Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 17.02-23.02.2001 r.

Przemyśl

* 18 lutego w Rzeszowie odbył II Nadzwyczajny Zjazd Związku Zawodowego Rolnictwa "Samoobrona" Województwa Podkarpackiego. W obradach uczestniczył lider "Samoobrony" Andrzej Lepper. W swoim wystąpieniu Andrzej Lepper zapowiedział, że protesty nie będą już sposobem związku na załatwianie ważnych spraw nie tylko na Podkarpaciu, ale w całym kraju. Jak powiedział "nie ma już na to atmosfery". Jego zdaniem, zmiany można przeprowadzić jedynie na poziomie parlamentu i rządu. Podczas zjazdu wybrano nowe władze podkarpackiej "Samoobrony". Prezesem ponownie wybrano Marię Zbyrowską.

* Około 180 przedstawicieli lokalnych samorządów Podkarpacia spotkało się w Jaworowie nad Jeziorem Solińskim. Rozmawiano o tym jak walczyć z bezrobociem oraz jak pozyskiwać unijne środki pomocowe. Samorządowcy zastanawiali się także, co jest przyczyną mniejszego niż w innych częściach kraju poparcia dla integracji z Unią Europejską. Na Podkarpaciu za integracją opowiada się tylko 49 procent mieszkańców

* Trwają dyskusje nad nowelizacją ustaw samorządowych, którą w piątek uchwalił Sejm. Przypomnijmy, że wprowadzono m. in. zmniejszenie liczby radnych gminnych, powiatowych i wojewódzkich oraz zakaz zatrudniania radnych na umowę cywilno - prawną, co ma zapobiec korupcji. Obliczono już, że na takim rozwiązaniu sprawy budżet Rzeszowa zyska, co najmniej 400 tyś. zł rocznie. Obecnie jest tam 45 radnych, a po wyborach samorządowych będzie 35. Zarówno w Rzeszowie jak i w Przemyślu, obliczono, m. in., że zmniejszy się liczba członków zarządu. Z 7 do 5 osób. Pozwoli to zaoszczędzić na dietach radnych minimum 20 tys. zł miesięcznie. Do tej sumy dochodzi jeszcze kwota zaoszczędzona na wynagrodzeniu członków Zarządu Miasta. Sejmowa nowelizacja pozwala także, aby każdy obywatel mógł wejść na sesję rady i uzyskać dostęp do dokumentów. Z tego, co mówią [politycy, wynika, że podoba im się nowelizacja, a szczególnie zapis o nie łączeniu funkcji radnego i urzędnika.

* 25 lutego, 1, 5 lub 15 marca pobierający świadczenia emerytalno - rentowe, otrzymają jednorazowe wyrównanie wypłat za 2000 rok. Stanie się tak, jeśli wskaźnik przeciętnej emerytury i renty brutto w poprzednim roku był niższy od przyjętego w ustawie budżetowej. Przed otrzymaniem wyrównań każdy emeryt i rencista otrzyma decyzję z podaną kwotą i sposobem jej wyliczenia.

Dogorywa największa biblioteka Podkarpacia!
* Pogłębia się trudna sytuacja Przemyskiej Biblioteki Publicznej. Otrzymała ona niewystarczającą dotację z budżetu centralnego, przekazywaną na pokrycie kosztów jej funkcjonowania. Władze Przemyśla rozważają zamknięcie trzech filii tej placówki. Pomimo, że przemyska biblioteka ma najbogatszy zbiór na Podkarpaciu, jednak pozostaje na utrzymaniu Urzędu Miejskiego w Przemyślu. Wcześniej jeszcze przed reformą administracyjną posiadała status placówki o charakterze wojewódzkim i dzięki temu jej sytuacja była dużo lepsza. Obecnie w ramach oszczędności i zbyt małego wsparcia finansowego wojewody prawdopodobnie zostaną zlikwidowane filie biblioteki mieszczące się przy ul. Sikorskiego, Sieleckiej i Wilczańskiej.

* Nadal grasują kłusownicy. Leśnicy dokarmiający zwierzynę w lasach twierdzą, że wychodzą z workami pokarmu, a wracają z workami wnyków i sideł. Widać, że wielu kłusowników zna się na swoim zajęciu. i zajmuje się nim od kilu lat Można to poznać po stawianiu sideł w miejscach często uczęszczanych przez zwierzęta i po tym, że trudno ich przyłapać na gorącym uczynku. Leśnicy twierdzą, ęe jeszcze trudniej udowodnić im winę. Kłusownictwo dodatkowo przyczynia się do spadku liczebności zajęcy, kuropatw i bażantów.

* Wieści Krasiczyńskie to gazeta wydawana przez proboszcza Krasiczyna ks. Stanisława Bartmińskiego. Jest to miesięcznik, poświecony sprawom, które są ważne dla mieszkańców gminy oraz mówiące o świętach kościelnych. Krasiczyn i okolice są zagłębiem polsko - ukraińskim, gdzie te dwa narody żyją ze sobą w zgodzie. W tym numerze Wieści Krasiczynskie poruszają m. in. temat wizyty papieża na Ukrainie. Piszą, że dwie cerkwie ukraińskie, kościół prawosławny Patriarchatu Kijowskiego jak i Ukraiński Autokefaliczny Kościół Prawosławny chcą przyjazdu papieża. Wątpliwości ma jedynie Rosyjski Kościół Prawosławny.

* Chista Martens z Paderborn, miasta partnerskiego Przemyśla, poszukuje zatrudnionych w jej mieście robotników przymusowych. W czasie wojny Paderborn zostało bardzo zniszczone, a więc wiele akt zaginęło. W gromadzeniu akt dla potrzeb miejskiego archiwum zdana jest jedynie na relacje świadków. Dlatego pilnie prosi o kontakt, te osoby, które wiedzą coś na temat osób pracujących przymusowo w jej mieście.

* Przemyska młodzież nie ma gdzie się wypowiedzieć. Dlatego wpadli na pomysł, że to, co ich gnębi, bulwersuje i złości można wymalować na murach, oczywiście najlepiej w miejscach widocznych, ale nie na zabytkach. Dlatego też uważny przemyślanin może zauważyć napisy z szablonów typu: Myśliwi zabijają dla przyjemności - dziś zwierzęta jutro ludzie, Na świecie głód a świątyń w bród. Niszcz nazizm itp. Mówią, że chodzi im o to, aby zmusić ludzie do samodzielnego myślenia i zastanowienia się nad swoim postępowaniem.

* Stacja orbitalna MIR nie spadnie nam na głowę. Przynajmniej w Przemyślu możemy czuć się bezpiecznie. Wynika to z mapy ewentualnych zagrożeń opublikowanej przez naukowców. Jak wiadomo, Rosjanie od dawna przymierzają się do zdjęcia z orbity stacji orbitalnej MIR. Ma ona wylądować w głębinach oceanu. Tymczasem ostatnio okazało się, że blisko 1500 elementów MIR-a może spaść na ziemię. Zagrożone są nie tylko bezmiary pustyni, dżungla i tereny podbiegunowe, ale i kilka dużych światowych metropolii. Spadający złom może wylądować m. in. w australijskim Sydney, indyjskim Bombaju i na Tajwanie. Z bliższych nam miast zagrożony jest Kijów na Ukrainie. Wśród polskich miast zagrożone jest tylko jedno - Kraków. Ale to tylko 240 km od Przemyśla. Na ile dokładne są obliczenia - nie wiadomo. Pozostaje więc mieć nadzieję, że poczciwy rosyjski MIR na razie będzie straszyć na orbicie.

* Arcybiskup Marian Jaworski, metropolita lwowski, otrzymał 21 lutego godność Kardynała z rąk papieża Jana Pawła II, prywatnie - swojego przyjaciela. W czasie Konsystorza, największego w dotychczasowej historii Kościoła, do godności kardynalskiej wyniesiono 44 nowych kardynałów. Oprócz arcybiskupa Mariana Jaworskiego, w gronie tym znalazł się jeszcze jeden Polak: prefekt Wtykańskiej Kongregacji Wychowania Katolickiego - arcybiskup Zenon Grocholewski. Jak powiedział prefekt Kongregacji do Spraw Biskupów Giovanni Battista - kardynałowie pochodzą z różnych części świata. Niektórzy byli więzieni za wiarę. Po uroczystościach na placu Św. Piotra kościół katolicki ma 186 kardynałów. Nigdy dotąd nie było ich tak wielu.

Mieszkanka Przemyśla zeznaje...
* Mieszkanka Przemyśla jest jednym ze świadków na procesie Krakowiaka - szefa 36-osobowego gangu, który dopuścił się najcięższych przestępstw. Proces od kilku dni odbywa się w Katowicach. Uczestniczą w nim także świadkowie koronni. Niewiele osób chce zeznawać z obawy przed zemstą. Gang Krakowiaka słynie z wyjątkowej brutalności, ale i skuteczności. Przemyślanka przyznała, że jadąc na proces musiała się wykazać nie lada odwagą. Jest żoną zamordowanego przed 3 laty w Przemyślu właściciela kantoru. Ostatnia rozprawa, podobnie jak wcześniejsza, została przerwana z uwagi na skandaliczne zachowanie się oskarżonego.

* Powracamy do sprawy likwidacji Przychodni dla Dzieci Chorych przy ul. Grunwaldzkiej w Przemyślu. Stanowisko w tej sprawie zajął Zarząd Rady Miasta i Powiatu SLD. Sojusz w pełni poparł protest mieszkańców oraz utworzonego niedawno "Komitetu Protestacyjego Pacjentów Poradni Dzieci Chorych" Członkowie SLD uważają, że zamknięcie tej placówki, tak potrzebnej mieszkańcom przemyskich osiedli, ogranicza dostęp do świadczeń zdrowotnych w zakresie podstawowej opieki lekarskiej. Mali pacjenci po likwidacji przychodni powinni dojeżdżać do innej placówki, na osiedle Kazanów. Zdaniem SLD - jest to poważne utrudnienie, zwłaszcza, że dotyczy najmłodszych dzieci. Lewica domaga się zmiany decyzji o zamknięciu placówki i przypomina, że rząd premiera Buzka zapewniał, iż po reformie ochrony zdrowia "każdy będzie miał zagwarantowaną opiekę medyczną w wybranej przez siebie placówce".

Klasztor w potrzebie!
* Podczas wstępnych prac modernizacyjnych centralnego ogrzewania prowadzonych w Zespole Kościelno - Klasztornym w Kalwarii Pacławskiej zauważono pęknięcia na murach. Pęknięcia grożą katastrofą budowlaną tego unikatowego zabytku sztuki sakralnej. W najbliższych dniach gwardian klasztoru spotka się w Warszawie z Generalnym Konserwatorem Zabytków . Będzie zabiegał o uruchomienie środków interwencyjnych potrzebnych na przeprowadzenie prac remontowych.

* 22 lutego w Urzędzie Miejskim w Przemyślu odbyła się konferencja na temat przemocy, agresji i narkomanii w szkołach. Do udziału w spotkaniu zaproszeni zostali pedagodzy i psycholodzy. Pierwsza cześć spotkania dotyczyła przygotowanego przez Obywatelski Komitet Przeciw Przemocy w Środkach Masowego Przekazu projektu ustawy. Na konferencji przedstawiona została propozycja systemowego programu dla nauczycieli i pedagogów ukierunkowanego na poprawę bezpieczeństwa dzieci i młodzieży. Jego celem jest miedzy innymi uaktywnienie grupy nauczycieli a następnie rodziców do działań na rzecz poprawy stanu bezpieczeństwa w przemyskich szkołach, rozpoznanie zagrożeń i zrozumienie przyczyn, opracowanie i wdrożenie systemowej pracy nad problemami patologii w procesie wychowania. Głównymi elementami programu będą w pierwszym etapie 20-to godzinne warsztaty dla grupy operacyjnej, w drugim diagnoza i wykonanie badań dotyczących stanu poczucia bezpieczeństwa i kontaktów z narkotykami na określonej próbie z zastosowaniem ankiety, opracowanie materiałów, sesja poświecona analizie wyników i formułowaniu wniosków, opracowanie programów profilaktycznych. Autorkami programu są pracownice Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Przemyślu Hanna Palich i Jolanta Olech.

Rada odwołała i powołała.
* Rada Nadzorcza zmieniła skład zarządu Zakładu Płyt Pilśniowych. Od 23 lutego fabryka ma nowego prezesa. Został nim Andrzej Błaszczyk. Rada Nadzorcza przychyliła się do prośby dotychczasowego szefa fabryki płyt pilśniowych Jan Ozimka o odwołanie go z zajmowanego stanowiska. Pozostanie on nadal członkiem zarządu fabryki. Z nieoficjalnych informacji wynika, że powodem zmiany na stanowisku prezesa były pretensje związków zawodowych wobec Jana Ozimka, które dotyczyły niesprawiedliwego zdaniem związkowców podziału podwyżek.

Prezydent RP nominował...
* Prezydent Aleksander Kwaśniewski nominował 72 sędziów. Wśród nich znalazło się trzech sędziów Sądów Rejonowych z Podkarpacia. Piotr Grzegorz Kluz z Rzeszowa, Elzbieta Helena Grzeczka z Lubaczowa i Anna Magdalena Kondracka z Przemyśla.

* Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy numer 1 w Przemyślu otrzymał pierwszy tom encyklopedii PWN oraz subskrypcje na kolejnych 29 tomów. Encyklopedia ufundowana została przez Telewizję Polską S.A.. W imieniu zarządu telewizji, pierwszy z trzydziestu planowanych tomów wręczył dyrektor programowy Rzeszowskiego Ośrodka Telewizji Jacek Szarek.

* Na przejściu granicznym w Medyce celnicy udaremnili próbę przemytu blisko tysiąca kartonów papierosów bez znaków skarbowych akcyzy. Towar ukryty był w należącym do obywatela Ukrainy samochodzie typu izoterma.

Jarosław

Wizyta gości ze Słowacji.
* W powiecie jarosławskim gościła delegacja powiatu michalowskiego na Słowacji na czele ze starostą Vladimirem Jakubem. Wizyta była kontynuacją podjętej przed dwoma laty współpracy regionalnej. W pierwszym dniu goście spotkali się miedzy innymi z dyrektorami szkół średnich, prezesami klubów sportowych, przedstawicielami małego i średniego biznesu oraz dyrekcją muzeum. W drugim dniu delegacja ze Słowacji zwiedzała Jarosław oraz Drogowe Przejście Graniczne Korczowa - Krakowiec. Punktem kulminacyjnym wizyty było podpisanie protokołu wykonawczego na 2001 rok. Współpraca obejmować będzie takie dziedziny jak: rozwój wymiany gospodarczej i handlowej, współpracę w zakresie rolnictwa i przetwórstwa rolno - spożywczego oraz współpracę pomiędzy instytucjami działającymi na polu nauki, kultury, sportu i turystyki.

* Widoczne są już pierwsze efekty podpisanej przed niespełna dwoma laty współpracy pomiedzy Michalowcami a Jarosławiem. Browar Michalowski Stary Premień nawiązał współpracę z Hutą Szkła Jarosław. W ubiegłym roku podczas Targów Turystycznych w Brnie powiat michalowski udostępnił cześć swojego stoiska dla powiatu jarosławskiego. Przygotowywana jest współpraca partnerska pomiędzy miastem Radymno a miastem Welke Kapuszany. Piękne i zasobne w eksponaty michalowskie muzeum zainteresowane jest rozpoczęciem współpracy z muzeum w Jarosławiu a szkoła rolnicza w Michalowcach wyraziła chęć współpracy ze szkołą rolniczą w Radymnie.

* W Zespole Szkół Ogrodniczych w Pawłosiowie odbyły się zajęcia edukacyjne na temat profilaktyki uzależnień. W zajęciach uczestniczyła 40 osobowa grupa nauczycieli szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Pawłosiów. Spotkanie było realizacją oferty Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej i Jarosławskiego Towarzystwa Profilaktycznego skierowanej do wójtów gmin i burmistrzów powiatu jarosławskiego. Było to pierwsze tego typu szkolenie. Zajęcia realizowane są przez pracowników Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej we współpracy z Komendą Powiatową Policji.

* Pacjenci Centrum Usług Medycznych w Jarosławiu skarżą się, że nie sposób się dostać się do lekarza okulisty. Napotykają na różne przeszkody. Najpierw należy udać się do lekarza ogólnego po skierowanie do specjalisty. Aby się do niego dostać trzeba już od 4 rano trzymać miejsce w kolejce. Najlepiej jednak umówić się z lekarzem dwa miesiące przed wizytą. Jedynie przypadki takie jak wypadki, urazy i ciała obce w oku przyjmowane są bez kolejki. Sytuacja jest tragiczna, tym bardziej ze zapotrzebowanie na usługi okulisty jest ogromne. Na razie sprawa jest nie do rozwiązania i pozostają jedynie drogie konsultacje prywatne.

Lubaczów

Jedni obradują, drudzy bojkotują.
* W Lubaczowie odbyła się kolejna sesja Rady Miejskiej . Radni zajmowali się głównie uchwaleniem budżetu na 2001 rok. Uchwałę przyjęto jednogłośnie. Na wniosek Komisji Budżetowo - Gospodarczej na sesji rady w maju ma pojawić się temat aktualnej kondycji handlu i usług w mieście. Radni włączyli się również w akcję "Dzieciom w Jaworowie" ofiarowując 400 złotych na zakup leków dla chorych na grypę dzieci w zaprzyjaźnionym rejonie jaworowskim na Ukrainie. Sesja w Lubaczowie odbyła się w piątek w czwartek natomiast miała odbyć się sesja Rady Miejskiej w Oleszycach. Głównym tematem obrad miała być reorganizacja sieci szkół i przedszkoli na terenie miasta i gminy. Niestety sesja się nie odbyła. Na 18 radnych przybyło zaledwie 9, nie pojawił się żaden z członków zarządu.

* W Lubaczowie odbył się Powiatowy Konkurs Recytatorski. Uczestniczyły w nim 72 osoby. W kategorii uczniów klas od I do III zwyciężył Rafał Ciosmak. Spośród uczniów klas od IV do VI najlepsi okazali się Mateusz Filipowicz i Katarzyna Magryś. W kategorii gimnazjalistów zwyciężyły Edyta Wołoszyn i Agnieszka Błaszkieiwcz.

Przeworsk

"Bałaj" tylko do uzdrowiska!
* Dyrekcja Zakładu Przewozów Pasażerskich PKP w Rzeszowie podjęła decyzję o skróceniu trasy linii 101 łączącej Przeworsk z Bełżcem, a przebiegającej przez teren powiatów jarosławskiego i lubaczowskiego. Wraz z wprowadzeniem nowego rozkładu jazdy to jest od 10 czerwca popularny "BAŁAJ" będzie kursował tyko na odcinku pomiędzy Przeworskiem a Horyńcem Zdrojem. W podjęciu tej decyzji dyrekcja kierowała się tym, co zawsze - pieniędzmi. Linia się nie opłaca, więc trzeba ją zamknąć. Szkoda, ze po tak długich tradycjach kolejowych w naszym kraju nadal jedynym sposobem na rozwiązanie problemu jest likwidacja. A naprawiania nikt się nie nauczył.

Kronika Policyjna

* W sobotę w Jaksmanicach koło Fredropola 28 -letni mężczyzna kierując fiatem 126 p potracił 14 - letniego chłopca, który nagle wbiegł na jezdnię zza stojącego autobusu. 14-latek ze złamaną nogą przewieziony został do szpitala.

* W Jarosławiu nieznani sprawcy włamali się do jednego ze sklepów przy Placu Mickiewicza. Łupem złodziei padły kosmetyki o łącznej wartości około 22 tysięcy złotych.

* W Przeworsku 46 - letni kierowca nissana wymusił pierwszeństwo i jego samochód potracił 64 - letniego rowerzystę. Poszkodowany z obrażeniami ciała trafił do szpitala.

Sprawdzanie agenta!
* Trwa sprawdzanie agenta jednej z firm ubezpieczeniowych. Jak już informowaliśmy mężczyzna przywłaszczył sobie gotówkę i porzucił miejsce pracy. Szukano go przez rok i w końcu trafiono na ślad w jednym z przemyskich supermarketów gdzie robił zakupy. Wstępnie ustalono, ze "naciągną" firmę ubezpieczeniową na 7 - 8 tys. zł. Jednak nie jest to suma końcowa, bowiem jak poinformował Prokurator Rejonowy Ryszard Chudzicki, jest to sprawa świeża i trwają przesłuchiwania świadków. Obecnie w stosunku do nieuczciwego agenta zastosowano dozór policyjny i zatrzymano mu paszport.

* W Lubaczowie, gdzie w ciągu dwóch miesięcy obowiązywania nowych przepisów dotyczących prowadzenia pojazdów po spożyciu alkoholu lubaczowska policja zatrzymała 50 amatorów jazdy pod wpływem alkoholu. Grozi im kara do 2 lat pozbawienia wolności i zakaz kierowania pojazdami.

Reklama