Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 09.12-15.12.2000 r.

Kryształowe serce...
* W piątek w przemyskim Klubie Garnizonowym, odbyło się uroczyste spotkanie z okazji obchodów Dni Honorowego Dawcy Krwi. W trakcie spotkania wyróżniono długoletnich zasłużonych dawców. Kryształowe serce otrzymał Marek Wachol z Przemyśla, który oddał do tej pory ponad 50 litrów krwi. Henryk Hatylak i Marek Stecura otrzymali srebrny krzyż zasługi. Tadeusza Kasicę i Andrzeja Bera uhonorowano brązowym krzyżem. Odznakę honorową PCK pierwszego stopnia otrzymał lekarz medycyny Jerzy Dębski. Odznakę trzeciego stopnia otrzymał klub HDK imienia Ziemi Przemyskiej.

Początek góry lodowej...
* W ostatnich dniach policjanci z Wydziału 20 Centralnego Biura Śledczego w Rzeszowie w ramach prowadzonych akcji pod kryptonimem - FAKTURA zlikwidowali zorganizowaną grupę przestępczą. Jej członkowie na podstawie sfałszowanych dokumentów wyłudzali zwrot nienależnego podatku VAT. Proceder trwał od około dwóch lat. Jak wynika ze wstępnych ustaleń i zabezpieczonych dowodów na szkodę skarbu państwa wyłudzono co najmniej dwa i pól miliona złotych. W związku z prowadzonym dochodzeniem zatrzymano 13 osób, które pozostają do dyspozycji prokuratora. W grupie zatrzymanych osób znaczną cześć stanowią mieszkańcy Przemyśla. Staraliśmy się uzyskać bardziej szczegółowe informacje na ten temat. W biurze prasowym komendy wojewódzkiej policji w Rzeszowie powiedziano nam, że sprawa ma charakter rozwojowy i dla dobra śledztwa dokładniejszych informacji nie można podać.

* 25 paczek mikołajkowych i pięć pluszaków dla najmłodszych wręczyli osobiście dzieciom z domu dla dzieci Nasza Chata przedstawiciele Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK Płomyk działający przy Komendzie Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu. Pieniądze na prezenty pochodziły z własnych składek. Podczas spotkania strażacy zorganizowali pogawędkę na temat przyczyn powstawania pożarów. Wizyta przemyskich strażaków - krwiodawców u dzieci przyniosła ogromną radość.

* W Powiatowym Urzędzie Pracy Przemyślu wzrasta liczba bezrobotnych. Według stanu na dzień 30 listopada liczba ta wynosiła 10 tysięcy 631 i była większa o 227 osób w porównaniu do października. W porównaniu do roku ubiegłego liczba ty była większa aż o 914 osób. W listopadzie w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowało się 786 nowych bezrobotnych natomiast od grudnia ubiegłego roku 7 tysięcy 762 osoby. W powiecie przemyskim stopa bezrobocia wynosi 14 i pół procent. W całym województwie podkarpackim 14 i 9 dziesiątych.

Związkowcy ostrzegają.
* Przedstawiciele Związku Zawodowego NSZZ Solidarność Zakładu Przewozów Towarowych i Przeładunku w Żurawicy rozmawiali w Warszawie na temat wstrzymania zwolnień blisko 250 pracowników. Związkowcy z komisji zakładowej domagają się także podjęcia natychmiastowych działań dotyczących poprawy stanu infrastruktury kolejowej i bezpieczeństwa pracy. Żądają także poprawy warunków socjalnych. W Warszawie na ten temat rozmawiać będą z przedstawicielami ministerstwa transportu i gospodarki morskiej oraz z dyrekcją PKP. Związkowcy ostrzegają, że jeżeli rozmowy nie przyniosą rezultatów rozważają podjęcie strajku.

* Podczas poniedziałkowego spotkania Podkarpackiego Zarządu Regionu Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych podjęto decyzje o zorganizowaniu dwugodzinnego strajku. Pielęgniarki odejdą od łóżek pacjentów we wtorek 12 grudnia pomiędzy godziną 10 a 12. W tym czasie na każdym oddziale dyżur pełnić będzie jedna pielęgniarka. Podkarpacie znajduje się na jednym z ostatnich miejsc w kraju, jeśli chodzi o płace w tej grupie zawodowej. Jeszcze gorzej jest w Przemyślu gdzie pielęgniarki i położne są grupą najmniej uposażoną w regionie. Jak poinformowała nas Ewa Rygiel - przewodnicząca związku zawodowego ze Szpitala Wojewódzkiego przeciętna pensja waha się tu w granicach od 500 do 700 złotych.

Polak-Węgier dwa bratanki...
* Prezydent Przemyśla Marian Majka oraz wiceprezydenci: Jerzy Gruszecki i Jerzy Krużel spotkali się z Konsulem Generalnym Republiki Węgierskiej w Krakowie - Dr Istvanem Kowacsem. Konsul wraz z żoną Marią przybył do Przemyśla na zaproszenie dyrektora Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej Mariusza Olbromskiego. Władze Przemyśla wyraziły chęć nawiązania bliskiej współpracy z jednym z miast węgierskich. Liczą na pomoc Konsula Kovacsa w realizacji tych zamierzeń. Współpraca ma być ukierunkowana na dziedziny: samorządność, kultura, sport i turystyka, a także gospodarka. Jednym z pierwszych wspólnych działań ma być wmurowanie tablicy upamiętniającej żołnierzy węgierskich poległych w walkach o Twierdzę Przemyśl.

* Starostwo Powiatowe w Przemyślu uzyskało kolejne wsparcie finansowe w wysokosci 4000 USD na realizację projektu "Ekspozycja i walory Twierdzy Przemyśl". Dotacja ta pochodzi ze środków Fundacji na Rzecz Rozwoju Euroregionu Karpaty - Polska, w ramach Programu Ochrony Dziedzictwa Kulturowego Karpat. Inicjatorem i wnioskodawcą projektu jest starosta przemyski - Mariusz Grzęda. Twierdza Przemyśl jest jednym z najważniejszych obiektów dziedzictwa kulturowego Ziemi Przemyskiej, chętnie odwiedzanym przez turystów z całego świata. Wniosek do fundacji zawiera trzy główne przedsięwzięcia: zainstalowanie makiety twierdzy na terenie Garnizonowego Klubu Oficerskiego w Przemyślu, oznakowanie fortów tablicami historyczno - narracyjnymi oraz publikacja książki "Twierdza Przemyśl wczoraj i dziś".

Głodowały pielęgniarki i położne.
* Przemyskie pielęgniarki dołączyły do swoich koleżanek protestujących w całej Polsce. 13 grudnia część z nich na 2 godziny odeszła od łóżek pacjentów. Następnego dnia 5 pielęgniarek rozpoczęło głodówkę w szpitalu na Monte Cassino. Pozostałe pielęgniarki w Przemyślu i innych podkarpackich szpitalach solidaryzują się z głodującymi. Na znak poparcia przywdziały czarne podkoszulki. Mówią, że teraz już nie można się z protestu wycofać, aby nie zmarnować tego, co już osiągnęły siostry w innych miastach. W piątek 15 grudnia protest głodowy prowadziło siedem pielęgniarek. Mówią, że tak radykalna forma protestu podyktowana jest wręcz głodowymi zarobkami. Część pielęgniarek okupuje gabinet dyrektora. Protestujące nie zgadzają się na zaproponowane im przez dyrektora placówki 15-procentowe podwyżki. Mając na uwadze to, że ich zarobki wynoszą około sześciuset złotych podwyżka znaczyłaby podniesienie ich pensji do niecałych siedmiuset złotych. To nadal jest bardzo mało. Pielęgniarki żądają podwyżki w wysokości tegorocznej inflacji od stycznia do września a od września podniesienia ich pensji o 350 złotych. "Nam jest wszystko jedno czy będziemy głodować w domu czy w pracy a strajkować będziemy do skutku" - powiedziała nam przewodnicząca Związku Zawodowego Pielęgniarek i Położnych w Szpitalu Wojewódzkim w Przemyślu Ewa Rygiel. W najbliższym czasie liczba ta na pewno wzrośnie. Tak skandalicznie niskie zarobki za tak odpowiedzialną i ciężką prace zmusiły je do podjęcia najbardziej radykalnej formy protestu jaką jest głodówka. Pielęgniarki mówią, że nie mają innego wyjścia.

* Wprowadzony przez wojewodę podkarpackiego zakaz wycinania jodeł - jest łamany. Złodzieje wycinają drzewka głownie w okolicach Narola, Lubaczowa i Sieniawy. Często potrafią zniszczyć nawet 30-letnie okazy, ścinając sam czubek. Leśnicy często znajdują takie porzucone jodełki, które nie zawsze nadają się na choinkę, bo są nierówno uformowane. Niestety, okaleczone drzewa to jedyny ślad po nieuchwytnych złodziejach. Amatorom żywych choinek polecamy legalną formę ich zdobycia. Na targowiskach i w sklepach można kupić piękne dwumetrowe świerki z plantacji już za 15-18 złotych. Mniejsze drzewko w donicy, które na wiosnę można przesadzić do ogródka - kosztuje od 15 do 30 złotych. Wigilia - za już niebawem.

Andrzej Zoll za utrzymaniem przejścia.
* Na Podkarpaciu przebywał profesor Andrzej Zoll. Jako Rzecznik Praw obywatelskich przyjechał on tutaj po raz pierwszy. Spotkał się z wojewodą Zbigniewem Sieczkosiem i marszałkiem województwa Bogdanem Rzońcą. Rozmawiał z nimi o pomocy społecznej, bezrobociu, problemach w oświacie i służbie zdrowia, czyli o sprawach, które najczęściej są źródłem skarg kierowanych do rzecznika. Profesor Zoll zapoznał się z warunkami życia i służby funkcjonariuszy Bieszczadzkiego Oddziału Straży Granicznej. Andrzej Zoll przeprowadził wizytację przejść granicznych między Ukrainą a Polską wspólnie z Niną Karpaczową - pełnomocnikiem Rady Najwyższej Ukrainy do Spraw Praw Człowieka. Jest to pierwsza wspólna wizytacja w 13-letniej historii instytucji polskiego Rzecznika Praw Obywatelskich. Do spotkania doszło na przejściu granicznym w Medyce. Podczas spotkania omówiono problemy związane z ruchem granicznym. Rozmawiano o wspólnych działaniach na rzecz podniesienia standardów obsługi przekraczających granice obywateli ukraińskich i polskich. Andrzej Zoll skrytykował projekt wojewody podkarpackiego dotyczący likwidacji pieszego przejścia w Medyce. Jego zdaniem zamiast utrudniać należy ułatwiać ludziom przechodzenie przez granicę, która nie powinna stanowić bariery oddzielające Ukrainę od Polski.

* Nietypowa pogoda sprzyja przyrodniczym ciekawostkom. Tydzień temu informowaliśmy o jaśminie kwitnącym w Krównikach, a teraz - historyjka ze świata fauny. Orły rozpoczęły okres godowy. Znoszą do gniazd świeże gałązki, wykonują loty godowe. Zwykle te dumne ptaki nie myślą o zakładaniu rodziny w grudniu, ale teraz jest ciepło i żal by było stracić taką okazję. Tylko patrzeć, jak w gniazdach pojawią się młode. Pogoda nie sprzyja jednak wszystkim stworzeniom po równo. Biedne koty i tak muszą poczekać do marca.

Pożyteczne walne...
* W Przemyślu w hotelu Marko - Exim odbyło się 15 grudnia Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Członków Regionalnej Izby Gospodarczej. Członkowie izby i zaproszeni goście spotkali się z przedstawicielami ministerstwa gospodarki. Bardzo ważnym momentem było uroczyste otwarcie działalności Izby. Na forum zgromadzenia wystąpili przedstawiciele ministerstwa gospodarki, konsula RP we Lwowie, konsula Republiki Ukrainy w Krakowie, konsula Republiki Czeskiej w Katowicach, Agencji Trans Trakt w Żółkwi, rejonowych administracji Żółkwi i Sokola na Ukrainie. Członkowie przemyskiej izby mają nadzieje, że wraz z powstaniem na naszym terenie samorządu gospodarczego możliwa będzie intensywna realizacja inicjatyw gospodarczych. Oczekują wzrostu poziomu gospodarowania i wykorzystania rezerw gospodarczych. Liczą także na dynamiczny rozwój gospodarczy, który przyczyni się do wzrostu zatrudnienia a tym samym poziomu życia mieszkańców.

* 14 grudnia odprawiono uroczystą mszę świętą koncelebrowaną przez metropolitę arcybiskupa Józefa Michalika z okazji setnej rocznicy poświecenia klasztoru i kościoła Sióstr Karmelitanek Bosych w Przemyślu. Budowę kościoła i klasztoru rozpoczęto w marcu 1899 roku. W listopadzie 1900 roku budowle poświęcił biskup przemyski Józef Sebastian Pelczar.

* Ogniomistrz Janusz Chorbacz z Państwowej Straży Pożarnej w Przemyślu otrzymał krzyż zasługi za dzielność nadany przez prezydenta Aleksandra Kwaśniewskiego. Ogniomistrz Chorbacz, strażak krwiodawca służbe w jednostkach ochrony przeciwpożarowej pełni od 11 lat. W kwietniu tego roku podczas akcji ratowniczo - gaśniczej w wielorodzinnym budynku przy ulicy Krasińskiego wykazał się dużą odwagą i poświeceniem podczas prowadzonej akcji ewakuacyjnej. Pracując w warunkach silnego zadymienia odnalazł przebywające w mieszkaniu dwie osoby. Pomimo kończącego się w aparacie oddechowym zapasu powietrza, narażając własne życie podjął ryzyko ewakuacji ludzi. Dzieki temu uratował im życie. Ogniomistrz Janusz Chorbacz jest jedynym w Przemyślu strażakiem uhonorowanym krzyżem zasługi za dzielność.

* Pomimo nie stwierdzenia w Polsce przypadków choroby szalonych krów służby weterynaryjne na Podkarpaciu dmuchają na zimne. Aby zminimalizować zagrożenie przeprowadzono kontrolę wszystkich mieszalni pasz. Nie stwierdzono ani jednego przypadku by mączka mięsno - kostna była jednym ze składników paszy dla bydła. Lekarze weterynarii zostali uczuleni na konieczność szybkiego i właściwego reagowania w przypadku zgłoszenia podejrzenia tej choroby. Opracowana została też ulotka, która niebawem za pośrednictwem Ośrodków Doradztwa Rolniczego trafi do hodowców. Podczas narady pozytywnie oceniono współpracę wszystkich służb zajmujących się bezpieczeństwem sanitarnym. Wojewódzki Weterynaryjny Inspektorat Sanitarny i Wojewódzka Inspekcja Sanitarna podpisały porozumienie o pełnej współpracy w tym również na przejściach granicznych.

Reklama