zł zdobył Teatr "Kreatury" z Gorzowa Wielkopolskiego za przedstawienie pt. Gwoli jakiejś tajemnicy Witolda Gombrowicza. Miejsce drugie, srebrny róg i 2000 zł otrzymał Teatr "Tara" za Odyseję Homera. Miejsce trzecie i brązowy róg - Teatr "Fieter" za przedstawienie Gomber i Gombratrup. Przyznano również nagrody indywidualne - Srebrną Misę Borowiny otrzymała Barbara Płocica z Centrum Kulturalnego w Przemyślu.

* Dzieci i młodzież ze Szkoły Podstawowej Nr 15, miała możliwość ciekawego spędzania wolnego czasu w czasie ferii. W ramach programu - rodzina, szkoła, środowisko - znaczna grupa dzieci uczestniczyła w zajęciach plastycznych, muzycznych, tanecznych i sportowych. W "15" zostało również zorganizowane zimowisko, w ramach którego młodzież doskonaliła umiejętności pływania oraz obsługi komputerów.

* W V Halowym Turnieju Piłki Nożnej Głuchych, rozegranym w Gdańsku, zawodnicy klubu sportowego głuchych Iskra Przemyśl zdobyli III miejsce. Zespół prowadzony jest przez Wacława Morawskiego.

Reklama