Wydarzenia minionego tygodnia - 26.08-08.09.2019

• Od poniedziałku (1 września) Przemyską Agencją Rozwoju Regionalnego kieruje Piotr Pyszczuk. Zastąpił on poprzedniego prezesa, Kamila Niklewicza, który sam zrezygnował z kierowania spółką. Rada Nadzorcza PARR-u zdecydowała o powołaniu dotychczasowego kierownika Biura Rozwoju Przedsiębiorczości Piotra Pyszczuka na funkcję prezesa zarządu spółki. Nowy prezes pracuje w niej od jej powstania 15 lat temu pełniąc kierownicze funkcje, a przez ostanie 3 lata był jej prokurentem. Pyszczuk jest przemyślaninem, ukończył studia z zakresu zarządzania i marketingu o specjalności finanse i bankowość oraz studia podyplomowe z zakresu podatków i prawa podatkowego.- W ostatnim czasie w Agencji zajmował się głównie wsparciem przedsiębiorców i osób zakładających własny biznes - przygotowywał m.in. wnioski o dotacje, biznesplany, wnioski o pożyczki unijne. We wcześniejszych latach specjalizował się również w pozyskiwaniu funduszy unijnych dla samorządów. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami, w tym finansowanymi ze środków Unii Europejskiej. Jest autorem większości projektów zrealizowanych z sukcesem przez PARR podczas 15 letniej działalności Agencji - czytamy na oficjalnej stronie przemyskiego magistratu. Nowemu szefowi PARR-u wypada pogratulować i życzyć sukcesów. (Super Nowości 24)

Reklama