Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 22.10-28.10.2018 r.

• Marszałek wraz z ministrem debatowali o znaczeniu bogactwa obiektów zabytkowych dla gospodarki miasta, formach wspierania ich rewitalizacji ze środków zewnętrznych, roli samych mieszkańców i ich aktywności w ożywianiu historycznej tkanki miasta. Najważniejszą jednak informacją jaką usłyszeli zebrani na sali przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się kulturą i opieką nad zabytkami, była ta przekazana przez ministra kultury i dziedzictwa narodowego Czynione przez wiele lat zabiegi o ustanowienie zespołu zabytkowego Przemyśla Pomnikiem Historii, przyniosło zaskakujące rozwiązanie. Minister poinformował, że Rada Ochrony Zabytków doceniając znaczenie miasta i jego historii postanowiła zaopiniować nadanie dwóch tytułów Pomnik Historii: dla Twierdzy Przemyśl oraz Staromiejskiego Zespołu Urbanistycznego Miasta Przemyśla. Warto dodać, że tytuł Pomnik Historii jest ważnym etapem do wpisania na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Równie ważną informacją, która padła na spotkaniu jest wiadomość o planowanym powołaniu specjalnego funduszu, który miałby wspierać miasta w ich działaniach zmierzających do renowacji i rewitalizacji obiektów zabytkowych. Wśród tych nielicznych historycznych miast jest wymieniany także Przemyśl.

Reklama