Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 14.05-27.05.2018 r.

• 10 instytucji, wspólnot i osób prywatnych otrzyma dotację celową z miejskiego budżetu na ochronę zabytków i opiekę nad nimi. Między nich podzielona została kwota 50 tys. zł, a uchwałę w tej sprawie podjęli przemyscy radni podczas ostatniej (24 maja br.) sesji. Do prezydenta miasta Przemyśla systematycznie składane są wnioski o przyznanie dotacji przez instytucje, wspólnoty i osoby prywatne na utrzymywanie w odpowiednim stanie obiektów zabytkowych, będących w ich dyspozycji czy administracji. Prośby uzasadniane są wysokimi kosztami remontów czy modernizacji (...) (Życie Podkarpackie)

Reklama