Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 09.01-15.01.1999 r.

* W czterech miastach województwa podkarpackiego powstały stanowiska informacyjne, gdzie można uzyskać odpowiedź na każde pytanie dotyczące reformy służby zdrowia. Dyżury pełnią pracownicy Wojewódzkiego Centrum Analiz i Nadzoru. Telefony czynne są w godzinach od 8.00 do 20.00. Niezorientowani w reformie mogą dzwonić: Rzeszów (017) 852 13 23, Przemyśl (016) 678 66 51, Krosno (013) 432 15 14, Tarnobrzeg (015) 822 64 39.

* W województwie podkarpackim do pracy (za darmo) powrócili anestezjolodzy, ale to nie znaczy, że konflikt się zakończył. Zastąpili oni dyżurujących od tygodnia ordynatorów intensywnej opieki medycznej. Strony nie chcą iść na żadne ustępstwa. Anestezjolodzy asystują jednak tylko przy zabiegach ratujących życie. Nadal nie wykonują operacji planowych. Celem protestu jest podpisanie umów z Kasą Chorych nie zaś z dyrektorami szpitali. Dyrektor wojewódzkiego szpitala w Przemyślu Maciej Lewicki twierdzi, że jest przygotowany do negocjacji z anestezjologami i ma dla nich propozycje, jednak ci chcą rozmawiać tylko z Rządem i z Kasą Chorych.

* Przemyślanie zaprzątnięci pożegnaniami likwidowanych instytucji wojewódzkich nie zauważyli, że po Nowym Roku na budynkach sądu i prokuratury wojewódzkiej pojawiły się nowe optymistyczne szyldy. Zgodnie z rozporządzeniem ministra sprawiedliwości z 30 grudnia 1998r., obie instytucje otrzymały status okręgowych i takie też wywieszki figurują na murach budynków sądu i prokuratury. Zakres terytorialny i kompetencyjny przemyskiego sądu i prokuratury pozostał ten sam co przed reformą administracyjną.

* W środę 6 stycznia, w Bolestraszycach uroczyście oddano do użytku pierwszą w archidiecezji przemyskiej Stację Opieki CARITAS - Centrum Pielęgniarstwa Rodzinnego. Główne zadania stacji to pielęgnacyjna i socjalna opieka nad chorymi. Koszty budowy placówki wyniosły ponad 200 tysięcy złotych, środki pochodziły od sponsorów i niemieckiej Caritas. Stacja będzie zapewniać bezpłatną pomoc głównie mieszkańcom gmin Orły i Przemyśl. W placówce znajdują się m.in. gabinet zabiegowy, sala spotkań i łazienka z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych. Personel stacji to dwie dyplomowane pielęgniarki.

* W ubiegłą niedzielę w Przemyślu na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy kwestowało ponad 300 osób. Sztab akcji mieścił się tradycyjnie w "Niedźwiadku". W sumie zebrano 26 tysięcy złotych. Nie jest to zbyt wiele (choć i za to - "wielkie dzięki"), gdy porównać to z kwotą zebraną przez sztab lubaczowski (ponad 22,5 tysiąca).

* Podczas poniedziałkowej wizyty w Rzeszowie ministra obrony narodowej Janusz Onyszkiewicz zapowiedział połączenie w jedną strukturę wojskową 14 Brygady Pancernej Ziemi Przemyskiej i 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Wraz z przejściem generała brygady Fryderyka Czekaja na szefa szkolenia Korpusu Powietrzno- Zmechanizowanego zwolnił się etat dowódcy 21 Brygady Strzelców Podhalańskich. Według nieoficjalnych informacji tę funkcję może objąć dowódca 14 Brygady Pancernej pułkownik Henryk Dziewiątka.

* We wtorek 12 stycznia poinformowano, że został zakończony pierwszy etap prac nad strategią rozwoju społeczno- gospodarczego miasta Przemyśla do roku 2015 oraz studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Efektem prac jest raport o stanie miasta prezentujący stan na dzień 31 grudnia 1997 roku. Liczy on blisko trzysta stron i zawiera diagnozę istniejącego stanu obejmującą analizę przekształceń strukturalnych i tendencji rozwoju społeczno- gospodarczego, a także stan zagospodarowania przestrzennego miasta. Kolejnych etapów prac analitycznych i projektowych jest jeszcze pięć. W trakcie prac projektowych zespół autorski przewiduje przeprowadzenie konsultacji społecznych w formie bezpośrednich spotkań i ankiet. Pierwsze takie spotkania odbędą się 19 i 20 stycznia.

* Podczas spotkania przedstawicieli ugrupowań politycznych AWS w przemyskiej radzie miasta, przesłuchano kandydatów na stanowisko prezydenta Przemyśla. Swoje propozycje składów zarządu miasta zaprezentowali Robert Choma i Jerzy Gruszecki. Ostateczna decyzja o tym kto zostanie wytypowany jako kandydat AWS-u na Prezydenta zapadnie w poniedziałek 18 stycznia.

* Starosta przemyskiego powiatu zimskiego Mariusz Grzęda uczestniczył w konferencji programowej dotyczącej strategii i rozwoju regionalnego województwa podkarpackiego. W zorganizowanej przez wojewodę woj. podkarpackiego konferencji uczestniczył m.in. wiceminister finansów Jerzy Kurowski oraz inni zaproszeni goście. Kilka dni wcześniej Mariusz Grzęda spotkał się z wójtami gmin przemyskiego powiatu ziemskiego. Założyli oni tzw. Konwent Wójtów, którego przewodniczącym został wójt gminy Medyka senator Witold Kowalski. Jego zastępcą został wójt Dubiecka Stanisław Jureczko.

* W Cieszanowie odbył się trzeci konkurs recytatorski, który zgromadził blisko 60 uczniów szkół podstawowych z Cieszanowa, Chotylubia, Dachnowa, Kowalówki, Niemstowa, Nowego Sioła i Lublińca Nowego. W grupie młodszej pierwszą nagrodę otrzymała Lidia Drabik, za nią uplasowali się: Grzegorz Majewski i Beata Ważna - wszyscy ze szkoły podstawowej w Cieszanowie. W grupie starszej pierwsze miejsce zajeła Katarzyna Żuk z Dachnowa, druga zaś była Justyna Knap z Kowalówki.

* Z okazji dwusetnej rocznicy urodzin wieszcza, koło teatralne przy Szkole Podstawowej Nr 14 w Przemyślu, przygotowało wieczór poezji Adama Mickiewicza - "My z niego wszyscy". W pierwszej części, w znakomitej scenerii przypominającej karczmę "RZYM" najmłodsi uczniowie "czternastki" przedstawili "Panią Twardowską". W drugiej części, przy świecach, młodzi artyści deklamowali "Ballady i romanse", "Sonety krymskie" oraz fragmenty "Pana Tadeusza". Całość przygotowały panie: Urszula Gibała i Małgorzata Kozaczenko.

* Pod koniec 1998 roku, producent długopisów "ZENITH" S.A. z Częstochowy podjął decyzję o podwyższeniu kapitału akcyjnego z 1.100.000 złotych do 3.100.000 złotych. Nową emisję akcji w całości objęła "POLENA ASTRA" - inwestor strategiczny. Od 1 stycznia br. Przemyska spółka została partnerem "ZENITH"-a. Firma ma wspólny zarząd i radę nadzorczą. Będzie zatrudniać blisko 400 osób. Dzięki współpracy firmy zamierzają poszerzyć asortyment produkowanych wyrobów.

* Ciepły styczeń sprawił, iż w lasach pod Prałkowcami i Zalesiem zakwitły bazie. O tej porze roku jest to rzadkie zjawisko. Z obserwacji okolicznych mieszkańców wynika, że w latach poprzednich z początkiem stycznia pojawiały się już dorodne "kotki" poczym znów występowału "okrutne" mrozy.

* W ramach ćwiczeń żołnierze 14. Brygady Pancernej Ziemi Przemyskiej wydobyli 6 stycznia z ziemi 12-tonową wieżę artyleryjską. Wyprodukowano ją w zakładach Emila Skody w Pilźnie w 1897 r. W okresie I wojny fortyfikacje wokół Przemyśla stanowiły główny punkt obrony. Przed kapitulacją w 1915 r. Austriacy wysadzili baterie pancerne. Jeden z elementów pancernych przeleciał ponad kilkadziesiąt metrów i utkwił w ziemi na terenie przedpola. Po wyremontowaniu wieża zostanie ustawiona przy bramie fortecznej w Przemyślu.

* Od 1 stycznia na polskiej granicy obowiązują nowe przepisy dla cudzoziemców. Każdy wjeżdżający do Polski na żądanie Straży Granicznej musi udowodnić, że stać go na pobyt w naszym kraju. Dowodem jest gotówka (nie mniej niż 100 złotych na dzień) lub karta kredytowa. Przepis nie dotyczy osób przekraczających granicę w ramach tzw. Odprawy uproszczonej i tych obcokrajowców, którzy
w chwili przekraczania granicy wylegitymują się ważnym zaproszeniem, kartą stałego pobytu w RP lub wizą pobytową z zezwoleniem na pracę.

Reklama