Wydarzenia minionego tygodnia - 26.03-08.04.2018

• Kilka tygodni temu informowaliśmy o rozpoczęciu społecznych konsultacji władz miasta w sprawie wprowadzenia zmian w spożywaniu i sprzedaży alkoholu. Swoje stanowisko w tej kwestii zaprezentowała Przemyska Kongregacja Kupiecka. Przyjęta przez Sejm RP nowelizacja ustawy o wychowaniu w trzeźwości umożliwia samorządom wprowadzenie w drodze uchwały ograniczeń w sprzedaży alkoholu. Przedstawiciele Przemyskiej Kongregacji Kupieckiej (dokument parafowali: Ryszard Miłoszewski, Ryszard Bukowski, Wojciech Pieprzny, Błażej Wilk i Maciej Dębicki), nie wchodząc w rozważania nad tym, czy ograniczenie punktów i czasu sprzedaży alkoholu będzie społecznie korzystne, czy raczej spowoduje powstanie melin z przemycanym z Ukrainy alkoholem, uważają, że ewentualne ograniczenie przez przemyskich radnych liczby koncesji na sprzedaż alkoholu jest zamachem na swobodę działalności gospodarczej obywateli (...) (Życie Podkarpackie)

Reklama