Wydarzenia minionego tygodnia - 18.11-01.12.2019

• Zakończył się pierwszy etap konsultacji społecznych w sprawie przebudowy Placu Rybiego w Przemyślu. Konsultacje są wynikiem udziału miasta Przemyśla w projekcie "Szkoła świadomego planowania przestrzennego 2.0".Uczestnicy głosowali na różne aktywności - funkcje związane ze sposobem spędzania czasu, które mogłyby być realizowane na Placu Rybim w Przemyślu i stworzyłyby atrakcyjną przestrzeń dla mieszkańców. Łącznie oddanych zostało 544 głosy. Najwięcej chciałoby w tym miejscu zaparkować samochód (96 głosów). Nieco mniej odpocząć na ławce lub spacerze (92 głosów). Mniejsze poparcie zdobyło oglądanie wystaw plenerowych (50), uczestnictwo w piknikach lub koncertach (46), spotkać się ze znajomymi (45), spędzić czas z dziećmi na placu zabaw (36) i skorzystać z oferty gastronomicznej (36), zaparkować rower (26), uprawiać sport, biegać, ćwiczyć (25). Najmniejsze poparcie miały opcje: robić zakupy (8) i wyprowadzać psa (5). Uczestnikami punktu konsultacyjnego byli przede wszystkim mieszkańcy miasta Przemyśla, mieszkańcy gmin sąsiednich i turyści. Punkt odwiedzili także miejscy radni, przedstawiciele zarządów osiedli oraz lokalni aktywiści. Wyniki z przeprowadzonych badań będą uwzględnione na dalszych etapach konsultacji społecznych oraz bezpośrednio wpłyną na wybór rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych na terenie objętym planem. Kolejnymi etapami konsultacji społecznych będą spacer badawczy, warsztat przyszłościowy oraz interaktywny model terenu 3D z ankietą. Obszar w Przemyślu, co do którego odbywają się konsultacje społeczne to przede wszystkim Plac Rybi (na którym obecnie znajduje się płatny parking miejski) oraz przylegające do niego zielone skwery pomiędzy placem i ulicami Jagiellońską i Wodną.

Reklama