Wydarzenia minionego tygodnia - 25.06-08.07.2018

• Na XXI Walnym Zebraniu Delegatów Regionu Ziemia Przemyska NSZZ „Solidarność” związkowcy wystosowali apel do władz rządowych, wojewódzkich oraz samorządowych. Żądają w nim konkretnych działań na rzecz ratowania Przemyśla przed całkowitą zapaścią gospodarczą. Apel zwraca uwagę na ponadtysiącletnią historię miasta. Na wysoką pozycję, którą miał Przemyśl w przeszłości. Delegaci podkreślili przepaść wizerunkową oraz znaczeniową pomiędzy przeszłością a teraźniejszością. „Trwająca od blisko trzech dekad degradacja mniejszych ośrodków miejskich naszego kraju jest zjawiskiem coraz dotkliwiej społecznie odczuwalnym. W naszym regionie Przemyśl, w świetle kompleksowego raportu Polskiej Akademii Nauk z listopada 2016 znajdują się w czołówce listy 122 miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze. (…) Apelujemy o (...) (Życie Podkarpackie)

Reklama