Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 22.09-28.09.2001 r.

Przemyśl

* W niedzielę zakończyła się trwająca trzy dni akcja pod hasłem Sprzątanie Świata. Wzorem lat ubiegłych czynny udział w akcji wziął wydział ochrony środowiska leśnictwa i rolnictwa przemyskiego starostwa powiatowego. W pierwszych dniach września zostały rozdzielone i przekazane do wszystkich urzędów gmin naszego powiatu worki i rękawice. W tym roku motywem przewodnim była likwidacja dzikich wysypisk. Młodzież sprzątała parki, cmentarze, brzegi rzek, pobocza dróg. Z zebranych informacji wynika, że podobnie jak w latach ubiegłych do akcji została włączona głownie młodzież szkolna i dzieci. Na Podkarpaciu koordynatorem akcji był zarząd związku komunalnego "Wisłok".

* Już po raz 9 przemyskie stowarzyszenie charytatywno - opiekuńcze Emanuell wysłało do Gorzyc pomoc dla powodzian. Łącznie stowarzyszenie zebrało dla powodzian dary w wysokości ponad 100 tysięcy złotych. Nie jest to jedyna pomoc stowarzyszenia Emanuell dla Gorzyc. Prezes stowarzyszenia Ryszard Puchyr wystąpił z inicjatywą zakupu domu konteneru dla jednej z poszkodowanych rodzin. Jest to niezmiernie ważne gdyż w gminie tej z powodu powodzi bez dachu nad głową pozostaje 24 rodziny. Pieniądze można wpłacać na konto; kredyt bank S.A. odział Przemyśl 15001634 - 121630025026. Z dopiskiem DOM. Stowarzyszenie Emanuell.

Tylko jeden poseł z Przemyśla.
* Zgodnie z oczekiwaniami koalicja SLD UP zajęła pierwsze miejsce podczas niedzielnych wyborów do sejmu. Miejsce drugie Platforma Obywatelska, trzecie i tu olbrzymia niespodzianka Samoobrona. Na kolejnych miejscach, Prawo i Sprawiedliwość, PSL, Liga Polskich Rodzin. Do sejmu nie weszły AWS P i Unia Wolności. Frekwencja wyborcza wyniosła około 46 procent. Usiłowaliśmy dowiedzieć się jak wybory przebiegały w naszym okręgu wyborczym niestety w państwowej komisji wyborczej w Przemyślu powiedziano nam, że wstępne wyniki będą znane dopiero za kilka godzin. Jak się jednak dowiedzieliśmy nieoficjalnie podobnie jak w całym kraju w naszym okręgu zwyciężyła koalicja SLD - UP.

Gra o proroku Danielu...
* W Przemyślu trwają dni muzyki oratoryjno - kantatowej. Wczoraj w pierwszym dniu imprezy teatr wiejski Węgajty i chór braci dominikanów z Jarosławia przedstawili nieszpory dominikańskie - dramat liturgiczny LUDUS DANIELIS "Gra o proroku Danielu" dziś natomiast usłyszymy "Psalmy dawidowe" w wykonaniu tenora Jacka Wisłockiego i lutnisty Jerzego Żaka. "Psałterz " to nazwa zbioru 150 utworów o treści religijnej, należących do najpiękniejszych zabytków poezji biblijnej. Autorstwo większości psalmów przypisuje się królowi Dawidowi. W rzeczywistości są one udziałem wielu autorów. Powstawały w różnym czasie i w różnych środowiskach, miały też różne przeznaczenie.

* Szkolna fundacja młodzież w potrzebie udzieli w tym roku finansowego wsparcia 50-ciu uczniom z całej Polski, szczególnie z rejonów dotkniętych największym bezrobociem. Stypendia w wysokości jednego tysiąca złotych otrzyma również młodzież Ziemi Przemyskiej. Ponadto dzięki wsparciu fundacji pomoc w postaci darów rzeczowych i żywności dotarła miedzy innymi do przedszkoli, ośrodków wychowawczych i domów dziecka z rejonu Przemyśla, Jarosławia, Przeworska i Lubaczowa. Fundacja młodzież w potrzebie powstała w 1992 roku. Prezesem jest ksiądz Robert Kopczyński a członkiem rady programowej senator Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz. Celem akcji jest przede wszystkim wsparcie finansowe osób ubogich. Pomoc ta dociera do potrzebujących za pośrednictwem samorządów.

* W sobotę młodzież przystąpiła do ogólnopolskiej akcji pod hasłem "Sprzątanie Świata". W tym roku uczniowie likwidowali dzikie wysypiska. W Przemyślu akcja objęła miedzy innymi: park miejski, park na Lipowicy, teren w okolicy kopca tatarskiego. Urząd Miejski wydał ponad tysiąc worków i tyle samo rękawic.

* W sobotę w zabytkowej wieży zegarowej w Przemyślu uroczyście otwarto muzeum dzwonów i fajek. Przemyskie muzeum jest jedynym tego rodzaju w Polsce. Eksponowane są tu historyczne i współczesne dzwony i inne przedmioty ludwisarskie oraz fajki. Dopełnieniem wystawy są tablice poglądowe dotyczące historii przemyskich ludwisarni, cyklu produkcyjnego dzwonów i fajek. Na wystawie można zobaczyć także unikatowe fotografie z pracowni ludwisarskiej Ludwika Felczyńskiego. Otwarciu muzeum dzwonów i fajek towarzyszyła sesja popularno - naukowa pod tytułem "dzwony i fajki w zbiorach muzealnych".

* W przemyskim gimnazjum salezjańskim po czterdziestu latach przerwy zainaugurowano w środę rok szkolny. Dyrektorem placówki jest ksiądz Wiktor Szlęzak. W środę w uroczystym otwarciu gimnazjum wzięli udział miedzy innymi: marszałek województwa podkarpackiego Bogdan Rzońca, wicemarszałek sejmu Stanisław Zając i wice wojewoda podkarpacki Marek Kuchciński. Poświecenia budynku dokonał biskup Bolesław Taborski.

* Na Podkarpaciu do próbnej matury przystąpiło blisko 18 tysięcy uczniów szkół średnich. We wtorek czwartoklasiści zmagali się z zadaniami z matematyki a w środę z językami obcymi. Jeszcze w tym tygodniu przystąpią do próbnej matury z języka polskiego.

* Dzwonią do nas słuchacze z pytaniem czy odbędzie się zaplanowany na dziś w Przemyślu koncert grupy Ich Troje. Jak zapewnili nas organizatorzy zespół zagra na stadionie czuwaj bez względu na pogodę. Druga informacja niestety zła dla tych, którzy wybierali się na jutrzejszy koncert do Katowic. Jak poinformował nas organizator imprezy firma Aama Art występy grup Slejer i Krejdel of filf zostały odwołane. Bilety do zwrotu w punktach ich zakupu.

314. rok akademicki!
* W Wyższym Seminarium Duchownym w Przemyślu zainaugurowano wczoraj nowy, 314! już rok akademicki. Nowy rektor przemyskiego seminarium ksiądz doktor Adam Rojek wręczył indeksy trzydziestu czterem alumnom pierwszego roku wśród nich znalazło się pięciu grekokatolików z Ukrainy. Błogosławieństwa w nowym roku akademickim udzielił zebranym metropolita przemyski arcybiskup Józef Michalik.

* Podczas spotkania w Horyńcu Zdroju krajowa komisja wykonawcza NSZZ policjantów podjęła decyzję o przeprowadzeniu akcji protestacyjnej. Związkowcy planują akcję propagandową. Chcą zainteresować społeczeństwo a także elity rządzące swoją sytuacją materialną. Nie zgadzają się miedzy innymi na planowane zamrożenia płac policjantów i innych służb mundurowych. Wynik ankiety, która przeprowadzona zostanie jeszcze w tym tygodniu wśród policjantów zadecyduje o tym kiedy proces rozpocznie się.

* Już za kilka dni na przejściu granicznym w Korczowej minister spraw wewnętrznych i administracji Marek Biernacki spotka się z ministrem spraw zagranicznych Nimiec Joszką Fiszerem. W rozmowach uczestniczyć będzie trzydziestu ekspertów z Unii Europejskiej oraz przedstawiciele mediów z Europy Zachodniej. Celem spotkania zaplanowanego na drugi dzień października będzie podpisanie porozumienia między Polska a Niemcami.

* W Paderborn w Niemczech przebywa 30 uczniów i trzech nauczycieli z II Liceum Ogólnokształcacego w Przemyślu. Mieszkają tam u rodzin swoich niemieckich kolegów. W ubiegłym roku uczniowie z Paderborn gościli u nas. Współpraca pomiędzy II LO w Przemyślu a gimnazjum w niemieckim Paderborn trwa już od 10 lat. W jednym roku niemcy goszczą u nas a w następnym nasi licealiści jadą do nich. Większą cześć kosztów związanych z wyjazdem finansowana jest przez organizację Polsko - Niemiecka Współpraca Młodzieży.

* Kolejny sukces zawodników z klubu strzeleckiego MZK Przemyśl. W 16 ogólnopolskim turnieju strzeleckim o złotą paterę prezesa izby gospodarczej komunikacji miejskiej, który rozegrany został w Zielonej Górze II miejsce zajął Marek Prochaska, trzecie Witold Pawluk a miejsce szóste Józef Chrapek. W konkurencji karabin dowolny Józef Chrapek był drugi, Witold Pawul był szósty a Marek Prochaska siódmy. W dwuboju pistolet plus karabinek zwycięzył Witold Pawul, miejsce drugie Marek Prochaska, czwarty był Witold Pawul. Drużynowo już po raz szósty bezkonkurencyjna okazała się drużyna z MZK Przemyśla, która zdobyła 1939 punktów. Za nimi uplasowali się Słupsk i Kalisz.

* Ziemia apostołow Pawła i Jana - to tytuł wystawy fotograficznej Stanisława Markowskiego, która otwarta zostanie w najbliższy piątek w dolnym kościele ojców franciszkanów. Organizatorem wystawy, która potrwa do 7 października jest klub inteligencji katolickiej i wydział kultury urzędu miejskiego w Przemyślu.

Dni Kultury Chrześcijańskiej.
* 27.09 w Przemyślu rozpoczynają się dni kultury chrześcijańskiej. Zainauguruje je o 18.00 w kościele Świetej Trojcy mszą święta podczas, której ksiądz prałat Bronisław Żołnierczyk wygłosi wykład na temat aktualności myśli Prymasa Tysiąclecia. W piątek zorganizowany zostanie archidiecezjalny konkurs poezji religijnej. Podczas trwających do 30 września dni kultury chrześcijańskiej zaplanowano konferencje, wykłady, festiwal piosenki religijnej oraz koncert archidiecezjalnego chóru Magnifikat. Imprezie towarzyszyć będzie wystawa fotograficzna Stanisława Markowskiego pod tytułem "Ziemia apostołów".

Historycy kartografii w Krasiczynie.
* 27.09 w Krasiczynie rozpoczęła się XXI Ogólnopolska Konferencja Historyjków Kartografii. Podczas trzydniowych obrad zaplanowano posiedzenie zespołu historii kartografii instytutu historii i nauki państwowej akademii nauk oraz prezentację zbiorów kartograficznych z archiwów Polski i Ukrainy. Przedstawiony zostanie także projekt centralnego katalogu kartografii ziem polskich z XIX wieku. Ponadto zaprezentowane zostaną sposoby wykorzystania dawnych map w pracach naukowych i dokumentacyjnych.

* Radni sejmiku samorządowego województwa podkarpackiego przyjęli uchwałę wyrażającą zgodę na samodzielne zaciągniecie przez zarząd województwa zobowiązania finansowego w kwocie 27mln 912 tysięcy złotych. 7mln 300 tysięcy przeznaczone zostanie na prace drogowe związane z ich remontem oraz zimowym utrzymaniem. Na usuwanie największych uszkodzeń wywołanych przez powódź, sporządzenie dokumentacji technicznej oraz uzupełnienie magazynów przeciwpowodziowych planuje się przeznaczyć 18,5mln złotych.

Miasta o oświacie...
* Na 27.09 w Przemyślu zaplanowano konferencje komisji edukacji Związku Miast Polskich. Podczas obrad omówione zostanie miedzy innymi: finansowanie oświaty w 2002 roku, planowania wynagrodzeń nauczycieli, sprawy ich zatrudniania. Przedstawione zostaną ponadto projekty uchwał samorządów terytorialnych w sprawie sieci publicznych szkół gimnazjalnych . Związek miast polskich jest organizacja która ma na celu wspieranie samorządności terytorialnej i decentralizacji oraz dążenie do gospodarczego i kulturalnego rozwoju miast polski. W związku działają komisje problemowe, jedna z nich jest komisja edukacji. Wypracowane stanowiska z zakresu spraw oświaty są prezentowane na posiedzeniach komisji sejmowych i senackich. Związek zwraca się również do prezydenta RP i nie podpisywanie ustawy niekorzystnej dla miast lub podjecie inicjatywy legislacyjnej w sprawach istotnych dla gminy. Przygotowuje także wystąpienia miast i gmin do trybunału konstytucyjnego. Dwudniowa konferencja zorganizowana zostanie w hotelu Gromada. Swoją obecność potwierdziło 30 miast. W obradach planowany jest udział przedstawiciela ministerstwa edukacji.

* W Radymnie podczas pracy przy budowie mostu na sanie znaleziono niewypał pochodzący z czasów II wojny światowej. wybuchowym znaleziskiem zajęli się saperzy z Rzeszowa.

* W Miejskim Przedsiębiorstwie Energetyki Cieplnej urywają się telefony z pytaniami, kiedy zacznie się wielkie grzanie i prośbami, aby było to jak najszybciej. Dlatego MPEC jeszcze raz przypomina, że decyzje o rozpoczęciu sezonu grzewczego podejmują spółdzielnie mieszkaniowe. Wszyscy lokatorzy przemyskiej Spółdzielni Mieszkaniowej już zacierają ręce - niestety, wcale nie z radości, tylko z zimna. Powodów do radości raczej nie ma - przemyska spółdzielnia nie podjęła jeszcze decyzji o rozpoczęciu sezonu grzewczego, mimo ze jest bardzo zimno. W ciągu kilku ostatnich nocy temperatura spadła znacznie poniżej 10 stopni Celsjusza. Zacieranie rąk to więc na razie jedyny sposób na ciepełko. Można też stanąć w kącie, bo tam jest zawsze 90 stopni. To oczywiście żart - ale śmiech też rozgrzewa.

* Przemyskie zuchy i harcerze spotkali się w sobotę na pierwszej zbiórce w Komendzie Hufca. W ten sposób zaczął się kolejny rok wspólnej pracy i zabawy. Jak wiadomo, harcerska brać to brać mundurowa. Tymczasem dawno już z handlowej mapy miasta zniknęły składnice harcerskie, w których druhowie się zaopatrywali. Stąd wielka prośba do mieszkańców Przemyśla i okolic. Jeśli w zakamarkach waszych szaf i strychów leżą jakieś niepotrzebne mundury, czapki, akcesoria harcerskie i zuchowe - przekażcie je młodym druhom. Niejednemu z nich sprawi to ogromną radość. Przemyska komenda hufca zaprasza na przystań wodną przy ul. 22 Stycznia w poniedziałki i piątki od godziny 8 do 17.

Muzyka na... zdjęciu
* Czy można pokazać muzykę na zdjęciu? Okazuje się, że tak. Próbuje to udowodnić Małgorzata Winiarska - artystka chóru filharmonii Krakowskiej, a fotografik z zamiłowania. To właśnie wyjazdy na koncerty z filharmonią są impulsem do robienia zdjęć. Rok temu Małgorzata Winiarska wzięła udział w wystawie "Bergen w obiektywie", prezentując zdjęcia wykonane w czasie tournee w Norwegii. Dziś otwarcie kolejnej ekspozycji w przemyskim Centrum Kulturalnym. Oprócz zdjęć związanych z muzyką będziemy mogli obejrzeć prace pokazujące przyrodę. Wystawa będzie czynna do 3 października.

* Urząd Statystyczny w Rzeszowie opublikował miesięczny raport o sytuacji społeczno -gospodarczej w województwie podkarpackim. Wynika z niego że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw było niższe przed rokiem o 3,2%. Pod koniec sierpnia w podkarpackich urzędach pracy zarejestrowanych było 184 856. Jest to o 967 osób więcej niż w lipcu. Liczba ofert pracy wyniosła 2 795 i była o 522 oferty niższa niż w maju. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wyniosło w sierpniu 1788 zł. i było o 1,5% wyższe niż w lipcu.

Powstaną trzy nowe oddziały...
* Trzy nowe oddziały powstaną w Wojewódzkim Szpitalu w Przemyślu. Będą to oddziały: rehabilitacji, gastro entero logiczno - endo krynologiczny i onkologiczny dziennego pobytu. Cześć pieniędzy na utworzenie nowych oddziałów i pokrycie kosztów świadczeń pochodzić będzie z nowych kontraktów, które zostaną wynegocjowane z podkarpacką kasa chorych.

* Występ lwowskiej orkiestry kameralnej zakończy dziś (28.09) VIII Dni Muzyki Oratoryjno Kantatowej. Lwowska orkiestra kameralna zaprezentuje dziś o 19.30 kantatę numer 53 Jana Sebastiana Bacha. Lwowska Orkiestra Kameralna powstała w 1959 roku w gmachu konserwatorium jako pierwszy zespół tego rodzaju na Ukrainie. Jest znanym i cenionym zespołem daleko poza granicami Lwowa. Repertuar orkiestry obejmuje muzykę od VI do XX wieku. Od kilku lat dyrekcję artystyczną sprawuje wybitny współczesny ukraiński kompozytor profesor Mirosław Skoryk a funkcję dyrektora i koncertmistrza pełni Artur Mykita.

* Od 4 do 8 października na zaproszenie szkoły podstawowej numer 15 przyjeżdża do Przemyśla najlepszy w naszym kraju dziecięcy zespół "Pędziwiatry" z Łodzi. Na sali zamku kazimierzowskiego dadzą trzy koncerty dla dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu miasta. Pędziwiatry w 90. osobowym składzie wystąpią z wielką rewią dziecięcą pod tytułem "Daj się lubić".

* Już w najbliższa niedzielę o godzinie 14 na przemyskim rynku rozpocznie się wielki festyn "Pożegnanie lata z radiem Hot". Wystąpią miedzy innymi zespół Ad Astra ze Stalowej Woli, zespół Stelaris. Gwiazdą wieczoru będzie X-Band. Nie zabraknie konkursów z cennymi nagrodami. Festyn odbędzie się bez względu na pogodę a wszystko wskazuje na to że w tym dniu słońca nie zabraknie. organizatorem imprezy jest Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Kultury oraz Radio Hot.

* W najbliższą niedzielę w Radymnie odbędzie się impreza plenerowa "Biegiem po zdrowie". Swój udział zapowiedział mistrz olimpijski w chodzie sportowym Robert Korzeniowski. Trasa przebiegać będzie przez tereny zakładu eksploatacji kruszywa. Początek imprezy godzina 12.00.

* Funkcjonariusze straży granicznej w pobliżu przejścia granicznego w Korczowej zatrzymali 25. letnia obywatelkę Ukrainy. W jej bagażach znaleziono blisko 700 pirackich płyt kompaktowych wartości ponad 22 tysiące złotych.

* Zarząd miasta Przemyśla poinformował nas, że Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy oraz Zespół Interwencji Kryzysowej mający swoją siedzibę przy Wybrzeżu M. Piłsudskiego 7, 1 października zostaje przeniesiony do budynku przy ulicy Śnigurskiego 10/123. Zakres działalności oraz godziny otwarcia obu tych jednostek pozostają bez zmian.

* W kościele sióstr Benedyktynek zakończono pierwszy etap prac związanych z rekonstrukcją i konserwacją polichromii świątyni wybudowanej w II połowie XVIII wieku. Prace wykonywane przez zespół warszawskich konserwatorów pod kier. dr hab. Andrzeja Mazura trwały niecałe 3 miesiące. Objęły póznobarokowe dekoracje malarskie pokrywające powierzchnię sklepienia i bocznych ścian prezbiterium. Autorem malowideł zachowanych w tym kościele był Stanisław Stroiński (1719 -1802), uznawany za najwybitniejszego spośród artystów z kręgu lwowskiego twórcę monumentalnych dekoracji malarskich (podobnej klasy jego największe arcydzieła można podziwiać m.in. w bazylikach Leżajska i Lwowa). Konserwatorom z Warszawy udało się dotrzeć do pierwotnych warstw malowidła i przywrócić ich dawne piękno, co wymagało rekonstrukcji zniszczonych fragmentów. Całość poddano konserwacji technicznej i estetycznej. Prace sfinansowano ze środków budżetowych, pozostających w dyspozycji wojewódzkiego konserwatora zabytków oraz z pieniędzy własnych parafii Św. Trójcy. Wczoraj nastąpił odbiór końcowy. Komisja pod przewodnictwem Mariusza Czuby wydała pozytywną ocenę. Za celowe uznano podjęcie w 2002 r. prac przy konserwacji niszczejących, zagrożonych malowideł ściennych w nawie tego kościoła zaliczanego do najcenniejszych w Polsce południowo-wschodniej zabytków sakralnych sztuki póznego baroku.

Kronika Policyjna

* Na ulicy Świętego Jana w Przemyślu pijany kierowca poloneza potrącił na przejściu dla pieszych 78-letniego mężczyznę. Pieszy z wstrząśnieniem mózgu i ogólnymi potłuczeniami ciała przewieziony został do szpitala. U kierowcy alkomat wykazał 3 i 39 setnych promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

Jubilerska robota...
* W Jarosławiu w sklepie jubilerskim mieszącym się w rynku nieznany sprawca wykorzystując nieuwagę właścicielki skradł z lady paletę ze złota biżuterią. Starty oszacowano na 21 tysięcy złotych.

* Wczoraj w jednym z oddziałów szpitala wojewódzkiego w Przemyślu, w toalecie znaleziono zwłoki mężczyzny. Obok niego leżała strzykawka z niewielka ilością środka narkotycznego. Najprawdopodobniej przyczyną śmierci było przedawkowanie narkotyku.

* W sobotę przed godziną 11 na ulicy lwowskiej w Przemyślu kierujący oplem astra potracił przechodząca na przejściu dla pieszych 66. letnią kobietę. Piesza z poważnymi obrażeniami ciała przewieziona została do szpitala.

* W noclegowni przy ulicy Kopernika w Przemyślu policjanci ujawnili 107 litrów spirytusu, 30 litrów wódki i blisko 1400 paczek papierosów . Towar wartości ponad 8 tysięcy złotych należał do obywatelki Ukrainy.

* Jak poinformował nas dyżurny straży miejskiej w Przemyślu Krzysztof Bratuń 23.09 ujawniono 57 wykroczeń. W 19 przypadkach nałożono na sprawców mandat karny w 1 skierowano wniosek o ukaranie do kolegium. Wylegitymowano 34 osób, w 37 przypadkach zastosowano pouczenia, 4 sprawy przekazano innym służbom do miejskiej izby wytrzeźwień dowieziono 3 osób. Czterokrotnie interweniowano na prośbę mieszkańców Przemyśla. Ogółem podjęto 103 interwencji.

* Jak poinformował nas dyżurny Straży Miejskiej w Przemyślu Robert Trojniarz 24.09 ujawniono 70 wykroczeń. W 30 przypadkach nałożono na sprawców mandat karny w 1 skierowano wniosek o ukaranie do kolegium. Wylegitymowano 18 osób. W 39 przypadkach zastosowano pouczenia, 4 sprawy przekazano Innym służbom. Do miejskiej izby wytrzeźwień dowieziono 1 osobę. Sześciokrotnie interweniowano na prośbę mieszkańców miasta. Ogółem podjęto 102 interwencji.

* Jak poinformował nas dyżurny Straży Miejskiej w Przemyślu Stanisław Marmura 25.09 ujawniono 105 wykroczeń. W 40 przypadkach nałożono na sprawców mandat karny w 6 skierowano wniosek o ukaranie do kolegium. Wylegitymowano 35 osób. W 59 przypadkach zastosowano pouczenia, 4 sprawy przekazano innym służbom. Trzykrotnie interweniowano na prośbę mieszkańców miasta. Ogółem podjęto 152 interwencji.

* Jak poinformował nas dyżurny Straży Miejskiej w Przemyślu Robert Trojniarz 27.09 ujawniono 57 wykroczeń. W 25 przypadkach nałożono na sprawców mandat karny w 4 skierowano wnioski o ukaranie do kolegium. Wylegitymowano 19 osób, w 28 przypadkach zastosowano pouczenia, trzy sprawy przekazano innym służbom. Dziesięciokrotnie interweniowano na prośbę mieszkańców Przemyśla. Ogółem podjęto 90 interwencji.

Reklama