Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 13.10-19.10.2001 r.

Przemyśl

I znów księżniczka Anna...
* Urząd Nadzoru Ubezpieczeń Społecznych nałożył karę w wysokości pięciu tysięcy złotych na Annę Szubert-Lelek dyrektora Podkarpackiej Kasy Chorych. Dwójka członków zarządu: Elżbieta Markowicz i Antoni Tutak otrzymała upomnienia. Decyzja ta podjęta została za działania z naruszeniem przepisów prawa i statutu kasy. Główny zarzut Urzędu Nadzoru dotyczy wypłacenia około siedemdziesięciu tysięcy złotych odpraw dwóm byłym członkom kasy Januszowi Solarzowi i Hubertowi Hrycelakowi. Zdaniem Urzędu Nadzoru, a także Najwyższej Izby Kontroli takie odprawy były przykładem niecelowego i niegospodarnego działania kasy.

Sytuacja na lokalnym rynku pracy.
* Sytuacja na lokalnym rynku pracy stale się pogarsza. Od stycznia do końca września w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu zarejestrowało się 5 tysięcy nowych bezrobotnych. Już niedługo liczba ta powiększy się o ponad 200. We wrześniu do urzędu wpłynęły dwa zgłoszenia przewiduje zwolnienia 224 osób. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Przemyślu 212 i Przemyski Oddział Elektromontażu Rzeszów 12 osób. Szanse na zatrudnienie są prawie żadne. W ubiegłym miesiącu w dyspozycji urzędu było 111 ofert pracy. Na jedną ofertę przypadało 94 bezrobotnych!

* Zarząd miasta Przemyśla spotkał się z przedstawicielami strefy ekonomicznej w Mielcu, z którym wiąże wielkie na dzieje na rozwój gospodarczy. Jak powiedział nam rzecznik Urzędu Miejskiego Zbigniew Górski władze miasta starają się o utworzenie w Przemyślu filii strefy ekonomicznej. Pozwoliłoby to ściągnąć do nas podmioty gospodarcze, które w związku z funkcjonowaniem tej strefy płaciłyby dużo niższe podatki niż na pozostałym terenie, gdzie obowiązują przepisy ustawowe. Oprócz rozmów zaplanowano wyjazd w tereny proponowany przez zarząd na strefę. Są to okolice ulicy Topolowej.

Ponadnarodowa współpraca muzealników.
* Zakończyła się dwudniowa wizyta delegacji węgierskiej w składzie Tomas Katon - ambasador Republiki Węgier w Polsce, Istvan Kowacs konsul generalny Węgier w Krakowie, a także Jozsef Iugossy -dyrektor Muzeum Wojska w Budapeszcie oraz inni węgierscy muzealnicy. Węgrzy spotkali się ze starostą przemyskim Mariuszem Grzedą, wiceprezydentem Przemyśla Jerzym Krużelem i dyrektorem Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej. Finałem wizyty było podpisanie umowy o współpracy pomiędzy Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, a Muzeum Wojska Węgierskiego i Instytutem Wojskowości Węgierskiej w Budapeszcie.

TP S.A. obdarowała szkołę.
* Dyrektor Obszaru Telekomunikacji w Pionie Obsługi Klientów Marek Solak przekazał na ręce dyrektora Szkoły Podstawowej numer 14 w Przemyślu komputery do pracowni komputerowej. Przekazanie sprzętu odbyło się w związku z akcją prowadzoną przez Telekomunikację Polską SA na rzecz szkół.

* Od dwóch miesięcy działa w Przemyślu Klub Rodzin Wielodzietnych. Jego przewodniczącym, a zarazem założycielem jest Mieczysław Telesz. Celem klubu jest pomoc rodzinom wielodzietnym. Podczas ostatniego spotkania poruszono kwestie składek i opłat na rzecz szkoły. Zdaniem członków klubu w obecnej trudnej sytuacji materialnej powyższe opłaty w istotny sposób obciążają budżet rodziny zwłaszcza wielodzietnej. Zarząd klubu rodzin wielodzietnych wystosował pismo w tej sprawie do zarządu miasta. Prosi w nim o zbadanie jak dokonują się zbiorki składek w poszczególnych szkołach oraz spowodowanie, aby opłaty te dotyczyły jedynie niezbędnych potrzeb danej klasy lub szkoły. Ich zdaniem można by było zabiegać o niższe składki ubezpieczeniowe organizując przetargi na usługi ubezpieczeniowe. Zarząd klubu uważa, że zarówno zarząd miasta jak i dyrekcje szkół winny znaleźć inne sposoby dla ratowania budżetu oświaty.

* Trwa ogólnopolska akcja "dzieciństwo bez przemocy". W Przemyślu ambasadorami akcji są panie: Grażyna Pietrzak z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Joanna Czymyr z Ośrodka Adopcyjno Opiekuńczego. Przeprowadzono diagnozę lokalną na temat krzywdzenia i zaniedbywania dzieci. Ankiety przeprowadzono wśród uczniów klas V i VI, w domach dziecka i wśród profesjonalistów. Wyniki badań przedstawione zostaną 24 października podczas debaty z udziałem władz miasta. Przemoc w rodzinie jest szczególnie drastycznym problemem w naszym kraju. Sprzyja jej bierność ludzi i bezsilność służb publicznych. Celem kampanii jest: zwiększenie społecznego zaangażowania w sprawy przeciwdziałania przemocy wobec dzieci, edukacja społeczna, promocja pozytywnych rozwiązań merytorycznych i organizacyjnych, ulepszenie systemu pomocy rodzinom oraz motywowanie społeczności lokalnych i instytucji do podejmowania działań na rzecz dzieci krzywdzonych i ich rodzin.

Trzeba bardzo chcieć!
* Miłą niespodziankę sprawili swoim fanom koszykarze przemyskiej Polonii. W niedzielę Niedźwiadki wygrały z jednym z faworytów pierwszoligowych rozgrywek Polfarmą Stargard Gdański 105 do 80. W spotkaniu tym rewelacyjnie zagrał Paweł Machynia, który zdobył 20 punktów i zaliczył 11 asyst oraz 6 zbiórek. Dzielnie wspomagali go Krzysztof Zych i Grzegorz Płocica oraz Maciej Miller. Ten ostatni nie tylko rzucił 24 punkty, ale też miał 8 zbiórek, 4 przechwyty i 4 bloki. Koszykarze Polonii także w sobotę zaprezentowali się nieźle, ale ostatecznie musieli uznać wyższość AZS-u Koszalin przegrywając 86 do 88. Decydujące o zwycięstwie punkty goście zdobyli na dwie sekundy przed końcem meczu.

* Tragiczna sytuacja w gminie Gorzyce otwiera ludzkie serca. Po ostatniej powodzi ponad 40 domów nie nadaje się do zamieszkania. Ponad 100 czeka na ekspertyzy. Sytuacja jest tym tragiczniejsza ze zbliża się zima. O pomoc przynajmniej dla jednej z tych rodzin prosi Ryszard Puchyr prezes Przemyskiego Stowarzyszenia Charytatywno Opiekuńczego Emanuell. Zainicjował on akcje zbierania pieniędzy na zakup domu kontenera. Specjalnie na ten cel utworzone zostało specjalne konto. Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 678-28-11. Można też ofiarować pieniądze dzwoniąc pod specjalny numer telefonu, który udostępniła spółka Telemedia 0700-888-60. Koszt połączenia za jedną minutę wynosi 4,22zł z VAT.

Jarosław

* Nowy rok akademicki zainaugurowała Państwowa Wyższa Szkołą Zawodowa w Jarosławiu. W uczelni kształci się ponad 6 tysięcy studentów i trzystu słuchaczy studium magisterskiego. Kształcą się na sześciu instytutach naukowych; teorii ekonomii, badań ilościowych w ekonomii, finansów i rachunkowości przedsiębiorstw, gospodarki żywnościowej, gospodarki turystycznej i hotelarstwa oraz nauk humanistycznych. W niedługim czasie planuje się powołanie nowych specjalizacji miedzy innymi handlowo-celnej, socjologii, organizacji i zarządzania, ochrony dziedzictwa kulturowego, biotechnologii. Ponadto planowane jest przy współpracy z Ukraińską Akademią Nauk powołanie Instytutu Polsko - Ukraińskiego. Jego celem byłaby oprócz pracy dydaktycznej promocja kultury pogranicza.

Buzek honorowym obywatelem Jarosławia.
* Premier Jerzy Buzek został honorowym obywatelem miasta Jarosławia. Akt nadania oraz okolicznościowy medal wręczyła premierowi w wtorek w Warszawie Jarosławska delegacja na czele z burmistrzem Janem Gilowskim. Wyróżnienie to przyznane zostało w dowód wdzięczności za zaangażowanie w powstanie w Jarosławiu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej.

* W Jarosławiu otwarta została wystawa "Getta i obozy dla ludności żydowskiej na rzeszowszczyźnie podczas II wojny światowej". Jej organizatorem jest Biuro Edukacji Publicznej Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Wystawa pozwoli przybliżyć problem zagłady żydowskich mieszkańców naszego regionu w okresie okupacji. Spośród eksponatów, jakie udało się znaleźć w archiwach wiele pokazywanych jest po raz pierwszy. Zgromadzone oryginalne fotografie przedstawiają życie Żydów naszego regionu w gettach i obozach pracy przymusowej, ich deportacje oraz egzekucje. Warto obejrzeć karty zgonu z Auschitz - Birkenau oraz egzemplarze gazety żydowskiej. Na dwóch planszach przedstawiono rozmieszczenie na obszarze rzeszowszczyzny gett i obozów zagłady. Prezentowane są także afisze i rozporządzenia niemieckie, które grożą Polakom konsekwencjami za pomaganie Żydom oraz informują o zakładaniu w poszczególnych miastach naszego regionu dzielnic żydowskich. Świadectwem pomocy, jakiej Polacy udzielali Żydom są, zdjęcia osób odznaczonych medalem "Sprawiedliwy Wśród Narodów Świata". Wystawa czynna będzie do połowy listopada.

Region

Smrodu coraz mniej...
* Z opracowanego przez wojewódzki inspektorat ochrony środowiska w Rzeszowie raportu o stanie środowiska wynika, że stan środowiska w naszym regionie od kilku lat ulega poprawie. Wody są coraz czystsze. Mniej też zanieczyszczeń dostaje się do powietrza. Na Podkarpaciu funkcjonuje obecnie blisko 156 oczyszczalni. Pod względem emisji zanieczyszczeń gazowych Podkarpacie zajmuje 12 miejsce w kraju, pod względem wprowadzania do powietrza pyłów miejsce 14. Aż połowa zanieczyszczeń pochodzi z powiatów tarnobrzeskiego i stalowowolskiego.

Będzie most na Sanie w Krzywczy.
* Samorząd gminy Krzywcza podjął decyzje o budowie mostu na Sanie. Zastąpi on dotychczasową przeprawę promową. Obecnie mieszkańcy miejscowości Chyrzyny, aby dostać się na drugą stronę rzeki muszą korzystać z promu. Koszt kładki wyniesie około 5 milionów złotych. Przemyskie starostwo powiatowe pokryje 80 procent wartości pozostałe 20 procent urząd gminy. Aby uzyskać środki na ten cel gmina postanowiła sprzedać budynek dawnej szkoły w Chyrzynie.

* Do gminy Orły trafił gimbus przyznany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Wozi on do miejscowego gimnazjum uczniów z Walawy, Nizin i Zadąbrowia. Łącznie prawie 180 gimnazjalistów. Wcześniej korzystali oni z usług PKS-u.

* Na Podkarpaciu zakończyła akcja szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie. Szczepieniem objęte zostały miedzy innymi powiaty przemyski, jarosławski i przeworski. Uodparnianie lisów prowadzone było poprzez zrzuty z samolotów szczepionki doustnej. W ciągu tygodnia nad lasami zrzucono 340 tysięcy brązowych plastrów zawierających środek uodparniający lisy na tę chorobę. Podkarpacki lekarz weterynarii radzi, aby do końca miesiąca trzymać w zamknięciu psy i koty. Ostrzega też, że kontakt człowieka ze szczepionką ukrytą w przynęcie wymaga konsultacji medycznej. W tym roku na Podkarpaciu stwierdzono już 300 przypadków wścieklizny, większość u lisów.

Kronika Policyjna

Morderca za kierownicą.
* Trzy osoby zginęły na skutek wypadku spowodowanego przez pijanego kierowcę. Do tragedii doszło w niedziele przed godziną 16.oo w miejscowości Fredropol. Jadący w kierunku Przemyśla 36 - letni przemyślanin Andrzej Sz. kierując polonezem wjechał na przeciwną stronę drogi i czołowo zderzył się z rowerzystą. Następnie pojazd wjechał na chodnik i uderzył lewą przednią częścią samochodu w drzewo i dachował. Przewrócony na dach samochód uderzył w cztery osoby. Śmierć na miejscu poniósł rowerzysta oraz 16-letnia Bożena B. z Kormanic. Po przewiezieniu do szpitala zmarła 4-letnia Andzelika. Jej 16-letnia siostra w ciężkim stanie przebywa w szpitalu. Kolejna z sióstr 17-letnia Małgorzata doznała ogólnych obrażeń ciała. W szpitalu z niegroźnymi obrażeniami ciała przebywa także sprawca wypadku. W chwili zdarzenia miał ponad 2 promile alkoholu.

* Sąd Rejonowy w Przemyślu wydał decyzje o tymczasowym aresztowaniu 26-letniego mężczyznę podejrzanego o napad na listonosza. Przypomnijmy, do zdarzenia doszło 10 października. W godzinach rannych w bramie jednej z kamienic przy ulicy Grunwaldzkiej zamaskowany napastnik przy użyciu paralizatora napadł na doręczyciela. Jego wołanie o pomoc usłyszeli przechodnie i przypadkowo przechodzący tamtędy policjant. Wspólnie obezwładnili bandytę. Sprawcą jest mieszkaniec Przemyśla, student trzeciego roku Politechniki Krakowskiej.

* Jak poinformował dyżurny Straży Miejskiej w Przemyślu Andrzej Kieryk w miniony weekend ujawniono 157 wykroczeń. W 59 przypadkach nałożono na sprawców mandat karny,a w 4 skierowano wniosek o ukaranie do kolegium. Wylegitymowano 71 osób. W 96 przypadkach zastosowano pouczenia. 10 spraw przekazano innym służbom. Do miejskiej izby wytrzebień dowieziono 9 osób. 15-krotnie interweniowano na prośbę mieszkańców Przemyśla. Ogółem podjęto 280 interwencji.

* W Gorzycach 22-letnia kobieta kierując samochodem marki Polonez potraciła 25-letniego rowerzystę. Mężczyzna z obrażeniami głowy przewieziony został do szpitala.

* Przemyscy celnicy udaremnili kolejną próbę przemytu do naszego kraju pirackich płyt kompaktowych. W Zosinie podczas kontroli opla omegi, którym kierował obywatel Ukrainy ujawniono 1400 sztuk płyt. Ukryte były w drzwiach samochodu i w kole zapasowym.

Reklama