Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 19.05-25.05.2001 r.

Przemyśl

Kolejne laury Elektromechaniki...
* W piątek na zakończonej Polskiej Wystawie Narodowej Polexsport Kaliningrad 2001 Elektromechanika Lis - Oświetlenie otrzymała główną nagrodę prezydenta Polsko - Litewskiej Izby Gospodarczej rynków wschodnich statuetkę Wstęgą Niemna za najciekawszą ofertę targową. Była to ta sama oferta lamp, którą przemyska firma zaprezentowała dwa tygodnie wcześniej na międzynarodowych targach we Frankfurcie nad Menem. Znalazły się w niej wszystkie nagrodzone w ubiegłym roku linie wzornicze: Magda, Renesans i Wiola oraz najnowsze modele przygotowane specjalnie na tegoroczne imprezy targowe: Wodospad, Bukiet, Anturium i Czajka.

* W Przemyślu na zaproszenie koła Przymierza Prawicy oraz Regionu Podkarpackiego Młodych Konserwatystów AWS przebywał lider Przymierza Prawicy poseł Wiesław Walendziak. Podczas spotkania z mieszkańcami miasta poseł Walendziak stwierdził, że nadszedł odpowiedni moment na weryfikacje pierwszych postaci AWS a w wyborach partie prawicowe powinny postawić na silne sprawdzone osobowości takie jak Lech Kaczyński i Marek Biernacki. Zdaniem lidera PP gdyby w wyborach doszło do głębokiej porażki prawicy jej konsekwencje mogłyby być tragiczne nie tylko dla samej prawicy, ale i dla całej polskiej demokracji.

* W Zespole Szkół Ekonomicznych w Przemyślu odbył się finał konkursu matematyczno - przyrodniczego. Konkurs miał na celu przygotowanie gimnazjalistów do testu kompetencyjnego. W turnieju wzięło udział 6 drużyn pięcioosobowych z gimnazjum numer 1, 3 i 5. Pierwsze miejsce wywalczył zespół z gimnazjum numer 3. Wszyscy uczestnicy obdarowani zostali nagrodami. Kolejny konkurs odbędzie się w przyszłym roku i być może udział w nim wezmą reprezentanci wszystkich przemyskich gimnazjów.

* Od przyszłego roku szkolnego w Przemyślu będą działały dwa internaty: w Zespole Szkół Elektronicznych i Ogólnokształcących oraz w Zespole Szkół Technicznych. Zarząd Miasta Przemyśla uważa, że ilość miejsc kwaterunkowych w internatach i w bursach w znacznej mierze przekracza potrzeby w zakresie organizowania opieki dla dzieci i młodzieży dojeżdżającej do szkół funkcjonujących na terenie miasta. Prezydent Marian Majka twierdzi, że internaty tracą swój charakter wynikający z przepisów prawnych i założeń statutowych i przyjmują rolę burs międzyszkolnych oraz akademików. Taka sytuacja zdaniem władz Przemyśla jest niekorzystna z wychowawczego punktu widzenia, a poza tym zmniejsza się liczba młodzieży korzystającej z internatów, co powoduje podejmowanie działań zmierzających do dostosowania bazy do aktualnych potrzeb.

Gdzie do szkoły po reformie?
* W latach 2002 -2003 wchodzą nowe zasady edukacyjne. W myśl reformy nie będzie już szkół ponadpodstawowych, a ponadgimnazjalne. Powstaną 3 - letnie licea profilowane i szkoły zawodowe 2, 2,5 - letnie. Te ostatnie będą kształcić 20% młodzieży a 80% młodzieży będzie kończyć edukację maturą. Samorząd Przemyśla, w związku z wdrażaniem reformy edukacji, przewidział dwa warianty działań. Pierwszy z nich mówi, że w Przemyślu powstanie 13 liceów profilowanych (w tym 2 w szkołach specjalnych) oraz 5 szkół zawodowych. Maksymalna liczba osób w oddziale klasowym ma wynosić 28 osób. Z kolei 2 wariant przewiduje utworzenie 12 liceów profilowanych (w tym 2 w szkołach specjalnych) i 7 szkół zawodowych ( w tym 3 w szkołach specjalnych). Będzie też lepiej wykorzystana baza szkół - dzieci będą uczyły się na zmiany. Ostateczna decyzja dotycząca wyboru jednego z dwóch wariantów musi zapaść do 1 września 2001 roku.

* Blisko 2 i pół milionów złotych otrzymają Podkarpackie samorządy na remont wiejskich szkół i świetlic. O finansowe wsparcie z Banku Światowego stara się ponad 100 gmin z całego regionu. W związku z tym, iż wiadomo, że pieniędzy nie starczy dla wszystkich wojewódzki komitet sterujący do końca maja przygotuje tak zwaną rankingową listę projektu. Główne kryteria, którymi kierować się będzie komitet przy wyborze gmin to wysokość ich dochodów, wielkość bezrobocia oraz przydatność inwestycji.

Zapraszamy na Dzień Dziecka!
* 1 czerwca to Dzień Dziecka. Dlatego też Wydział Kultury, Sportu i Turystyki UM w Przemyślu wraz z Duszpasterstwem Młodzieży Archidiecezji Przemyskiej, harcerzami, Stowarzyszeniem Wspierania Niesłyszących, Centrum Kulturalnym i Klubem Salezjańskim zapraszają maluchów i młodzież na boisko przy ul. Bpa Glazera, gdzie 1 czerwca, od godziny 13. 30 Odbędzie się festyn rekreacyjno - rozrywkowy. 2 czerwca na przemyskim rynku - kolejny festyn od godziny 10 rano. O tej samej godzinie na osiedlu Rycerskie rozpocznie się impreza zatytułowana "Dziecinada", a na przystani harcerskiej od 14 - impreza rekreacyjna organizowana przez harcerzy. 3 czerwca w Przemyślu gościć będzie zespól Arka Noego. Koncert rozpocznie się o godzinie 16.

Zielony Rynek pod dachem.
* Szykują się poważne zmiany na Zielonym Rynku w Przemyślu. Przemyskie Stowarzyszenie Kupieckie, zwróciło się do Zarządu Miasta Przemyśla z prośbą o zezwolenie na częściowe zadaszenie Zielonego Rynku. Zadaszenie ma poprawić warunki pracy handlującym i ułatwić dokonywanie zakupów mieszkańcom miasta. Stowarzyszenie planuje również podłączenie oświetlenia, co umożliwi wydłużenie godzin handlu i spowoduje zatrudnienie nowych pracowników. Deklaruje również pokrycie części kosztów przedsięwzięcia.

* Funkcjonariusze Straży Granicznej, prowadzący rutynową kontrolę drogową przy wjeździe do Przemyśla, zatrzymali trzy polskie busy przewożące obywateli Ukrainy. W bagażach pasażerów znaleziono prawie 10 tys. paczek papierosów i 800 litrów alkoholu o wartości ponad 40 tys. zł. Natomiast tego samego dnia kontrolerzy z Barwinka udaremnili przemyt na Słowację samochodu toyota o wartości 23 tys. zł.

10-lecie BOSG.
* Obchody 10-lecia Bieszczadzkiego Oddziału SG ukazały, że siłą naszych pograniczników jest nie tylko dobrej klasy sprzęt, lecz też kwalifikacje. Przekonali się o tym ci, którzy 19 maja wybrali się na stadion Polonii. Sprawność i umiejętności godne doborowego oddziału antyterrorystycznego zaprezentował pluton specjalny. Brawa zbierali przewodnicy psów służbowych i ich posłuszni podopieczni, niezawodni np. w wykrywaniu narkotyków i materiałów wybuchowych. Podobała się również konna grupa manewrowa. Efektowne pokazy zakończył desant skoczków spadochronowych z pokładu śmigłowca Mi-2. Można też było poznać sprzęt używany w służbie granicznej i spróbować... jubileuszowej grochówki. Pokazy były kulminacyjnym punktem uroczystości rozpoczętych mszą świętą. Biskup Bolesław Taborski poświęcił znak SG, umieszczony na filarze nawy głównej kościoła garnizonowego. Po mszy, na Rynku, zebrali się funkcjonariusze BOSG z 17 strażnic. Przyjechali pogranicznicy z Ukrainy i Słowacji. Wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Kazimierz Ferenc i wojewoda Zbigniew Sieczkoś pogratulowali jubilatom wyników w służbie, zwłaszcza skuteczności w zwalczaniu nielegalnej migracji i przemytu. Wyrażono uznanie za ciągły postęp w realizacji programu zmierzającego do dostosowania się do standardów UE.

* W Młodowicach odbył się zjazd gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych we Fredropolu. W trakcie spotkania podsumowano sześcioletni dorobek kończących kadencję władz związku oraz dokonano wyboru nowego składu Zarządu Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych. Na prezesa zarządu delegaci wybrali Zbigniewa Żaka, który zastąpił ustępującego z tej funkcji Zenona Wasyłeczkę.

* W szkole podstawowej w Miękiszu Starym odbyło się oficjalne otwarcie multimedialnej pracowni do nauki języka niemieckiego,. Pracownia wyposażona jest w 10 nowoczesnych stanowisk komputerowych z multimedialnym oprogramowaniem do języka niemieckiego. Jest to już czwarta tego typu pracownia otworzona w ciągu ostatnich dwóch lat na terenie gminy Laszki. Gmina ta od dwóch lat prowadzi współprace z niemiecką gminą Peissen i to właśnie dzięki tej współpracy możliwe było udzielenie pomocy finansowej przez Fundację Współpracy Polsko - Niemieckiej w Warszawie.

Jarosław

Narkotykom - NIE!
* W Jarosławiu odbyło się kolejne posiedzenie Powiatowej Rady Profilaktyki Uzależnień. Przewodnicząca rady Ewa Cenart zrelacjonowała przebieg akcji profilaktyczno - informacyjnej przeprowadzonej w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie powiatu. Akcja ta prowadzona jest od marca. Ma formę cotygodniowych szkoleń dla nauczycieli i pedagogów na temat profilaktyki uzależnień wśród dzieci i młodzieży. Podczas posiedzenia opracowano koncepcję przeprowadzenia przy udziale księży akcji informacyjnej skierowanej do dzieci i rodziców w związku ze zbliżającymi się wakacjami. Według księdza prałata Aleksandra Kustry okres wakacji jest najniebezpieczniejszym okresem inicjacji narkotykowej u młodzieży. Akcja w formie apelu odczytanego w kościołach podczas mszy świętej zdaniem członków rady profilaktyki będzie mogła w znaczny sposób wpłynąć na uczulenie społeczeństwa na zagrożenia, jakie niosą za sobą narkotyki.

* Wydział Promocji i Rozwoju Gospodarczego Starostwa powiatu jarosławskiego wydał książkę autorstwa Jerzego Bauera pod tytułem "Legendy nadsańskie - Jarosław i okolice". Autor urodził się w 1934 roku w Krakowie. Ma na swoim koncie takie książki jak: "Zbójecka karczma", "Pamiętniki polskie", oraz liczne publikacje w "Życiu Literackim", "Szpilkach" i "Słowie Polskim". "Legendy nadsańskie" - to opis minionych epok. Książka, która poprzez nawiązanie do historii oraz legend ma stanowić promocję tego zakątka kraju jest bezpłatna. Trafi przede wszystkim do szkół, bibliotek, domów dziecka, ośrodków szkolno - wychowawczych i muzeów. Jej wydanie było możliwe dzięki finansowemu wsparciu Fundacji na Rzecz Euroregionu Karpaty.

* Z inicjatywy starosty Mieczysława Kasprzaka przy współpracy z Fundacją imienia Stefana Batorego w powiecie jarosławskim powstał punkt pomocy ofiarom przemocy. Działa on przy Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie mieszczącej się w budynku starostwa przy ulicy Jana Pawła II. Czynny jest w każdy czwartek w godzinach od 14 do 16. Mogą zgłaszać się tu wszystkie osoby w tym także dzieci będące ofiarami przemocy fizycznej i psychicznej. Na potrzeby punktu starostwo przeznaczyło mieszkanie, w którym przez określony czas będą mogły przebywać osoby lub rodziny będące ofiarami przemocy, korzystając jednocześnie z pomocy prawnej, psychologicznej i socjalnej.

Lubaczów

Dyskusja o Roztoczu.
* W Horyńcu Zdroju zorganizowana została dwudniowa, międzynarodowa konferencja poświecona ochronie środowiska naturalnego i dziedzictwa kulturowego na Roztoczu. W spotkaniu uczestniczyli przyrodnicy, ekonomiści, muzealnicy i historycy, społecznicy reprezentanci samorządów powiatów: lubaczowskiego, jarosławskiego i tomaszowskiego oraz rejonu jaworowskiego na Ukrainie. Podczas posiedzenia stwierdzono, że granica nie może być przeszkodą w ochronie rzek, powietrza, prowadzenia monitoringu i likwidowaniu zagrożeń ekologicznych.

Są pieniądze dla Baszni...
* Wszystko wskazuje na to, że problem porzuconej kopalni siarki w Baszni zostanie już niedługo rozwiązany. Do końca tego roku specjaliści z Ośrodka Badawczo - Rozwojowego Przemysłu Siarkowego Siarkopol w Tarnobrzegu mają opracować program rekultywacji kopalni. Na przygotowanie prac rekultywacyjnych zarezerwowano w budżecie państwa 750 tysięcy złotych. Prace mają ruszyć w przyszłym roku.

Kronika Policyjna

* W piątek w Płazowie koło Lubaczowa 29 letni obywatel Ukrainy kierując volkswagenem busem zatrzymał się aby wymienić koło. Po wyjściu z samochodu okazało się, że w ogumieniu tkwią metalowe kolce, które ktoś celowo rozsypał na jezdni. W pewnym momencie podeszło do niego czterech agresywnie zachowujących się mężczyzn. Przestraszony Ukrainiec pomimo przebitych kół wsiadł do samochodu i uciekł. W Lubaczowie zgłosił się na policję i poinformował o zdarzeniu.

* W sobotę w Przemyślu nieznani sprawcy skradli zaparkowanego na ulicy Wilsona mercedesa. Właściciel straty oszacował na 40 tysięcy złotych.

* W miniony weekend na drogach byłego województwa przemyskiego doszło do trzech wypadków w wyniku, których 3 osoby zostały ranne. W Bolestraszych 9 letni chłopczyk kierując rowerem nie zachował ostrożności i wjechał wprost pod koła moskwicza. Dziecko z obrażeniami głowy przewiezione zostało do szpitala.

* W sobotę na jednej z posesji w Skopowie wybuchł pożar. Ogień doszczętnie strawił stodołę oraz znajdującą się w niej słomę i siano. Straty oszacowano na 20 tysięcy złotych. Najprawdopodobniej przyczyną pożaru było zwarcie w instalacji elektrycznej.

Tekstylni bandyci!
* W nocy z soboty na niedzielę w Krównikach czterej zamaskowani mężczyźni wdarli się na teren hurtowni i do mieszkań służbowych dozorców pilnujących teren. Sprawcy skrępowali dozorców i ich rodziny taśmą samoprzylepną. Następni skradli z ich mieszań telewizor, złotą biżuterię pieniądze, telefon komórkowy i dokumenty. Potem wycieli kratę w oknie hurtowni weszli do środka i zabrali 130 par ubrań, 80 par spodni, 10 garsonek, 100 koszul i 27 zegarków. O łącznej wartości około 87 tysięcy złotych. Odjechali należącym do jednego z dozorców samochodem marki tico. Trwają intensywne czynności zmierzające do ustalenia i zatrzymania sprawców napadu.

Reklama