Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 13.01-19.01.2001 r.

Przemyśl

* Przemyskie władze miasta cofnęły cześć z 266 wypowiedzeń dotyczących umów o odbywaniu staży absolwenckich. Cofniecie wypowiedzeń dotyczy 152 osób. Jak poinformował nas Witold Wołczyk z biura Zarządu Miasta kierując się chęcią zminimalizowania skutków podjętej decyzji o wypowiedzeniu umów Zarząd Miasta postanowił cofnąć cześć wypowiedzeń ryzykując, iż w trakcie roku koszty tej decyzji będzie musiał ponieść budżet miasta. Wskutek decyzji o wycofaniu 152 wypowiedzeń zobowiązania Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu z tytułu staży absolwenckich wyniosą około 320 tysięcy złotych.

Kamax w... Chinach.
* Blisko 10 lat Fabryka Urządzeń Mechanicznych Kamax w Kańczudze współpracuje z chińskim ministerstwem kolei. Interesują ich elastomerowe aparaty pochłaniające. Jak dowiedzieliśmy się od dyrektora do spraw finansów i administracji Jerzego Baczyńskiego przez kilka lat w Kańczudze trwały prace projektowe i badawcze pod nadzorem Instytutu Kolejowego w Chinach. Strona chińska była bardzo zadowolona z uzyskanych wyników. Efektem było utworzenie spółki jonit, venture, której zadaniem jest produkcja na terenie Chin aparatów pochłaniających. Linie technologiczne zbudowane przez Kamax zostały już wysłane do Chin. W listopadzie tamtejszy personel został w Kańczudze przeszkolony. Produkcja elastomerowych aparatów rozpocznie się niebawem.

* W piątek z samorządowcami i parlamentarzystami z Podkarpacia spotkał się wicepremier, minister gospodarki Janusz Steinhoff. Wicepremier zapoznał zebranych z budżetem powiedział miedzy innymi, że jest to budżet, który stwarza możliwości rozwoju polskiej gospodarki. Minister zapewnił, że będzie starał się ograniczyć bezrobocie. Wizyta wicepremiera Steinhoffa w naszym regionie nie było jedyną. W piątek gościł u nas także Józef Oleksy a 14 stycznia Jarosław Kalinowski. Lider SLD skrytykował ustawę reprywatyzacyjną. Określił ją jako nieodpowiedzialną i niesprawiedliwą. Podobnie na temat reprywatyzacji wypowiedział się prezes PSL. Jarosław Kalinowski uważa, że podpisanie przez prezydenta ustawy reprywatyzacyjnej oznaczałoby zabranie szans na lepsze życie przyszłym pokoleniom.

* Nadal nie wiadomo, co będzie z przejściem drogowym w Medyce. Jak poinformował rzecznik wojewody podkarpackiego podczas posiedzenia Międzyresortowego Zespołu do Spraw Zagospodarowania Granicy Państwowej wniosek wojewody dotyczący zamknięcia przejścia nie był rozpatrywany. Podczas posiedzenia została powołana złożona przez przedstawicieli kilku centralnych instytucji specjalna grupa, która będzie miała za zadanie wypracowanie zasad rozwiązania problemu, jakim jest nielegalny przemyt do naszego kraju alkoholu i papierosów.

* W Przemyślu odbyło się Walne Zgromadzenie członków Stowarzyszenia Parlament Młodzieży. Podczas spotkania wybrano nowe władze organizacji. Przewodniczącym zarządu został Mariusz Kwiatkowski a wiceprzewodniczącym Robert Kazimir. Podczas posiedzenia podjęto decyzje o powołaniu przy parlamencie młodzieży Ośrodka Informacji Europejskiej. Celem ośrodka będzie informowanie różnych grup społecznych o procesie integracji europejskiej a w szczególności o tym jak funkcjonuje Unia Europejska. Ośrodek informacji czynny będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 16 - 18, a mieści się przy ulicy Konarskiego 3 w Przemyślu. W niedługim czasie przewidziane jest utworzenie specjalnej linii telefonicznej oraz łącza internetowego.

* Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Przemyślu organizuje 21 stycznia w Przychodni Rejonowy numer 1 przy ulicy Grottgera akcję promującą zdrowie pod hasłem Biała Niedziela. Bezpłatne porady, badania i konsultacje przeprowadzane będą w godzinach od 9 do 15. Pacjenci będą mogli skorzystać z porad udzielanych przez lekarzy poradni ogólnej, poradni dla dzieci oraz z porad lekarza reumatologa i kardiologa. Ponadto będą wykonywane badania EKG i pomiary ciśnienia krwi.

* Trwa dramat mieszkańców Salwadoru. Podczas trzęsienia ziemi zaginęło ponad 4 tysiące osób a zginęło, co najmniej 500. Prezydent Salwadoru Francisco Flores zwrócił się o pomoc międzynarodową. Na apel zareagował Polski Czerwony Krzyż, który zwrócił się do społeczeństwa polskiego z gorącą prośbą o pomoc ofiarom trzęsienia ziemi, którzy nie mają dachu nad głową ani środków do życia. Wpłaty należy kierować na konto: Big Bank Gdański S.A. I oddział Warszawa 11 60 10 29 - 30 20 60 50 z dopiskiem Salwador. Bezpośrednich wpłat można także dokonać we wszystkich placówkach PCK. W Przemyślu przy ulicy Rzecznej 20, w Jarosławiu ulica Grunwaldzka 24 i Przeworsk ulica Marii Konopnickiej 5.

Koniec batalii o PWSZ w Przemyslu!
* Jak już informowaliśmy kilkuletnie starania o utworzenie w Przemyślu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej przyniosły oczekiwany efekt. Pod koniec ubiegłego tygodnia decyzja o utworzeniu w naszym mieście nowej uczelni podpisał minister edukacji narodowej. W najbliższym czasie wniosek ten przedstawiony zostanie do zatwierdzenia radzie ministrów. Obecnie w kraju działa 16 wyższych szkół zawodowych przemyska byłaby 17. Według wstępnych ustaleń, nauka w Wyższej Szkole Zawodowej ma trwać sześć semestrów, po czym absolwenci będą mogli uzyskać tytuł magisterski w innej uczelni. Przewiduje się, że w skład WSZ wejdzie m. in. kolegium nauczycielskie.

* Do Sądu Pracy w Przemyślu w lawinowym tempie napływają pozwy miejscowych nauczycieli domagających się od samorządu wypłaty zaległych podwyżek obiecanych przez ministra edukacji narodowej. Władze Przemyśla martwią się, w jaki sposób zrealizować przerzucone na ich barki zobowiązania. Ostatnio wzburzenie przemyskich nauczycieli wywołała dodatkowo wiadomość o wysokości dodatków: motywacyjnego, funkcyjnego oraz za warunki pracy. Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej Przemyśla stawkę pierwszego z nich ustalono na poziomie 1 proc., czyli średnio 8 złotych.

* W klubie osiedlowym "Salezjańskie" rozstrzygnięty został konkurs na szopkę noworoczną. W kategorii literackiej dwa pierwsze miejsca przyznano Magdalenie Wielgosz i Lucynie Ciosek. Drugie miejsce zajęła Magdalena Broda a trzecie Justyna Lech. Wyróżniono ponadto teksty Karola Ratuszniaka, Malwiny Ciosek, Reginy Radochońskiej i Sabiny Baran.

Zbierajmy...książki!
* Funkcjonująca w Przemyślu już od czterech lat Społeczna Biblioteka Akademicka. Została powołana z myślą o gromadzeniu podręczników i wydawnictw naukowych dla studentów miejscowej Wyższej Szkoły Administracji i Zarządzania. Z zasobów biblioteki mogą korzystać osoby nie związane z uczelnią. Obecnie jest prowadzona akcja zbierania podręczników i książek, które wzbogacą zbiory biblioteki akademickiej. Zbiórka jest prowadzona w każdy poniedziałek i piątek w siedzibie Fundacji Samorządowej Ziemi Przemyskiej przy ul. Wybrzeże Piłsudskiego 1 w Przemyślu.

* Szkoła podstawowa w miejscowości Lisie Jamy jako jedna z 34 w kraju została wyposażona w nową pracownię komputerową w ramach projektu "Internet w szkołach". Nowopowstała pracownia składa się z 9 stanowisk dla uczniów i jednego stanowiska dla nauczyciela. W szkole uczy się ponad 180 uczniów.

* Projekt wydatków na 2001 rok Ministerstwa Edukacji Narodowej zakłada niższy poziom wydatków na wychowanków ośrodków specjalnych. W Przemyślu znajduje się 5 takich ośrodków szkolnictwa specjalnego. Tegoroczna subwencja na ten cel wyniosła 9,4 mln złotych tym czasem utrzymanie środków pochłonęło 11 mln złotych. Różnicę z własnych środków pokryło miasto. Zarząd Miasta uznał, że w takiej sytuacji funkcjonowanie tych placówek jest zagrożone.

Fundacja Batorego pomaga.
* 16 tysięcy złotych od Fundacji Stefana Batorego dostał Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy nr 3 w Przemyślu. Za te pieniądze podopieczni ośrodka będą przez cały rok szkolny buszować w Internecie. Przed dwoma laty Fundacja Batorego wspomogła ośrodek. Za otrzymane wtedy pieniądze urządzono pracownię komputerową. Teraz młodzi ludzie nie tylko zwiedzają zasoby światowej sieci, ale i sami je tworzą. Uczą się konstruować tzw. strony domowe, czyli WWW. Pierwszy efekt już możecie obejrzeć, ·w Internecie. Ośrodek ma tam własną stronę. Poznamy z niej kadrę i wychowanków placówki. Na stronie zamieszczono tez internetowe adresy, gdzie wychowankowie ośrodka mogą znaleźć pracę.

* Zdarzyło się to w mieście nad Mleczką, taką malutką rzeczką. Pewnego dnia, rzecz całkiem nowa, przybył rowerek ze Lwowa, czterokołowy, lśniący, zielony - za ruble zakupiony. Dziwi Was taka informacja? To nie żaden news, lecz fragment wiersza Mateusza Pieniążka zamieszczony w autorskim tomiku przemyskiego poety. Rowerek ze Lwowa i inne wiersze dla dzieci to zbiór 20 wierszy wydanym staraniem starostwa powiatowego w Przemyślu, pod patronatem Radia HOT. Zbiorek, bogato ilustrowany przez przemyskich plastyków - Barbarę i Jurka Lisów - można już kupić w wybranych księgarniach. Miłośnicy pięknych opowieści znajdą tam tez inną pracę Mateusza Pieniążka - Baśnie Krasiczyńskie z ilustracjami Małgorzaty Dawidziuk.

A bezrobocie sobie rośnie...
* Jak wynika z przekazanych informacji Powiatowego Urzędu Pracy w Przemyślu pod koniec ubiegłego roku liczba zarejestrowanych bezrobotnych wynosiła 10 987 osób. W porównaniu do roku 99 była ona większa o 1270 osób. W grudniu w powiatowym urzędzie pracy zarejestrowanych było sześciuset bezrobotnych absolwentów w porównaniu do roku 99 liczba bezrobotnych absolwentów była mniejsza o 100 osób.

* Od blisko dwóch lat działa w Przemyślu przy ulicy Katedralnej 5 Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej. Centrum uruchomione zostało z inicjatywy Krajowego Urzędu Pracy. Udzielane są tu porady z zakresu doradztwa zawodowego. Poradnictwo realizowane przez centrum obejmuje: udzielanie porad indywidualnych i grupowych związanych z wyborem zawodu, kierunku kształcenia lub szkolenia zawodowego, prowadzenie warsztatów poszukiwania pracy, pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych przy ubieganiu się o pracę. Centrum dysponuje między innymi: nowoczesnym zbiorem multimedialnych informacji zawodowych, informatorami o instytucjach kształcących w systemie szkolnym i pozaszkolnym oraz aktualnymi zbiorami przepisów prawnych. Zainteresowanym udostępniany jest Internet z ofertami pracy. Centrum świadczy usługi bezpłatnie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 15.

* Rozstrzygnięty został przeprowadzony przez Gazetę Codzienną Nowiny plebiscyt na Człowieka Tysiąclecia Polski Południowo - Wschodniej. Na pierwszym miejscu znalazł się generał Władysław Sikorski. Otrzymał on 456 głosów. 318 głosów i drugie miejsce otrzymał arcybiskup Ignacy Tokarczuk. Miejsce trzecie święty Andrzej Bobola. Głosowało na niego 318 osób. Na kolejnych miejscach znaleźli się Aleksander Fredro, Ignacy Łukasiewicz, Krzysztof Penderecki, błogosławiony Józef Sebastian Pelczar, ksiądz Stanisław Konarski, biskup Ignacy Krasicki, arcybiskup Grzegorz z Sanika, Józef Maksymilian Ossoliński, Wincenty Kadłubek, Mikołaj Spytek - Ligęza, Henryk Jordan, Józef Baltazar Szpilman, Adam Didur, Stanisław Pigoń, Kazimierz Badeni, Alfred hrabia Potocki, Jakub Jan Laub, Onufry Kopczyński, biskup Wacław Hieronim Sierakowski i Dionizy Hugo Steinhaus.

Archiwalna puszka Pandory?
* Listę z ponad dwustu pięćdziesięcioma nazwiskami żołnierzy 14 dywizji SS Galizien odnalazł w przemyskim archiwum rzeszowski oddział Instytutu Pamięci Narodowej. O składającej się przede wszystkim z Ukraińców dywizji stało się głośno po emisji w brytyjskiej telewizji filmu pod tytułem SS w Wielkiej Brytanii. Szacuje się, że obecnie przebywa tam około tysiąca pięciuset żołnierzy z tego dywizjonu. Jak dowiedzieliśmy się od Witolda Koleszy dyrektora Głównej Komisji Ścigania Zbrodni Przeciwko Narodowi Polskiemu niemała cześć służących w 14 dywizji Wafen SS pochodzą z naszego regionu. Nie wykluczone, że służyli tam także Polacy. Na liście oprócz nazwisk ukraińskich są też nazwisko polsko brzmiące. Żołnierze z niektórych oddziałów ukraińskiej dywizji SS odpowiedzialni są za zbrodnie na Polakach, Słowakach i Żydach. Znalezione w Przemyślu archiwa o nazwie "Starosta niemiecki w Sanoku" zawierają teczki z listami 258 nazwisk żołnierzy z adresami zamieszkania, przydziałami służbowymi oraz opiniami przełożonych.

* Z 7 do 5 osób zmniejszona została rada nadzorcza Zakładów Płyt Pilśniowych w Przemyślu. Z inicjatywą zmniejszenia składu rady nadzorczej wystąpił na nadzwyczajnym walnym zgromadzeniu przedstawiciel wiodącego akcjonariusza zakładów prezes zarządu Zamojskiej Fabryki Mebli Adam Błaszczyk. Jego zdaniem należy ograniczyć koszty funkcjonowania rady nadzorczej by te nie obciążały nadmiernie spółki. Obecnie w skład pięciu członków rady nadzorczej wchodzą: Kazimierz Sordyl, Tadeusz Meisner, Andrzej Liwoch, Krzysztof Podleśny i Andrzej Majcher.

* Sadownicy z Podkarpacia i sąsiadujących regionów kraju chcą stworzyć nowoczesne centrum logistyczne, które zajęłoby się promocją, handlem oraz przechowalnictwem owoców. Członkami grupy mogą być producenci, dla których sadownictwo jest głównym źródłem utrzymania. Sadownicy mają nadzieję, że w sfinansowaniu budowy centrum logistycznego, zaplecza magazynowego i sortowni owoców pomoże im Bank Światowy.

Jarosław

* Kuria biskupia w Przemyślu odwołała księdza uczącego religii w szkole podstawowej w Jarosławiu. Jak już informowaliśmy katecheta oskarżony został o znęcanie się nad dziećmi. Sprawę bada jarosławska prokuratura, powiadomiona przez rodziców poszkodowanych dzieci. Halina Kic dyrektor szkoły powiedziała nam, że do odwołania doszło po spotkaniu z przedstawicielem Kurii Metropolitalnej w Przemyślu księdzem dyrektorem Kocurem. Nowy katecheta rozpocznie prace w dziewiątce po feriach. Oskarżony katecheta przebywa na urlopie.

Lubaczów

* Mieszkańcy Lubaczowa i okolic, chorujący na płuca i leczący się dotychczas u jedynego w mieście lekarza pulmunologa, mimo że są ubezpieczeni zostali zmuszeni do płacenia za każdą wizytę i poradę doktora. Lekarz nie doszedł bowiem do porozumienia z dyrekcją publicznego ZOZ-u i przeszedł do prywatnej przychodni. Zaznaczył, że pieniądze wpłacone przez pacjentów za wizyty u niego są deponowane. Jeżeli Podkarpacka Kasa Chorych zrefunduje mu rachunki wystawione pacjentom, to pieniądze zostaną im zwrócone. Dyrekcja ZOZ-u twierdzi, że czyni usilne starania, aby znaleźć nowego lekarza tej specjalności.

Przeworsk

Kiedy ostatni odjazd?
* W związku z restrukturyzacją PKP istnieje realne niebezpieczeństwo, że Przeworska kolej dojazdowa zostanie zlikwidowana. Jeżeli dojdzie do jej likwidacji pracę straci około dwudziestu osób. W tej sprawie odbyło się spotkanie z inicjatywy senatora Witolda Kowalskiego. Obecni na nim byli przedstawiciele władz miejskich i powiatowych Przeworska, przedstawiciele powiatu rzeszowskiego oraz związków zawodowych. Jak poinformował nas senator Kowalski w trakcie spotkania dyskutowano nad podjęciem takich działań, które zapobiegłyby likwidacji kolei. Witold Kowalski zapowiedział, że w tej sprawie będzie interweniował w zarządzie PKP oraz w ministerstwie transportu. Ma zamiar doprowadzić do spotkania z Generalnym Konserwatorem Zabytków. Kilka dni temu senator zwrócił się w tej sprawie do zarządu PKP. Z uzyskanych informacji wynika, że żadne ostateczne decyzje w sprawie przeworskiej kolei nie zostały podjęte a jakiekolwiek ustalenia będą znane dopiero po 18 stycznia.

* W Przeworsku zorganizowano V Regionalny Przegląd Obrzędów Bożonarodzeniowych. W dwudniowym przeglądzie uczestniczyło 16 zespołów w trzech grupach wiekowych. Jury pod przewodnictwem Katarzyny Trojanowskiej etnografa z Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej przyznało dwie równorzędne nagrody. Otrzymali je chór mieszany stowarzyszenia chóralnego Cantilena z Tryńczy i zespół śpiewaczy Dolanie z Gniewczyny Trynieckiej.

Kronika Policyjna

Złodzieje biorą ...
* Niezwykle łakomym kąskiem stały się ostatnio dla złodziei linii energetycznej. 15 stycznia na szlaku kolejowym Rogoźno - Grząska skradziono około 760 metrów napowietrznej linii. Straty wynoszą 7600 złotych.

* W Ożańsku nieznani sprawcy skradli tysiąc 100 metrów linii energetycznej niskiego napięcia zasilającą hydrofornię. Straty oszacowano na 3 tysiące złotych. * W Trójczycach 52-letni mężczyzna kierując polonezem wpadł w poślizg i zderzył się z prawidłowo jadącym fiatem seicento. W wypadku obrażeń ciała doznała 66 letnia pasażerka fiata.

* Na 200 tysięcy złotych oszacowano straty, jakie powstały w wyniku wybuchu pożaru w Pruchniku. Ogień całkowicie strawił stodołę z drewnianą przybudówką, fiata 126 p, sieczkarnie i drobny sprzęt gospodarski. Ponadto spaleniu uległa drewniana konstrukcja dachu na budynku mieszkalnym oraz wykonana z sidingu elewacja budynku. Przyczyn pożaru jak dotąd nie udało się ustalić.

* Do tragicznego w skutkach wypadku drogowego doszło 15 stycznia około godziny 19.30 w Śliwnicy koło Krasiczyna. 37 letni mężczyzna kierując peugoetem potracił idącego poboczem drogi 63 letniego przemyślanina. Pieszy w wyniku odniesionych obrażeń poniósł śmierć na miejscu. Jak ustalono kierowca był pijany. Alkomat wykazał u niego 1 i 6 dziesiątych promila alkoholu w wydychanym powietrzu.

* Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. Tomek, Piotr, Paweł i Krzysztof - to nie czterej muszkieterowie we współczesnym wydaniu, ale banda złodziejaszków. Razem pracowali i razem wpadli. Jak ustalili przemyscy policjanci, wspomniana czwórka to sprawcy włamań do samochodów w Przemyślu i na terenie gminy Pruchnik. Z całej czwórki tylko dwóch jest pełnoletnich - młodsi zapewne dopiero terminowali. Lekcje kradzieży poszły nieźle. Sztukę ukrywania się będą jeszcze musieli poćwiczyć.

* Silny jak dąb musiał być osobnik, który skradł...dąb. A nawet dwa. Złodziej nie wyrwał ich, co prawda z korzeniami, ale i tak sporo się napracował. Ściął dwa spore okazy piłą i wywiózł w nieznanym kierunku, powodując w prywatnym lesie szkodę wartości prawie 300 złotych. Było to w okolicach Dubiecka. Nie wiadomo, czy złodzieja uda się złapać, ale jeśli tak, to proponujemy ukarać go nieco inaczej niż zwykłego rabusia. Zamiast pakować złoczyńcę za bezduszne żelazne kratki, można by go dla przykładu zakuć w dyby. Oczywiście dębowe.

* W Jarosławiu na ulicy Jana Pawła II 14 -letnia dziewczynka wbiegła nagle na przejście dla pieszych i została potrącona przez kierującego peugoetem mieszkańca Rzeszowa. Dziecko z ogólnymi obrażeniami ciała przewiezione zostało do szpitala.

* Na ulicy Morawskiej w Jarosławiu nieznani sprawcy po uprzednim zdemontowaniu skradli 80 metrów bieżących blachy ocynkowanej i aluminiowej. Właściciel Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe Energetyka straty oszacował na 5 tysięcy 700 złotych.

Reklama