Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 04.08-10.08.2001 r.

Przemyśl

Pomoc ze wschodu...
* Z pomocą humanitarną dla powodzian przybyli do Rzeszowa przedstawiciele Ukrainy. Po rozmowach z polskim Ministerstwem Spraw Zagranicznych zdecydowali, że dary otrzymają najbardziej poszkodowani w województwach podkarpackim i małopolskim. Wartość konwoju składającego się z 6 samochodów ocenia się na około 100 tysięcy dolarów. Pomoc otrzymają mieszkańcy gminy Gorzyce oraz prawdopodobnie Dubiecka i Lubaczowa.

* Na wniosek wojewody podkarpackiego Zbigniewa Sieczkosia szef kancelarii Prezesa Rady Ministrów Maciej Musiał zgodził się na zwiększenie budżetu wojewody o milion zł. Pieniądze te będą przeznaczone na wypłaty zasiłków dla rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi. W piątek wojewoda podkarpacki zwrócił się do sekretarza stanu w kancelarii premiera z prośbą o uruchomienie doraźnej pomocy zbożowej dla gospodarstw położonych na terenach powodziowych a także objętych klęską gradobicia, szczególnie dla gminy Gorzyce oraz gmin powiatu lubaczowskiego. Wojewoda ponowił także apel do gmin Podkarpacia o organizowanie pomocy paszowej dla rolników z zalanych wsi w gminie Gorzyce.

* 100 milionów zł. przeznaczy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa na uruchomienie niskooprocentowanych kredytów dla rolników z terenów dotkniętych klęską powodzi. Kredyty na wznowienie produkcji rolniczych będzie można zaciągać do 30 czerwca przyszłego roku. Również Urząd Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast uruchomił tanie kredyty dla poszkodowanych przez powódź. Kredytów na usuwanie skutków powodzi udzielają miedzy innymi: Gospodarczy Bank Południowo Zachodni oddział w Przemyślu oraz oddziały Banku Gospodarki Żywnościowej w Przemyślu i Jarosławiu.

* Prezes zarządu Podkarpackiej Izby Rolniczej Zbigniew Słotwiński w porozumieniu z prezesem Stowarzyszenia Sołtysów Stanisławem Lawerą zaapelował do sołtysów z Podkarpacia o pomoc w zorganizowaniu zbiórki płodów rolnych na terenie swojej wsi. Zbierane będą ziemniaki, owoce, warzywa, zboże, siano, materiał siewny i słoma. Koordynacja rozdzielenia płodów zajmie się Podkarpacka Izba Rolnicza.

* Na przemyskim osiedlu Kazanów uruchomiono przychodnię pediatryczną. Pod opieką pięciu lekarzy specjalistów chorób dziecięcych znajdzie się ponad 6 tysięcy pacjentów. Przychodnia ma podpisaną umowę z Podkarpacką Kasą Chorych.

Przemyskie trojaczki we własnym "M".
* Władze Przemyśla chcą przekazać rodzicom urodzonych niedawno trojaczków mieszkanie komunalne. Jak informowaliśmy szczęśliwymi rodzicami trójki urodzonych 12 lipca chłopców są państwo Joanna i Wiktor Kasprzyk. Michał, Kacper i Jakub wraz z rodzicami mieszkają wspólnie z dziadkami w 60. metrowym mieszkaniu. Klucze do nowego lokalu państwo Kasprzykowie otrzymają po akceptacji komisji mieszkaniowej.

* W Przemyślu odbyły się uroczystości z okazji 57. rocznicy Powstania Warszawskiego oraz piątej rocznicy powołania Przemyskiego Kręgu Stowarzyszenia Szarych Szeregów. Uroczystości rozpoczęły się mszą świętą odprawioną w kościele ojców Karmelitów. Oficjalne uroczystości odbyły się przy pomniku Orląt Przemyskich. Uczestniczyli w nich najstarsi i najmłodsi przemyscy harcerze. Najważniejszym punktem obchodów było odsłonięcie tablicy pamiątkowej poświęconej harcerzom Szarych Szeregów poległych w walkach o odzyskanie niepodległości w latach 1939-1944.

* Na Podkarpaciu rozpoczęły się żniwa. Zbiory zapowiadają się nieźle jednak w tym roku jakość ziarna nie jest najlepsza. Szacuje się, że w całym regionie uda się zebrać ponad 7,5 tys. ton zbóż. Minimalna cena pszenicy z dopłatą Agencji Rynku Rolnego 510 złotych za tonę pszenicy a żyta 355 złotych.

* Na specjalnej sesji Sejmiku Województwa Podkarpackiego wojewoda Zbigniew Sieczkoś przedstawił straty spowodowane przez lipcową powódź i gradobicie. Według szacunków wynoszą one miliard 200 milionów zł. Podczas sesji, radni podjęli decyzje o przekazaniu ze swojego budżetu dodatkowych pieniędzy na usuwanie skutków kataklizmu i pomoc dla jego ofiar. Sejmik zdecydował, że na zasiłki i pomoc podstawową przekaże mieszkańcom gminy Gorzyce 100 tysięcy złotych, drugie 100 tysięcy za pośrednictwem Caritas otrzymają poszkodowani w powiatach: lubaczowskim, rzeszowskim, przemyskim i sandomierskim. Kolejne 2 miliony zł. na naprawę wałów przekaże Urząd Kultury Fizycznej i Sportu. W sumie sejmik chce przekazać 7 i pól miliona złotych w ramach przesunięć w kontraktach dla województwa obecnym i przyszłorocznym.

* Podczas przeszukania przeprowadzonego w jednej z noclegowni Przemyślu funkcjonariusze Regionalnego Inspektoratu Celnego znaleźli blisko 4 tysiące 700 paczek papierosów i ponad 70 litrów alkoholu. Jak ustalono towar należał do dwóch obywateli Ukrainy.

Wizyta Antoniego Tokarczuka.
* Na zaproszenie senatora Witolda Kowalskiego gościł w Przemyślu minister środowiska Antoni Tokarczuk. Głównym powodem wizyty ministra na naszym terenie było zapoznanie się z sytuacją na obszarach, które ucierpiały podczas niedawnej powodzi. Antoni Tokarczuk uczestniczył także w zorganizowanym w Kalwarii Pacławskiej spotkaniu podczas którego zaprezentowano możliwości wykorzystania dotacji dla gmin z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. W szczególności rozmowy dotyczyły możliwości wykorzystania tych środków do usuwania skutków powodzi. Minister odwiedził też przemyską oczyszczalnię ścieków. Wizyta ta miała związek z przyznaniem miastu 8,7 mln Euro na modernizacje oczyszczalni. Przed powrotem do Warszawy minister Tokarczuk odwiedził swojego chorego stryja arcybiskupa Ignacego Tokarczuka.

* Funkcjonariusze Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej przeprowadzili działania operacyjne pod kryptonimem "Pobyt". Wynikiem akcji jest zatrzymanie 11 pracujących na czarno obywateli Ukrainy oraz dwóch Ukraińców i jednego Polaka, którzy handlowali papierosami i alkoholem bez znaków skarbowych akcyzy. Łączna wartość zarekwirowanego towaru oszacowana została na ponad 90 tysięcy złotych. Akcja przeprowadzona została w Lesku i w Węgierce koło Pruchnika.

Polak - Węgier dwa bratanki.
* Starosta przemyski Mariusz Grzęda spotkał się z Konsulem Generalnym Republiki Węgierskiej doktorem Istwanem Kovacsem. Jak poinformował nas rzecznik starostwa Zdzisław Szeliga rozmowy dotyczyły spraw związanych z planami nawiązania partnerskich kontaktów z jedną z jednostek administracyjnych na terenie Węgier. Było to już drugie spotkanie. W ubiegłym roku konsul zobowiązał się znaleźć dla powiatu przemyskiego partnera na Węgrzech. Obietnicy dotrzymał. Duże zainteresowanie kontaktami z Przemyślem wykazały władze Egeru. Już wkrótce powinno dojść do bezpośredniego spotkania władz obu powiatów. Przemyśl i Eger nawiązały przyjacielskie stosunki jeszcze u schyłku lat 60. Przemysko-węgierska współpraca której efektem była m.in. nazwa baru na Zasaniu "Bar Węgierski EGER" po latach została zaniechana. Obecnie ożywa na nowo. Konsul Kowacs przybył do Przemyśla w towarzystwie Zoltana Hegedusa dyrektora do spraw zarządzania firmy Tokaj. Zdaniem Zdzisława Szeligi nie wykluczone, że słynne węgierskie wina będzie można w niedalekiej przyszłości degustować w firmowej winiarni w grodzie nad Sanem.

Konferencja w przemyskim PiS
* W siedzibie Sztabu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwość odbyła się konferencja prasowa, na której przedstawiono program tej partii przed nadchodzącymi wyborami. Pełnomocnik wojewódzki Komitetu Prawo i Sprawiedliwość Marek Kuchciński zwrócił uwagę na trzy istotne elementy programu: naprawa państwa, oczyszczenie polskiej polityki z ludzi nieuczciwych. PiS zapowiada powołanie urzędu antykorupcyjnego dla uzdrowienia polskiego wymiaru sprawiedliwości, aparatu skarbowego, służb policji oraz administracji. Zapowiada też walkę z przestępczością poprzez zaostrzenie kar dla przestępców o zwiększenie ochrony zwykłych obywateli. Jednym z istotnych elementów programu jest też rozwój gospodarki dzięki zniesieniu podatku korupcyjnego a więc likwidacje zezwoleń i koncesji, obniżenie podatków dla osób prowadzących działalność gospodarczą, ochronę rodzimego rynku oraz zabezpieczenie rynku energetycznego w naszym kraju poprzez uniezależnienie się od dostaw gazu i ropy ze wschodu.

* O ponad 1230 osób w porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego zwiększyła się liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Przemyślu. Obecnie liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosi 11 tysięcy 932 osoby. Stopa bezrobocia w powiecie przemyskim wynosi 16,4% (w samym Przemyślu 16,8%). W lipcu w Urzędzie Pracy zarejestrowało się 658 nowych bezrobotnych. W tym samym czasie wpłynęło 94 oferty pracy. Jest to o 105 ofert mniej niż w czerwcu. Na jedną ofertę pracy przypadało sto ośmiu bezrobotnych.

* Na ponad 3 miliony zł. wycenione zostały koszty związane z prowadzeniem akcji ratowniczej oraz usuwaniem skutków powodzi przez jednostki fianansowane za pośrednictwem budżetu wojewody podkarpackiego. O przekazanie takiej właśnie kwoty z rezerwy budżetu państwa wystąpił wojewoda Zbigniew Sieczkoś do szefa kancelarii premiera. Największe koszty milion 300 tysięcy zł związane były z dodatkowymi zakupami paliwa, olejów, części zamiennych, odzieży ochronnej i niezbędnego sprzętu specjalistycznego przez jednostki Straży Pożarnej i Policji. Prawie 750 tysięcy pochłonie zakup dodatkowych worków do umacniania wałów przeciwpowodziowych. Niezbędne jest także 360 tysięcy na działalność stacji sanitarno- epidemiologicznych, prawie 100 tysięcy dla inspektorów weterynarii i ponad 50 tysięcy dla Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Ponad 220 tysiecy przeznaczonych zostanie na wykonanie ekspertyz budowlanych a blisko 300 tysięcy na organizacje pomocy społecznej na terenach powodziowych.

Cena żywiołu.
* W wyniku lipcowych powodzi i gradobicia w województwie podkarpackim ucierpiało 227 wsi, ponad 7 tysięcy gospodarstw. Uszkodzonych zostało 91 kilometrów wodociągów i 23 kilometry kanalizacji. Woda uszkodziła 761 kilometrów dróg gminnych. Straty w infrastrukturze gmin i powiatów oszacowano na 581 milion/ó złotych w tym w uprawach rolnych 31 milionów. Zniszczenia w infrastrukturze dróg krajowych wynoszą blisko 28 milionów a dróg wojewódzkich ponad 549 milionów. Straty w infrastrukturze kolejowej to 80 tysięcy złotych, w telekomunikacji ponad 500 milionów.

* Podczas środowej sesji radni powiatu przemyskiego przyjęli projekt uchwały dotyczący zamiaru likwidacji Samodzielnego Zespołu Opieki Zdrowotnej w Przemyślu. Z kłopotami finansowymi SP ZOZ boryka się już od kilku lat. Obecnie zadłużony jest na blisko 3 miliony zł. Konta zajęte zostały przez komornika. Przyjęty 8 sierpnia projekt uchwały zostanie teraz zaopiniowany przez Zarządy Gmin z terenu powiatu przemyskiego oraz przez wojewodę podkarpackiego.

* 9 sierpnia na drogach Podkarpacia rozpoczyna się policyjna akcja pod kryptonimem "Pieszy". Policja szczególną uwagę zwróci na kierowców, którzy omijają przepisy związane z ruchem pieszym. Zwracać też będą uwagę na pieszych, ktorzy łamią przepisy i na tych, którzy pozostawiają na drodze dzieci bez opieki. W pierwszym półroczu tego roku na drogach naszego regionu doszło do ponad tysiąca wypadków, w których zginęło 99 osób w tym 27 pieszych.

Jarosław

Jarosławcy politycy powodzianom.
* W odpowiedzi na apele odnośnie pomocy dla poszkodowanych przez powódź, która nawiedziła nasz region starosta jarosławski Mieczysław Kasprzak powołał zespół pomocowy, którego celem jest skoordynowanie działań. Obecnie na terenie powiatu jarosławskiego prowadzona jest akcja zbierania darów. W piątek wyruszył pierwszy transport do gminy Pruchnik. Ponadto dzieci z rodzin najbardziej poszkodowanych zostaną zaopatrzone w zeszyty szkolne. Kilka tysięcy zeszytów zostało zakupionych z pieniędzy prywatnych Mieczysława Kasprzaka. W uzgodnieniu z dyrekcją bursy międzyszkolnej starostwo jarosławskie organizuje dla setki dzieci z rodzin powodzian z Podkarpacia bezpłatny turnus wakacyjny. Rozpoczął się on w niedzielę i potrwa do 19 sierpnia.

* Senator Andrzej Tadeusz Mazurkiewicz otrzymał zgodę burmistrza Jarosławia na przeprowadzenie działań mających na celu zbiórkę rzeczową dla ludzi, których dotknął żywioł powodzi. Senator czynnie włączył się do akcji niesienia pomocy powodzianom z Gorzyc, gdzie posługę duszpasterską sprawuje Honorowy Obywatel Miasta Jarosławia ksiądz dziekan Władysław Drewniak. Biura senatora zorganizowały dla tego przedsięwzięcia zaplecze techniczne. Codziennie w godzinach popołudniowych z jarosławskiego rynku w poszczególne dzielnice miasta wyruszał oznakowany samochód przyjmujący wszelkie dary. Na apel senatora odpowiedziało wiele osób prywatnych oraz firm. Hojność ludzi była poruszająca. Dzięki ich ofiarności zebrano kilkaset litrów wody mineralnej, setki konserw, art. spożywczych oraz art. chemiczne, papiernicze, środki czystości, pościel, koce, kołdry, poduszki i odzież. W piątek wypełniony darami samochód wyruszył do Gorzyc. Zorganizowana przez senatora Mazurkiewicza akcja potrwa do 16 sierpnia. Kontakt pod numerem telefonu 621-23-68.

* W Jarosławiu oddano do użytku nowy blok komunalny. Zamieszka w nim 30 rodzin. Budowę bloku przy ul. Wróblewskiego rozpoczęto pod koniec 1999 roku. Całkowity koszt inwestycji wyniósł blisko 2 miliony 200 tysięcy złotych. Pieniądze pochodziły głównie z budżetu miasta.

Kronika Policyjna

W Chałupkach koło Przeworska jadący do pożaru wóz bojowy Straży Pożarnej na mokrej nawierzchni wpadł w poślizg i uderzył w słup. Rannych zostało czterech strażaków. Wszyscy trafili do szpitala.

Tragedia na żwirowisku.
* W piątek na żwirowisku w Łętowni utonął 33-letni mieszkaniec powiatu rzeszowskiego. Mężczyzna wraz z kolegą wypłynął pontonem na środek żwirowiska. Następnie wyskoczył z pontonu do wody i już nie wypłynął. Jego ciało wyłowiono w sobotę rano.

* Do jednego ze sklepów przy ulicy Grodzkiej w Jarosławiu miało miejsce włamanie. Nieznani sprawcy skradli 50 telefonów komórkowych oraz karty aktywacyjne. Starty oszacowano na 17 tysięcy zł.

* W Przeworsku 74 letni mężczyzna kierując rowerem nie zasygnalizował zamiaru skrętu w lewo w wyniku, czego został potrącony przez nadjeżdżającego mercedesa. Rowerzysta z urazem głowy i ogólnymi potłuczeniami przewieziony został do szpitala.

* Do tragicznego w skutkach wypadku doszło w miejscowości Kniażyce koło Fredropola. Kierujący ciągnikiem 14 -latek raptownie zahamował w wyniku, czego siedzący na błotniku ciągniku 5-cio letni chłopczyk wpadł wprost pod koła. Dziecko w wyniku doznanych obrażeń poniosło śmierć na miejscu.

* W nocy z poniedziałku na wtorek na ulicy Konopnickiej w Przemyślu do przechodzącej tamtędy Ukrainki podszedł nieznany sprawca. Napastnik przewrócił kobietę na chodnik i obezwładnił przy użyciu gazu paraliżującego. Następnie zabrał torebkę, w której znajdował się paszport, 10 dolarów, 130 złotych, dwa złote łańcuszki z przywieszkami i dwa złote pierścionki. Dochodzenie w tej sprawie prowadzą policjanci z Komendy Miejskiej Policji.

Reklama