Wydarzenia minionego tygodnia - 29.01-04.02.2018

• Przeprowadzona zostanie w dniach od 5 lutego do 22 marca br. w siedzibie Przemyskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Adama Mickiewicza 30. Kwalifikacja obejmie mieszkańców Przemyśla oraz gmin: Bircza, Dubiecko, Fredropol, Krasiczyn, Krzywcza, Medyka, Orły, gminy Przemyśl, Stubno i Żurawica. Stawiennictwu przed komisją podlegają: mężczyźni urodzeni w 1999 r., mężczyźni urodzeni w latach 1994 - 1997, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, osoby urodzone w latach 1997 - 1998, które zostały uznane przez Powiatową Komisję Lekarską za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej (kat. B 12 i B 24), kobiety urodzone w latach 1994 - 1999 pobierające lub kończące naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych, osoby, które ukończyły 18 rok życia i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej zdolności do czynnej służby wojskowej. (Życie Podkarpackie)

Reklama