Archiwum aktualności

Archiwalne wydanie tygodniowe: 05.03-11.03.2018 r.

• Nadkom. Piotr Mazur pełni od środy obowiązki komendanta miejskiego policji w Przemyślu. Wcześniej był komendantem powiatowym w Ustrzykach Dolnych. Nadkom. Piotr Mazur zastąpił insp. Wojciecha Kiełtykę, który w wieku 50 lat przechodzi na emeryturę. Kiełtyka pełnił funkcję komendanta od lutego 2016 r. Nowy szef policji w Przemyślu pełni służbę od 24 lat, a rozpoczął ją w maju 1994 r. w komendzie stołecznej w Warszawie. Następnie, na własną prośbę przeniósł się do ówczesnej komendy rejonowej w Przemyślu, gdzie pełnił służbę na stanowisku dzielnicowego. Końcem 1998 r. nadkom. Piotr Mazur został przeniesiony do wydziału dochodzeniowo-śledczego, gdzie do sierpnia 2016 r. przechodził kolejne szczeble kariery zawodowej, począwszy od stanowiska referenta, następnie specjalisty, kierownika referatu, eksperta, do stanowiska zastępcy naczelnika. W międzyczasie w latach 2008-2009 był delegowany i pełnił służbę w Centralnym Biurze Śledczym. W listopadzie 2016 r. został komendantem powiatowym policji w Ustrzykach Dolnych. Nadkom. Mazur ma wykształcenie wyższe, jest magistrem administracji. Ukończył Wyższą Szkołę Prawa i Administracji w Przemyślu. Jest żonaty, ma dwoje dzieci. W czasie wolnym od pracy lubi jeździć na rowerze, czytać książki historyczne, szczególnie z okresu II wojny światowej.

Reklama