Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 23.04-29.04.2018 r.

• Trwa rozbudowa ul. Wysockiego w Przemyślu, w ramach projektu "Rozbudowa i integracja systemu komunikacji publicznej na terenie MOF (Miejski Obszar Funkcjonalny - przyp. red.) Przemyśl". Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej, a jego uczestnikami są Gmina Miejska Przemyśl, Gmina Przemyśl oraz Powiat Przemyski. Główny cel to zmniejszenie emisji zanieczyszczeń uciążliwych dla środowiska i mieszkańców poprzez poprawę dostępu do niskoemisyjnego transportu publicznego. Rozbudowa ul. Wysockiego obejmuje poszerzenie jezdni z 5 m do 7 m oraz wyrównanie i wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej, budowę chodników, ścieżki rowerowej oraz zatok autobusowych. Ponadto na całej długości przewidziano budowę oświetlenia drogowego oraz odwodnienie poprzez budowę kanalizacji deszczowej. Zakres robót obejmuje również przebudowę i zabezpieczenie pozostałej infrastruktury (sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, gazociągu, urządzeń elektroenergetycznych i sieci teletechnicznej) kolidującej z projektowaną rozbudową odcinka ul. Wysockiego. Wartość samych robót drogowych wynosi ok. 5,5 mln zł. Termin zakończenia prac zaplanowano na koniec lipca 2018 roku. Do 15 kwietnia trwał nabór do rządowego programu na rzecz rozwoju oraz konkurencyjności regionów poprzez wsparcie lokalnej infrastruktury drogowej.
- Jednym ze złożonych przez nas wniosków był wniosek o dofinansowanie na II etap rozbudowy ul. Wysockiego - mówi Witold Wołczyk, rzecznik prezydenta Przemyśla. II etap obejmuje rozbudowę kolejnych 660 m ulicy: poszerzenie drogi, budowa chodników i ścieżek rowerowych, odwodnienie i oświetlenie ulicy, budowa dwóch zatok autobusowych. Koszty wyliczone we wniosku to ponad 6, 5 mln zł. W rządowym programie przewidziany poziom dofinansowania wynosi 80 proc.
- Odcinek ul. Wysockiego, który chcemy przebudować w ramach tej inwestycji to część drogi od miejsca, gdzie kończy się obecnie prowadzona modernizacja (siedziba Biura Urządzania Lasu) do okolic ul. Lipowickiej - dodaje Wołczyk.

Reklama