Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 13.01-26.01.2020 r.

• Urząd Miejski w Przemyślu wydał 160 błędnych decyzji podatkowych za 2018 r. Tak uznało Samorządowe Kolegium Odwoławcze. Jego prezes zaznacza jednak, że wykryte do tej pory uchybienia nie są poważne. Sprawa ma swój początek w pierwszej połowie 2019 r., gdy do Prokuratury Rejonowej w Przemyślu wpłynął wniosek od jednego z podatników, który poddał pod wątpliwość poprawność decyzji w sprawie naliczonego podatku od nieruchomości. Decyzja została wydana w 2019 r., ale dotyczyła roku poprzedniego, a wysokość kwot związana była z przeprowadzoną modernizacją ewidencji gruntów i budynków. W lipcu ub.r. prokurator przekazał sprawę do (...) (Życie Podkarpackie)

Reklama