Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 13.01-26.01.2020 r.

• Oferta konsorcjum firm PBI Infrastruktura SA, PBI WMB i Inżynieria Rzeszów SA została wybrana jako najkorzystniejsza w przetargu na rozbudowę 7-km odcinka drogi krajowej nr 28 Przemyśl-Medyka. Konsorcjum zadeklarowało, że prace o wartości 93,6 mln złotych wykona w terminie 19 miesięcy od daty zawarcia umowy, wraz z uzyskaniem decyzji o pozwoleniu na użytkowanie.
- Jeśli do 31 stycznia od dokonanego wyboru oferty nie wpłynie odwołanie, możliwe będzie podpisanie umowy z wykonawcą - informuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad oddział w Rzeszowie. Odcinek drogi objęty rozbudową położony jest w granicach administracyjnych miasta Przemyśl, gminy Przemyśl, gminy Medyka, powiatu przemyskiego i województwa podkarpackiego. Trasa odcinka rozbudowy została wyznaczona w nawiązaniu do przebiegu drogi krajowej nr 28. Początek projektowanego odcinka przyjęto w granicach administracyjnych miasta Przemyśla przed skrzyżowaniem drogi krajowej nr 28 z drogą gminną nr 116305 do Hureczka. Koniec opracowania przyjęto zamykanej rogatce wjazdu na platformę odpraw granicznych polsko-ukraińskiego przejścia drogowego Medyka-Szeginie. Rozbudową DK28 na odcinku Przemyśl-Hureczko obejmuje:

 • rozbudowę drogi do przekroju 4 x 3,5 m (z pasem dzielącym o szer. 3,5 m) z rozszerzeniem jezdni prawej do 4 pasów dla pojazdów oczekujących na odprawę graniczną, a tuż przed przejściem granicznym do 5 pasów ruchu w kierunku Ukrainy,
 • korektę trasy i niwelację drogi,
 • wzmocnienie nawierzchni do nośności 115 kN/oś,
 • rozbudowę skrzyżowań z zastosowaniem dodatkowych pasów dla relacji skrętnych,
 • dostosowanie do wymogów w zakresie widoczności na zatrzymanie i wyprzedzanie,
 • renowację systemu odwodnieniowego (przebudowa i budowa rowów,
 • przebudowa budowa i likwidacja istniejących przepustów),
 • budowę zatok autobusowych,
 • budowę dodatkowych jezdni i zjazdów umożliwiających dostęp do terenów zlokalizowanych przy drodze,
 • budowę miejsca do ważenia pojazdów i kontroli pojazdów,
 • budowę i przebudowę oświetlenia drogi,
 • budowę kanału technologicznego,
 • budowę urządzeń ochrony środowiska,
 • budowę lub przebudowę chodników,
 • budowę ścieżek pieszo-rowerowych,
 • wykonanie oznakowania drogi oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 • budowę, przebudowę lub zabezpieczenie kolidujących urządzeń infrastruktury zewnętrznej wszystkich branż występujących w obszarze inwestycji,
 • inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, takich jak wycinka i nasadzenia zieleni, rozbiórki elementów dróg istniejących, rozbiórki wiat przystankowych itp.

 

Reklama