Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 31.03-06.04.2001 r.

Przemyśl

* 1 kwietnia w Przemyślu odbył się Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego o Puchar Ziemi Przemyskiej zorganizowany przez Stowarzyszenie Taneczne BON -TON oraz Klub Tańca Towarzyskiego A-Z. Impreza była bardzo udana dla przemyskich tancerzy. W kategorii wiekowej powyżej 15 lat w klasie C styl standard zwyciężyła para Artur Ledziński i Magdalena Nowak i tym samym para ta została przeklasyfikowana w stylu tanecznym do klasy B. W kategorii od 14 do 5 klasa E pierwsze miejsce zdobyła para Piotr Wierzbicki i Ewelina Siara. Natomiast Bartosz Siara i Paulina Szybiak zajęli 3 miejsce w klasie D styl standard. W tej samej klasie i w tym samym stylu, ale w kategorii powyżej 15 lat również na trzecim miejscu znaleźli się Łukasz Uruski i Magdalena Wołczyk. I jeszcze jedno trzecie miejsce. W kategorii wiekowej do 9 lat zdobyła je para Miłosz Mazur i Agata Kaczmarz. Najmilszymi parami turnieju zostali Michał Get i Ewelina Rachalska oraz Paulina Szybiak i Piotr Siara. Do udziału w turnieju zaproszeni zostali zawodnicy ze 150 klubów z całej Polski. Celem turnieju jest miedzy innymi popularyzacja tańca towarzyskiego, jego walorów artystycznych i wychowawczych, podniesienie poziomu artystycznego par tanecznych drogą turniejowej konfrontacji. Część dochodu z biletów przeznaczona została na leczenie chorej na białaczkę 16-letniej Sabiny Kosiańskiej.

* W Krasiczynie odbyło się trzydniowe Forum Młodej Przedsiębiorczości. Tematem obrad był rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Wykłady prowadzili naukowcy z Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania w Przemyślu. Głównym tematem trzydniowego spotkania był "Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw". W sobotę odbyło się posiedzenie założycielskie, podczas którego przyjęto statut stowarzyszenia oraz wybrano skład osobowy zarządu i pozostałych organów statutowych stowarzyszenia. Prezesem zarządu Stowarzyszenia Forum Młodej Przedsiębiorczości został Marek Mucha.

Kolejne gminy w programie SAPARD.
* Ministerstwo rolnictwa i rozwoju wsi zgodziło się na rozszerzenie obszaru wdrażania pilotażowego projektu rolno - środowiskowego, który będzie realizowany na Podkarpaciu w ramach programu SAPARD. Wcześniej do tego projektu wytypowano powiaty bieszczadzki i sanocki oraz mikroregion Doliny Strugu. Wicewojewoda podkarpacki Marek Kuchciński wystąpił jednak do ministerstwa rolnictwa z projektem objęcia także gmin z powiatu przemyskiego: Krasiczyn, Birczę i Fredropol. Pilotażowy projekt ma zachęcać do stosowania w rolnictwie takich metod, które służą ochronie przyrody i krajobrazu i jest kontynuacją projektu PHARE 99. W ramach obecnego programu rolnicy będą mogli uzyskiwać finansowe premie za usługi na rzecz ochrony środowiska i za zastosowanie takich metod w rolnictwie ekologicznym, które wykraczają poza powszechnie stosowane praktyki rolnicze.

Zacieśnianie współpracy.
* W starostwie powiatowym w Przemyślu przebywa z dwudniową roboczą wizytą Piotr Komar przewodniczący rejonowej administracji państwowej w Żółkwi na Ukrainie wraz z towarzyszącymi osobami. Wizyta jest kontynuacją współpracy, którą powiat przemyski rozpoczął w 1999 roku. Delegacja z Ukrainy spotkał się z kierownictwem administracji samorządowej powiatu, z kierownictwem Regionalnej Izby Gospodarczej i Niezależnego Forum Prywatnego Biznesu. Podczas spotkania ze starostą przemyskim Mariuszem Grzedą nastąpiło podpisanie protokołu wykonawczego na rok 2001 dotyczący realizacji zadań wynikających z porozumienia o współpracy międzyregionalnej zawartej w ubiegłym roku miedzy powiatem przemyskim a rejonem Żółkwi.

* 42. funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej, którzy od lutego odbywali szkolenie złożyło w sobotę uroczyste ślubowanie. Za wzorową postawę komendant oddziału major Piotr Drużdż wyróżnił listami pochwalnymi i trzydniowymi urlopami Grzegorza Górskiego z Jarnowic, Krzysztofa Kubiaka z Łodzi, Michała Poczętego z Nagłowic i Tomasza Sowę z Nienadowej.

* W Przemyślu zakończyła się trwająca, kilkanaście dni akcja wyłapywania żab dla których jest to okres składania skrzeków. Od lat najwięcej jest ich na ulicy Sanockiej. Tam mają swoją ścieżkę, którą kierują się w stronę Sanu. Do akcji, którą kierowali z ramienia Przemyskiego Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt Marcin Salwicki i Aneta Gerczak włączyło się około dwudziestu osób. Młodzi ludzie na dość ruchliwej ulicy ustawili trójkąt ostrzegawczy oraz tabliczkę "Uwaga żaby". Następnie żabki przenoszone były w pudełkach na drugą stronę ulicy. Reakcje kierowców były różne. Jedni ze zrozumieniem przystawali dając żabom czas na opuszczenie jezdni inni nie zwalniając przejeżdżali nie zważając na to, że na jezdni są ludzie. Dzięki zorganizowanej po raz pierwszy w Przemyślu akcji udało się uratować ponad dwa tysiące tych pożytecznych płazów.

* Na Zamku Kazimierzowskim w Przemyślu ogłoszono wyniki szóstej edycji konkursu Ośmiu Wspaniałych. Młodzi przemyślanie zgłoszeni do konkursu przez wychowawców i pedagogów przemyskich szkół prezentowali swoje osiągnięcia i pozytywne cechy charakteru podczas przesłuchań prowadzonych w Urzędzie Miejskim. Dyplomy laureatów oraz odznaki Ośmiu Wspaniałych otrzymali: Joanna Turek, Miłosz Bereś, Sylwia Kisięlica, Paweł Jakubiszyn, Agnieszka Pasek, Joanna Łamasz, Marcin Domagalski i Wojciech Porada. Spośród Ośmiu Wspaniałych kapituła wytypowała przedstawiciela laureatów do konkursu ogólnopolskiego. Przemyśl reprezentować będzie Wojciech Porada uczeń trzeciej klasy Zespołu Szkół Ekonomicznych.

Jeżeli nie wiadomo o co chodzi...
* Zgodnie z decyzją prezydenta miasta Przemyśla od pierwszego kwietnia nie miały być pobierane opłaty za parkowanie w mieście. Z decyzja tą nie chce się zgodzić administrator płatnych parkingów, czyli Niezależne Forum Prywatnego Biznesu. Obecnie dochodzi do absurdu. Dzwonili do Radia HOT zdenerwowani słuchacze przedstawiając takie oto sytuacje. Na przykład na parkingu przy ulicy Wałowej do parkującego kierowcy podchodzi inkasent żądający opłaty. W tej samej chwili podchodzi Straż Miejska i tłumaczy kierowcy, że parking jest bezpłatny. Co robić - pytają nas słuchacze? Z tym pytaniem radzimy zwrócić się do prezydenta miasta Przemyśla.

* Blisko 5-ciu milionów złotych zabraknie w tym roku na Podkarpackie szkolnictwo. Rządowa subwencja powinna w tym roku wynieść ponad 34 miliony złotych. Ministerstwo edukacji przyznało tylko 29 milionów. Zdaniem przedstawicieli samorządów lokalnych kwota ta pokrywa niewiele ponad 70 procent potrzeb zgłaszanych przez szkoły.

* Od blisko trzydziestu w Łopuszce Wielkiej, gmina Kańczuga w budynkach byłej Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska magazynowanych jest kilka ton przeterminowanych środków ochrony roślin. Przed dwoma tygodniami kontrolę na tym terenie przeprowadzili inspektorzy Wydziału Ochrony Środowiska oraz pracownicy stacji sanitarno - epidemiologicznej. Po inspekcji wydano decyzje o natychmiastowym zabezpieczeniu i unieszkodliwieniu pestycydów. Władze gminy Kańczuga zapewniają, że wkrótce uporają się z tym problemem. Prowadzone są już rozmowy z firmą, która usunie odpady, które byłyby zneutralizowane na terenie Holandii.

* 600 tysięcy złotych zamierza przeznaczyć urząd marszałkowski na promocje Podkarpacia na tegorocznej wystawie EXPO w Hanowerze. Połowa pieniędzy pochodzić będzie z budżetu województwa. Pozostałe pieniądze samorządowcy chcą pozyskać od przedsiębiorców z regionu.

Prezes ZPP zatrzymany przez UOP!
* Andrzej B. zanim został prezesem Zakładów Płyt Pilśniowych S.A. w Przemyślu, był już prezesem zarządu Zamojskich Fabryk Mebli. To właśnie sposób zarządzania zamojską spółką spowodował wydanie przez prokuraturę nakazu jego aresztowania. W czwartek, 29 marca, Andrzej B. zatrzymany został przez funkcjonariuszy UOP w Katowicach, a następnie przewieziony do Zamościa i osadzony tymczasowo w tamtejszym areszcie. Podobny los spotkał także przewodniczącego Rady Nadzorczej ZFM SA Dariusza P. Zamojskie Fabryki Mebli SA jeszcze latem ubiegłego roku były dobrze prosperującą spółką, której pracownicy, dzięki intratnym kontraktom z zagranicznymi odbiorcami, z optymizmem patrzyli w przyszłość. Niestety, dzięki wykupieniu kontrolnego pakietu akcji, do władzy w ZFM weszli ludzie, których metody zarządzania przedsiębiorstwem z dobrem zakładu niewiele miały wspólnego. Za pieniądze spółki zakupione zostały luksusowe samochody (2 mercedesy i 4 audi) o łącznej wartości około 2 mln zł. Pod koniec czerwca 2000 r. Zamojskie Fabryki Mebli, za sumę prawie 7,5 mln zł kupiły od Narodowych Funduszy Inwestycyjnych 58,07 procent akcji Zakładów Płyt Pilśniowych S.A. w Przemyślu, stając się ich rzeczywistym właścicielem. Na wszystkie te zakupy ZFM zaciągały kredyty bankowe, a za podjętymi decyzjami stał m.in. Andrzej B. Gdy kredyty trzeba było spłacać, zaczęły się kłopoty, które w końcu uderzyły w załogę firmy. W połowie lutego decyzją Rady Nadzorczej Zakładów Płyt Pilśniowych SA w Przemyślu Andrzej B. został, na miejsce odwołanego Jana Ozimka, prezesem zarządu jeszcze jednej spółki. 7 marca pojawił się na krótko w Przemyślu, spotkał ze związkowcami z "Solidarności" i obiecał kolejne, konkretne spotkanie pod koniec miesiąca. Do tego spotkania już nie doszło i najprawdopodobniej nie dojdzie. Na wniosek komitetu strajkowego ZFM SA zamojska prokuratura przeprowadziła dochodzenie i w końcu wydała nakaz aresztowania Andrzeja B. oraz Dariusza P. pod zarzutem działania na szkodę spółki. 26 marca rozpoczął się w ZFM okupacyjny strajk rotacyjny po tym, gdy dwa dni wcześniej 50 pracowników pocztą kurierską otrzymało do domów zwolnienia z pracy. Wzburzeni robotnicy, pokonując grupę specjalnie wynajętych ochroniarzy, szturmem wtargnęli na teren zakładu, rozpoczynając jego okupację. Powołany komitet strajkowy wystosował do zarządu szereg postulatów (m.in. dotyczących anulowania zwolnień, wypłaty regulaminowej premii i podwyżek), ale wiceprezes zarządu Anna Dub uznała działania strajkujących za nielegalne. Nie skorzystała też z oferty misji mediacyjnej ze strony prezydenta Zamościa Marka Grzelaczyka.

* Na przełomie września i października zostanie wydana nowa książka telefoniczna dla abonentów z województwa podkarpackiego. Na nowy spis telefonów złożą się cztery książki. W czwartej obejmującej rejon wschodni znajdą się abonenci z byłego województwa przemyskiego. Każdy ze spisów ma zawierać część informacyjną, alfabetyczny spis abonentów i firm oraz reklamowe strony firm i instytucji.

* Siostry ze Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych zamierzają pozwać do sądu swoich pracodawców, którym postawiły jednak warunek do 10 kwietnia żądają wypłaty 203 złotych podwyżki. Tylko nieliczne szpitale i Zakłady Opieki Zdrowotnej wywiązały się z zobowiązań ustawowych o obowiązku zwiększenia pracownikom wynagrodzeń. Zdaniem dyrektorów szpitali i ZOZ-ów pieniądze otrzymywane od kas chorych nie zrekompensują podwyżek.

* Zarząd Główny Polskiego Związku Wschodniego w wydanym stanowisku wyraził zdziwienie lokalizacją budowy nowego budynku Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej na Placu Niepodległości, który według planu rewitalizacji przemyskiej starówki miał być nie zabudowany. Zarząd uważa, że wzniesienie gmachu muzeum przekreśliłoby plany budowy pomnika Żołnierza Polskiego, na który miasto wydało już z pieniędzy podatników ponad 200 tys. złotych.

Powstaje Muzeum Ludwisarstwa.
* W pomieszczeniach Wieży Zegarowej w Przemyślu powstanie pierwsze w Polsce Muzeum Ludwisarstwa. 3 kwietnia przed południem przy użyciu specjalistycznego dźwigu, umieszczono tam kilka spiżowych eksponatów. Wśród ofiarowanych eksponatów spiżowych dzieł znajdują się między innymi 200 kilogramowy dzwon pokryty rzeźbami Ksawerego Dunikowskiego. Dzwon został podczas wojny uszkodzony i na prośbę ówczesnego proboszcza Daromina odlano jego replikę. Wykonali ją pracownicy ludwisarni Walerii. Niebawem kolekcja powiększy się o kolejne egzemplarze.

* Komisja Ścigania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu we Wrocławiu prowadzi śledztwo w sprawie zbrodni ludobójstwa dokonanych w latach 1939 - 1945 przez nacjonalistów ukraińskich na terenie dawnych województw: lwowskiego, stanisławowskiego i tarnopolskiego. Pilnie są poszukiwani świadkowie tamtych wydarzeń. Listy, z jakimi kolwiek informacjami można kierować na adres:
Oddziałowa Komisja Ścigania Zbrodni Przeciw Narodowi Polskiemu we Wrocławiu, 54 - 138 Wrocław ul. Tkacka 6/8, a także pod numerem telefonu (071) 373- 83- 45.

* Podkarpacka Kasa Chorych zamierza wkrótce uruchomić telefon informacyjny dla należących do niej osób. Każdy, kto zadzwoni pod numer 94-88 uzyska informacje na temat świadczeń zdrowotnych. Telefon będzie czynny codziennie w godzinach od 7.30 do 24, a w soboty od 7.30 do 18.00. Mieszkańcy byłych województw, które weszły w skład województwa podkarpackiego przed numerem 94-88 powinni wybrać kierunkowy (017).

* W podziemiach Urzędu Miejskiego jest przeprowadzana rewitalizacja jej celem jest przywrócenie najważniejszych szczegółów architektury. Przywrócenie świetności pozwoli nam się przenieść do tego budynku z przed setek lat. W chwili obecnej do uporządkowania pozostało około 600 m kwadratowych na 4 do pięciu kondygnacjach. Piwnice naszego prezydium pochodzą z przełomów wieków dwunastego i czternastego. Piwnice powrócą do świetności za około 15 lat.

* Ludwiki to nagrody dla najlepszych twórców teatralnych, które w miniony poniedziałek wręczono w Krakowie. Ludwiki były odlewane w przemyskiej odlewni dzwonów Jana Felczyńskiego. Honorowego ludwika za całokształt twórczości otrzymał Jerzy Trela.

* 3 kwietnia krótko po północy doszło do nietypowego zdarzenia funkcjonariusze Straży Granicznej zatrzymali obywatelkę Ukrainy po doprowadzeniu jej do strażnicy musieli zaczekać na funkcjonariuszkę, która miała dokonać kontroli osobistej. Dlaczego miała zaraz wyjaśnimy, bo do kontroli nie doszło. Kobieta wyciągnęła spod ubrania naczynie z nieznaną substancją łatwopalną, którą się oblała, a następnie podpaliła. Ogień błyskawicznie pochłonął kobietę i stojącego obok niej funkcjonariusza. Oboje poszkodowani przewiezieni zostali do szpitala.

* Od kilku dni temperatura znacznie wzrosła przydrożne trawy uległy wysuszeniu, na pewno się domyślacie, że apelujemy o nie podpalanie traw. Strażacy proszą o nie wypalanie traw. Podpalone trawy mogą spowodować ogromne straty materialne i nie tylko, bo zniszczeniu ulega całe środowisko.

* Kilka dni temu Telekomunikacja Polska uruchomiła bezpłatną infolinię. Ma ona ułatwić klientom dostęp do informacji o obowiązujących taryfach, opłatach i usługach oferowanych przez TP S.A. Wszelkie informacje można uzyskać pod bezpłatnym numerem telefonu: 0 800 22 11 33.

* Nakładem Zarządu Zespołu Parków Krajobrazowych w Przemyślu ukazał się przewodnik ornitologiczny po Parku Krajobrazowym Pogórza Przemyskiego i Parku Krajobrazowym gór Słonnych. Znajdziemy tam ciekawe informacje o wszystkich stworzonkach, które mają piórka. Przewodnik zawiera też wskazówki, gdzie i kiedy można zaobserwować zarówno popularne, jak i rzadkie ptaki. Najwięcej miejsca w publikacji poświęcono gatunkom występującym w obu parkach krajobrazowych.

* Imperium i dominium - to temat wykładu poświęconego korupcji w samorządzie terytorialnym. Wykład doktora Zygmunta Borowika będzie jednym z wielu na rozpoczynającej się 6 kwietnia Międzynarodowej Konferencji Naukowej w Wyższej Szkole Administracji i Zarządzania w Przemyślu. Współorganizatorem jest Lwowski Uniwersytet Narodowy imienia Iwana Franki. Temat konferencji to "Prawne i społeczne aspekty rozwoju samorządności terytorialnej w Polsce i na Ukrainie". Konferencję otworzy rektor przemyskiej uczelni, doktor Jerzy Posłuszny. W programie znajdzie się 14 wykładów wygłoszonych przez naukowców zarówno z przemyskiej, jak i lwowskiej uczelni. Konferencja potrwa dwa dni.

Młodzi tym razem w Krośnie.
* Kilka tysięcy młodych ludzi z naszego regionu siedzi już na walizkach, a może raczej na plecakach. Wybierają się do Krosna. Już 6 kwietnia rozpocznie się tam "Spotkanie Młodych Archidiecezji Przemyskiej". W przedsięwzięcie zaangażowany jest istny tłum ludzi: prawie 800 wolontariuszy, 9 krośnienskich parafii i setki mieszkańców tego miasta, którzy dadzą młodym dach nad głową. Na spotkanie przybędzie też 150-osobowy chór i orkiestra. Główne uroczystości będą się odbywać na krośnieńskim rynku. Nie wprowadzono tam jednak prohibicji. Przypomnijmy, że gdy archidiecezjalne spotkanie młodych odbywało się w Przemyślu - Rada Miasta specjalną uchwałą zakazała sprzedaży alkoholu w niemal całym mieście. Nauczone doświadczeniem Krosno zamiast zakazywać, wolało grzecznie poprosić właścicieli sklepów i barów, aby w okolicach rynku nie sprzedawać alkoholu. A może wystarczyłoby uwierzyć, że archidiecezjalna młodzież przyjechała się modlić, a nie pić.

* W Sanktuarium Maryjnym w Kalwarii Pacławskiej odbyły się uroczystości z okazji 80 rocznicy śmierci sługi bożego ojca Walentego Katarzyńca, którego grób znajduje się w podziemiach tej świątyni. W 1920 roku chory na gruźlicę zakonnik trafił do tego klasztoru. Zmarł po roku w wieku 32 lat. Jego krótkie życie wypełnione było modlitwą i umartwieniem. Jego motto życiowe brzmiało "Wyrzeknę się wszystkiego choćby mi to nie wiem jak drogie było, jeśli mi przeszkadza w zbawieniu duszy". W 1949 roku rozpoczął się proces beatyfikacyjny, aby ogłoszono go błogosławionym musiałby za jego pośrednictwem wydarzyć się cud. I oto właśnie modlą się ojcowie Franciszkanie.

* Odbyło się posiedzenie Wojewódzkiego Zespołu do Spraw Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa. Podczas spotkania komendant wojewódzki przedstawił ostateczną wersję wojewódzkiego planu ratowniczego a szef wojewódzkiego planu wojskowego omowił udział wojska w akcjach ratowniczych. Ponadto przedstawione zostały założenia ćwiczeń doskonalących krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego. Podczas spotkania pełnomocnik wojewody podkarpackiego do spraw zdrowia przedstawił stan organizacji ratownictwa medycznego na terenie naszego województwa.

Jarosław

* Choć reprezentują różne zawody łączy ich jeden cel mówimy tu o Rotary Club, działającym od roku w Jarosławiu został przyjęty do międzynarodowych struktur tej elitarnej organizacji. W klubie są przedstawiciele różnych zawodów, którzy za podstawowy cel swojej działalności obrali bezinteresowną pomoc osobom znajdującym się w ciężkiej sytuacji materialnej.

Zielone Radymno.
* Urząd Miasta w Radymnie postanowił zalesiać teren całego miasta. Drzewka zostały zakupione po promocyjnej cenie 20 groszy za sztukę, zakupiono 6 tysięcy drzewek. Zakupiono między innymi: świerki, sosny, jarzębina, czerwony dąb, jawor, lipa, brzoza. Sadzonki rozdawane są mieszkańcom całego miasta, którzy mogą zaopatrzyć się do 10 sadzonek. W obsadzaniu miejskich paków pomoże młodzież szkolna, a także pracownicy Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Spółdzielnia Mieszkaniowa.

* Na terenie Jarosławia wystąpiły kolejne ogniska wścieklizny. Są nią zarażone lisy. W związku z zagrożeniem tą chorobą Powiatowy Lekarz Weterynarii apeluje do mieszkańców powiatu o trzymanie psów na uwięzi a kotów w zamknięciu. Powiatowy lekarz apeluje ponadto o natychmiastowe zgłaszanie służbie zdrowia lub służbie weterynaryjnej o ewentualnych przypadkach pogryzienia zwierząt domowych lub też ludzi przez zwierzęta dzikie. W ubiegłym roku na terenie Podkarpacia stwierdzono blisko 300 przypadków wścieklizny.

* W Radymnie rozpoczął się ostatni etap prac przy budowie obwodnicy. Obecnie budowane są zjazdy, które połączą obwodnice z trasą E 4. Pierwszy zjazd od strony Jarosławia znajduje się przy stacji paliw, drugi w okolicach przystanku w Skołoszowie. Budowę obwodnicy, która będzie miała 5 kilometrów długości rozpoczęto przed dwoma laty. Koszt całej inwestycji pochłonie blisko 30 milionów złotych.

* W obiekcie dydaktycznym Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu uroczyście poświecono akademicką kaplicę Oratorium. Poświecenia dokonał ksiądz dziekan doktor Edward Chmura. Nowy obiekt, który mieści się przy ulicy Pruchnickiej ma służyć pracy duszpasterskiej wśród młodzieży. W każdą niedziele odprawiane będą tu msze święte.

Lubaczów

Basznia - Czy musi dojść do tragedii?!
* Nadal nie załatwiona jest sprawa Kopalni Siarki Basznia koło Lubaczowa, którą kontrolerzy NIK - uznali za bombę ekologiczną. Przez trzy miesiące od czasu opublikowania raportu NIK miejscowy samorząd zorganizował kilkanaście spotkań z przedstawicielami rządu. Mieszkańcy tych okolic twierdzą jednak, że w praktyce nic nie zrobiono by zmniejszyć zagrożenie, jakie stwarzają nieczynne odwierty. Nieczynny zakład jest bardzo groźny dla środowiska. Całkiem realny jest wybuch z odwiertów trującego siarkowodoru. Przedstawiciele Skarbu Państwa nie zrobili dotychczas nic w sprawie likwidacji kopalni.

* W piątek 6 kwietnia odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej, na której został przyznany tytuł Honorowego Obywatela Miasta Lubaczowa naszemu mistrzowi olimpijskiemu Robertowi Korzeniowskiemu (urodzonemu w Lubaczowie !). Wręczenie aktu nadania Honorowego Obywatelstwa nastąpiło o godz.12.00. w Miejskim Ośrodku Kultury. W uroczystości wzięły udział delegacje z zaprzyjaźnionych miast Tostedt (Niemcy) i Jaworów (Ukraina). Po uroczystości można było zdobyć autograf mistrza i zrobić sobie z nim zdjęcie.

Przeworsk

* W Przeworsku tamtejsi kolejarze czekają na finansową analizę powstania Zakładu Przewozów Wąskotorowych, który miałby wchłonąć najefektowniejsze w Polsce linie wąskotorowe. Od piątego maja rusza obsługa pasażerskiego ruchu turystycznego. Wąskotorówka będzie jeździć w weekendy, bo jak uważa naczelnik sekcji kolei dojazdowych Władysław Żelazny w ten sposób będą mogli zarobić.

Kronika Policyjna

* Na półtora miliona złotych oszacowano straty, jakie powstały w wyniku pożaru kompleksu handlowego w Lubaczowie przy ulicy Świętej Anny. Z dotychczasowych ustaleń wynika, że było to umyślne podpalenie.Prokurator Rejonowy wystąpił z wnioskiem do Sądu Rejonowego o aresztowanie ajenta jednego ze sklepów tego kompleksu handlowego, któremu zarzuca się spowodowanie pożaru.

* W piątek w Wiązownicy koło Jarosławia na brzegu rzeki znaleziono zwłoki 73-letniej mieszkanki tej miejscowości. Kobieta wyszła z domu w tym samym dniu około 1 w nocy. Jej ciało znaleziono około 17.30. Jak ustalono staruszka zmarła z naturalnych przyczyn.

* W Łukawcu gmina Wielkie Oczy 26 letni mężczyzna kierując fiatem 126 p bez uprawnień i zgody właściciela pojazdu wioząc ze sobą 49 - letnią pasażerkę nie zachował należytej ostrożności i na łuku drogi stracił panowanie nad pojazdem i wjechał do przydrożnego rowu a następnie uderzył w betonowy przepust. Kierowca oraz pasażerka z ogólnymi obrażeniami ciała przewiezieni zostali do szpitala.

* W miniony weekend na drogach byłego województwa przemyskiego doszło do trzech wypadków w wyniku, których ranne zostały 4 osoby w tym dziecko. W Cieszanowie na ulicy Mickiewicza 4 letnia dziewczynka idąc chodnikiem wbiegła nagle na jezdnie wprost pod nadjeżdżającego poloneza. Dziecko ze złamaniem kości lewego podudzia oraz ogólnymi obrażeniami ciała trafiło do szpitala.

* W Woli Buchowskiej nieustaleni sprawcy odcięli ze słupów telekomunikacyjnych a następnie ukradli cztery kilometry drutu. Dochodzenie prowadzą policjanci z Komendy Powiatowej w Jarosławiu.

* W Głuchowie w powiecie łańcuckim policja zatrzymała do kontroli samochód na przemyskich numerach rejestracyjnych. W samochodzie, którym kierował obywatel Ukrainy znajdowało się blisko 300 litrów alkoholu i ponad 700 paczek papierosów bez znaków skarbowych akcyzy. 28-letni Ukrainiec powiedział funkcjonariuszom że towar kupił na przemyskim bazarze .

* Do groźnego wypadku doszło 2 kwietnia w późnych godzinach popołudniowych na ul. Paderewskiego w Przemyślu. Na ostrym łuku drogi kierowca fiata punto z nie wyjaśnionych przyczyn stracił panowanie nad pojazdem taranując pobliskie ogrodzenie uderzył w drzewo. Kierowca i jego pasażer zostali przewiezieni do szpitala.

Złodziejski patent.
* Teraz będzie opowieść o złodziejskich patentach. Otóż amatorzy cudzej własności wpadli na pomysł, jak wynieść coś ze sklepu. 4 kwietnia w przemyskim domu handlowym NOMI policja ujęła złodziejaszka, zaopatrzonego w ciekawy przedmiot. Było to pudełko, przypominające zwiniętą w rulon gazetę. W tym przemyślnym schowku był otwór, do którego złodziej pakował różne drobne przedmioty - śrubokręty, taśmy miernicze, żarówki. Niestety, a może raczej na szczęście - kryjówka się nie sprawdziła. Personel zauważył spryciarza i wezwał policję. Stróż prawa zajął się złodziejem i odebrał mu zarówno łup, jak i oryginalną skrytkę.

* W Pantalowicach koło Kańczugi 22 letni mężczyzna kierując mercedesem potrącił 5 letnią dziewczynkę, która nagle wbiegła na jezdnie wprost pod nadjeżdżający pojazd. Dziecko ze złamaniem lewego podudzia trafiło do szpitala.

* Sąd rejonowy w Przemyślu tymczasowo aresztował dwóch mieszkańców Wapowiec. Zatrzymani to ojciec i syn. Podejrzani oni są o zabójstwo Tadeusza P. Zdarzenie miało miejsce w ubiegłym roku. Pod koniec października zaginął 37 letni mieszkaniec Wapowiec. Jego ciało znalazł w połowie listopada w Kuńkowcach wędkarz . Zwłoki owinięte były folią. Jak ustalono mężczyzna zosta zamordowany. Po kilku miesiącach śledztwa policji udało się ustalić i zatrzymać sprawców podejrzanych o to zabójstwo.

Reklama