Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 13.01-26.01.2020 r.

• Kluby radnych Prawa i Sprawiedliwości oraz Regii Civitas tłumaczą, dlaczego podczas dwukrotnych głosowań nie poparły budżetu Przemyśla na 2020 rok. Uchwała przeszła głosami koalicji, czyli klubów Wspólnie dla Przemyśla oraz Koalicji Obywatelskiej. Podczas pierwszej sesji, w grudniu, wynik głosownia nad uchwałą budżetową Przemyśla na 2020 rok wynosił 11:11. W tej sytuacji budżet nie został przyjęty. Kolejną sesję w tej sprawie zwołano na styczeń. „Za” zagłosowało również 11 radnych koalicji, czyli klubów Wspólnie dla Przemyśla i Koalicji Obywatelskiej, przeciw było pięciu radnych (wszyscy z PiS oraz jeden z Sojuszu Lewicy Demokratycznej). Od głosu wstrzymało się sześcioro radnych (wszyscy z Regii Civitas i dwoje z SLD). Taki wynik głosowania sprawił, że budżet Przemyśla został uchwalony. - Kształt budżetu od początku był nie do zaakceptowania. W grudniu zaproponowaliśmy poprawki, które w większości zostały odrzucone. Wobec tego, podczas styczniowej sesji zmniejszyliśmy ilości zgłoszonych poprawek i potrzebnych na nie pieniędzy. Niestety, tym razem również zarówno pan prezydent, jak i koalicja rządząca miała zastrzeżenia. Zaproponowane poprawki zarówno na pierwszej jak i drugiej sesji budżetowej dotyczyły m.in. karty dużej rodziny, zwiększenia dodatków motywacyjnych dla nauczycieli, korzystania przez szkoły i kluby bezpłatnie z obiektów POSiR czy też zakup deflibilatorów oraz wymiany nawierzchni na boiskach Orlika - twierdzi Maciej Kamiński, szef klubu radnych PiS w Radzie Miejskiej w Przemyślu. W jaki sposób koalicja musiałaby poprawić projekt uchwały budżetowej, aby radni PiS go poparli? Przede wszystkim przyjęcie poprawek, które tak naprawdę zgłosili nam mieszkańcy, a my przedstawiliśmy je na sesjach. Ponadto kwota na inwestycje w tym roku jest bardzo niska według naszej opinii. Zostaję również płaszczyzna edukacji, czy tam środki przeznaczone wystarczą na cały rok? Generalnie też sam fakt rozpoczęcia drugiej sesji z dużym opóźnieniem. Najpierw zwołanie komisji na godzinę 8.00 tego samego dnia wiedząc, że sesja ma się rozpocząć o godzinie 9.00 ,jest dla nas nieporozumieniem. Jest to jedna z najważniejszych sesji w roku, więc same komisje powinny być przynajmniej dzień szybciej. Weźmy pod uwagę, że podczas innych sesji komisje są nawet tydzień wcześniej. Efektem tego było rozpoczęcie sesji budżetowej kilka godzin po czasie. Teraz obrady są online, więc również poszanujmy te osoby, które chcą oglądać je na żywo. Chcę również podkreślić, że nasza poprawka dotycząca bezpłatnego korzystania z obiektów POSiR została odrzucona, po czym zgłoszona przez inne kluby w innym kształcie w tym zmniejszona została kwota o 40 tys . Czy to jest to w porządku? Czy tak wygląda poszanowanie opozycji i radnych, którzy zgłosili taką poprawkę?
- Nasze głosowanie (wstrzymanie się) wynika z dwóch okoliczności. Najważniejsza to niedoprowadzenie do uchwalenia budżetu przez Regionalna Izbę Obrachunkową, bo to mogłoby oznaczać radykalne cięcie niektórych wydatków. Drugą okolicznością jest przyjęcie naszych poprawek, dwóch, a nawet trzech, bo, uważamy się za pomysłodawców przywrócenia bezpłatnego dostępu do obiektów POSiR dla szkół - argumentuje Robert Bal, szef klubu Regia Civitas.
- Radni Regii Civitas, tak jak poprzednio, przygotowali poprawki do złożonego przez Prezydenta Miasta projektu, podobnie inne kluby, również kluby „koalicyjne”. Oczekiwaliśmy, że poprawki dotyczące niewielkich remontów dróg przy Szkole Podstawowej nr 6, 16, 1 znajdą uznanie w oczach Prezydenta, podobnie jak dokończenie remontu ul. Wandy czy wygospodarowanie środków na remonty lokali socjalnych. I tym razem nasze wnioski zostały uwzględnione. Cieszy nas również to, że udało się przekonać prezydent i radnych do pomysłu wyasygnowania środków na pokrycie kosztów zajęć szkolnych na obiektach POSIR (o co wnosiliśmy na poprzedniej sesji budżetowej, a teraz zgłosił ponownie klub PiS w kwocie 240 tys. zł). Wprawdzie ostatecznie prezydent zaproponował częściowo inne źródło finansowania, ale fakt, pozostaje faktem, że 200 tys. zł, o które wnioskowaliśmy jako Klub Regia Civitas oraz kluby koalicyjne zostaną przeznaczone na to, aby dzieci i młodzież mogła nieodpłatnie korzystać z hali, stoku,lodowiska czy basenu w ramach zająć szkolnych. Przeszła też poprawka zgłoszona przez SLD, dotycząca programu Senior Wigor/Plus czy zwiększenie środków na zasiłki celowe. Czy poprawka „koalicji” dotycząca przygotowania koncepcji dotyczących bulwarów nadsańskich, parkingu wielopoziomowego czy „karty Przemyślanina” (tu mamy jednak wątpliwość czy działania w zakresie karty mogą być finansowane z dochodów majątkowych - ale to rozstrzygnie RIO) - twierdzi Robert Bal. I dalej:
- Pomimo że uważamy, że budżet 2020 będzie bardzo trudno zrealizować, bo jest mocno niedoszacowany o skutki zmian w prawie np. najniższe wynagrodzenie, czy obniżenia podatku PIT, nie zagłosowaliśmy przeciw. Nasze głosowanie (wstrzymanie się) wynika z dwóch okoliczności. Najważniejsza to niedoprowadzenie do uchwalenia budżetu przez Regionalna Izbę Obrachunkową (stałoby się tak, gdyby Rada Miejska nie była w stanie uchwalić budżetu - przyp. red), bo to mogłoby oznaczać radykalne cięcie niektórych wydatków, np. zagrożona mogłoby być inwestycja w zakresie podziemnej trasy turystycznej (która nie ma jeszcze podpisanej umowy na jej wykonanie) czy skromne wydatki na promocję. Drugą okolicznością jest przyjęcie naszych poprawek, dwóch, a nawet trzech bo, uważamy się za pomysłodawców przywrócenia bezpłatnego dostępu do obiektów POSiR dla szkół. Teraz wszystko w rękach Prezydenta, bo to On realizuje budżet. I On ponosi za niego odpowiedzialność - dodaje R. Bal.

Reklama