Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 07.07-13.07.2001 r.

Przemyśl

Łączyć? Nie łączyć?
* Pod koniec maja Rada Ministrów zobligowała MSWiA do wszczęcia procedur prowadzących do łączenia miast na prawach powiatu i powiatów mających siedzibę w tych miastach. W związku z tym minister spraw wewnętrznych zwrócił się do Rady Miejskiej w Przemyślu o wydanie opinii w sprawie połączenia miasta Przemyśla z powiatem przemyskim. Wydanie takiej opinii związane jest z koniecznością przeprowadzenia wcześniejszych konsultacji z mieszkańcami. Minister w swoim piśmie wyraża przekonanie, że konsultacja z mieszkańcami pozwoli na weryfikację wyników przeprowadzonych analiz oraz ich zestawienie z dążeniami społeczności lokalnych, co w efekcie umożliwi podjecie racjonalnych decyzji w sprawie korekt podziału terytorialnego państwa. Podkreślił także, że rząd nie będzie dokonywał żadnych zasadniczych zmian bez akceptacji społeczności lokalnych. W celu zapoznania się z opiniami mieszkańców Przemyśla przewidziane zostało spotkanie Zarządu Miasta, przewodniczącego Rady Miejskiej, przewodniczących klubów Rady Miejskiej, Rad Osiedlowych, przedstawicieli partii politycznych oraz związków zawodowych. Na spotkaniu przedstawiono ujemne skutki, jakie wywołane zostaną ewentualną fuzją powiatów grodzkiego i ziemskiego. Niemal wszyscy zebrani podzielili opinię zarządu miasta wyrażoną na posiedzeniu 5 lipca aby włączyć do tej dyskusji szeroką rzesze mieszkańców Przemyśla. Będą oni mogli wyrażać swoją opinię na ten temat w biurze rady miejskiej codziennie od 7.30 do 15.30. W związku z propozycją ministra przewodniczący rady miejskiej postanowił zwołać w przyszłym tygodniu nadzwyczajną sesję Rady Miejskiej, na której zostanie podjęta stosowna uchwała.

* W ciągu zaledwie ośmiu dni powstał album "Trwajcie w jedności. Wizyta Jana Pawła II we Lwowie". Publikacja zawiera ponad 200 zdjęć z papieskiej wizyty. Ich autorem jest znany rzeszowski fotografik Waldemar Sosnowski. Autorem scenariusza albumu jest Zbigniew Rybka. Publikacja ukazała się nakładem rzeszowskiego wydawnictwa LIBRA. W Przemyślu promocja albumu połączona z otwarciem wystawy fotografii odbyła się 12 lipca o godzinie 17 w Wieży Zegarowej.

Wielkie manewry...
* W sobotę i w niedzielę do Przemyśla zjechali miłośnicy "Dobrego Wojaka Szwejka". Dla uczestników spotkania przygotowano wiele atrakcji. W pierwszym dniu Czwartych Wielkich Manewrów Szwejkowskich zorganizowano m.in. turniej piłki plażowej "O kufel Józefa Szwejka". Można było spróbować swoich sił w Pierwszym Galicyjskim Konkursie Przeciągania Liny przez San. W tym konkursie zmierzyły się ze sobą reprezentacje Starego Miasta z Zasaniem. Wygrała ekipa Starego Miasta zabierając ze soba beczkę piwa. Do drugiego z wodnych konkursów, czyli Wyścigu Wanna 2001 zgłosił się tylko jeden zawodnik ale za to dysponował ponad stu letnią cynkową wanną, która na pewno pamięta czasy cesarza Franciszka Józefa. Podczas Pikniku Szwejkowskiego na Wzgórzu Zamkowym dowództwo nad manewrami przejął red. Leszek Mazan z Krakowa, świeżo awansowany na marszałka ck. Teatr Muzyczny z Gliwic pokazał wodewil "Dziewice u Szwejka". Zorganizowano ponadto konkurs Wolnego Palenia Fajki, konkurs na najpiękniejszy beret, loterie, giełdę staroci a także wybór regimentu szwejkowskiego i największego buta. W imprezie czynnie uczestniczył miłośnik Dobrego Wojaka Szwejka poseł Janusz Onyszkiewicz, który wygrał w niecodziennej dyscyplinie - wyścigu rowerowych rafek. Podczas imprezy prowadzona była akcja charytatywna na rzecz dzieci z Rudek na Ukrainie. Organizatorami Manewrów było: Przemyskie Stowarzyszenie Przyjaciół Dobrego Wojaka Szwejka oraz Miejski Ośrodek Kultury.

* W sobotę w Rzeszowie z udziałem premiera Jerzego Buzka odbyła się Regionalna Konwencja Wyborcza AWS Prawicy. Wezwanie, jakie będzie towarzyszyło temu ugrupowaniu w walce o parlamentarne mandaty to "Prawość - porządek - praca ". Zdaniem Jerzego Buzka osiągnięcia związane z wprowadzeniem czterech wielkich reform powinny zagwarantować tej partii wejście do parlamentu. Przewodniczący Solidarności Marian Krzaklewski apelował o zawarcie miedzy prawicowymi komitetami wyborczymi paktu o nieagresji. Podczas konwencji podpisano deklarację programową ugrupowań wchodzących w skład AWS Prawicy. Podczas spotkania przedstawiono kandydatów do parlamentu z Podkarpacia. Są wśród nich: Marian Krzaklewski, Józef Górny, Zbigniew Rynasiewicz, Zdzisław Pupa, Stanisław Zając, Krzysztof Kłak oraz Andrzej Kozioł.

* W sobotę na przejściu granicznym w Medyce funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali dwóch mężczyzn poszukiwanych listami gończymi. Pierwszy to mieszkaniec Śląska ścigany na mocy ustawy o zapobieganiu narkomanii. Poszukiwany był listem gończym wydanym przez Prokuraturę z Zielonej Góry. Drugi z zatrzymanych to obywatel Ukrainy. Poszukiwany był za rozbój listem gończym wydanym przez Sąd w Tomaszowie Lubelskim.

* W minionym tygodniu Sejm uchwalił dodatek dla rodzin wielodzietnych. Rodziny z trojgiem i więcej dzieci otrzymają 115 złotych na trzecie dziecko i każde kolejne bez względu na dochód. Będzie to świadczenie stałe wypłacane raz w roku. Aby go otrzymać rodzina musi spełniać pięć założeń: dzieci są przed ukończeniem 16 lat lub przed ukończeniem 20 lat, jeśli się kształcą lub ukończyły 20 lat w bieżącym roku, ale są w trakcie ostatniego lub przedostatniego roku nauki ukończyły 20 lat w ubiegłym roku, ale są w trakcie ostatniego roku nauki, albo są uprawnione do zasiłku pielęgnacyjnego. Dodatek zostanie wypłacony jesienią tego roku, a w następnych latach będzie waloryzowany. Osoby nie uprawnione do zasiłku rodzinnego będą musiały do 15 września każdego roku złożyć u pracodawcy lub w jednostce właściwej do wypłaty zasiłku rodzinnego udokumentowany wniosek o przyznanie wydatku.

* Jak co roku przemyskie Centrum Kulturalne organizuje kolorowe wakacje. Już od 10 lipca dzieci w wieku od 7 do 14 lat mogą uczestniczyć w zajęciach, które odbywają się w poniedziałki, środy i piątki od 10 do 13. W programie miedzy innymi: gry i zabawy ruchowe, projekcje filmów, wycieczki, zabawa w teatr oraz dyskoteka. Od 11 lipca natomiast rozpoczynają się wakacje w muzeum. Dyrekcja Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej zaprasza do zwiedzania ekspozycji, spotkania z pracownikami muzeum. Przygotowano także wycieczki oraz zajęcia plastyczne.

* Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Przemyślu organizuje 20 lipca w godzinach od 10 do 18 na przemyskim rynku akcję "Wstrzymaj falę cukrzycy". Będzie możliwe badanie bezpłatne poziomu cukru we krwi. Stowarzyszenie informuje, że wcześnie wykryta cukrzyca poddana intensywnemu leczeniu gwarantuje unikniecie wczesnych powikłań i kalectwa. Alarmujące są wyniki zgonów na cukrzycę na przestrzeni ostatnich trzech lat, a ostatnio lawinowo wzrasta liczba zachorowań na cukrzycę wśród dzieci i dorosłych. Bardziej szczegółowych informacji na temat akcji "Wstrzymaj falę cukrzycy" można uzyskać pod nr tel.670 - 39 - 79 w godzinach od 17 do 22 lub w siedzibie Zarządu Regionu PSD W Przemyślu przy ul. Słowackiego 17 w środy i piątki od 9 do 12, a w czwartki od 16 do 18.

Archikatedra ma nowy ołtarz.
* Czy wyobrażacie sobie, jak pięknie może wyglądać hiszpański marmur w tęczowym łuku? Jeśli nie, jest okazja, aby to sprawdzić. W bazylice archikatedralnej w Przemyślu jest nowy ołtarz. Wykonano go według projektu krakowskiego artysty Macieja Kauczyńskiego. Ołtarz wraz z amboną usytuowaną w tęczowym łuku prezbiterium. Zrobiono go z marmuru, sprowadzonego specjalnie z okolic Alicante w Hiszpanii. Na ołtarzu widnieją symbole czterech ewangelistów oraz płaskorzeźba przedstawiająca Chrystusa. Fundator nowego wystroju archikatedry nie ujawnił się i jego personalia owiane są tajemnicą.

* Uwaga, uwaga. Pilnie poszukiwany jest pewien osobnik. Oto jego rysopis: wzrost około 150 cm, sylwetka wychudzona, kończyny górne rozłożenie na boki, kończyna dolna - tylko jedna. Odzież szmaciana, poszarpana i gęsto okryta łatami. Na głowie poszukiwanego widnieje stary, przeważnie dziurawy kapelusz. Kim jest nasza zguba? Jest strachem na wróble, pilnie potrzebnym do kolekcji Muzeum Strachów Polnych w Lubeni koło Rzeszowa. Zgromadzono tam już blisko 80 eksponatów z całej Polski. Do kompletu brakuje strachów kaszubskich i wielkopolskich. I takich właśnie poszukujemy. Jeśli w wakacyjnych wędrówkach napotkacie właściwego stracha - nie zabierajcie go bez pozwolenia. Byłoby to uprowadzenie. o znalezisku poinformujcie Aleksandra Bielendę, który jest kustoszem Muzeum Strachów w Lubeni.

36 tysięcy pirackich płyt...
* 36 tysięcy pirackich płyt kompaktowych uszkodzili mechanicznie w piątek funkcjonariusze z Urzędu Celnego. Jako surowiec wtórny zostaną one odsprzedane za symboliczną złotówkę Związkowi Producentów Audio-Video w Warszawie. Obowiązujące obecnie przepisy nie zezwalają na całkowite niszczenie płyt, np. zgniecenie przez pojazdy gąsienicowe, jak to do niedawna praktykowano. Teraz można je jedynie uszkodzić, po czym za symboliczne kwoty sprzedać producentom, którzy z tego materiału wyprodukują nowe płyty. Niemal każdego dnia przemyscy celnicy zajmują nielegalnie wwożone do naszego kraju "piraty". Najczęściej znajdują je w skrytkach międzynarodowych pociągów, przyjeżdżających z Ukrainy. Jest już niemal regułą, że nikt z podróżnych nie przyznaje się do posiadania takiego towaru. Płyty są zajmowane, a następnie po orzeczeniu sądu - uszkadzane. Mechaniczne uszkodzenie polega na przecięciu ich w kilku miejscach piłą elektryczną. Nietrudno więc sobie wyobrazić, ile pracy kosztowało przemyskich celników uszkodzenie tym sposobem 36 tys. krążków CD.

* Instytut Pamięci Narodowej, oddział w Rzeszowie, ogłosił dwa konkursy. Pierwszy, pod hasłem "Historia naszego regionu w latach 1939-89", przeznaczony jest dla nauczycieli szkół średnich. Celem konkursu jest przygotowanie programów lub projektów edukacyjnych dotyczących Podkarpacia. Drugi konkurs - "Ocalić od zapomnienia" - skierowany jest do uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jego celem jest zebranie i opracowanie przez młodzież niepublikowanych wspomnień Sybiraków i relacji członków Podziemia oraz więźniów politycznych w latach 1944-89. Prace na obydwa konkursy można nadsyłać do 10 października na adres Instytutu Pamięci Narodowej, Komisja Ścigania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu, Rzeszów, Aleja Piłsudskiego 28.

Przemyśl, Sejny i Terespol...
* Przemyśl, Sejny i Terespol - te trzy nadgraniczne miasta połączone zostały za sprawą nauki. Wybrano je do przeprowadzenia badań dotyczących przedsiębiorstw i osób prowadzących działalność handlową w rejonach przygranicznych. Studenci i pracownicy Uniwersytetu Warszawskiego pod kierownictwem prof. Grzegorza Gorzelaka pracowali w Przemyślu w ramach projektu badawczego "Regiony Polski Wschodniej w zintegrowanej Europie - strategia 2002". W pracach studialnych uczestniczyli też urzędnicy z przemyskiego magistratu. Po co zorganizowano całe to przedsięwzięcie? Najogólniej mówiąc po to, aby wzmocnić pozytywne, a ograniczyć negatywne skutki integracji Polski z Unią Europejską. Aby tak się stało - władze miasta, gminy i województwa muszą przyjąć właściwe kierunki rozwoju gospodarki lokalnej. Właściwe kierunki to takie, które mają szansę uzyskać trwałą przewagę na rynku wschodnim.

Wnioski o unijne dotacje!
* Już od kilku dni rolnicy i przedsiębiorcy mogą składać wnioski o unijne dotacje w ramach pilotażowego programu rozwoju terenow wiejskich. Dofinansowane będą projekty, których efektem będzie tworzenie nowych miejsc pracy na wsi oraz projekty dotyczące ochrony środowiska. Na Podkarpacie trafi na ten cel ponad półtora miliona złotych. O, pieniądze mogą ubiegać się rolnicy, którzy chcą rozpocząć pozarolniczą działalność gospodarczą. Na ten cel mogą otrzymać, do 24 tysiecy złotych. Z pomocy maksymalnie do 144 tysięcy złotych mogą natomiast skorzystać przedsiębiorcy którzy utworzą na wsi nowe miejsca pracy . Projekty powinny dotyczyć przetwórstwa surowców naturalnych, działalności turystycznej, rzemiosła i drobnej wytwórczości. Gotowe wnioski o dofinansowanie można składać do końca sierpnia w podkarpackim regionalnym oddziale Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Rzeszowie.

* W regionie przeprowadzono policyjną akcję EKOLOGIA. Miała ona na celu wyeliminowanie z ruchu tych pojazdów, które nadmiernie zanieczyszczają środowisko. Zdaniem policji po naszych drogach jeździ wiele pojazdów trucicieli. W ubiegłym roku zatrzymano blisko tysiąc dowodów rejestracyjnych. Trzy czwarte z nich za nadmierną toksyczność spalin. Od początku tego roku zakwestionowano stan techniczny 170 pojazdów.

* Producenci z regionu mogą mieć problem ze sprzedażą ponad dwóch tysięcy ton rzepaku - tak wynika z szacunków Podkarpackiej Izby Rolniczej. Izba czyni starania, aby w ramach interwencji nadwyżki te skupiła Agencja Rynku Rolnego. Jednak choć pierwsze zbioru rzepaku mogą rozpocząć się już w przyszłym tygodniu nadal niewiadomo kto będzie prowadził skup.

Przemyskie trojaczki!
* 12 lipca w przemyskim Szpitalu Wojewódzkim przyszły na świat trojaczki. Dzieci urodziły się w ósmym miesiącu ciąży. Szczęśliwymi rodzicami trojki chłopców są państwo Joanna i Wiktor Kasprzykowie z Przemyśla.

* Komisariat w bibliotece w Rymanowie. Bibliotekarze zamienili się z policjantami, oczywiście chodzi tu o siedzibę. Komisariat Policji w Rymanowie przeniósł się do nowych pomieszczeń nad remizę Ochotniczej Straży Pożarnej dotychczas zajmowanych przez bibliotekę. Adaptacja trwała od lipca ubiegłego roku. Natomiast biblioteka przeprowadziła się do dawnych pomieszczeń Komisariatu. Jak twierdzą policjanci ich warunki pracy znacznie się poprawiły i nie da się ich porównać z dotychczasowymi. Uroczyste przekazanie budynku przez władze samorządowe odbyło się w minioną niedzielę w ramach obchodów 82. rocznicy powstania policji państwowej. Symboliczną wstęgę przeciął senator Jerzy Borcz, oraz posłowie Andrzej Kozioł i Józef Górny.

Jarosław

* Z okazji 20-rocznicy pierwszej pielgrzymki polskich rolników do Watykanu w Cieszacinie Wielkim koło Jarosławia odsłonięto pomnik Ojca Świętego Jana Pawła II. Poświęcił go metropolita przemyski arcybiskup Józef Michalik. Fundatorem pomnika jest Zygmunt Popiel. Jego autorem jest artysta Zbigniew Adamczyk. Podczas uroczystości arcybiskup Michalik poświęcił też dwa nowe dzwony w tym jeden został poświecony Ojcu Świętemu

Jest w nich jakaś siła!
* W niedzielę w Pruchniku odbył się II Wojewódzki Przegląd Orkiestr Dętych Ochotniczych Straży Pożarnych. Przegląd rozpoczął się przemarszem orkiestr przez miasto. Na miejscowym stadionie sportowym wystąpiło 12 orkiestr między innymi z Mielca, Brzozowa, Krzywczy i Gaci. Widzom najbardziej podobał się wykonany wspólnymi siłami Marsz Słowiański na 450 instrumentach.

* Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa podpisała umowę z Politechniką Lubelską o uruchomieniu od przyszłego roku akademickiego specjalności informatyka stosowana. Wśród państwowych uczelni w naszym regionie, jarosławska jest drugą, która będzie kształcić studentów w tej specjalności. Na informatyce naukę podejmie 210 osób: 90 zaocznie, 120 w trybie dziennym - pierwsi od października br., drudzy od stycznia 2002 r. Studia licencjackie będą trwały 3 lata. Jest możliwość kontynuacji nauki na uzupełniających studiach magisterskich. Nauka na studiach dziennych jest bezpłatna. Czesne na zaocznych wynosi 1,1 tys. za semestr. Obecnie na uczelni studiuje 3 tys. osób. Tyle samo nowych zostanie przyjętych od października. Oprócz informatyki, istniejąca od trzech lat uczelnia prowadzi kilka innych specjalności: ekonomikę i organizację gospodarki żywnościowej, gospodarkę turystyczną i hotelarstwo oraz rachunkowość i finanse przedsiębiorstw. Na wszystkie są jeszcze wolne miejsca. Na studia dzienne dokumenty można składać do 13 lipca, na zaoczne do 7 września.

* Przedstawiciele władz Radymna i Velkich Kapusan ze Słowacji podpisali deklarację o współpracy. Strony zobowiązały się do nawiązania bliższych kontaktów na płaszczyźnie gospodarczej, kulturalnej, oświatowej, sportowej i turystycznej. Velke Kapuszany to słowackie miasteczko liczy 10 tysięcy osób i leży na południu kraju, na wschód od Koszyc. W pobliżu Velkich Kapusan rozwija się przemysł energetyczny i petrochemiczny. Samo miasteczko jak i cała jego okolica - słyną z produkcji wina.

Lubaczów
* Na 9 mln złotych oszacowano wstępnie straty spowodowane przez nawałnicę, która przeszła przez Lubaczów. Najbardziej ucierpiały Nowe Sioło, Dachnów, Gorajce, Brusmno, Polanka. Nawalnica trwała około 20 minut, ale przez ten czas zniszczyła 4 tys. ha upraw rolnych, zerwała linie energetyczne, uszkodziła zabudowania mieszkalne, powaliła dziesiątki drzew. Starosta lubaczowski Józef Michalik zwrócił się do premiera i wojewody podkarpackiego o zabezpieczenie w budżecie państwa sumy 9 mln złotych na wypłatę odszkodowań. Najstarsi mieszkańcy tego regionu nie pamiętają, aby kiedykolwiek spadł tam grad o średnicy 5 cm.

Przeworsk
* Społeczni członkowie zarządu miasta Przeworska oprócz miesięcznego ryczałtu w wysokości 570 zł pobierają diety za posiedzenia rady miasta oraz prace w komisjach stałych rady. Sprawą tą zajęła się komisja rewizyjna, która próbuje wyjaśnić, czy należą im się podwójne apanaże. Członkowie komisji rewizyjnej uważają, że nieetatowi członkowie zarządu miasta niesłusznie pobierają podwójne wynagrodzenia: miesięczny ryczałt w wysokości 570 zł oraz diety za posiedzenia rady miasta - 92 zł i prace w komisjach stałych rady - 46 zł. Chociaż ustawa o samorządzie gminnym z 8 marca 1990 roku nie regulowała jednoznacznie tej kwestii, a tylko wskazywała, że radnym przysługują diety uchwalane przez radę, jednak wystarczyło to samorządom miejskim i powiatowym w Jarosławiu, Przemyślu i Lubaczowie i władzom powiatowym w Przeworsku, by jednoznacznie zinterpretować ten przepis. Władze Przeworska tłumaczą go zupełnie inaczej, zwłaszcza że wprowadzona w maju nowelizacja ustawy naniosła kolejne zmiany. Pracownik wydziału prawnego Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego wyjaśnia, że gdyby w tych uchwałach był zapis, że radnym, którzy pełnią jakieś funkcje w radzie, przysługują zarówno miesięczne ryczałty jak i odrębne diety za posiedzenia rady i prace w komisjach, wszystko byłoby zgodne z prawem. Gdy takiego zapisu nie ma, podwójne diety są pobierane nielegalnie. A uchwały przeworskiej rady miasta z 1999 roku zostały zapisane jednoznacznie. Przyznają one członkom zarządu 75 proc. najniższego wynagrodzenia za każdy miesiąc, przewodniczącemu 80 proc., jego zastępcy 23 proc. oraz radnym diety za sesje - 12 proc. i za prace w komisjach 6 proc. Nie ma tam zapisów, że ci, którzy pełnią funkcje w radzie pobierają i ryczałt i diety.

Kronika Policyjna

Napad na kantor...
* 13 lipca kilka minut po godzinie 5 miał miejsce napad na jeden z przemyskich kantorów przy ulicy Sportowej. Właściciel kantoru 48-letni Andrzej Ch. Został postrzelony przez nieznanych sprawców z broni palnej w głowę. Kula utkwiła w mózgu. W bardzo ciężkim stanie przewieziony został do szpitala w Przemyślu a następnie do szpitala wojskowego w Rzeszowie. Z kantoru zginęły pieniądze. Jak powiedział nam nadkomisarz Jan Faber są świadkowie napadu. Trwają intensywne czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawców.

* Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło w Cieszanowie na ulicy Kościuszki. 78 letnia kobieta kierując rowerem nie zachowała ostrożności i została potrącona przez ciągnik. Na skutek doznanych obrażeń kobieta zmarła na miejscu.

* W Majdanie Sieniwaskim 15-latek kierujący bez uprawnień motocyklem potrącił 6 -letnią dziewczynkę. Dziecko ze wstrząśnieniem mózgu i złamanym obojczykiem przewiezione zostało do szpitala.

* Na ulicy Bandurskiego w Jarosławiu będący pod wpływem alkoholu 27 letni mężczyzna kierując bez uprawnień oplem vectrą podczas manewru skręcania wyjechał na lewy pas jezdni i potrącił jadącego z naprzeciwka 37 letniego rowerzystę. Kierujący rowerem doznał złamania kości podudzia i odwieziony został do szpitala.

* W sobotę w godzinach popołudniowych z nieznanych przyczyn wybuchł pożar w miejscowości Bachów Krążki gmina Krzywcza. Ogień doszczętnie strawił stodołę i stajnię. Straty oszacowano na 20 tysięcy złotych. Do podobnego pożaru doszło kilka dni wcześniej w Bachowie. Tu straty oszacowano na 21 tysięcy. Przyczyną pożaru było wyładowanie atmosferyczne.

* Podczas kąpieli w stawie w Tesinie koło Przeworska utonął 44-letni mieszkaniec powiatu przeworskiego. Mężczyznę wyciągnięto na brzeg. Mimo prób reanimacji nie udało się go uratować.

* W jednym z przemyskich warsztatów samochodowych funkcjonariusze Straży Granicznej znaleźli 260 litrów spirytusu wartości ponad 25 tysięcy złotych. Oprócz alkoholu ujawniono blisko 70 plastikowych karnistów, 9 beczek o pojemności od 50 do 200 litrów oraz 20 litrów wody destylowanej. Na miejscu zatrzymano obywatela Ukrainy, który przyznał się do prowadzenia nielegalnej rozlewni.

Reklama