Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 16.01-22.01.1999 r.

Przemyśl

* Wybrano już Prezydenta Miasta Przemyśla. Został nim ponownie Tadeusz Sawicki z klubu AWS. Wybór Sawickiego możliwy był dzięki głosom Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Pod wnioskiem na przedstawienie kandydatury Tadeusza Sawickiego podpisało się 17 radnych (7 z AWS i 10 z SLD). Przed głosowaniem, na znak protestu przeciwko zaskakującej decyzji umieszczenia w porządku obrad punktu dotyczącego wyboru prezydenta, ośmiu radnych AWS opuściło salę obrad. Wiceprezydentem został Ludwik Kaszuba - radny z SLD.

* W Kościele prawosławnym i grekokatolickim Jordan to obrzęd liturgiczny, który symbolizuje chrzest Jezusa w wodach Jordanu. Jest jednym z najważniejszych wydarzeń w kalendarzu liturgicznym Kościołów wschodnich. We wtorek 19 stycznia, po mszy w archikatedrze unickiej w Przemyślu, procesja udała się nad San. Metropolita przemysko-warszawski obrządku bizantyjsko-ukraińskiego arcybiskup Iwan Martyniak poświęcił wody rzeki, która w tym jednym dniu zamienia się w Jordan i nabiera cudownych właściwości. W uroczystościach oprócz licznie zgromadzonych wiernych uczestniczyli m.in. arcybiskup Józef Michalik i biskup Stefan Moskwa.

* Metropolita przemyski arcybiskup Józef Michalik podczas uroczystej Mszy Świętej w Bazylice Archikatedralnej dokonał aktu zawierzenia Przemyśla i archidiecezji przemyskiej Błogosławionemu biskupowi Józefowi Pelczarowi. 28 marca przypada 75 rocznica śmierci biskupa Józefa Pelczara, który jako drugi, po Św. Janie z Dukli w 6-cio letnich dziejach archidiecezji przemyskiej został wyniesiony na ołtarze.

* We Wiedniu rozpoczęły się Międzynarodowe Targi Promocji i Turystyki. Podobnie jak w ubiegłym roku w imprezie tej zaznacza swoją obecność także Przemyśl. Przemyską ekspozycję prezentowaną w polskim stoisku narodowym przygotowali pracownicy Biura Informacji i Promocji Urzędu Miejskiego oraz Ośrodka Informacji Turystycznej w Przemyślu. Jak nas poinformowano, zainteresowanie targami jest duże. Organizatorzy szacują, że targi w bieżącym roku odwiedzi przeszło 50 tysięcy osób. Swoje oferty przedstawia 550 wystawców. Oprócz przedsiębiorstw na polskim stoisku, swoją kompleksową ofertę turystyczną prezentuje tylko dwa miasta- Przemyśl i Wrocław. Kierownik BiP, Dariusz Iwaneczko podkreśla, iż największe zainteresowanie zwiedzających wzbudzają przede wszystkim zabytki Twierdzy Przemyśl, a także baza hotelowa i agro-turystyczna. Na przemyskim stoisku prezentowana jest również strona internetowa oraz wydany ostatnio przewodnik multimedialny. Targi zakończą się 24 stycznia.

* W przemyskich Zakładach Wyrobów Powlekanych "SANWIL" S.A. przewiduje się zwolnienie 37 osób. Związane jest to z trudną sytuacją finansową spółki. Innym powodem jest załamanie się rynku zbytu, szczególnie dotyczy to zakładów przemysłu obuwniczego. W związku z niekorzystną sytuacją finansową zakładu część załogi będzie musiała skorzystać z miesięcznych urlopów.

* Między Przemyślem a Żurawicą ustawiono tablicę świetlną, dzięki której wyjeżdżający z miasta kierowcy mogą dowiedzieć się ile wynosi aktualna temperatura powietrza i powierzchni wody.

* Zachodni dziennikarze zapoznali się z metodami pracy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Goście byli zainteresowani działaniem przejść granicznych, nielegalną emigracją oraz wyposażeniem jakim dysponują funkcjonariusze Straży Granicznej. Celem wizyty-wizytacji było przedstawienie opinii publicznej w krajach zachodnich sposobów funkcjonowania Straży Granicznej na przyszłej, wschodniej granicy Unii Europejskiej oraz jak zostają wykorzystywane pieniądze przekazywane przez UE.

* We wtorek 19 stycznia na zamku w Krasiczynie został oficjalnie zakończony kolejny etap prac renowacyjnych przez Agencję Rozwoju Przemysłu S.A. W nowym blasku "objawiły się" sale północnego skrzydła zamku i wnętrze Baszty Królewskiej. W uroczystościach otwarcia uczestniczyła m.in. oficjalna delegacja urzędników z Ministerstwa Kultury i Sztuki.

* W tym roku Żydowska Gmina Wyznaniowa w Krakowie przystąpi do rekonstrukcji najstarszego w kraju cmentarza żydowskiego przy ulicy Rakoczego w Przemyślu. Projekt rekonstrukcji cmentarza sporządzony przez przemyskiego architekta Bogusława Gembarowicza został zatwierdzony przez pełnomocnika wojewódzkiego konserwatora zabytków, a wszystkie prace zostaną sfinansowane ze środków społeczności żydowskiej w Stanach Zjednoczonych.

* 19 stycznia lek.med. Ryszard Kołakowski poinformował, że pacjenci samodzielnego, publicznego, specjalistycznego ZOZ-u (szpitala) w Przemyślu, zostali pozbawieni opieki anestezjologicznej. Stało się to, jak to określił, za przyczyną dyrektora tej placówki, który jako jedyny w województwie podkarpackim, zwolnił dyscyplinarnie lekarzy anestezjologów oddziału intensywnej opieki medycznej. 4 stycznia lekarze ci rozwiązali stosunek pracy zgodnie z Kodeksem Pracy co nie zostało uwzględnione przez dyrektora placówki. Od tego dnia do czasu zwolnienia udzielano nieodpłatnie pomocy pacjentom w stanach zagrożenia życia i zdrowia. Na zakończenie Ryszard Kołakowski dodał, że decyzja dyrektora uniemożliwia lekarzom przebywanie na terenie szpitala i niesienie pomocy pacjentom. Już 20 stycznia po rozmowach z grupą anestezjologów, dyrektor Maciej Lewicki wycofał się z decyzji o zwolnieniu, lekarzy zaś powrócili do pracy w trybie ostrych dyżurów. Tak więc sytuacja wróciła do punktu wyjścia.

* Minister Obrony Narodowej Janusz Onyszkiewicz podjął decyzję o rozformowaniu 14 Dywizjonu Artylerii Przeciwlotniczej. W jego miejsce będzie funkcjonować 21 Dywizjon Artylerii Przeciwlotniczej w Rzeszowie. Ta decyzja jest konsekwencją integracji 14 Brygady Pancernej Ziemi Przemyskiej z 21 Brygadą Strzelców Podhalańskich. W wyniku połączenia powstanie 14 Brygada Strzelców Podhalańskich a swoje dowództwo będzie mieć w Rzeszowie.

* Akademia Sztuk Pięknych w Krakowie na wniosek przemyskich władz, zamierza powołać w Przemyślu zamiejscowy ośrodek ASP, czyli Wyższe Zawodowe Studia Licencjackie. Celem powołania tych studiów jest umożliwienie odbywania studiów artystycznych absolwentom liceów plastycznych i ogólnokształcących z regionu Polski południowo-wschodniej. Nauka będzie odbywać się w systemie wieczorowym za odpłatnością, a licencjat można będzie uzyskać po trzech latach.

* We czwartek 21 stycznia poseł ziemi przemyskiej Andrzej Zapałowski zgłosił interpelację poselską kierowaną do ministra zdrowia i opieki społecznej Wojciecha Maksymowicza w sprawie tragicznej sytuacji w Wojewódzkiej Kolumnie Transportu Sanitarnego w Przemyślu. Od momentu wejścia w życie reforma służby zdrowia brak przepisów regulujących działanie tychże jednostek. Niepokojące jest zdaniem posła w szczególności to, że brakuje środków finansowych na paliwo do karetek, na części zamienne oraz na utrzymanie stałej sprawności środków łączności nie mówiąc o opłatach za energię elektryczną i cieplną. Jednostki służby zdrowia twierdzą. Iż nie otrzymały żadnych środków od Podkarpackiej Kasy Chorych na zawarcie umów o świadczenie usług transportowych.

* Jak informuje Zarząd Dróg Miejskich w Przemyślu, w związku z awaryjną wymianą przyłącza kanalizacyjnego w ul. Jagiellońskiej w Przemyślu, od 22 stycznia (od godz. 22) do 25 stycznia (do godz. 5) zostanie wyłączony z ruchu odcinek tej ulicy od skrzyżowania z ul. Mniszą do Placu Na Bramie. Objazdy wyznaczone zostaną ulicami: Sportową, Wilsona, Bohaterów Getta, W. Pola, Zana, Mickiewicza (Dworskiego dla ruchu w przeciwnym kierunku).

Reklama